Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ait 102 1.Ders çalışma soruları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ait 102 1.Ders çalışma soruları."— Sunum transkripti:

1 Ait 102 1.Ders çalışma soruları

2 Lozan Barış Antlaşması’nda çözüme kavuşturulan ancak daha sonra Avrupalı ülkeler tarafından yeniden gündeme getirilen ve Türk hükümetinin iç sorun olarak değerlendirip yabancı devletlerle görüşmeyi reddettiği olay aşağıdakilerden hangisidir? A. Dış borçlar B. Nüfus değişimi C. Boğazlar D. Yabancı okullar E. Musul d

3 Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın önemini yansıtmamaktadır?
A. Yeni Türk devletinin bağımsızlığı, büyük devletlerce kabul edilmiştir B. Bu antlaşma Kurtuluş savaşının siyasi zaferi olmuştur. C. İstanbul’daki Fener Rum patrikhanesi İstanbul dışına çıkarılmıştır D. Misak-i Milli büyük oranda gerçekleşmiştir E. Osmanlı Devleti tarihe karışmıştır c

4 Lozan konferansında alınan kararlardan hangisi sonucunda yeni Türkiye yönetimi Osmanlı Devleti’nin devamı konumunda gösterilmiştir? A. Dış borçlar B. Kapütilasyonlar C. Boğazlar D. Savaş tazminatları E. Nüfus mübadelesi a

5 Lozan Barış Antlaşması'nda alınan kararlardan hangisi "koşulsuz egemenlik" ilkesine ters düşmüştür?
A. Savaş tazminatı B. Kapitülasyonlar C. Dış borçlar D. Azınlıklar E. Boğazlar e

6 Lozan Barış Antlaşması’nı onaylayan devletlerden bazıları Türk halkının hukuki ve sosyal bünyesi ile bütün Avrupa devletlerinin geçirdiği aydınlanma döneminden geçmediğinden, XX. yüzyılın uygarlık dünyasına girebileceğine ihtimal vermiyorlardı. Bu şekilde düşünen devletlerin Yeni Türk Devleti’nin gelişiminde aşağıdakilerden hangisini dikkate almadıkları söylenebilir? A. Dış borçların düzenli bir şekilde ödnebileceğine B. Milletler cemiyetine üye olabileceği C. Çok partili sisteme geçebileceğini D. Kısa sürede devrimleri yapabileceğine E. Cumhuriyet karşıtı girişimleri önleyebileceğine d

7 Lozan Barış Konferansı’nda çözümlenemeyen sorun aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kapitülasyonlar B. Bulgar sınırı C. Suriye sınırı D. Irak sınırı E. Savaş tazminatı d

8 Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın getirdiği bir sonuç değildir?
A. Yeni Türk Devleti’nin resmen tanınması B. Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan sorunlardan birçoğunun çözülmesi C. Türkiye’nin bağımsızlığını ve egemenliğini sınırlayıcı engellerin ortadan kaldırması D. Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması E. Azınlıkların, Türk uyruklu olduğunun kabul edilmesi d


"Ait 102 1.Ders çalışma soruları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları