Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ITEC Ulusal Koordinasyon Ekibi Mehmet MUHARREMOĞLU Zehra SAYIN Geleceğin Sınıfını Tasarlamak Bilişim Zirvesi Aralık 2015 Ankara PollEv.com/mehmetmuharr996.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ITEC Ulusal Koordinasyon Ekibi Mehmet MUHARREMOĞLU Zehra SAYIN Geleceğin Sınıfını Tasarlamak Bilişim Zirvesi Aralık 2015 Ankara PollEv.com/mehmetmuharr996."— Sunum transkripti:

1 iTEC Ulusal Koordinasyon Ekibi Mehmet MUHARREMOĞLU Zehra SAYIN Geleceğin Sınıfını Tasarlamak Bilişim Zirvesi Aralık 2015 Ankara PollEv.com/mehmetmuharr996 den cevaplayın Mobil cihazla katılmak için +44 7624 806527 ‘e MEHMETMUHARR996 yazın

2 “17 Eğitim Bakanlığı dahil 27 proje ortağı ile iTEC, yenilikçi öğretme ve öğrenme faaliyetlerini desteklemek amacıyla teknolojinin konuşlandırılmasının küçük ölçekli pilot ötesine nasıl taşınacağını ve tüm Avrupa okullarında yerleşik hale geleceğini açıklayan bir model oluşturmaktadır. “ http://itec.eun.org/web/guest/partners “17 Eğitim Bakanlığı dahil 27 proje ortağı ile iTEC, yenilikçi öğretme ve öğrenme faaliyetlerini desteklemek amacıyla teknolojinin konuşlandırılmasının küçük ölçekli pilot ötesine nasıl taşınacağını ve tüm Avrupa okullarında yerleşik hale geleceğini açıklayan bir model oluşturmaktadır. “ http://itec.eun.org/web/guest/partners Katılımcı Sınıflar için Yenilikçi Teknolojiler – Geleceğin Sınıfları http://fcl.eun.org/directory/details?contentId=127

3 17 Avrupa ülkesinde 2624 derslikte yaklaşık 50.000 öğrenci ile eğitim araçları ve kaynakları konulu 5 fazdan oluşan bir pilot çalışma yapılmış Türkiye aktif olarak projede yer almış ve öncülük eden liderlerden biri olmuştur. https://www.youtube.com /watch?v=MX3wmPCfi28https://www.youtube.com /watch?v=MX3wmPCfi28 17 Avrupa ülkesinde 2624 derslikte yaklaşık 50.000 öğrenci ile eğitim araçları ve kaynakları konulu 5 fazdan oluşan bir pilot çalışma yapılmış Türkiye aktif olarak projede yer almış ve öncülük eden liderlerden biri olmuştur. https://www.youtube.com /watch?v=MX3wmPCfi28https://www.youtube.com /watch?v=MX3wmPCfi28 iTEC - Katılımcı Sınıflar için Yenilikçi Teknolojiler – Geleceğin Sınıflarını Tasarlamak

4 "Bu dönemde, kolay oldukları için değil zor oldukları için, aya gitmeyi ve başka şeyler yapmayı seçtik” İnovatif, çekici öğrenme ve öğretme Sınıflar Geleceğin sınıfı: Karşılaştığımız zorluk

5 Projenin gerekçesi 1. Profesör Stephen Heppell’in 1998 yılındaki sözleri hala yerindedir: “Her şeyin değiştiğini düşünmemeliyiz - Genellikle, çocuklar ve öğrenciler değişmez. Yeni BİT’in bir sonucu olarak, Avrupa gen havuzunda herhangi bir dalgalanma olmamıştır….. Çocuklar ve öğrenenler, yaparak öğrenirler. İzleyici duygusuna yardımcı olan BİT onların öğrendiklerini ifade etmelerine kılavuzluk eder ve destek olur” 2. Sanayi sonrası toplumda BİT’in yenilikçi kullanımı için öğretmen ve öğrencilere BİT kullanımını kapsayan yeni yükümlülük biçimleri gerekeceğini anlamamız gerekir. 3. Toplumdaki hızla değişen tutum, bağlamlar, iş gereksinimleri kendi kendilerini öğretebilen ve kolayca yeni durumlara uyum sağlayabilen öğrenenleri gerektiriyor DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom5

6 7. Çerçeve Programı iTEC Projesi  7. ÇP Bilgi ve İletişim Teknolojileri tematik alanı “Teknoloji Destekli Öğrenme” konu başlığı altındaki iTEC projesine Türkiye, 26 Nisan 2010 tarihli iTEC Yönetim Kurulu kararı ile kabul edildi.  iTEC, Avrupa Okulağı, üniversiteler ve destekleyen Eğitim Bakanlıkları tarafından yürütülen en stratejik ve en kapsamlı projedir. Ülkemizden ve diğer Avrupa ülkesinden katılan pilot okullar tarafından eşzamanlı olarak uygulanmıştır.  10,6 Milyon Avro bütçeli iTEC projesi Ülkemiz de dahil 17 Avrupa ülkesinde eşzamanlı olarak okullarda 2010 - 2014 yıllarında uygulandı.  14/02/2012 tarih ve 2792 sayılı Bakan Onayı ile de MEB adına Yeğitek ülkemizde uyguladı. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom6

7 iTEC Nedir?  ITEC metodolojisinin kilit noktası daha az teknolojiler konusundadır ama daha fazla derslerimizi nasıl 21. Yüzyıl Becerileri gelişimini destekleyen öğrenci merkezli, proje odaklı ve işbirlikli öğrenme ortamları içinde organize edeceğimizi yeniden düşünmektir. Teknoloji bize bu konuda yardımcı olmak için güçlü bir araç olabilir ama bu, hedefe ulaşmak için esas değildir.  iTEC, Öğrenci merkezli, proje tabanlı yenilikçi pedagojinin yenilikçi teknolojiler ile uygulanmasıdır.  20. Yüzyıl öğretim uygulamalarına 21. yüzyıl teknolojilerini eklemek öğretim etkinliğini düzeltmeye yönelik bir başlangıç değildir. Yenilikçi teknolojilerin yenilikçi pedagojilerle kullanılması halinde öğretim etkinliği artırılabilmektedir.  ‘Araştırmaya dayalı öğrenme’ pedagojik öğrenme senaryolarıyla öğrenciye araştırtmak, ürün oluşturtmak ve sundurmaya odaklanmaktadır DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom7

8 Sırasıyla iTEC metodolojisi, pedagojik kavramları iTEC metodolojisi içinde, farklı pedagojik kavramlar şu sırayla inşa edilir 1. Öğrenme Senaryoları, 2. Öğrenme Aktiviteleri, 3. Öğrenme Hikâyeleri – Senaryolar vizyon; – Aktiviteler fikirler; – Hikayeler bağlam, DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom8

9 iTEC’in öğretme ve öğrenmeye faydaları  Öğrenme çıktılarını geliştirmek  Öğretmen yeterliliklerini geliştirmek – Teknolojik yeterlik – Yönetim yeterliği – Pedagojik yeterlik  Yenilik meydana getirmek  Etkin teknoloji kullanımını artırmak  Sınıfa yenilikçi dijital araçları tanıtmak  Sınıf uygulamalarını değiştirmek 9

10 iTEC, Öğretmen yeterliliklerini geliştirir Teknolojik yeterlik Operasyonel dijital yeterlikler (ör: uygulamalar ve araçların seçimi ve kullanımı Sosyal medya yeterlikleri (ör: kullanıcının ürettiği içerik, işbirliği, bilgi toplamak, ağ oluşturmak) Yönetim yeterliği: Öğrenmeyi daha etkin planlama, yönetme, değerlendirme ve gözden geçirme yöntemleri Yeni değerlendirme yaklaşımları, yeni öğrenme alanları, daha geniş kitleye katılım Eğitim kaynaklarına erişimin artması ve daha etkin yönetilmesi (insanların, araçların, hizmetlerin, içeriklerin) Pedagojik yeterlik Müfredat gereksinimlerine uyumlu bir dizi yenilikçi öğretim modelleri ve pedagojileri Kullanılan bir dizi pedagojik stratejileri (ör: öğrenci-merkezli öğrenme, gerçek dünya problemlerini çözme, kişiselleştirilmiş/bireyselleştirilmiş öğrenme, yaratıcılık, iletişim, farklı öğretmen/öğrenici rolleri) 10

11 yenilikçi ö ğ renme ve ö ğ retme yöntemleri kazandırır  Flip öğrenme  Harmanlaştırılmış öğrenme  İşbirlikçi öğrenme  Oyun tabanlı öğrenme  Eğitsel öğrenme  Proje tabanlı öğrenme  Soruşturarak öğrenme  Öğrenci merkezli öğrenme DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom11

12 iTEC Pedagojik Yenilik meydana getirir 12 pedagojik yenilik Öğretmen ve öğrenci rolleri işbirliği bireyselleşti rme Öğrenme yönetimi değerlendir me otantik öğrenme Tasarım ve üretim

13 iTEC pedagojik yenilikleri özeti Öğrencilerin rolü Teknoloji kullanmaÖğretmen çalışmasıDiğer pedagojik inovasyonlar OtonomiÖğrenciler tarafından kullanım (Grup çalışması, Yenilikçi çıktılar, Tasarım, Akran öğretimi) Öğretmen rolüYansıtma (öğrenciler ve öğretmenler) Grup çalışması Eş-tasarımcı Öğrenme Müfredat tasarımı ve planlaması Keşif öğrenme Akran değerlendirici Öğretmenler tarafından kullanım (Sınıf Ötesinde Öğrenme, ‘Ters çevrilmiş' öğrenme, Öğrenci katılımı) Zihin haritalama Öğretmen eğitmeni Proje tabanlı öğrenme Akran öğretmen Değerlendirme YapımcıOtantik öğrenme DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom13

14 Öğretmenler için UNESCO BİT Yeterlikleri Çerçevesi 123 TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI BİLGİ DERİNLEŞTİRMEBİLGİ OLUŞTURMA EĞİTİMDE BİT ’İ ANLAMA POLİTİKA TEMEL FARKINDALIĞI POLİTİKAYI ANLAMA POLİTİKA YENİLİKÇİLİĞİ MÜFREDAT VE DEĞERLENDİRME TEMEL BİLGİLER BİLGİLERİ UYGULAMA BİLGİ TOPLUMU BECERİLERİ PEDAGOJİ TEKNOLOJİ ENTEGRE ETME KOMPLEKS SORUN ÇÖZME KENDİ KENDİNİ YÖNETM E BİT (dijital okuryazarlık becerileri) TEMEL ARAÇLAR KOMPLEKS ARAÇLAR YAYGIN ARAÇLAR ORGANİZASYON VE YÖNETİM STANDART SINIF İŞBİRLİKÇİ GRUPLAR ÖĞRENME ORGANİZASYONLARI ÖĞRETMENİN MESLEKİ BİLGİSİ DİJİTAL OKURYAZARLIK YÖNETMEK VE REHBERLİ K YAPMAK MODEL ÖĞRENCİ OLARAK ÖĞRETMEN DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom14 iTEC ile Öğretmenlerin 3. düzey (bilgi üretimi) UNESCO BİT Yeterlilik Çerçevesini gerçekleştirilir

15 1. Pedagojik yeterlikler (öğretimde)  Öğrencileri eğitirken onların akıl yürütmelerini, problem çözmelerini ve bilgi oluşturmalarını açıkça modeller  İşbirlikçi problem çözme, araştırma veya sanat üretmede öğrencilerin katılımını sağlayan online materyaller ve aktiviteler tasarlar DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom15

16 2. Pedagojik yeterlikler (öğrenmeyi destekleyen)  Öğrencileri, işbirlikçi problem çözmeye, araştırma veya sanatsal kreasyonlar yapmaya motive eden proje planları ve faaliyetler tasarlamalarına yardım eder.  Öğrencilere devam eden bilgi üretimi ve diğer izleyiciler ile iletişimi destekler şekilde projelerine multimedya üretim, web üretimi ve yayıncılık teknolojilerini dahil etmelerine yardım eder.  Öğrencilerin kendi öğrenmelerini yansıtmalarına yardım eder. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom16

17 3. BİT yeterliliği  BİT üretim araçları ve kaynaklarının (multimedya kayıt ve üretim ekipmanları, düzenleme araçları, yayınlama yazılımı, web tasarım araçları) işlevi ve amacını açıklar ve bunları, öğrencilerin inovasyon ve bilgi üretimini desteklemek için kullanır. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom17

18 21. Yüzyıl Becerileri  21. Yüzyıl Becerileri – Beceriler: Uzmanlık, bir şeyi iyi yapma Kabiliyeti – Yeterlilikler: Bilgi, Beceriler, Tutumlar, Değerler  AB Temel Yeterlilikleri – Anadilde iletişim – Yabancı dillerde iletişim – Matematiksel yeterlilikler ve fen ve teknolojide temel yeterlilikler – Dijital yeterlilik – Öğrenmeyi öğrenmek – Sosyal ve yurttaşlık yetkinlikleri – İnisiyatif ve girişimcilik anlayışı – Kültürel farkındalık ve ifade DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom18

19 21. Yüzyıl Becerileri 1. Yaratıcılık ve yenilik  Bireysel ve / veya işbirliğiyle yeni ve değerli bir şey hayal ve ifade etmek  Yenilik getirmek, inisiyatif kullanmak, girişim ve hesaplanmış riskler almak  Bu kreasyonları (fikirler, sanat, kreasyonlar...) geliştirmek için değerlendirmek ve onları geliştirmek  Uygun dijital araçları kullanmak 2. Eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme  Gerçek dünya problemi çözmek  Seçenekler değerlendirmek ve karar vermek  Argüman, akıl yürütme ve analiz kullanarak bilgi inşa etmek  Karmaşık sistemler içeren yargıda bulunmak ve sonuçlar çıkarmak 3. Kişisel sorumluluk  Öğrenmeyi öğrenmek: – Kişinin okulda ve dışında öğrenmesi için sorumluluk almak – Etkili öğrenme öz yönetimi – İşin zamanında buluşma – Bağımsız çalışmak, azmi… – Öğrenme eleştirel yansıtmak  Kendini gerçekleştirmek: – Kişisel hedeflerine ulaşmak için planlama yapmak ve yönetmek – Değişime ayak uydurmak – Terslikleri gidermek  Vatandaşlık: – Topluluk ve siyasi faaliyetlere aktif katılmak ve şekillendirmek DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom19

20 4. İletişim  Çeşitli şekillerde (ve dillerde) ve bir dizi durumlarda güvenle ve açıkça kendini ifade etmek  Artırılmış okuryazarlık? 'geleneksel' okuma ve yazma, konuşma ve dinlemeyi kapsar  Farklı bakış açılarını dikkate almak  Başkalarını ikna etmek 5. İşbirliği  Farklı takımlarda ortak bir amaç planlamak ve gerçekleştirmek için çalışmak  Fikir ve görüşlere katkıda bulunmak ve başkalarına saygılı olmak  Bir dizi roller (liderlik etmek, olanak sağlamak...) oynamak  Verimli ve etkili grup çalışması için dijital araçlar seçmek ve kullanmak 6. Dijital yeterlilikler Operasyonel:  İletişim kurmak, işbirliği yapmak, öğrenmek, problemler çözmek – ve eğlenmek için dijital kaynaklar ve sosyal medya seçmek, erişmek, kullanmak ve yönetmek Bilgi okuryazarlığı:  Bilgiyi kritik değerlendirmek  Etik ve yasal konuları anlamak  Güvenli ve sorumlu çevrimiçi olmak DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom20 21. Yüzyıl Becerileri

21 Öğretmenler için 21. yüzyıl becerileri  Öğretmen Mesleki eğitimi  Eğitimde BİT’i Anlamak  Organizasyon ve yönetim  Pedagoji  BİT  Müfredat ve değerlendirme Değerlendirme  Basit bir gerçekleri hatırlama testi ile değerlendirilecek olan şey neyin öğretileceğini belirler. Ama bir öğrencinin ortak bir ürüne katkısını, girişimcilik becerilerini, veya yaşam boyu öğrenme yetkinliğini nasıl değerlendiriyoruz?  Teknoloji, yeni becerilerin biçimlendirici ve karar verdirici değerlendirilmesi biçimlerine olanak sağlar DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom21

22 İki temel 21'inci yüzyıl becerileri İşbirliği ve Yaratıcılıktır  Şu anda teknolojiyi nasıl kullanıyorsunuz.  Teknoloji – sadece ders hazırlamanıza yardımcı olan ya da yönetim çalışmalarını destekleyen bir araç mıdır? – oluşturmak, üretmek veya araştırmak için, öğrenciler tarafından aktif kullanılan bir şey midir? – yoksa bunun ötesine gidiyor ve öğrencilere öğrenmelerini kişiselleştirmelerine izin veriyor mu?  Teknoloji genellikle mevcut içerikle etkileşim içinde olmak veya yeni içerik oluşturmak için tamamen yeni yollar sağlar böylece öğrencilere yeni yaratıcılıklarını ifade etme yolları sağlar. Dahası, Ayrıca bize yeni işbirliği formları sunan teknoloji ile, yaratıcı iş akışının önemli bir bileşeni - fikir alışverişi - daha kolay ve daha sık aktive edilir. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom22

23 Öğretimde akran değerlendirme / akran gözlemi  Öğretimde, akran değerlendirmesi veya akran gözlemi iyi yapılırsa, öğretim uygulamalarımızı geliştirmemiz için işbirliği, yansıtma ve genellikle yeni bir şey denemek için bir uyarıcı olmakla sonuçlanacak güçlü bir yol olabilir.  Böyle bir sürecin önemli yararı, sadece geribildirim alan kişiye değil geri bildirim sağlayan kişiye de faydalı olmasıdır. Başkasının çalışmalarını gözden geçirmek veya değerlendirmek kişinin neyin işe yarayıp neyin yaramadığını yansıtması yanında kendi çalışmalarını da yansıtmasını gerektirir.  Akran yorumu bu nedenle incelemeye katılan her iki tarafın mesleki gelişimi için etkili bir yöntemdir.  Akran yorumu tabi ki ayrıca öğrenciler için işbirliğini, eleştirel düşünmeyi ve kendini yansıtmayı teşvik eden etkin bir etkinliktir. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom23

24 Öğrenme Senaryoları nedir?  Öğrenme Senaryoları, dersimizi işlerken hangi düzeyde bir inovasyon uygulayabileceğimizi belirlemek amacıyla kullanılır. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom24

25 Eduvista  ITEC projesi, Okul müdürleri ve öğretmenlerine gelecekteki sınıflarına daha yaklaşmaları için yardımcı olacak bir ‘adım adım’ yaklaşımı olan Eduvista aracını geliştirdi.  Bu yaklaşım yenilik sürecinde neyi düşünmemiz ve yansıtmamız gerektiğini vurgular. Yenilikler yaparken dikkate alınacak iki önemli şey eğilimler ve paydaşlardır.  Sürpriz olmayan bir biçimde dikkate alınacak ilk paydaş olarak öğrencileri, velileri ve kendimizi, (öğretmenleri) belirledik. Ama çoğumuz ayrıca işletmelerin, okul yöneticilerinin ve üniversitelerin rolünü vurguladı. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom25

26 Trendler Ligi  Eğilimler için heyecan verici bir etkinliğe başladık: Trendler Ligi.  Bu sıralama egzersizinin şimdi, gelecekte öğretimimiz üzerinde en büyük etkisi olacağını düşündüğümüz eğitim eğilimleri üzerinde 16.000'den fazla oy bulunuyor.  Ve aynı zamanda Hayatboyu Öğrenmeyi Ligin en üstünde görmek teşvik edicidir!  Bu, öğretime yönelik 21. yüzyıl becerileri yönünde bir kaymaya işaret ediyor: öğrenmeyi öğrenmek, Kritik problem çözmek, yaratıcılık bir hayatboyu öğreneninin tüm anahtar becerileridir.  Bir önemli şey, bir altyapı veya bir maliyet sorunu olarak teknoloji yerine, öncelikle bir pedagojik sorunu başta görmekteyiz. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom26

27 Yenilik Olgunluk Modeli  Genellikle teknolojinin etkin kullanılıyor olmadan sınıfa girdiğini görüyoruz.  Bu nedenle, her şeyden önce öğrenme ve öğretme için teknolojiyi nasıl kullanmak istediğimizi düşünmemiz gerekir. Yenilik Olgunluk Modeli bunu yaparken bize yardımcı olur  birçok alanda teknolojinin öğretme ve öğrenmemizi mümkün olan en iyi şekilde desteklediğinden emin olmamız için birçok çaba gerekiyor.  Örneğin, bizim ağırlıklı olarak onlara teknolojiyle bir şey ürettirmekten veya hatta öğrencinin öğrenmesini kişiselleştirmesi için teknolojiyi daha iyi kullanmasından daha çok teknolojiyi pasif kullanan % 54 civarında öğrencimiz var. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom27

28 iTEC Geleceğin Sınıfı Olgunluk Matrisi iTEC Geleceğin Sınıfı olgunluk modeli matrisi 1_Değişim2_Zenginle ştirmek 3_Geliştir mek 4_Genişlet mek 5_Yetkilen dirmek Sınıf Kurum Sistem DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom28 Yenilik Aşaması Katılımcılar, olabilirliği yüksek ve etkili eğilimleri ele alacaktır Projenin öngördüğü 5 inovasyon uygulama seviyesi vardır. 1.Değişim; 2.Zenginleştirmek (İçsel Koordinasyon); 3.Geliştirmek (tekrar dizayn edilmiş süreç) 4.Genişletmek / Sınırları Büyütmek/Ağların yeniden dizaynı ve gömme 5.Yetkilendirmek (Tekrar tanımlama-yaratıcı kullanma)

29 Geleceğin Sınıfı Olgunluk Modeli DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom29  Okulunuzda sınıfta ne ölçüde a) öğretmenler ve b) öğrenciler öğrenmeyi yönetiyor?  Öğrenmede teknolojinin rolü nedir? Öğrencileriniz ne ölçüde dijital medya a) tüketicileri b) kullanıcıları c) üreticileridir?

30 iTEC İNOVASYON OLGUNLUK MODELİ 5 Yetkilendirmek yeniden tanımlanmak ve yenilikçi kullanmak  Teknoloji kurumsal sınırların ötesinde yeni öğrenme servislerini destekler.  Mobil ve konum belirten teknolojiler 'agile' (acil, ortak çalışma, bilgi paylaşma teknolojileri) öğretmeyi ve öğrenmeyi destekleyecek.  Öğrenme yolculuğunun ortak tasarımcısı olarak, akıllı ve analitik içerik tarafından desteklenen öğrenci. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom30

31 iTEC İNOVASYON OLGUNLUK MODELİ 4 Genişletmek yeniden ağ tasarlamak & gömmek  Her yerde, entegre, sorunsuz bağlı teknolojiler sınıfın ötesinde öğrenen seçimini ve kişiselleştirmeyi destekler.  Eğitim ve öğretim öğrenen etrafında dağıtılır, bağlanır ve organize edilir.  Kendi öğrenmelerini yönetmek için teknolojiyi kullanarak, öğrenciler öğrenme kontrolünü ele alır. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom31

32 iTEC İNOVASYON OLGUNLUK MODELİ 3 Geliştirmek yeniden süreç tasarlamak  Öğrenme ve biliş üzerine araştırmalara bina edilen teknolojiyi entegre etmek için, eğitim ve öğretim 'Yeniden tasarlanır'.  Kurumsal olarak - öğretim, öğrenme ve değerlendirmeye entegre bir yaklaşım sağlayan gömülü teknoloji, içerik ve veri akışını destekler.  Modellemek ve yapmak için ağ teknolojileri kullanan 'yapımcı' olarak öğrenci. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom32

33 iTEC İNOVASYON OLGUNLUK MODELİ 2 Zenginleştirmek iç Koordinasyon  Teknoloji, sınıfta farklılaştırılmış önlem almak için etkileşimli kullanılır.  Teknoloji çeşitli öğrenme yollarını destekler.  Teknolojik araçları ve kaynakları 'kullanıcı' olarak öğrenci. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom33

34 iTEC İNOVASYON OLGUNLUK MODELİ 1 Değişim yerel kullanım  Teknoloji Geçerli öğretim yaklaşımları içinde kullanılır.  Öğrenme öğretmen yönlendirmeli ve sınıfta olur.  Öğrenme içeriği ve kaynakların 'tüketici' olan Öğrenci DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom34

35 Seviye 1 “Değiştirmek” Lokal Kullanım EĞİTİM KAZANIMLARIEĞİTİM SÜREÇLERİ EĞİTİM KAYNAKLARI Öğrenme Hedefleri PedagojiÖğrenci rolü Öğretme, öğrenme ve değerlendirme Yönetimi Destekleyen Teknoloji Aktiviteler, bir böcek ya da temel faktörlerin yaşam döngüsü gibi müfredat içindeki belli bir konu içeriği parçasını hedefleyen belirlenmiş öğrenme hedeflerini ele alır. Teknoloji mevcut öğretim yaklaşımları içinde iyi bilinen kaynaklara karşın doğrudan alternatif olarak kullanılır, örneğin bir kara tahtaya yedek olarak bir IWB ya da bir ders kitabına yedek olarak bir e-kitap kullanmak gibi. İçerik veya kaynağın öğrenci aktivitesini belirlediği, içerik ve öğrenme kaynakları 'Tüketici' olan öğrenen. Öğrenme öğretmen yönlendirmelidir, talimat aşaması tüm öğrencilerce takip edilir ve sınıf içindedir. Teknoloji değerlendirme kanıtı elde etmek için kullanılır. -İnteraktif yazı tahtaları, -etkileşimsiz bir eğitim yazılımı ve web siteleri gibi standart bir teknoloji. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom35

36 Seviye 2 “Zenginleştirmek” İç Koordinasyon EĞİTİM ÇIKTILARI EĞİTİM SÜREÇLERİ EĞİTİM KAYNAKLARI Öğrenme Hedefleri PedagojiÖğrenci rolüÖğretme, öğrenme ve değerlendirme Yönetimi Destekleyen Teknoloji Aktiviteler, bir konu alanı içindeki ilgili içerik alanlarını ele alan öğrenme hedefleri sıralamasına hitap eder. Bilinen pedagojik yaklaşımların, farklı öğrenci ihtiyaçlarıyla eşleşen çeşitli kaynaklarla desteklenmesi nde teknoloji etkileşimli kullanılır. Ofis araçları ve arama motorları gibi teknoloji araçları ve kaynakları 'kullanıcı'sı olarak Öğrenci. Öğrenci görev için uygun kaynakları veya araçları seçer. Teknoloji ve sistemler görevlere giriş ve çıkış noktaları çeşitliliği sağlayarak ve görevler boyunca alternatif yollar sunarak, sınıf içinde farklılaştırılmış ortam sağlanmasını destekler. Değerlendirme kanıtı süreç boyunca oluşturulur. Örneğin, bloglar veya wikiler ekleyerek, bir öğrenme platformu içinde uygulamalar kullanarak, Teknoloji ile etkileşimde bulunmak. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom36

37 Seviye 3 “Geliştirmek” Yeniden Süreç Tasarımı EĞİTİM ÇIKTILARI EĞİTİM SÜREÇLERİ EĞİTİM KAYNAKLARI Öğrenme Hedefleri PedagojiÖğrenci rolüÖğretme, öğrenme ve değerlendirm e Yönetimi Destekleyen Teknoloji Aktiviteler, bilim araştırması becerileri ya da dil sunumu becerileri gibi üst düzey düşünme ve kilit konuya özel işlem becerilerini içeren öğrenme hedeflerini ele alır Teknolojiyi dahil etmek için, Öğretim ve öğrenme, öğrenme ve algı araştırması üzerine inşa edilerek 'yeniden tasarlandı’. Öğretmen, yeterlikler geliştirmek için (örneğin, öğretmen öğrenci ya da kavram haritalama gibi) yeni pedagojiler kullanır. Bir bilgisayar modellemesi yaparak kendi fiziksel, ekonomik, ya da sosyal süreç anlayışlarını geliştiren öğrenciler örneğin ‘üretici' ve işbirlikçi olarak modellemek ve yapmak için ağ teknolojileri kullanan öğrenen. Teknoloji, bilgi ve anlayışın yanı sıra süreç becerilerini de değerlendirecek bir görev ile öğrencilerin ilerlemelerini izlemek ve öğrenme görevlerini paylaştırmak için kullanılır. Yazılım kullanarak, web siteleri, oyunlar, video klipleri, animasyonlar, 3 boyutlu modeller vb. programlamak ve oluşturmak, 1e1 bilgisayar kullanmak DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom37

38 Seviye 4 “Sınırları Büyütmek” Yeniden Ağ Tasarımı ve Gömme EĞİTİM ÇIKTILARI EĞİTİM SÜREÇLERİ EĞİTİM KAYNAKLARI Öğrenme Hedefleri PedagojiÖğrenci rolüÖğretme, öğrenme ve değerlendirme Yönetimi Destekleyen Teknoloji İşbirlikçi problem çözme gibi örtüşen 21. yüzyıl becerilerini içermek için aktiviteler, geleneksel ders yeterlikleri ötesine geçen öğrenme hedeflerine yönelir. Genişletilmiş üretken araştırma tabanlı öğrenme yoluyla resmi ve gayri resmi öğrenme arasındaki boşluk doldurularak, öğretim ve öğrenme, öğrenci etrafında dağıtılır, bağlanır ve organize edilir. Öğrenciler kendi öğrenmelerini yönetmek için teknolojiyi kullanarak, bir konuda anlayışlarını daha fazla geliştirici bir MOOC’a katılmayı seçme gibi, kendi öğrenmelerini destekleyecek uygun kaynakları veya araçları seçerek, öğrenmeyi kontrol altına alır. Kurumsal-gömülü teknoloji faaliyetleri, öğretme, öğrenme ve değerlendirme için entegre bir yaklaşım sağlayarak, öğretmen ve öğrenciye öğrencilerin deneyimleri ve başarıları ile ilgili güncel veriler vererek içerik ve veri akışını destekler Yenilikçi teknoloji kullanımı, örneğin 3D baskı, alternatif gerçekler. teknolojiyi sınırların ötesinde kullanmak, örneğin, evde yapılan ürünleri okuldaki ile entegre etmek. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom38

39 Seviye 5 “Yetkilendirmek” Yeniden Tanımlama ve Yenilikçi Kullanma EĞİTİM ÇIKTILARI EĞİTİM SÜREÇLERİ EĞİTİM KAYNAKLARI Öğrenme Hedefleri PedagojiÖğrenci rolü Öğretme, öğrenme ve değerlendirme Yönetimi Destekleyen Teknoloji Sınıf aktiviteleri, öğrencilerle müzakere edilen, gözden geçirilen ve sürekli revize edilen kişiselleştirilmiş öğrenme hedeflerini ele alır. Her yerde, entegre, bağlı teknolojiler sınıfın ötesinde öğrenci seçimini ve kişiselleştirm eyi destekler. Akıllı içerik ve öğrenme analitiği ile desteklenen öğrenme yolculuğunu n yardımcı tasarımcısı olan öğrenci. Teknoloji, öğrenci uygulama toplulukları gibi başkaları tarafından sağlanan hizmetleri okul için sağlayarak, kurumsal sınırlar ötesine geçen yeni öğrenme hizmetlerini destekler. 'Agile' (acil) eğitim ve öğrenmeyi destekleyen, mobil ve konum belirten, yani, duruma yanıt veren teknolojiler DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom39

40 Geleceğin Sınıfı Senaryoları  iTEC adım adım yenilik yolu işlemiyle Geleceğin Sınıfı Öğrenme Senaryoları üretmektedir.  Özetlemek gerekirse : Geleceğin Sınıfı Senaryoları öğretme ve öğrenmemizi nasıl düzenleyeceğimize dair, genel bir vizyon sağlar, Öğrenme Aktiviteleri bu vizyonu destekler somut ama bağlam bağımsız fikirler sağlar, ve Öğrenme Hikayeleri belirlenen vizyonu gerçekleştiren Öğrenme Aktiviteleri seti için pratik bağlam sağlar. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom40

41 iTEC Yaklaşımı: SENARYODAN DERS PLANINA Öğrenme Aktiviteleri Ön-pilotlar ve aktivite hazırlama Trendlerin analizleri & anketler  Uzman çalıştayları & senaryo hazırlama Uzman çalıştayları & senaryo hazırlama  Katılımcı tasarım & odak grupları  Bakınız: iTEC Senaryo Geliştirme SüreciiTEC Senaryo Geliştirme Süreci eğitim, teknoloji, ekonomik, sosyal ve siyasal eğilimler

42 iTEC’de, yeniliği aşağıdaki şekilde tanımladık: ‘eğitim zorluklarına yararlı pedagojik ve teknolojik çözümler sağlayan potansiyel olarak yaygınlaştırılabilir öğrenme aktiviteleri.’ iTEC’de, yeniliği aşağıdaki şekilde tanımladık: ‘eğitim zorluklarına yararlı pedagojik ve teknolojik çözümler sağlayan potansiyel olarak yaygınlaştırılabilir öğrenme aktiviteleri.’ iTEC senaryolarını değerlendirme

43 Sınıflarda Yenilikçi Teknolojiler  iTEC projesinde temel amaç, büyük ölçekli pilot okullarda sayısı bine varan geleceğin sınıflarını tasarlayarak öğrenme için bütünleşik senaryolar geliştirmektir.  Senaryo, belirli bir öğrenme ortamı içindeki bir öğrenme bağlamının nispeten kısa ve oldukça genel açıklamasıdır.  iTEC projesi ile geleceğin sınıflarında öğretmenler tarafından ihtiyaç duyulan beceri ve yetenekleri araştırmak ve proje senaryolarını hayata geçirmek için ihtiyaç duyulan pedagojik bilgi ve beceriler ile öğretmenlere yardımcı olmaya odaklanılmaktadır.  Bakınız: Senaryo Geliştirme YaklaşımıSenaryo Geliştirme Yaklaşımı DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom43

44 Öğrenme Senaryoları  Öğretmenler, politika yapıcıları, pedagojik uzmanlar ve sanayi temsilcilerini içeren kapsamlı işbirlikçi bir süreçtir.  arkalarındaki pedagoji – müfredatlar arası – FTM’e odaklı – öğrencilerin kendileri ve akranları için kaynaklar geliştirmeleri – geribildirim geliştirme ve verme – işbirlikçi çalışma – sınıf dışında çalışma – öğretmenler için mesleki destek ağı oluşturma – Öğrenenlerin işbirliği, iletişim ve öz-yönetim becerilerini artırmak. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom44

45 Senaryo öyküsü planlama:  Senaryoda kimler yer almaktadır? rolleri nedir?  Katılan bu kişiler neden uygulamalarını değiştirmeye karar verdi? Senaryonuzun temel amacı nedir?  Senaryo nerede gerçekleşiyor? Ortamı açıklayınız.  Senaryo ne zaman gerçekleşir? (örneğin okul saatleri içinde, / dışında)  Ne oluyor? Senaryonuzdaki insanlar neler yapıyor? üstlenebilecekleri tüm aktiviteleri listeleyin. Senaryonuzdaki insanlar arasında ne tür etkileşimler var?  Teknoloji: Senaryonuzda hangi teknoloji kullanılır? Nasıl kullanılır? (ulaşmaya çalıştığınız aşamada teknolojinin nasıl kullanılabileceğini görmek için iTEC İnovasyon Olgunluk Modeline tekrar bakınız)  Diğer kaynaklar: Senaryonuzda başka hangi kaynaklara ihtiyaç var? DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom45

46 Senaryo öyküsü planlama  iki tarzdan biri biçiminde olabilir: – Ne olduğunu açıklayan üçüncü şahıs olarak senaryo hikayesi anlattığınız bir hikaye tarzı öyküleme, (karakterlere Bay X veya Bayan Y gibi isimler verebilirsiniz) VEYA – Bir merkezi karakter belki bir öğrenci veya öğretmeni alacağınız ve onların bakışından senaryoda onların bir gününün hikayesini anlatacağınız ‘hayatta gün' tarzı bir öyküleme. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom46

47 iTEC Öğrenme Aktiviteleri  iTEC öğrenme aktiviteleri bir iTEC öğrenme senaryosunun gerçekleşmesini destekleyen konu bağımsız genel aktivitelerdir  Genel Öğrenme Aktiviteleri Proje tabanlı öğrenme modeli üzerine kurulur. – Bir öğrenme aktivitesi bir görevden daha büyüktür. – Bir aktivite, öğrenme faaliyetinin, başarıyla tamamlanması için ihtiyaç duyulan araçları ve kaynakları belirtir. – Ayrıca, örneğin motivasyon, hazırlık talimatları ve kurallar gibi bilgileri içerir. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom47

48 ITEC Öğrenme Aktiviteleri tanıtımı  Öğrenme Aktiviteleri fikri, senaryoyu gerçeğe dönüştürmemiz için daha genel Bir Gelecek Sınıf Senaryo vizyonunu bize yardımcı olacak Daha küçük yapı taşları haline getirmektir.  Bugüne kadar sıklıkla gelecekteki sınıf için heyecan verici vizyonlar, bu vizyonu gerçekleştirme adımlarında bize yol gösterecek Yeterli destek altyapısı olmadan geliştirildi.  Bu nedenledir ki iTEC projesi Öğrenme Aktiviteleri kavramından bahsetmektedir. Öğrenme Aktiviteleri bizim sınıfta senaryoları nasıl başaracağımıza dair bize somut fikirler sağlayan basit basamak taşlarıdır. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom48

49 Genel Öğrenme Aktiviteleri  Öğrenme aktiviteleri Öğrenme senaryosunun genel vizyonunu sınıfta uygulamaya konulabilir daha somut bir şekilde açmak için somut fikirlerdir.  iTEC genel öğrenme aktiviteleri kavramı bir senaryo ile uyumlu ancak belirli bir konu bağlamında bağlantılı olmayan somut ders faaliyetleridir.  ITEC projesinde, Öğretmenler öğrenme senaryosu ile uyumlu ders planlarını oluşturmak için iyi bir başlangıç noktası olabilen özel aktivitelerini oluşturmaya başlamıştır. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom49

50 Aktiviteler neden var  Öğretmenler – farklı rolleri benimsemede ve – çeşitli düzeylerde öğrencileri desteklemede zorlanmaktadır.  Aktiviteler – yoğun olarak öğretmenin rolünü genişletmeye odaklanmaktadır. – İlk ve en önemlisi, öğretmenler, ilham sağlayıcı olarak hareket etmeye davet ederler.  Öğrenciler: – Bir kitleye hitap etmek için sonuçlar hazırlar – Çalışmalarını diğer öğrencilerle paylaşır – Akran geri bildirimi alır ve verir – Kişisel ve grup görüşü sunarlar DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom50

51 iTEC Öğrenme Aktiviteleri Öğretmenlerden – öğrencilerin eylemlerini yansıtma ve eleştirel düşünme becerileri geliştirmeleri için proje çalışması ile ilgili temel varsayımları sorgulayarak – aktiviteler yoluyla öğrencilere koçluk yapmaları ve – öğrencilerin ilgilerini, bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için öğrencileri dikkatle dinlemeleri ve – aktiviteleri şekillendirmeleri, istenir. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom51

52 Genel Öğrenme Aktiviteleri  Genel Öğrenme Aktiviteleri esin kaynağıdır, reçete değillerdir. Avrupa okul ortamlarına daha iyi uyum sağlaması için, genel öğrenme aktiviteleri sınıf ve konu bağlamında somut adımlar içeren özel Öğrenme Aktiviteleri için yeniden şekillendirilir.  Öğretmenler genel Öğrenme Aktivitelerini kullanarak kendi ÖA’lerini yeniden yazmak zorundadır.  Öğretmenler sınıf bağlamlarında bir öğrenme hikayesinin daha iyi uygulanmasını sağlayacak şekilde genel aktiviteleri sınıf ve konu bağlamına uyarlarlar. ÖA’leri birbirlerine bağlantılı olmalıdır. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom52

53 Genel Öğrenme Aktiviteleri  Genel Öğrenme Aktiviteleri, öğretmenlerin, gençlerin kişisel gelişimlerini destekleyici pedagojik deneyimler geliştirmelerine önem verir.  Her aktivite, dijital ve pedagojik yetkinlikler dahil öğretmenlere uzmanlıklarını geliştirmeleri için, öneriler sağlar.  Genel Öğrenme Aktivitelerinin mümkün olduğu kadar tanımlarına yakın gerçekleştirmeleri tavsiye edilir DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom53

54 Genel Öğrenme Aktivitesi  Genel Öğrenme Aktiviteleri bir dizi tasarım tabanlı süreçler aracılığıyla yaratıcılık, işbirliği ve iletişime odaklıdır.  Her zaman, aktivitelerin sınıfta nasıl daha pratik yapılabildiğini gösteren birçok Öğrenme Hikayeleri ile Genel Öğrenme Aktiviteleri örneklendirildi.  Genel Öğrenme Aktiviteleri öğretme ve öğrenmede kullanılabilecek çeşitli etkinliklerin açıklamalarıdır. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom54

55 Genel Öğrenme Aktivitesi  Pilot aktiviteler, öğrenciyi bir ürünün etkin bir tasarımcısı haline getirerek ve veri toplama, takım çalışması, sunum ve yansıtmanın önemini vurgulayarak, tasarım süreçleri ile öğrenmeye odaklandı. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom55

56 Genel Öğrenme Aktiviteleri  Genel Öğrenme Aktiviteleri yenilikçi olmalarında mutlaka radikal değildir. Bununla birlikte, Onlar bize yenilikçi bir Geleceğin Sınıfı Senaryosuna ulaşma yolunda somut basamak taşları sunarak destek olur. Genel Öğrenme Aktivitelerinin her biri bir senaryo geliştirmek için kullanılabilir somut bir aktivite fikri sağlar. Her aktivite fikri ayrıca diğer senaryolar için kullanılacak kadar yeterince geneldir ve daha da önemlisi, her aktivite herhangi bir konu bağlamında kullanılabilir. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom56

57 Öğrenme Aktivitenizi Planlayın DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom57  Öğrencileriniz bu öğrenme aktivitesinde ne öğrenecekler? Eğitimsel amaçlar nelerdir?  21 yy becerilerinde odaklanmayı düşündüğünüz özel bir öğrenme aktivitesi var mı: – Yaratıcılık, yenilik, kritik düşünme, problem çözme, karar verme, iletişim, işbirliği, araştırma ve inceleme, esneklik ve adaptasyon, inisiyatif ve kendini yönlendirme

58 Öğrenme Aktivitelerinden Öğrenme Hikayesine  Genel Öğrenme Aktivitelerinden - Özel Öğrenme Aktivitelerine  Bir iTEC Öğretmeni Genel Öğrenme Aktivitelerini sınıfta kullanmak için yenilikçi ve bağlamsal anlatıya, diğer bir deyişle bir Öğrenme Hikayesine çevirir. 1. Genel Öğrenme Aktiviteleri – Bir Öğrenme Hikayesi Genel Öğrenme Aktivitelerinden oluşturulur. Genel Öğrenme Aktiviteleri, dersin bütününe veya daha fazlasına yayılabilir olmasıyla, biraz daha kapsamlı Öğrenme Aktiviteleridir. – Bununla birlikte, Genel Öğrenme Aktiviteleri, Öğrenme Aktivitesi modelinin, herhangi bir konuda veya herhangi bir yaş grubu ile kullanılabilir somut ve bağlam-bağımsız faaliyetleri takip eder. Bu Öğrenme Aktivitelerini kendi Öğrenme Hikayeniz için kullanacaksınız. 2. Özel Öğrenme Aktiviteleri – Bunlar aslında aynı Öğrenme Aktiviteleridir ama tanımı konu ve öğretmenin sınıfı ile bağlamsallaştırılmıştır. Ayrıca Öğrenme Hikayesi anlatısını destekleyecek bir sekilde Öğrenme Aktiviteleri organize edilmiştir. Bağlamsal Öğrenme Aktivitelerine örnekler: – http://itecturkey.org.tr/index.php/kaynaklar/bloglar/oegretmen-bloglar http://itecturkey.org.tr/index.php/kaynaklar/bloglar/oegretmen-bloglar DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom58

59 İyi Bir Öğrenme Hikayesi için Kriterler - Öğrenme Hikayesi 21. Yüzyıl Becerilerini geliştirir: Örneğin, aktiviteler bilgi edinmenin yanında işbirlikçi becerileri geliştirir - Öğrenme Hikayesi 21. Yüzyıl Becerilerini geliştirmek için teknolojiyi kullanır: Örneğin, teknoloji bir şey (film, animasyon, sunum, vb) üretmek için bir araç olarak kullanılır veya öğrenciler için daha kolay sınıf içinde ve dışında işbirliği yapmak üzere kullanılır - Öğrenme Hikayesi kendi öğrenme çıktıları ile iyi uyumludur: aktiviteler ve değerlendirme açıkça tanımlanmış öğrenme çıktıları ile bağlantıdır ve öğretmenin hikaye sonunda hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemesine izin verir - Öğrenme Hikayesi dengelidir: kullanılan en az dört farklı Öğrenme Aktiviteleri ile iyi bir aktiviteler karışımı vardır (Öğrenme Tasarımcısındaki TLA'lar) ve Aktivitelerin hiçbiri % 35’den fazla zaman almaz. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom59

60 iTEC Öğrenme Hikâyeleri  iTEC Öğrenme Hikâyelerinin aslında sınıfta neye benziyor olduğunu görelim.  Eğer sınıfta çok teknoloji yoksa merak etmeyin, herhangi bir teknoloji kullanmadan mükemmel Bir iTEC Öğrenim Hikâyesi inşa etmek mümkündür (teknolojiye erişiminiz olmasına rağmen kullanmamak bir eksikliktir).  ITEC metodolojisinin kilit noktası daha az teknolojiler hakkındadır ama daha fazla derslerimizi, 21. Yüzyıl Becerileri gelişimini destekleyen öğrenci merkezli, proje odaklı ve işbirlikli öğrenme ortamları içine nasıl organize edeceğimizi yeniden düşünmektir. Teknoloji bize bu konuda yardımcı olmak için güçlü bir araç olabilir ama bu, hedefe ulaşmak için esas değildir. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom60

61 Öğrenme Hikayeleri  Öğrenme hikayeleri senaryolarda yer alan bir dizi öğrenme aktivitelerine dayanmaktadır. Böylece Senaryolar, öğrenme hikayeleri geliştirilmesine ilham ve girdi sağlar.  Bir Öğrenme Hikayesi içinde tanımlanan bir veya daha fazla kişi tarafından öğrenme aktiviteleri gerçekleştirilir. Tipik bir öğrenme hikayesi 3-8 öğrenme aktivitesi içerir.  Öğrenme Hikayeleri, bir Öğrenme Aktiviteleri koleksiyonunun sınıfa alındığında nasıl hissedileceğini gösteren, örnek anlatımlardır. Öğretmenler kendi öğrenme hedeflerini, içerik ve sağlanacak kazanımları belirlerler ve sınıf aktiviteleri üretmek için kullanırlar. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom61

62 Öğrenme Hikayesi  Proje tabanlı öğrenme modeli üzerine kurulu aktivite paketlerinden oluşur. Her branştan öğretmen tarafından uygulanabilir. Öğretme ve öğrenmeye yenilik getirir.  Öğrenme hikayeleri belirli bir senaryonun gerçek sınıf uygulama örnekleri olarak karakterize edilebilir. Belirli bir senaryoya göre konu, düzey, öğrenme hikayesinin belirli konulara ağırlık vermesine bağlı olarak hemen hemen istediğiniz sayıda öğrenme hikayelerine sahip olabilirsiniz. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom62

63 Öğrenme Hikayeleri  Öğrenme hikayeleri, öğretmenlerin ders planlarını oluşturmalarına yardımcı olmak için hazırlanır.  Öğrenme senaryolarından faydalanılarak türetilir ve jenerik öğrenme aktivitelerinden hareketle planlanan konu odaklı somut adımlar içeren Öğrenme aktivitelerinin gerçekleşmesiyle birlikte tamamlanması planlanır.  Öğrenme hikayelerinin hazırlanmasında öğrenme hedefleri ve kapsamı öğretmenler tarafından belirlenir. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom63

64 Öğrenme Hikayeleri  Öğrenme Aktivite Paketleri – öğretmene bir tasarım öğrenme sürecinde rehberlik eden jenerik Öğrenme Aktivitelerini içerir. – jenerik aktivitelerin sınıfta nasıl yapılabildiğini göstermek için Öğrenme Hikayesiyle örneklendirilmiştir.  Öğrenme Hikayeleri örnek olarak kabul edildi ve öğretmenler bunları değiştirmek için veya kendi hikayelerini yerel bağlamlarına ve pedagojik hedeflerine uyarlayıp oluşturmak için özgür bırakıldı. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom64

65 Öğrenme Hikayeleri oluşturma aracı  Öğrenme Tasarımcısı, Bir Öğrenim Hikayesine benzer bir şey oluşturma ve kolayca paylaşmamıza yardımcı olabilir. Bu geribildirim alabilmemiz ve en iyi uygulamaları paylaşabilmemiz için önemlidir.  Öğrenme Tasarımcısı, iTEC Öğrenme Aktivitelerine benzer bir dizi öğretme ve öğrenme faaliyetleri oluşturmanıza ve bu aktiviteleri bir iTEC Öğrenme Hikayesine çok benzeyen bir Öğrenme Tasarımı ortamında bir araya toplamanıza olanak sağlar. – http://learningdesigner.org/register.php http://learningdesigner.org/register.php – http://learningdesigner.org/ http://learningdesigner.org/ EUN Academy MOOC Eğitimlerinde katılımcılardan Öğrenme Hikayesi oluşturmaları istenir. – http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/general-navigation/current-courses http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/general-navigation/current-courses – http://meb-itec-moocakademi.weebly.com/tablet-e287itimi.html http://meb-itec-moocakademi.weebly.com/tablet-e287itimi.html MEB HİE merkezi ve yerel ‘Eğitimde Yeni Yaklaşımlar’ Eğitimlerinde katılımcılardan Öğrenme Hikayesi oluşturmaları istenir. – http://epatik.com/ http://epatik.com/ – http://epatik.com/EgitimTeknolojileriEtkinlikPlanlama/ http://epatik.com/EgitimTeknolojileriEtkinlikPlanlama/ – http://itecturkey.org.tr/index.php/itec-hakk-nda/egitimler/merkezi-egitimler http://itecturkey.org.tr/index.php/itec-hakk-nda/egitimler/merkezi-egitimler – http://itecturkey.org.tr/index.php/itec-hakk-nda/egitimler/yerel-egitimler http://itecturkey.org.tr/index.php/itec-hakk-nda/egitimler/yerel-egitimler DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom65

66 iTEC’in Pedagojik etkileri  iTEC’de öğretmenler, sınıf için çeşitli aktiviteler de dahil jenerik Öğrenme Aktiviteleri ve Öğrenme Hikayeleri setleri ile pedagojik değişime yönlendirildi. – Sınıfla ve diğer sınıflarla birlikte öğrenme ve paylaşma, sınıfta takımlar halinde çalışma, takımları etkin olarak gruplandırma, – Bir kitleye hitap etmek için sonuçlar hazırlama, çalışmayı diğer öğrencilerle paylaşma, – Akran geri bildirimi, kişisel ve grup görüşü sunma. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom66

67 iTEC derslerinden öğrenci dönütleri DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom67  öğretmenimden talimatlar beklemek yerine çalışmalarım için kendim sorumluluk alabilirim  BİT kullanımada daha fazla kendimden eminim  Geniş yelpazede yeni teknolojileri kullanabilirim  Daha iyi diğer öğrenciler ile takım halinde çalışabilirim  Diğer insanlarla, örneğin, öğretmenim, ailem, diğer sınıflardan öğrencilerle daha iyi iletişim kuruyorum  Öğrenmede karşı karşıya kaldığım sorunları daha iyi çözebiliyorum  Kazandığım bilgi ve beceriler sınavlarımı daha iyi yapmama yardımcı olacak

68 3. ve 4. Fazların Değerlendirmesi DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom68 iTEC ARA RAPORU

69 Mini Öğrenme Senaryoları 1.Anlaşılır Öğretim 2.Bir Nefes Temiz Hava 3.Çevrimiçi Depolar 4.Değişim Yoluyla Desteklenme 5.Depolar Ve Yanıtlar - Tepkisel Öğretim 6.Esnek Ve Akıcı Alanlar 7.Fırsat Ekranı 8.Girişimcilik Ve İşbirliği 9.Herkes için Tasarım 10.Kaynakça-İleri Teknoloji DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom69 11.Neden Gerçek Varken AI (Yapay Zeka) Olmalı 12.Okul Dışı Konular 13.Öğrenmeyi Tasarlama 14.Öğretmen Merkezli Öğretim 15.Öğretmenden Genişlik 16.Rakipler Değil Ortaklar 17.Simüle Edilmiş Otantik Ortamlar 18.Sonsuz Seçim 19.Toplumsal Katılım İle Fırsatları Genişletme 20.Yaşam Boyu Öğrenme http://meb-itec-moocakademi.weebly.com/itec-ouml287renme-senaryolar305.html

70 1. Faz Öğrenme Senaryoları 1.Dış mekânda çalışma projeleri 2.Uzmanlar ağı desteği 3.Öğrenme alanı olarak Kütüphane 4.İşbirlikçi medya projesi 5.Araştırma becerilerini uygulama 6.Enformel öğrenmeyi kabul etme 7.Kişisel öğrenme sözleşmesi 8.Öğrenci geribildirimine tepki verme 9.Öğretmen destek ağı http://itec.aalto.fi/tr/senaryolar/ DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom70

71 Öğrenme Hikayesi 1: Okul Dışında Öğrenme Öğrenme Hikayesi 1: Okul Dışında Öğrenme 1. Faz Öğrenme Hikayeleri ve Öğrenme Aktiviteleri Öğrenme Hikayesi 2 : Dış Uzmanlarla Çalışma Öğrenme Hikayesi 2 : Dış Uzmanlarla Çalışma Okul dışında veri toplama Dış Uzmanlarla Çalışma Takım Flaş Haberleri Akran geribildirimi Öğreci hakkında öğretmen akıl notları Takım çalışması http://itec.aalto.fi/tr/story/ http://itec.aalto.fi/tr/ogrenme-hikayeleri-ve-aktiviteleri/

72 Eylül-Aralık 2011, 1. Faz Pilot Öğretmen Blogları  1. Faz uygulaması ile ilgili dokuman ve planları için tıklayın. 1. Faz uygulaması ile ilgili dokuman ve planları için  4 pilot okula değerlendirme anketi uygulanmış olup çalışmaların özet videoları aşağıdadır: İstanbul Üsküdar Lisesi, Zeytinburnu UPS Haluk Ündeğer Lisesi, Mamak Metehan İ.O. Ümraniye Çakmak İ.O. İstanbul Üsküdar Lisesi Zeytinburnu UPS Haluk Ündeğer Lisesi Mamak Metehan İ.O Ümraniye Çakmak İ.O  Avrupa Birliğinden bir gözlemcinin katılımı ile Triangulation visit adlı gerçekleştirilen çalışma ziyareti videosunu izlemek için tıklayın: İstanbul Ümraniye Çakmak İlköğretim Okulu. TeamUp için http://goo.gl/qmRXy4 tıklayın.İstanbul Ümraniye Çakmak İlköğretim Okuluhttp://goo.gl/qmRXy4 DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom72 http://yegitek.meb.gov.tr/itec.html

73 2. Faz Öğrenme Senaryoları 1. Çok kültürlü bir ortamda Matematik 2. Geliştirici ve düzey belirleyici değerlendirmeyi birleştirme 3. İş hayatı hakkında öğrenme için işbirlikçi yaklaşımlar geliştirme 4. Online sosyal davranışı üzerinde araştırma 5. Birden fazla kaynak ve teknolojiyi kullanarak yaygın bir konuyu araştırma 6. Okulumuz, çevremiz: çevre bilinci için teknolojiyi kullanma 7. Küresel sınıfta mesleki gelişim 8. Dijital okuryazarlık geliştirmeleri için öğretmenlere rehberlik 9. Sınava hazırlığı öğrenme etkinliklerine gömme 10. Bilim öğrenme kaynakları oluşturan öğrenciler  http://itec.aalto.fi/tr/senaryolar/ http://itec.aalto.fi/tr/senaryolar/ DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom73

74 2. Faz Öğrenme Aktiviteleri DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom74 Bilgi Grupla ma yineleme Bilgi Grupla ma Öğrenim Odaklı Tarama Sonuçları Hazırlama Yansıt ma Akran Dönütü BİREYSEL ÖĞRENME TAKIMLA ÖĞRENME Konu odaklı İşbirlikleri Takım Kurma SON http://itec.aalto.fi/tr/ogrenme-hikayeleri-ve-aktiviteleri/

75 2. Faz Öğrenme Hikayeleri  Çok kültürlü ortamda Matematik: Gruplar bir blog aracılığıyla matematiksel kavramları açıklarlar ve diğer grup açıklamalarına erişirler.  Sınava Hazırlığı Öğrenme Faaliyetlerine gömme: Öğrenciler blogda, podcast, bulmaca, anketler veya notlar oluştururlar, ödev için kaynaklar hazırlarlar.  Öğrencilerin (Bilim) Kaynakları oluşturması: Öğrenciler farklı kavramlara odaklanan takımlar ile, müfredattan bir kavramı sergilerler (örneğin, posterler, podcastlar, simülasyonlar). iTEC - Designing the future classroom75 http://itec.aalto.fi/tr/story/

76 Mart-Haziran 2012 - 2. Faz Öğretmen Blogları 1. Afyon Hocalar Çepni İ.O. 2. Ankara Çankaya_Ahmet_Barındırır_İ_O 3. Ankara_Altındağ_Yenituran_İ_O 4. Ankara_Altındağ_Yeşilöz_MAHC_Anadolu_Lisesi 5. Ankara_Yenimahalle_Özel_Pınar_İ_O 6. Balıkesir_Zağanospaşa_İ_O 7. Bursa_Osmangazi_Yunuseli_Şükrü_Şankaya_Anadolu_lisesi 8. Eskişehir_Odunpazarı_Ihlamurkent_Zübeyde_Hanım_Anaokulu 9. Hatay_Dörtyol_Kuzuculu_İ_O 10. Hatay_Dörtyol_İlçe_MEM_Ar-Ge_Birimi 11. Hatay_İskenderun_Amerikan_Kültür_Koleji_Özel_İskenderun_Anadolu_Lisesi 12. İstanbul_Bahçelievler_Altınyıldız_İ_O 13. İstanbul_Eyüp_Nejat_Sabuncu_İ_O 14. İstanbul_Tuzla_Teknik_ve_Endüstri_Meslek_Lisesi 15. İstanbul_Maltepe_Mürüvet_Hanım_İ_O 16. İstanbul_Bakırköy_Özel_Florya_Final_İ_O 17. İstanbul_Zeytinburnu_Dr_Reşit_Galip_İ_O 18 İzmir_Çiğli_Büyükçiğli_İ_O 19 Kayseri_Kocasinan_TED_Kayseri_Koleji 20 Mersin_Anamur_VB_Atatürk_İ_O 21 Rize_Tevfik_İleri_anadolu_Lisesi 22 Sivas_Bilim_Sanat_Merkezi 23 Zonguldak_Ereğli_Dağlıca_Köyü_dağlıca_İ_OAfyon Hocalar Çepni İ.O.Ankara Çankaya_Ahmet_Barındırır_İ_OAnkara_Altındağ_Yenituran_İ_OAnkara_Altındağ_Yeşilöz_MAHC_Anadolu_LisesiAnkara_Yenimahalle_Özel_Pınar_İ_OBalıkesir_Zağanospaşa_İ_OBursa_Osmangazi_Yunuseli_Şükrü_Şankaya_Anadolu_lisesiEskişehir_Odunpazarı_Ihlamurkent_Zübeyde_Hanım_AnaokuluHatay_Dörtyol_Kuzuculu_İ_OHatay_Dörtyol_İlçe_MEM_Ar-Ge_BirimiHatay_İskenderun_Amerikan_Kültür_Koleji_Özel_İskenderun_Anadolu_Lisesiİstanbul_Bahçelievler_Altınyıldız_İ_Oİstanbul_Eyüp_Nejat_Sabuncu_İ_Oİstanbul_Tuzla_Teknik_ve_Endüstri_Meslek_Lisesiİstanbul_Maltepe_Mürüvet_Hanım_İ_Oİstanbul_Bakırköy_Özel_Florya_Final_İ_Oİstanbul_Zeytinburnu_Dr_Reşit_Galip_İ_Oİzmir_Çiğli_Büyükçiğli_İ_OKayseri_Kocasinan_TED_Kayseri_KolejiMersin_Anamur_VB_Atatürk_İ_ORize_Tevfik_İleri_anadolu_LisesiSivas_Bilim_Sanat_MerkeziZonguldak_Ereğli_Dağlıca_Köyü_dağlıca_İ_O DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom76 http://yegitek.meb.gov.tr/itec.html

77 3. Faz Öğrenme Senaryoları 1. Matematik oyunları tasarlama 2. Sanal Motorlar 3. Schoolville 4. Ev ödevi ve okul çalışmasını ‘Çevirme’ 5. Ev-okul iletişimi 6. Yerel biyo-çeşitliliği dijital haritalama 7. Çoklu dokunmatik teknolojiler ile tasarım DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom77 http://itec.aalto.fi/tr/senaryolar/

78 Öğrenciler 1: Tasarım Özeti - takımlar oluşturur ve sunulan proje görevlerini müfredat konuları ile bağlayan bir başlangıç tasarım özetine göre, amaç ve ilk tasarım sorunlarını dikkate alarak tasarım geliştirirler. 2/a: Bağlamsal Sorgulama : Gözlemleme - kimi ve neyi gözlemleyeceklerine karar verirler, gözlem yaparlar ve verileri analiz eder, tasarım özetini geliştirirler. 2/b: Bağlamsal Sorgulama : Kıyaslama - tasarım yaptıkları kişilere ve tasarladıkları şeye dayalı olarak tasarım örnekleri toplarlar, kaynakları paylaşarak analiz ederler. 3: Ürün Tasarımı - prototip oluştururlar. 4: Katılımcı Tasarım Atölyesi - prototiplerini sunar ve geribildirim alır, analiz ederler ve tasarım özetini geliştirirler 5: Nihai Ürün Tasarımı - son tasarım prototipini oluşturur, ve akranlarına sunarlar. 6: Yansıtma - Audio vide kayıtlarla çalışmalarını sözlü olarak özetler ve paylaşırlar Öğrenciler 1: Tasarım Özeti - takımlar oluşturur ve sunulan proje görevlerini müfredat konuları ile bağlayan bir başlangıç tasarım özetine göre, amaç ve ilk tasarım sorunlarını dikkate alarak tasarım geliştirirler. 2/a: Bağlamsal Sorgulama : Gözlemleme - kimi ve neyi gözlemleyeceklerine karar verirler, gözlem yaparlar ve verileri analiz eder, tasarım özetini geliştirirler. 2/b: Bağlamsal Sorgulama : Kıyaslama - tasarım yaptıkları kişilere ve tasarladıkları şeye dayalı olarak tasarım örnekleri toplarlar, kaynakları paylaşarak analiz ederler. 3: Ürün Tasarımı - prototip oluştururlar. 4: Katılımcı Tasarım Atölyesi - prototiplerini sunar ve geribildirim alır, analiz ederler ve tasarım özetini geliştirirler 5: Nihai Ürün Tasarımı - son tasarım prototipini oluşturur, ve akranlarına sunarlar. 6: Yansıtma - Audio vide kayıtlarla çalışmalarını sözlü olarak özetler ve paylaşırlar 3. Faz Öğrenme Aktiviteleri: Gözlemleme / Kıyaslama ve Tasarlama http://itec.aalto.fi/tr/ogrenme-hikayeleri-ve-aktiviteleri/

79 3. Faz Öğrenme Hikayeleri  Gözlemleme ve Tasarlama 1. Gezegen yüzeyinin görselleştirilmesi. Geocaching, konum-farkında smartphone oyunu, Google harita veya basılı Harita veya QR kodlarına dayalı olabilir. 2. Okul Yeniden Tasarlama. İleride kullanılmak için okul temelli faaliyetlere ilişkin belirlenen mevcut zorluklara dayalı yeni bir alan tasarlanır.  Kıyaslama ve Tasarlama 3. Bir fizik simülasyonu Tasarlama. Bir fizik kavramını (örneğin sürtünme) öğrencilerin diğer öğrencilere öğretmek için kullanılabilir bir sanal veya fiziksel simülasyon tasarımı yapmaları. 4. Bir matematik öğrenme oyunu Tasarlama. Öğrencilerin daha küçük öğrencilere zor ve çekici bulabileceklerine dikkat ederek bir matematik kavramını (örneğin basit geometri) öğretmek için bir matematik öğrenme oyunu tasarımı yapmaları. http://itec.aalto.fi/tr/story/ DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom79

80 DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom80

81 Eylül-Aralık 2012, 3. Faz Pilot Öğretmen Blogları  http://ahmetbarindirirsecondaryschool3.wikispaces.com/home http://ahmetbarindirirsecondaryschool3.wikispaces.com/home  http://itecamericanculturecollege.weebly.com http://itecamericanculturecollege.weebly.com  http://drresitgalipitec3.weebly.com/ http://drresitgalipitec3.weebly.com/  http://yallstar.net/moodle/ http://yallstar.net/moodle/  http://cakmakprimary.wikispaces.com/ http://cakmakprimary.wikispaces.com/  http://pinarilkokulu48.blogspot.com/ http://pinarilkokulu48.blogspot.com/  https://halukundegerlisesi.wikispaces.com/ https://halukundegerlisesi.wikispaces.com/  http://istanbuluskudarlisesi.wikispaces.com/ http://istanbuluskudarlisesi.wikispaces.com/  http://700yil.weebly.com/index.html http://700yil.weebly.com/index.html  http://kuzuculuoo-itec-faz3.weebly.com/ http://kuzuculuoo-itec-faz3.weebly.com/  http://inovasyontt.weebly.com/ http://inovasyontt.weebly.com/  http://itecdortyolkml.weebly.com/ http://itecdortyolkml.weebly.com/  http://itec-turkeycycle3.wikispaces.com/-Plan+ve+Bloglar+2 http://itec-turkeycycle3.wikispaces.com/-Plan+ve+Bloglar+2 DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom81

82 3. Faz Öğrenme Hikayeleri Kullanımı DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom82

83 DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom83 Kıyaslama ve Tasarlama Gözlemleme ve Tasarlama Bilinmeyen Diğer Bilinmeyen

84 4. Faz Öğrenme Senaryoları 1. Dijital üreticiler 2. Toprağı zihin haritalama 3. GPS’li öğrenme oyunları 4. Ses / görüntü geribildirimi 5. Bir model oluşturma http://itec.aalto.fi/tr/senaryolar/ DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom84

85 4. Faz Öğrenme Aktiviteleri Aşağıdaki Öğrenme Aktiviteleri Mart 2013’de başlayan 4. faz pilotları için kabul edildi: 1: Hayal Et –bir tasarım özetini tanıtma anlama ve sorgulama 2: Araştır (Karşılaştırma/Gözlemleme) – tasarım özeti ile ilgili olarak bilgi toplama 3: Haritala– Toplanan bilgiler arasındaki ilişkileri anlamak için zihin haritası oluşturma 4: Yansıt –görsel-işitsel yansımalar ve geribildirim kaydetme 5: Yap– Bir tasarım oluşturma 6: Sor – Tasarımın gelecekteki kullanıcılarını temsil edebilir insanlarla atölye çalışmaları yapma 7: Göster – Tasarımları bir hedef kitleye yayınlama ve sunma 8: İşbirliği Yap – Diğer okulların öğrencileri ile konu odaklı işbirlikleri oluşturma DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom85 http://itec.aalto.fi/tr/ogrenme-hikayeleri-ve-aktiviteleri/

86 4. Faz Öğrenme Hikayeleri 4. Öğrenme Aktivitelerini örneklemek için, Üç Öğrenme Hikâyesi Pilot öğretmenlere teklif edildi : – Bir Hikâye Anlat : Görsel ve işitsel yollarla akademik bir konu anlatma – Bir Nesne Oluştur : Somut bir tasarım geliştirme. – Bir Oyun Oluştur : Eğlenceli bir aktivite oluşturma. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom86 http://itec.aalto.fi/tr/story/page/2/ http://itec.aalto.fi/tr/story/

87 4. Faz Öğrenme Hikayeleri ve Öğrenme Aktiviteleri DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom87 Bir hikâye AnlatmaBir Nesne ÜretmeBir Oyun Oluşturma 1-HAYAL ET Hikaye Anlatma özetiNesne tasarımı özetiOyun tasarım özeti 2-KEŞFET Karşılaştırma: iyi videolar bulun ve görüntüleyin Gözlem: insanlarla Röportaj yapın, fotoğraflar çekin, raporlar inceleyin Karşılaştırma: iyi oyunları oynayın ve analiz edin 3- HARİTALA Bir öykünün zihin haritasını yapın ve hikaye panosunu oluşturun Zorluklar ve fırsatların zihin haritasını yapın sonra da bunları yazın Bir oyun yapmanın unsurlarının ve konularının zihin haritasını yapın ve ilk planını oluşturun 4- İŞBİRLİĞİ YAP 5-YAP Video üretimiNesne üretimiOyun üretimi 6-SOR Hepsi için aynı 7-TEKRAR YAP Video üretimiNesne üretimiOyun üretimi 8-YANSIT 1 dakikalık ses kayıtları oluşturun 9-GÖSTER Videolar sununNesneler sununOyunlar sunun http://itec.aalto.fi/tr/story/page/2/ http://itec.aalto.fi/tr/story/

88 4. Fazda Kullanılan Web Araçları  Sumdog VokiVoicethread  Proshow GoldGoogle drive Storybird  Jing Little wordScratch  EdmodoGlogster Powtoon  Prezi Team UpFacebook  Wiki spaceWix Youtube  Reflex Sketch Up Bitstrips  MinecrafteduFantashow BloggerBlogger  TitanpadMoviemakerOpen sankore  Cam StudioCamtasiaScreen casto-matic DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom88

89 4. Faz Öğrenme Hikayeleri Kullanımı DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom89 Bir hikâye anlatın Bir nesne oluşturun Bir oyun oluşturun

90 DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom90

91 Mart-Haziran 2013, 4. Faz Pilot Öğretmen Blogları AKSARAY / MERKEZ KÖMÜRCÜ MEHMET BAYSAL İLKÖĞRETİM OKULU ANKARA ÖzelYenimahalle PınarOrtaokulu ANKARA Çankaya Tevfik İleri Ortaokulu Ankara Altındağ Mehmet Ali Hasan Coşkun Anadolu Lisesi Ankara Çankaya Ahmet Barındırır Ortaokulu BURSA Osmangazi ŞükrüŞankaya AnadoluLisesi BURSA Ş.K.ErSametSaraç AnadoluLisesi Diyarbakır 700. Yıl Ortaokulu ESKİŞEHİR Ahmet Sezer Ortaokulu GAZİANTEP Şehitkamil Karacaoğlan İlkokulu MERSİN / Anamur VB Atatürk Ortaokulu MERSİN_MimarSinan Ortaokulu MERSİN_MimarSinanİlkokulu İSTANBUL Bahcelievler Turk Telekom Teknik Meslek Lisesi İSTANBUL Pendik 80.YILNUHÇİMENTO ANADOLULİSESİ İstanbul Zeytinburnu HalukÜndeğer Lisesi İSTANBUL TuzlaTeknikve Endüstrive MeslekLisesi Kocaeli İzmit Bilim Ve Sanat Merkezi Kayseri ZENGERGÜÇ ORTAOKULU MANİSA Kırkağaç Alifakı Ortaokulu ORDU Ünye MehmetAkifErsoy Ortaokulu RİZETevfik Ileri Anadolu Lisesi SAMSUNTekkeköy Kutlukent 80. Yıl İlkokulu Şanlıurfa Halfeti Saylakkaya Ortaokulu DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom91

92 iTEC 5. Faz Senaryoları 1 Sınava aktif hazırlık Öyküsü 2 Uzmandan Işık Öyküsü 3 Dijital Üreticiler Öyküsü 4 Kazanan Oyuncular Öyküsü 5 Ev-Okul İletişimleri Öyküsü 6 BİT Yolculuğu Öyküsü 7 Okulumuz, Çevremiz Öyküsü 8 Kişisel Öğrenme Aracı Öyküsü 9 Kökten Değişmiş Esnek Sınıf Öyküsü 10 Yerel Bölge Jeo Araştırması – http://itecturkey.org.tr/index.php/dokumanlar/oegrenme-senaryolar http://itecturkey.org.tr/index.php/dokumanlar/oegrenme-senaryolar DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom92 İşbirliği ile yenilikçiliği destekleyecek fikirlerin paylaşımını sağlayan ve tasarım öğrenmeyi yansıtma sürecini destekleyen araçlar sunulmaktadır.

93 9 senaryo ile kapsanan seviye ve eğilimler SENARYO BAŞLIĞISEVİYEEĞİLİMLER 1 Sınava aktif hazırlık3_Geliştir mek Bağımsızlığın teşvik edilmesi, ya da edilmemesi? Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik öncülük edecek 2 Uzmandan Işık3_Geliştir mek Uygulamada 21. yüzyıl becerileri İçerik ve kaynaklara daha iyi erişim 3 Dijital Üreticiler2_Zenginle ştirmek Anı yakalama yeteneği. Yeni bir medya çağı için yeni okuryazarlıklara odaklanma. Modern cihazlar "mobil medya üretim stüdyoları" dır. Gençler her zaman internete bağlı ve, dijital medyayı ağırlıklı olarak kullanmaktadır, bu, öğretmenlere ve eğitim sistemlerine zorluklar çıkarıyor. Sınıfta MFT derslerini desteklemenin zorlukları DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom93

94 9 senaryo ile kapsanan seviye ve eğilimler SENARYO BAŞLIĞISEVİYEEĞİLİMLER 4 Kazanan Oyuncular 5_Yetkile ndirmek Tipik sınıf faaliyetleri ile gençlerin artan hayal kırıklığı. Oyun tasarımı prensipleri ve oyuna dayalı pedagojiler giderek zevkli öğretim ve öğrenme için bir araç olarak görülüyor 5 Ev-Okul İletişimleri 3_Geliştir mek Gençler, dijital medyaya her zaman bağlıdırlar ve aşırı şekilde faydalanırlar. Bu bağlılık, tutarlı ve etkili müdahaleler belirlemeyen öğretmenlere ve eğitim sistemine zorluk çıkarmaktadır. Öğrencileri ne motive eder? Avrupa'da ve evrensel olarak eğitim sistemleri arasında giderek artan bir anlayış vardır; teknoloji ve duygusal eğilim öğrencileri daha iyi nasıl motive eder ve MST gibi önemli olan konularla meşguliyetini sağlar. Dijital teknolojiler kullanılarak, ev ve okul arasındaki bilgi akışı, kesintisiz hale gelir DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom94

95 9 senaryo ile kapsanan seviye ve eğilimler SENARYO BAŞLIĞISEVİYEEĞİLİMLER 6 BİT Yolculuğu1_Değişt irmek Merkezden yerele BİT entegrasyonu daha sistematik hale geliyor 7 Okulumuz, Çevremiz 3_Gelişti rmek Düşük karbon öğretimi Bir araya gelen okullar 8 Kişisel Öğrenme Aracı 4_Genişl etmek Öğrenciler, sınıf içerisinde daha aktif olmak ve öğrenme etkinlikleri üzerinde daha fazla özgürlük, kontrol isterler. Öğretmenler doğrudan eğiticiler olarak daha az merkezde olurlar ve öğrencilere kendi hızlarında öğrenmeleri için yardımcı olmaya daha fazla ilgilidirler. 9 Kökten Değişmiş Esnek (flip) Sınıf 2_Zengi nleştirm ek Gençler her zaman internete bağlılar ve dijital medyadan yoğun bir şekilde faydalanmaktalar, bu da bu konuda tutarlı ve etkili bir çalışması olmayan öğretmenlere ve eğitim sistemini zorlamaktadır. Öğrenciler içeriğin kategorize edildiği ve kalite ve güvenilirlik açısından kontrol edildiği web üzerindeki depolardan araştırabilmektedirler. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom95

96 1 Sınava aktif hazırlık Sürecin bir parçası olarak öğrenciler kendileri için gözden geçirme materyalleri üreten ve iletişim ve akran-öğretim becerilerini geliştiren tasarımcılar olarak hareket ederler. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom96

97 2 Uzmandan Işık  Öğretmenler, alan bilgisine ilişkin rehberlik ve öğretim sağlamaya devam edecekler, ama rolleri, öğrencilerin yönettiği ve öğrencileri öz-yönelimli öğrenenler haline gelmek için destekleyen aktivitelerin kolaylaştırılmasını da içerecektir. Ayrıca teknoloji kullanımında öğrencileri desteklemeleri ve dış uzmanlar ile ilişkiler kurmaları için öğrencilerle çalışmaları gerekecektir.  Öğrenciler, üretici ve kendi öğrenmelerinin yöneticileri olacak. Örneğin, kendi araştırma projelerini hazırlamaları, dijital üretim becerileri geliştirmeleri ve üretimde farklı roller alma yeteneği (yani sanatçı, senaryo yazarı, yönetmen, kameraman) geliştirmeleri.  Öğrenciler ayrıca kendi öğrenme zorluklarını belirlemekle yükümlüdürler.  Teknoloji, video konferans, anlık mesajlaşma vb. kullanarak öğrencilerin diğer okullardan öğretmenlerle bağlanmalarının yanı sıra dünyanın dört bir yanından uzmanlara da erişmelerini sağlayacak. Teknoloji, her zaman erişim sağlayacak, belgelerin yapılanmasını destekleyecek, öğrencilerin ilgili bilgileri bulmaları ve bulgularını sunmalarını sağlayacak. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom97

98 3 Dijital Üreticiler  Müfredat çalışmaları "yayınları" oluşturmak için dijital medya kullanma: sunumlar, tartışma ve diğer okul etkinlikleri çeşitli yollarla elde edilir ve kaydedilir; daha sonra bunlar düzenlenir ve web ve blog’a yüklenir.  Öğretmenler rehberlik etmeye ve alan bilgisine ilişkin öğretime devam edecekler, ancak rolleri, öğrencilerin aktivitelerinin kolaylaştırılmasını da içerecektir.  Öğrenciler öz-yönelimli öğrenenler olacak ve akran aktiviteleri ile işbirliği becerilerini geliştireceklerdir. Örgün eğitim ve gayri resmi dijital medya üretimi uygulamalarının entegrasyonu öğrencileri çevreleyen beklentilerde değişikliklere neden olacaktır.  Öğrenciler, üretici ve kendi öğrenmelerinin yöneticileri olacak. Örneğin, dijital üretim becerileri geliştirmeleri ve üretimde farklı roller alma yeteneği (yani sanatçı, senaryo yazarı, yönetmen, kameraman) ve değerlendirme kriterleri yeteneği. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom98

99 4 Kazanan Oyuncular  Yenilikçiliği: Oyunları kullanıp, her zaman ulaşılabilir olan kişiselleştirilmiş geri bildirim ile okul ortamındaki çocukları çekmek  Öğretmenler ders bilgileri ile ilgili talimatlar vermeye ve rehberlik yapmaya devam edecek ancak oyun yarışının ve ortamın müfredata uygun olmasından sorumlu olacaklar ve gerekli destek ve ödülü sağlayacaklardır.  Öğretmenler, neyin etkili bir mücadeleyi oluşturduğunu, kişiselleştirilmiş görevin nasıl yapıldığını gösteren oyun kavramını anlamaya ihtiyaç duyacaklardır.  Öğrenciler kahramanların, özel temsilcilerin vs. rolünü alacaklar ama onlar için amaç gözlemden sorumlu ve kendi kendine öğrenmeyi başaran bağımsız öğrenciler olmalarıdır  Kişisel mobil araçların okul ortamına getirilmesine izin vermeli böylece öğrenciler kişisel geri bildirim sağlarken analitik yaklaşımın avantajlarını kullanacaklardır DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom99

100 5 Ev-Okul İletişimleri  Gençler, dijital medyaya her zaman bağlıdırlar ve aşırı şekilde faydalanırlar. Bu bağlılık, tutarlı ve etkili müdahaleler belirleyen öğretmenlere ve eğitim sistemine zorluk çıkarmaktadır.  Öğrencileri ne motive eder? Avrupa'da ve evrensel olarak eğitim sistemleri arasında giderek artan bir anlayış vardır; teknoloji ve duygusal eğilim öğrencileri daha iyi nasıl motive eder ve MFT gibi önemli konularla meşguliyetini sağlar.  Ev ve okul arasında ki bilgi akışı, dijital teknolojiler kullanılarak kesintisiz hale gelir  Veliler ve aileler ile iletişim kurmak için sosyal ağları kullanma DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom100

101 6 BİT Yolculuğu  Öğretmenlerin Rolü  Öğretmenler konu uzmanları olarak kalacaktır ama ders planlamaları içine Etkileşimli Tahtaları dahil edecektir.  Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi  Öğretmenler ekipmanları kullanmayı öğrenmek zorunda kalacaktır. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom101

102 7 Okulumuz, Çevremiz  Yenilikçi özelliği:  Veri kaydını kullanan ve çevreyle yakın ilişki kuran gerçekçi bir içerikte çok sayıda müfredatı ilgilendiren gerçek bir sorunla mücadele eden öğrenciler – Öğretmenlerin rolü  Öğretmenler rehberlik etmeye ve alan bilgisine ilişkin öğretime devam edecek, ancak müfredatlar arası sorunları halletmek ve fikir alışverişinde bulunmak için meslektaşlarıyla işbirliği içerisinde de olacaklar. Çalışmalarının dijital sunumlarını yapmada, araç-gereç temininde ve çevreyle görüşme gibi görevleri belirlemede öğrencilerini destekleyecekler. – Öğrencilerin rolü  Yine "öğrenci" olarak davranmaları ve alan bilgisi geliştirmeleri beklenecek, ama aktiviteleri için sorumluluk almak zorunda kalacaklar: örneğin, çevreden insanlarla görüşme, veriyi nasıl analiz edeceğine ve nasıl sunacağına karar verme. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom102

103 8 Kişisel Öğrenme Aracı  Öğrencilere öğretmenleriyle birlikte, müfredatı kapsayan kişisel bir çalışma programı seçmelerine izin veren kişiselleştirilmiş öğrenme araçlarının kullanımı ve sonra kişisel ilerleme üzerine devamlı bir güncelleme sağlama.  Öğretmenler, alan bilgisiyle bağlantılı rehberlik ve öğretim sağlamaya devam edecekler, ama uygulamaları öğrencilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanacaktır, örneğin, çeşitli modüllerin nasıl öğretileceği hakkında esnek olmak.  Alan bilgisi ve eğitim bilimlerindeki gelişmelerin olması yine önemli olacak, ama bağımsız bilgiyi desteklemek için öğretmenler, içinde kaynakların da bulunabileceği bilgiye ihtiyaç duyacaklardır.  Öğrenciler, öğrenmeleri ve kendi çalışma programlarını planlayıp takip etmeleri için daha büyük bir sorumluluk alacaklardır. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom103

104 9 Kökten Değişmiş Esnek (Flip) Sınıf  Eğitim pratiğinin 2 temel unsuru olan okul zamanı ve ev ödevi zamanındaki aktivitelerin yerlerini değiştirerek, aktivitelerin, ilişkilerin ve beklentilerin radikal dönüşümüne izin vermek.  Dijital Medya müfredat çalışmalarında yayın oluşturmak için kullanılır sunumlar, tartışma, ve diğer okul etkinlikleri, çeşitli yollarla kaydedilir. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom104

105 DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom105 Sırasıyla Tasarım Tabanlı Öğrenme Aktiviteleridir Resim bir Öğrenme Hikayesi gerçekleştirmek için Öğrenme Aktiviteleri akışını gösterir. 5. Faz Öğrenme Aktiviteleri http://itecturkey.org.tr/index.php/dokumanlar/ oegrenme-aktiviteleri

106 Genel Tanım 1: HAYAL ET  Bir Öğrenme Hikâyesi seçerek ve müfredat gereksinimleri ve okul programına uyacak şekilde Öğrenme aktiviteleri sürecini ve programınızı sunun ve sınıf ile değerlendirme kriterlerini müzakere edin. Öğrenciler, takımlar oluşturur, kendi kendilerine tartışır, soru sorar ve tasarım özetine aşina olurlar. Takımlar, özellikle tasarımın yapıldığı hedef kitleye göre, tasarım özetini, ilk tasarım sorunlarını ve olası tasarım sonuçlarını geliştirirler. TeamUp / vocaroo aracı ile ses / video yansıtmaları kaydederler ve çalışmalarını çevrimiçi belgelerler. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom106

107 Genel Tanım 2: KEŞFET  Öğrenci takımları işbölümü yaparak ilgili uygulamaları veya ortamları gözlemler, kendi tasarım özetleri ile ilgili mevcut çalışmaları araştırır, tasarlamak istedikleri şeye benzer örnekler toplar ve kendi tasarım bağlamlarını keşfederler. Gözlemin amacı kim için tasarım yaptıklarına, ne tasarladıklarına ve ele almak istedikleri ilk zorluklara bağlıdır. Toplanan medya dosyalarını bloglarında paylaşırlar ve bir yansıtma kaydederler. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom107

108 Genel Tanım 3: HARİTALA  Takımlar zihin haritalama teknikleri kullanarak bulgularını analiz ederler. Örneğin poplet aracını kullanarak bilgiler arasındaki ilişkiler, benzerlikler ve farklılıkları belirlerler. Topladıkları bilgiye ve analizine dayanarak, takımlar tasarım özetlerini, özellikle tasarım sorunlarını, tasarım sonuçlarını ve hedef kitlelerini geliştirirler. Daha sonra takımlar bir yansıtma kaydederler. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom108

109 Genel Tanım 4: KONU ODAKLI İŞBİRLİĞİ YAP Gruplar bilgilerini sınıfa sunarlar, geri bildirimlerde bulunurlar, TeamUp, padlet araçlarını kullanarak birleştirirler. Öğrenciler diğer okullardan öğrencilerle birlikte çalışabilirler, grup dışından öğrencilerle veya uzmanlarla işbirliği yapabilirler. Yapılan çalışmalar sınıfınız için oluşturmuş olduğunuz TeamUp ve blog sayfanızda öğrenci ve öğretmen görüşleri olarak kısa kayıtlarla paylaşılır. Okul aktiviteleri hakkında daha iyi iletişim kurmak için sınıf bloğu ve facebook sayfasına yüklerler  Kişisel ilgilerin değerlendirmenizi şekillendirmesine izin vermeye açık olun. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom109

110 Genel Tanım 5: YAP  Geliştirdikleri tasarım özetleri ve tasarım fikirlerine göre, öğrenci takımları yap aktivitelerine başlarlar. Öğrenme aktivitelerinde ve yapma sürecinde dikkatli rehberlik öğrencilerin potansiyel müfredat gereksinimlerini öğrenmeleri üzerine zihinlerini tutmaları için vazgeçilmezdir. Bu aktiviteden sonra yansıtma aktivitesini vurgulayın ve herkesin bir kitlenin ihtiyaçlarına hitap etmeye odaklanmasını sağlayın. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom110

111 Genel Tanım 6: SOR  Takımlar, gelecekte prototiplerinin kullanıcıları olabilecek 2-4 kişi ile bir araya gelirler ve kağıt çıktılar, çizimler veya modeller kullanarak prototiplerini ve tasarım fikirlerini konuşurlar. Katılan bu insanların, öğrenci tasarımlarının yer aldığı dalda bir uzman anlayışına sahip oldukları kabul edilir. Uzman katılımcılar kalem ve post-it notlar kullanmaları ve prototip üzerinde değişiklik ve yorum yapmaları için teşvik edilirler.  Öğrenciler diğer öğrenci takımları ve öğretmenin yanı sıra uzmanlara, gelecekteki potansiyel kullanıcılara internet iletişim araçları yoluyla soru sorarak çalışmaları hakkında geribildirim toplayarak çalışmalarını yeniden düzenler. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom111

112 Genel Tanım 7: TEKRAR YAP  Öğrenciler internet iletişim araçlarıyla ve yüzyüze aldıkları geri dönütlerle eksiklerini gidererek planladıkları ilk prototip, model, maket veya tasarım taslağının gerçeğini oluştururlar.  Katılımcı Tasarım atölye çalışması bittiğinde, takımlar tasarımlarını gözden geçirirler tasarımlarına devam ederler. Öğrencilerin çalışmalarını öğretmen, müfredatın seviyesine göre kullanışlılığını ve uyumluluğunu kontrol eder. YANSIT - Öğrenciler uyguladıkları değişiklikler üzerine kişisel yansıtmalar yaparlar. Her şey nasıl nasıl işe yaradı? DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom112

113 Genel Tanım 8: YANSIT  Öğrenciler web’de yayınladıkları çalışmaları hakkında bilgi veren brifing kaydederler.  Öğrenciler ve öğretmen görsel-işitsel yansıtmalar olarak proje ilerlemesi geribildirimi, zorluklar ve gelecek adımları kaydeder, yayınlar ve paylaşırlar.  Takımlar başkaları tarafından yapılan kayıtları dinlerler ve onlar için ipuçları ve sorular kaydederler.  Öğrenci takımlarına geribildirim kaydetmeleri için uzmanlar davet edilebilir.  Kayıtları dinleyin ve öğretmenliğinizi öğrencilerin ihtiyaçlarına göre benimseyin. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom113

114 Genel Tanım 9: GÖSTER  Öğrenciler yaptıkları çalışmaları, sınıf bloğu ve facebook grubunda paylaşırlar.  Öğrenmelerini aktarmak, projelerinin arka planını anlatmak, çalışmalarını başkalarının yeniden ele alarak yeni bir şey yapmalarına imkan tanımaya yönelik bilgi vermek ve iyileştirme yapmak için geri bildirim almak üzere diğer öğrenciler, veliler ve belirledikleri izleyiciler ile bu belgeleri paylaşırlar. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom114

115 Eylül 2013-Haziran 2014 5. Faz Öğretmen Blogları ve Ders Planları  http://tevfikileri-middleschool-itec5.wikispaces.com/http://ataturkortaokulu.weebly.com/ http://tevfikileri-middleschool-itec5.wikispaces.com/http://ataturkortaokulu.weebly.com/  http://doganyurtortaokulu.weebly.com/blogumuz.htmlhttp://itecdaglica.weebly.com/ http://doganyurtortaokulu.weebly.com/blogumuz.htmlhttp://itecdaglica.weebly.com/  http://vbataturkortaokulu5faz.weebly.com/http://50yilcumhuriyetortaokulu.weebly.com/ http://vbataturkortaokulu5faz.weebly.com/http://50yilcumhuriyetortaokulu.weebly.com/  http://itec5.weebly.com/http://bircan4c.weebly.com/ http://itec5.weebly.com/http://bircan4c.weebly.com/  http://itecc5.tumblr.com/http://hurriyetilkokulu4b.weebly.com/ http://itecc5.tumblr.com/http://hurriyetilkokulu4b.weebly.com/  http://iteccycle5saylakkaya.weebly.com/http://itecclassblog.weebly.com/ http://iteccycle5saylakkaya.weebly.com/http://itecclassblog.weebly.com/  http://kutlukent80yilio2c.blogspot.com/http://hurriyetumit2h.weebly.com/ http://kutlukent80yilio2c.blogspot.com/http://hurriyetumit2h.weebly.com/  http://pinhasmindgames.weebly.com/http://mclitecfaz5.weebly.com/ http://pinhasmindgames.weebly.com/http://mclitecfaz5.weebly.com/  http://yelisgumusoglu.weebly.com/http://vsabaz-itecprojesi-faz5.blogspot.com/ http://yelisgumusoglu.weebly.com/http://vsabaz-itecprojesi-faz5.blogspot.com/  http://battalgaziilkokuluitec5faz.weebly.com/index.htmlhttp://ourclassg.wikispaces.com/ http://battalgaziilkokuluitec5faz.weebly.com/index.htmlhttp://ourclassg.wikispaces.com/  http://uhalyeswecan.weebly.com/http://malatyabindalortaokulu.weebly.com/ http://uhalyeswecan.weebly.com/http://malatyabindalortaokulu.weebly.com/  http://ielev2siniflarprojesi.weebly.com/ http://ielev2siniflarprojesi.weebly.com/ DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom115 http://itecturkey.org.tr/index.php/kaynaklar/bloglar/oegretmen-bloglar http://itecturkey.org.tr/index.php/kaynaklar/dersplanlaridokumanlar

116 5. Fazda kullanılan Web 2.0 Araçları  Animato, Bitstrips, blabberize, Bubbl.us, camtasia studio 8, Corkboard.me,  Crazy talk, dvolver, Edmodo, Facebook, gmail,  GoAnimate,Googledocs,groupzap,Honestech Claymation Studio,iMovie,  lino, Little Bird Tales, Mind42, Mindmeister,Moviemaker,  padlet,Pearltrees,PollEverywhere,Popplet,Pow Toon,  Power point,Prezi, QR kod ve GPS Destekli Öğrenme Oyunları, Scratch,  Sketchup,Sketchtoy,slide sharing,StarBoartSoftware,Story bird,  Storyjumper,stupeflix,SurveyMonkey,talking flowers, Team-Up,  Tellagami, Text 2Mindmap, tr.wix.com/, tumblr.com/ XMind,  Voki, Weebly, WhatsApp,Wikispace, Windowslive,  YoutubeZondle ecorinth 3D teknolojisi http://www.ecorinth.com/classroombeta/ http://www.ecorinth.com/classroombeta/ Alice ve Scratch http://www.alice.org/index.php?page=downloads/download_alice3.1http://www.alice.org/index.php?page=downloads/download_alice3.1 Animasyon hikaye oluşturulmakta. DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom116

117 5. Faz’da birkaç Ulusal Öğrenme Hikayeleri  Farkındalık Yarat  Düş Atölyesi  Chatzone  Yabancı Dil Öğretimi  Ürün Tasarımı  Bir zeka oyunu oluşturma  Joel ve Kazu’nun dostluğu  Matematik Oyunu  Bir nesne oluştur  Bir Hikaye anlat  Bir oyun oluştur  Tasarım Öğrenme http://inovasyontt.weebly.com/itec-5.html#.Vkc96nbhDIU http://inovasyontt.weebly.com/itec-5.html#.Vkc96nbhDIU DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom117 http://itecturkey.org.tr/index.php/dokumanlar/oegrenme-aktiviteleri

118 Proje Bulguları Yöntem  Projenin dört yılı boyunca üst üste örtüşen beş dönem (D1-D5) şeklinde pilot uygulamalar yapılmıştır.  Değerlendirme, iTEC sonuçlarının geliştirilmesini desteklemek ve iTEC yaklaşımının öğrenim ve öğretime etkisini değerlendirmek üzere tasarlanmıştır.  Bu nedenle, özetleyici değerlendirme yerine nitel veri toplama destekli biçimlendirici değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Veri kaynakları  (Eylül 2011’den Haziran 2014’e kadar toplanan) – 68 uygulama vaka analizi; – 1399 öğretmen anketi yanıtları; – 1488 öğrenci anketi yanıtları; – 19 öğretmen odak grubu; – 16 ülke vaka analizi. http://fcl.eun.org/directory/details?contentId=127 https://www.youtube.com/watch?v=MX3wmPCfi28

119 Bulgu 1: Öğretmenler, iTEC yaklaşımının öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirdiğini gözlemlemiştir. Öğrenciler de benzer görüşlerdedirler. Bulgu 2: Sınıfta öğrenci rolleri değişmiştir; akran değerlendirici ve öğretmen rolü almışlardır, kendi öğrenimlerinin eş tasarımcıları ve tasarımcı/üretici olmuştur. Bulgu 3: iTEC yaklaşımı hem öğretmenler (ölçme- değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak) hem öğrenciler tarafından algılanan şekilde öğrencilerin başarı düzeylerini yükseltmiştir. Bulgu 4: iTEC yaklaşımıyla desteklenen sınıf faaliyetlerine katılım öğrencilerin motivasyonunu olumlu etkilemiştir. 1 - iTEC yaklaşımı öğrencileri ve öğrenmeyi nasıl etkiledi?

120 Bulgu 5: Geleceğin Dersliği senaryo geliştirme süreci politika yapıcılar, öğretmenler ve paydaşlar tarafından yenilikçi olarak görülmüştür ancak daha fazla çalışma gerekmektedir. Bulgu 6: Öğretmenler ve koordinatörler, Öğrenme Aktivitesi geliştirme sürecinin derslikte yenilikçi dijital pedagojileri geliştirme potansiyeli bulunduğu ancak daha fazla çalışma gerektiği değerlendirmesinde bulunmuştur. Bulgu 7: Öğretmenler, iTEC yaklaşımının pedagojilerini ve dijital yetkinliklerini geliştirdiğini düşünmüştür. Bulgu 8: Öğretmenler pedagojik uygulamaları konusunda daha istekli hale gelmiştir. Bulgu 9: Öğretmenler teknolojiyi daha sık kullandıklarını belirtmiştir; araştırma veya sunumlarla sınırlanmak yerine tüm öğrenim sürecine sistematik olarak bütünleştirilmiştir. Bulgu 10: Öğretmenler daha önce kullanmadıkları dijital araçlarla tanışmıştır. Bulgu 11: Öğretmenler hem okullarında hem de okulları dışında daha fazla işbirliği yapmıştır ve çevrimiçi topluluklar bu süreci kolaylaştırmıştır. 2 - iTEC yaklaşımı öğretmenleri ve öğretimi nasıl etkiledi?

121 Bulgu 12:Eğitim sistemlerinde iTEC yaklaşımına dair farkındalık büyümektedir ve yaygın bir şekilde kavrandığının işaretleri mevcuttur. Bulgu 13: Senaryo yönlendirmeli tasarım süreci, süreç düzgün planlandığı sürece yenilikçiliğin yaygınlaşmasını destekleyebilir. Bulgu 14: Senaryolar, Öğrenme Öyküleri ve Öğrenme Aktiviteleri kütüphanesi politika yapıcılar ve öğretmenler tarafından iTEC’in sistem çapında derslik yeniliğini destekleyen önemli bir ürünü olarak görülmektedir. Bulgu 15: iTEC’in ülke politikaları ve stratejileriyle yakından uyum sağladığı ülkelerde, iTEC yaklaşımı benimsenebilir ve gelecekteki uygulamaları etkileyebilir. 3 - iTEC yaklaşımının okullarda sistem genelinde benimsenme potansiyeli nedir?

122 iTEC Kaynakları  Güncel web araçları tanıtımı http://web2araclari.com/anasayfa.phphttp://web2araclari.com/anasayfa.php  MEB HİE Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Modülü http://itecturkey.org.tr/ http://itecturkey.org.tr/  iTEC Face grubu https://www.facebook.com/groups/842968765788827/ https://www.facebook.com/groups/842968765788827/  EDUKATA : Öğrenme Aktivitesi Geliştirme Rehberi http://edukata.fi/materials/guide-book/ http://edukata.fi/materials/guide-book/  EUN Akademi MOOC Öğretmen Eğitimleri http://meb-itec-moocakademi.weebly.com/ http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/general-navigation/home http://meb-itec-moocakademi.weebly.com/ http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/general-navigation/home  Yaratıcı Sınıflar Laboratuvarı Öğrenme Senaryoları ve Öğrenme Hikayeleri 1.Öğrencilere İçerik oluşturtma 2.İşbirlikçi öğrenme 3.Kişisel / Kişiselleştirilmiş Öğrenme 4. Sınıfı flip (tersyüz) yapma 5. Oyun Temelli Öğrenme http://creative.eun.org/ http://fcl.eun.org/ http://creative.eun.org/http://fcl.eun.org/  EUN Öğrenme Tasarımcısı http://learningdesigner.org/ http://learningdesigner.org/ 1. Okuma, izleme, dinleme 2.İşbirliği yapma 3.Tartışma 4.Araştırma 5.Uygulama 6.Üretme  Ulusal Öğrenme Tasarımcısı http://epatik.com/EgitimTeknolojileriEtkinlikPlanlama/ http://epatik.com/EgitimTeknolojileriEtkinlikPlanlama/ Bir Öğrenme Hikayesi gerçekleştirmek için Öğrenme Aktiviteleri akışı hazırlamayı sağlar.  Örnek öğretmen Çalışmaları  http://meb-itec-moocakademi.weebly.com/http://meb-itec-moocakademi.weebly.com/  http://incibengukaragoz.weebly.com/ http://incibengukaragoz.weebly.com/  http://antalyadital.weebly.com/ http://antalyadital.weebly.com/  http://toroslarataturk2g.weebly.com/takim-1.html http://toroslarataturk2g.weebly.com/takim-1.html  http://ydpsitec.wix.com/ysdps http://ydpsitec.wix.com/ysdps  http://inovasyontt.weebly.com/itec-5.html#.Vkc96nbhDIU http://inovasyontt.weebly.com/itec-5.html#.Vkc96nbhDIU DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom122

123 2025’in sınıfı için öğretmenleri nasıl hazırlamalıyız?  iTEC Öğrenme Hikayeleri ve Aktivitelerinin 2025’in öğrenenlerinin ihtiyaçlarını karşılayacağından nasıl emin olabiliriz.  Öğretmenler ve öğrencilerin sınıfta ve dışarıda 21. yy teknolojilerini kullanmalarını sağlamak için ne yapılmalıdır?  Londra'da Eğitim Enstitüsünde Dijital Teknolojiler ile Öğrenme Profesörü, Diana Laurillard 2025 sınıfının önemli bir özelliği olarak şunu belirlemektedir: Öğrenciler kendi öğrenmelerini yönlendiriyor DD/MM/YYYYiTEC - Designing the future classroom123

124 Daha fazla bilgi için The work presented in this presentation is partially supported by the European Commission’s FP7 programme – project iTEC: Innovative Technologies for an Engaging Classroom (Grant agreement Nº 257566). The content of this presentation is the sole responsibility of the consortium members and it does not represent the opinion of the European Commission and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained herein. Ekim-Aralık/2011124iTEC - Geleceğin Sınıfını Tasarlama WEB: http://itecturkey.org.tr/ EMAIL: zehrasayn@gmail.com mmuharremoglu@meb.gov.tr Bilişim Zirvesi Aralık 2015 Ankara https://www.onlineexambuilder.com/bz15/exam-48550


"ITEC Ulusal Koordinasyon Ekibi Mehmet MUHARREMOĞLU Zehra SAYIN Geleceğin Sınıfını Tasarlamak Bilişim Zirvesi Aralık 2015 Ankara PollEv.com/mehmetmuharr996." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları