Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATASÖZLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATASÖZLERİ."— Sunum transkripti:

1 ATASÖZLERİ

2 ATASÖZLERİNİN ÖZELLİKLERİ

3 1-) ATASÖZLERİ KİMİN TARAFINDAN SÖYLENDİĞİ BELLİ DEĞİLDİR.

4 2-) HALKIN ORTAK MALIDIR.

5 3-) ATASÖZLERİ KALIPLAŞMIŞ
CÜMLELERDİR. KELİMELERİN YERLERİ DEĞİŞTİRİLEMEZ

6 SAKLA SAMANI GELİR ZAMANI
DOĞRU SAMANI SAKLA GELİR ZAMANI YANLIŞ

7 bile olsa değiştirilemez.
4-) Sözcükler eş anlamları bile olsa değiştirilemez.

8 SAKLA SAMANI GELİR ZAMANI
DOĞRU SAKLA SAMANI GELİR VAKTİ YANLIŞ

9 5-) ATASÖZLERİN GENELDE
MECAZ ANLAM VARDİR.

10 İPE UN SERMEK

11 İPE UN SERMEK: Kendinden istenilen
bir işi yapmamak için bir çok mazeretler öne sürmek,gerçekleşmesi mümkün olmayan şartlar söylemek.

12 Kendisinden iş beklenilen kimseden emeğinin karşılığı esirgenmemelidir; çalışan mutlaka doyurulmalıdır. A-) Aç ayı oynamaz. B-) Denize düşen yılana sarılır C-) Çivi çıkar ama yeri kalır. D-) Balık baştan kokar.

13 A-) Dolu bardak su almaz.
Anlayışı az,akılsız olan kimselerle ne işe girilir,ne de yolculuk edilir. Buna kalkışan başına türlü dertler alır,çok zarar görür. A-) Dolu bardak su almaz. B-) Çobansız koyunu kurt kapar. C-) Deli ile çıkma yola, başına getirir bela. D-) Başa gelen çekilir.

14 A-) Besle kargayı, oysun gözünü.
Acısı ve derdi taze olan bir kimsenin üzüntüsünü artıracak söz ve davranışlardan kaçınmak gereklidir. A-) Besle kargayı, oysun gözünü. B-) Açık yaraya tuz ekilmez. C-) Tabağına ne doğrarsan kaşığına o çıkar. D-) Denize düşen yılana sarılır.

15 A-) Can çıkmayınca huy çıkmaz
Son derece tehlikeli bir durumla karşı karşıya gelen, çaresiz kalan, kurtuluş için her türlü yola başvurur. A-) Can çıkmayınca huy çıkmaz B-) Çabuk parlayan çabuk söner C-) Evdeki hesap çarşıya uymaz D-) Denize düşen yılana sarılır.

16 Elindekileri kaybetmemek, birine kaptırmamak istemiyorsanız gereken önlemleri alıp koruyunuz.
A-) Yol sormakla bulunur B-) Çobansız koyunu kurt kapar. C-) Lokma çiğnemeden yutulmaz D-) Kuru laf karın doyurmaz

17 A-) Besle kargayı, oysun gözünü
Kimi nankör, kötü niyetli kimseler vardır ki, sen onlara iyilik yaparsın, onlar sana kötülükle karşılık verirler. A-) Besle kargayı, oysun gözünü B-) Çocuktan al haberi C-) Otu çek köküne bak D-) Pilav yiyen, kaşığı belinde taşır

18 Her kişiye ancak yapabileceği bir işi vermek lâzımdır.
A-) İyilik eden iyilik bulur B-) Öfke baldan tatlıdır C-) Can çıkmayınca huy çıkmaz D-) Dolu bardak su almaz.

19 A-) İtle yatan bitle kalkar.
Kimisi, önemi büyük birkaç işi bir arada yapmaya kalkışır. Bu ise çok zor ve sakıncalıdır. Çünkü gücü ve dikkati dağıtır. A-) İtle yatan bitle kalkar. B-) İki karpuz bir koltuğa sığmaz. C-) Ölmüş eşek, kurttan korkmaz. D-) Parayı veren düdüğü çalar.

20 A-) Yalnız taş duvar olmaz.
Birinden bir şey isteyen biraz utanır ama isteği yerine getirmeyen daha çok utanması gerekir. İhtiyacı olanın, bir şeyi başkasından istemesinde utanılacak bir yan yoktur. A-) Yalnız taş duvar olmaz. B-) Mal bulunur, can bulunmaz. C-) İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü. D-) Bela geliyorum demez.

21 A-) Çivi çıkar ama izi kalır.
Birine yaptığımız kötülüğü ne denli gidermeye çalışırsak çalışalım, yeni de o kötülüğün bir izi ve hatırası kalır. A-) Çivi çıkar ama izi kalır. B-) Önce düşün, sonra söyle. C-) Mayasız yoğurt tutmaz. D-) Deliye her gün bayram.

22 A-) Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü.
Gerek bir aile, gerekse bir ülkede baştaki yöneticilerin niyetleri ve tutumları bozuksa o yerdeki her şey de bozuk ve düzensiz olur. A-) Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. B-) Bin bilsen de bir bilene danış. C-) Çocuk düşe kalka büyür. D-) Balık baştan kokar.

23 A-) Damlaya damlaya göl olur.
Ne kadar istersek isteyelim kimi felâketleri, kötü durumları önleyemeyiz. Bu durumda yapılacak tek şey sabırlı olmak, sıkıntılara katlanmayı bilmektir. A-) Damlaya damlaya göl olur. B-) Başa gelen çekilir. C-) Göğe direk, denize kapak olmaz. D-) İş olacağına varır.

24 A-) Şimşek çakmadan gök gürlemez.
Karşı koyamayacağı bir tehlikeden ve saldırıdan kaçan kişi kazançlı çıkar. Ayrıca yakınlarının üzülmesine yol açacak bir olaya da fırsat vermemiş olur. A-) Şimşek çakmadan gök gürlemez. B-) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. C-) Kaçanın anası ağlamazmış. D-) Zararın neresinden dönülse kârdır.

25 A-) Kendi düşen ağlamaz.
Girdiği bir işte kendi zararına kendi sebep olan bir kimsenin yakınmaya hakkı yoktur. Çünkü bildiğini okumuş, istediği gibi davranmış, kimseyi dinlememiştir. O halde kötü sonuca da katlanmalıdır. A-) Kendi düşen ağlamaz. B-) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. C-) Sel gider kum kalır. D-) Baş kes, yaş kesme.

26 Bir işin yapılmasında geç kalan, zamanını kullanamayan kimse istediği şeyi elde edemez.
A-) İp inceldiği yerden kopar. B-) Açın karnı doyar, gözü doymaz. C-) Can çıkmayınca huy çıkmaz. D-) Sona kalan dona kalır.

27 Bir olaydan gerekli dersi alan, zarar gören kimse, ona benzer bir işle karşılaştığında uyanık davranır; tedbirli olur. A-) Can boğazdan gelir. B-)Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer. C-) Sağlık, varlıktan kıymetlidir. D-) Gelene git denilmez.

28 Gemisini kurtaran kaptan.
A-) Gözü bir türlü doymayan, sürekli çıkarını düşünen, onun peşinde koşan ve bu uğurda her türlü işe kalkışan kimse, yakasını tehlikelerden kurtaramaz; başına türlü belâlar gelir. B-) Tehlikeli, güç bir duruma düşüp de ortalık iyice karışınca kimileri kendi başlarının çaresine bakarlar. Bunlar ne yapıp kurtulur ve iyi sonuca ulaşırlar.

29 Acele işe şeytan karışır.
A-) Çalışan, didinen, ne istediğini bilen, bıkmadan usanmadan bunu dile getiren kişi geçim yolunu bulur; muhtaç duruma düşmez, aç kalmaz. B-) Düşünüp taşınmadan, çabuk davranılarak yapılan işten iyi sonuç beklenmemelidir; o iş ya yanlış ya da bozuk olur.

30 İki at bir kazığa bağlanmaz.
A-) Kendi başına buyruk, kimseden izin almaksızın dilediği gibi davranan iki kişi, aynı iş üzerinde görevlendirilip çalıştırılamaz. Her an aralarında anlaşmazlığın çıkması, bunun da kavgaya dönüşmesi kaçınılmazdır. B-) Kazanç ne kadar çok olursa olsun, tutumlu davranılmazsa para biriktirilemez. Tasarruf, savurganlık yapmamak,

31 Kaçan balık büyük olur. A-) İçin için gelişen olaylar veya duygular bir yerde patlak verir, önüne geçilemez, kolay kolay yatıştırılamaz. B-) Çok önemsiz, çok küçük de olsa, her nedense elden kaçırılan fırsat ah vah edilerek gözde büyütülür.

32 Aç tokun yüzüne bakmakla doymaz.
A-) İnsan ihtiyaç duyduğu, sürekli yokluğunu çektiği şeyleri varlıklı kimselerde görmekle onlara sahip olmuş sayılmaz. Tatmin olabilmek için onları gerçekten elde etmelidir. B-) Zulmeden, hak yiyen, kötülük yapan ve bu sebeple birilerinin bedduasını alanın sonu iyi değildir, yaptıklarının cezasını mutlaka görür.

33 Yılanın başı küçükken ezilmeli.
A-) Bir işte bilgisi olan, onun nasıl yapılacağını bilen, işinin ehli kimse, çoğunlukla başkalarının yardımına ihtiyaç duymaz; işini kendisi görmeye çalışır. B-) Daha küçükken tehlikeli olacağı, zarar vereceği anlaşılan bir şeyin, düşmanın veya bir durumun önüne hemen geçilmeli; büyümesine izin verilmeden ortadan kaldırılmalıdır.

34


"ATASÖZLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları