Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNDE KAZANDIRILMAYA ÇALIŞILAN AHLAKİ DEĞERLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNDE KAZANDIRILMAYA ÇALIŞILAN AHLAKİ DEĞERLER"— Sunum transkripti:

1 TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNDE KAZANDIRILMAYA ÇALIŞILAN AHLAKİ DEĞERLER
HAZIRLAYANLAR: HÜSEYİN SOYSAL G BUĞRAHAN KILINÇ G ALİ SARIKEÇE G

2 Ahlak nedir ? Belli bir dönemde belli insan topluluklarınca benimsenmiş olan, bireylerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen törel davranış kurallarının, yasalarının, ilkelerinin toplamı. Çeşitli toplumlarda ve çağlarda kapsamı ve içeriği değişen ahlaksal değerler alanı.

3 Türk Milli Eğitiminin Amaçları
Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

4 İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

5 Milli Eğitim Müfredatında aşağıdaki derslerde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine temel ahlaki eğitim bilgileri verilmektedir: Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi, Milli Güvenlik, Trafik ve İlk Yardım, Hayat Bilgisi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Hz. Muhammed’in Hayatı.

6 SAHA ARAŞTIRMASI Türk milli eğitim sisteminde kazandırılmaya çalışılan ahlaki değerler üzerine ortaokul öğrencilerine ve öğretmenlerine yapılan anket çalışması sonuçları:

7 ÖZEL SERDİVAN KALE KOLEJİ MEHMET SADIK ERATİK ORTAOKULU
Öğrenciler İçin Anket Çalışması: Bu anketten 49’u Özel Serdivan Kale Koleji, 40’ı Mehmet Sadık Eratik Ortaokulu öğrencilerine uygulanmıştır Bu çalışma 44 kız öğrenci ve 45 erkek öğrenci olmak üzere toplam 89 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. ÖZEL SERDİVAN KALE KOLEJİ MEHMET SADIK ERATİK ORTAOKULU KIZ 23 21 ERKEK 26 19

8 1-Okulda bulduğunuz parayı alıp öğretmeninize teslim eder misiniz
1-Okulda bulduğunuz parayı alıp öğretmeninize teslim eder misiniz ? kişinin tamamı EVET yanıtını vermiştir kişiden 2’si HAYIR yanıtını vermiştir.

9 2-Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı bir insana yardım eder misiniz
2-Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı bir insana yardım eder misiniz ? kişinin 7’si HAYIR yanıtını vermiştir kişinin tamamı EVET yanıtını vermiştir.

10 3-Okulda arkadaşınızı hırsızlık yaparken görürseniz öğretmeninize söyler misiniz ? kişinin 6’sı HAYIR yanıtını vermiştir kişinin 3’ü HAYIR yanıtını vermiştir.

11 4-Zorda kaldığınızda büyüklerinize yalan söyler misiniz
4-Zorda kaldığınızda büyüklerinize yalan söyler misiniz? kişiden 24’ü HAYIR yanıtını vermiştir kişiden 34’ü HAYIR yanıtını vermiştir.

12 5-Arkadaşınızı mutlu etmek için yalan söyler misiniz
5-Arkadaşınızı mutlu etmek için yalan söyler misiniz ? kişiden 17’si EVET yanıtını vermiştir kişiden 6’sı EVET yanıtını vermiştir.

13 6-Sınıftan çıkan en son kişi olduğunuzda ışığı kapatır mısınız
6-Sınıftan çıkan en son kişi olduğunuzda ışığı kapatır mısınız ? kişiden 35’i EVET yanıtını vermiştir kişiden 38’i EVET yanıtını vermiştir.

14 7-Kimsenin olmadığı bir yerde elinizdeki çikolata çöpünü yere atar mısınız ? kişiden 18’i EVET yanıtını vermiştir kişiden 11’i EVET yanıtını vermiştir.

15 8-Tanımadığınız bir insan sizi bir yere çağırdığında gider misiniz
8-Tanımadığınız bir insan sizi bir yere çağırdığında gider misiniz ? kişiden 2’si EVET yanıtını vermiştir kişiden 4’ü EVET yanıtını vermiştir.

16 9-Toplu taşıma araçlarında büyüklerinize yer verir misiniz
9-Toplu taşıma araçlarında büyüklerinize yer verir misiniz ? kişiden 9’u HAYIR yanıtını vermiştir kişiden 2’si HAYIR yanıtını vermiştir.

17 10-Büyüklerinizin yanında bacak bacak üstüne atar mısınız
10-Büyüklerinizin yanında bacak bacak üstüne atar mısınız ? kişiden 46’sı HAYIR yanıtını vermiştir kişiden 37’si HAYIR yanıtını vermiştir.

18 11-Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin ahlakınızı geliştirdiğini düşünüyor musunuz ? kişiden 41’i EVET yanıtını vermiştir kişiden 38’i EVET yanıtını vermiştir.

19 12-Ödevlerinizi başkasına yaptırmak sizce doğru bir davranış mıdır
12-Ödevlerinizi başkasına yaptırmak sizce doğru bir davranış mıdır ? kişiden 7’si EVET yanıtını vermiştir kişinin tamamı HAYIR yanıtını vermiştir.

20 13-Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir davranışı arkadaşınıza yapar mısınız ? kişiden 43’ü HAYIR yanıtını vermiştir kişiden 35’i HAYIR yanıtını vermiştir.

21 14-Kopya çekmek size göre hakkınız mıdır
14-Kopya çekmek size göre hakkınız mıdır ? kişiden 20’si EVET yanıtını vermiştir kişiden 5’i EVET yanıtını vermiştir.

22 Öğretmenler İçin Anket Çalışması:
Bu anketlerden 10 tanesini Özel Serdivan Kale Koleji öğretmenlerine, 10 tanesini de Mehmet Sadık Eratik Ortaokulu’ndaki öğretmenlere uygulanmıştır. İki okulun öğretmenlerinin cevaplarını karşılaştırmalı olarak inceleyeceğiz.

23 1-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin öğrencilerin ahlakı için faydalı olduğunu düşünüyor musunuz ?

24 2-İnternetin zararlarından öğrencileri korumak için onları bilgilendiriyor musunuz ?

25 3-Ahlaki davranışlar ve sorumluluklar konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilere hedef veya hedefler verdiğini düşünüyor musunuz ?

26 4-Sizce öğrencileriniz sizi örnek alıyor mu ?

27 5-Sizce ahlaki eğitimi kim vermelidir ?

28 GENEL DEĞERLENDİRME Özel Serdivan Kale Koleji öğrencilerinin büyüklere karşı yaklaşımları ve davranışları, Mehmet Sadık Eratik Ortaokulu öğrencilerine göre daha olumsuz olduğu anlaşılmaktadır. Özel Serdivan Kale Koleji öğrencileri arkadaşlık ilişkilerine daha duygusal yaklaşırken, Mehmet Sadık Eratik Ortaokulu öğrencileri konuya daha objektif bakıp doğrucu ilişkiler kurmaktadırlar. Mehmet Sadık Eratik Ortaokulu öğrencilerinin, incelediğimiz diğer okulun öğrencilerine oranla okula ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmekte daha başarılı olduğunu görmekteyiz.

29 Özel Serdivan Kale Koleji öğrencilerinin kişisel sorumluluklarına karşı duyarlılıkları diğer okul öğrencilerine oranla daha düşük seviyede olduğu görünmektedir. Türk Milli Eğitim Sistemi’nin içinde olan özel okulların yarı bağımsız olması yönünden bir bakıma kendi sistemlerine de sahip olmaları ahlak konusundaki bakış açılarını farklılaştırmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. Özel okula giden öğrencilerin küçük yaştan itibaren istediklerine çabuk ulaşma imkanlarının genel toplumsal ahlaki bakış açılarının değişmesine etken olduğu görülmektedir. Ancak kişisel gözlemlerimizden anlayacağımız üzere özel okula giden öğrencilerin devlet okuluna giden öğrencilerden daha fazla özgüvene sahip olmaları da gözden kaçmaması gereken bir husustur.

30 Bilerek yanlış kalıpta sorduğumuz bir soruyu özel okula giden öğrencilerin sormaktan çekinmeden nasıl cevaplanacağını sormaları bu özgüvene örnek olarak gösterilebilir. Ancak devlet okuluna giden öğrencilerin bize ya da öğretmenlerine sormak yerine kendi başlarına çözmeye çalışıp yanlış yapmaları bir özgüven eksikliğini göstermektedir. Öğretmenlerimize yaptığımız anketleri de değerlendirmeye aldığımızda; devlet okulundaki öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilere ahlaki bakımdan daha çok destek olması gerektiğini belirttiklerini görmekteyiz. Son olarak öğretmenler arasındaki genel tavır, ahlaki eğitimin ilk ailede verilmesi gerektiğini devamında ise okulda pekiştirilmesi yönündedir.


"TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNDE KAZANDIRILMAYA ÇALIŞILAN AHLAKİ DEĞERLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları