Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM MODELLERİ Uz. NÜKET GÜNDÜZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM MODELLERİ Uz. NÜKET GÜNDÜZ."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM MODELLERİ Uz. NÜKET GÜNDÜZ

2 TAM ÖĞRENME MODELİ Tam öğrenme modeli öğrencilerin aynı konuyu kavrama sürelerinin farklı olduğu gerçeğinden hareketle, yeterli zaman ve destek verildiğinde her öğrencinin öğrenebileceği temeline dayanır.”

3 Tam öğrenme modeli, Bloom tarafından, Carroll ‘un okulda öğrenme modelinden yararlanılarak geliştirilmiştir.

4 Bloom’a göre öğrenmenin başlangıcından itibaren tüm öğrenme koşulları ve ortamları tam olarak sağlanmış ise kimsenin öğrenemeyeceği bilgi yoktur. Hızlı öğrenebilen ve öğrenemeyen öğrenci vardır.

5 Tam Öğrenme Modelinin Öğeleri
Öğrenci Nitelikleri Bilişsel Giriş Davranışları Duyuşsal Giriş Özellikleri Öğretim Hizmetinin Niteliği Öğrenme Ünitesi ya da Üniteleri Öğrenme Ürünleri Öğrencinin Başarısı Öğrenme Hızı Duyuşsal Ürünler

6 Öğrencilerin Başarısı
Öğrenci Nitelikleri Öğretim Hizmetinin Niteliği Öğrenme Ürünleri Öğrenme Ünitesi ya da Üniteleri Öğrencilerin Başarısı Öğrenme Hızı Duyuşsal Ürünler Bilişsel Giriş Davranışları Duyuşsal Giriş Özellikleri

7 Sözlü anlatım yeteneği Okuduğunu anlama becerisi
Bilişsel Giriş Davranışları Belli bir öğrenme ünitesinin öğrenilmesi için gerekli olan ön öğrenmelerdir. Bunlar: Sözlü anlatım yeteneği Okuduğunu anlama becerisi Mantıksal düşünme becerisi Öğrenme tarzı

8 Bilişsel giriş davranışlarının tam olması, dizilerde yer alan diğer ünitelerdeki davranışların öğrenilmesini ya olanaklı duruma getirir ya da kolaylaştırır. Bilişsel giriş davranışları, başarıdaki değişkenliğin % 50 ‘sini açıklama gücündedir.

9 Duyuşsal Giriş Özellikleri
Öğrencinin öğrenme ünitesine karşı ilgisi, tutumu ve akademik benlik kavramını kapsar. Duyuşsal giriş özellikleri, başarıdaki değişkenliğin % 25 ‘ini açıklama gücündedir.

10 Akademik benlik kavramı, başarıyı belirlemede etkisi çok yüksek bir öğedir.
Akademik benlik kavramı, öğrencinin öğrenme özgeçmişine dayalı olarak hedeflerle tutarlı öğrenmeyi başaracağına dair kendine olan güvenidir. Birbiri üzerine biriken başarı ve başarısızlıklar öğrencinin akademik benlik kavramlarının gelişmesinde çok etkilidir.

11 Öğretim Hizmetinin Niteliği
Öğretim hizmetinin niteliğini 4 öğe belirler. İpuçları Öğrenci Katılımı Pekiştirme Dönüt ve Düzeltmeler

12 İpuçları: Öğretme sürecinde öğrenciye, neyi öğrenebileceğini, bunları öğrenirken ne yapacağını anlatmak için kullanılan mesajların tümü olarak tanımlanır. İpuçlarının öğrenmede etkili olabilmesi için , öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine ve öğrenme yollarına uygun, anlamlı,güçlü olması gerekmektedir.

13 Öğrenci Katılımı: Öğrencinin istendik davranışı kazanması için kendisine sağlanan ipuçları ile belli bir düzeyde etkileşimde bulunmasıdır. Öğretim niteliğinin en iyi göstergesi öğrenci katılımıdır. Çünkü katılım olmadan öğrenme gerçekleşmez.

14 Pekiştireç: Bir davranışı izleyen ve verildiğinde organizmayı hoşnut eden ve bu sayede davranışın ortaya çıkmasını sağlayan uyarıcılardır.

15 Dönüt ve Düzeltmeler: Dönüt ve düzeltme işlemleri, öğrenmenin tam olarak gerçekleştirilmesini amaçlar. Öğrenme işi sonunda yapılan izleme testleriyle elde edilen dönütlerden öğrenciye eksiklerini ve yanlışlarını duyurmak için yararlanılır. Ayrıca bu testler öğretmene öğretme işinin etkililiği hakkında bilgi verir.

16 Öğrenme Ürünleri Öğrenme ürünleri; Öğrencilerin başarısı, Öğrenme hızı, Öğrencilerin duyuşsal özellikleridir.

17 Öğrencilerin giriş davranışları öğrenme-öğretim süresinin başında eşitlenmelidir.
Her öğrenme ünitesinden sonra öğrencilerin eksiklikleri giderilmelidir. Öğrenciler için nitelikli öğrenme hizmetleri sunulmalıdır. Böyle olursa öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar azalır ve öğrencilerin başarısı artar.

18 Öğretimin hedefleri/öğrenme görevleri saptanmalıdır.
Öğretim Koşulları Öğretim niteliğini ve öğrenci başarısını arttırmak için, belli çevresel koşulların hazırlanması zorunludur. Bir öğrencinin geçmiş yaşantısı ve içinde bulunduğu durum belirlenmelidir. Öğretimin hedefleri/öğrenme görevleri saptanmalıdır. Her öğrencinin neyi nasıl öğreneceği planlanmalıdır. Öğrenmedeki gelişmelere bakarak, her öğrenciye kendi gelişmesi konusunda, devamlı bilgi verilmelidir. Yetersiz gelişmeler için, tamamlayıcı öğretim yapılmalıdır.

19 Öğrencinin hazır bulunuşluğu sağlanmalıdır.
Öğretime Uygulanması Öğretimin hedefleri ve onun göstergesi olan hedef davranışları, aşamalı bir şekilde belirlenmelidir. Öğrencinin hazır bulunuşluğu sağlanmalıdır. Öğretimin planı yapılmalıdır. Ölçme araçları hazırlanmalıdır. Öğrencinin öğretime katılımı sağlanmalıdır. Dönüt ve düzeltmelerden yararlanılmalıdır.

20 Tam Öğrenme Modelinin Yararları
Her öğrenci kesin başarı kazandığı için, öğrencinin kendine güveni ve saygısı artmaktadır. Öğrencinin öğrenme ihtiyacını merkeze alan bireyselleştirilmiş öğrenme yaklaşımıdır. Her öğrenciye ihtiyacı olduğu kadar zaman tanıdığı için, eğitimde fırsat eşitliğinin uygulanmasına yardımcı olmaktadır. Öğrenme görevlerinin/öğretimin hedeflerinin ve uygulamanın ayrıntılı olarak planlanması, öğretmenin ne yapacağını önceden bilmesini sağlar. Bu nedenle de öğretmenin başarısı artar.

21 Tam Öğrenme Modelinin Sınırlılıkları
Çocuklukta kazanılan tecrübenin okuldaki öğrenmeye olan etkisi, içinde bulunduğu koşullardan daha fazladır. Hedeflerin, hedef davranışların ve ölçme araçlarının hazırlanması, uzmanlık gerektir. Uygulama sırasında, her öğrenme biriminin sonunda düzeltme yapılmazsa, tüm sistem felce uğrar. Tüm öğrencilerin aynı düzeye gelmesi amaçlandığı için, öğrenme zaman almaktadır. Sınıflarda öğrenci sayısı fazladır. Öğretmenin zamanı ve enerjisi sayılıdır. Yavaş öğrenen öğrenciler, hızlı öğrenenlerin zamanını alarak, hızlı ilerlemelerini engelleyebilir.

22 CARROLL’UN OKULDA ÖGRENME MODELİ

23 Carroll her öğrenciye, ihtiyaç duyduğu zaman ve ek öğrenme olanakları verildiği taktirde tüm öğrencilerin belirlenen öğrenme düzeyine ulaşacakları savunmaktadır. Carroll, modelin öğelerini zaman kavramıyla açıklamıştır.

24 Carroll’un “okulda öğrenme modeli”nin üç temel dayanağı bulunmaktadır
Carroll’un “okulda öğrenme modeli”nin üç temel dayanağı bulunmaktadır. Bloom daha sonra bu dayanakları “Tam Öğrenme Modeli” olarak kullanmıştır.

25 1- İyi öğrenen ve öğrenemeyen öğrenciler vardır.
2- Hızlı öğrenen ve hızlı öğrenemeyen öğrenciler vardır. 3- Uygun öğrenme koşullarında öğrenme gücü, öğrenme hızı ve öğrenmeye isteklilik bakımından öğrencilerin büyük bir çoğunluğu birbirine benzemektedir.

26 Öğrenme için harcanan süre
Öğrenme derecesi = _________________________ Öğrenme için gerekli süre

27 Modelin 5 temel öğesi bulunmaktadır.

28 1. Yetenek 2. Öğretimden yararlanma 3. Sebat 4. Olanak (Fırsat) 5
1.Yetenek 2.Öğretimden yararlanma 3.Sebat 4.Olanak (Fırsat) 5.Öğretimin niteliği

29 Carroll yeteneği, öğrenilecek bir konunun tam olarak öğrenilmesi için, öğrenen kişinin ihtiyaç duyduğu zaman miktarı olarak tanımlamaktadır.

30 Öğretimden yararlanma yeteneğidir.
Sebat,etkin olarak öğrenmede geçen zaman miktarıdır. . .

31 Öğretme işlemlerine ait olan fırsat, öğrenme için verilen zaman olarak tanımlanmaktadır.
Öğretim niteliğinin temelinde, hızlı öğrenebilen ve öğrenemeyen öğrenciler varıdır görüşü yatmaktadır

32 KELLER PLANI (BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM) Keller planı ABD’de Fred Keller ve Gilmour shermon tarafından 1963 yılında ortaya konmustur. Keller planında tam öğrenme önemli bir temel tasıdır. Keller planı; tam öğrenmede öğrenciye öğrenme için ihtiyaç duyduğu gerekli olan öğrenme zaman verilmelidir. Bireysel olarak ihtiyaç duyulan zaman bireysel çalısmayı da beraberinde getirir

33 Keller planında öğrenme açısından homojen grupların olusturulması da esastır. Keller Planının Faydaları • Öğrenci öğrenme sürecinde aktiftir. • Öğrenciler istedikleri zaman sınav olur, bu nedenle sınav esnasında öğrencinin hastalığı, yorgunluğu vb. etkenler ortadan kaldırılarak öğrencinin daha basarılı olmasına katkı sağlar,

34 • Sınavlarda anında dönüt vardır, bu sebeple hataların anında düzeltilmesi de esastır, • Tam öğrenme esaslı olduğu için bir konu öğrenilmeden diğerine geçilmez, • Her türlü eğitim seviyesinde rahatlıkla kullanılır, • Öğretmen öğretim etkinliklerine daha fazla zaman ayırır.

35 TEMEL ÖĞRETİM MODELİ (GLASSER) Glaser’in modelinde hem davranısçı hem de bilissel yaklasımın bir sentezi vardır. Glaser öğrencilerin hedef davranıslara ulasma derecesinde, ön kosul öğrenmelerin, uygun öğrenme-öğretme etkinliklerinin ve değerlendirme etkinliklerinin etkisi üzende durmustur.

36 -Okulda etkili öğretimi gerçeklestirmede dört öğeden olusan (1-hedeflerin saptanması, 2- giris davranıslarının belirlenmesi, 3-öretme-öğrenme ortamının seçilmesi, 4- değerlendirme) öğretim tasarımını ele alan bir modeldir. Glasser, okuldaki etkili öğretimi gerçeklestirmede dört öğeden olusan bir model (temel öğretme modeli) gelistirmistir. Bu modelin dört temel asama;

37 1.Hedefler saptanır. 2.Gerekli giriş davranışları belirlenir. 3.Öğretme öğrenme ortamı seçilir ve düzenlenir. 4.Değerlendirme yapılır. Bu modele göre öğretme işi öğretmen tarafından yapılır.

38 TEŞEKKÜRLER


"ÖĞRETİM MODELLERİ Uz. NÜKET GÜNDÜZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları