Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME"— Sunum transkripti:

1 FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

2 KALÇA FLEKSÖRLERİ Kaslar: a) M. psoas major ve minor b) M. iliacus
c) M. sartorius d) M. tensor fascia latae e) M. rectus femoris f) M. pectineus g) M. adductor brevis, longus ve magnusun oblik lifleri Sinirler: a) N. femoralis b) N. femoralis

3 KALÇA FLEKSÖRLERİ - Orta (3), İyi (4) ve Normal (5): Oturur pozisyonda eller ile kuvvet alınmadan kalça fleksiyonu yapılır.

4 KALÇA FLEKSÖRLERİ Diz ekleminden direnç uygulanır. Direnç alınamıyorsa 3, alınabiliyorsa 4 ya da 5 değeri verilir.

5 KALÇA FLEKSÖRLERİ -Zayıf (2): Test edilecek bacak altta kalacak şekilde yan yatılır ve alttaki bacak fleksiyon yapabilirse 2 değeri verilir.

6 KALÇA FLEKSÖRLERİ -Eser (1) ve Sıfır (0): M. sartorius’un medial kenarı ve inguinal bağın distali palpe edilir. Kontraksiyon hissedilirse 1, hissedilemezse 0 değeri verilir.

7 KALÇA HİPEREKSTANSÖRLERİ
-Kaslar: a) M. gluteus maksimus b) M. semitendinosus, m semimembranosus ve m. biceps femoris’in uzun başı -Sinirler: a) N. gluteus inferior b) N. sciaticus (tibial dalı)

8 KALÇA HİPEREKSTANSÖRLERİ
- Orta (3), İyi (4) ve Normal (5): Yüzükoyun kalça hiperekstansiyon yaptığında direnç alamazsa 3, alabilirse 4 ya da 5 değeri verilir.

9 KALÇA HİPEREKSTANSÖRLERİ
- Zayıf (2): Test edilecek bacak altta kalacak şekilde yatılır ve kalça hiperekstansiyonu tamamlanırsa 2 değeri verilir.

10 KALÇA HİPEREKSTANSÖRLERİ
- Eser (1) ve Sıfır (0): Yüzükoyun pozisyonda hareket yapılmaya çalışıldığında kontraksiyon hissedilirse 1, hissedilemezse 0 değeri verilir.

11 KALÇA ABDUKTORLERİ Kaslar: a) M. gluteus medius b) M. gluteus minimus
c) M. tensor fascia latae d) M. gluteus maksimusun üst lifleri - Sinirler: a) N. gluteus superior

12 KALÇA ABDUKTORLERİ - Orta (3), İyi (4) ve Normal (5): Test edilecek bacak üstte kalacak şekilde yan yatılır ve kalça abduksiyonu yapılır.

13 KALÇA ABDUKTORLERİ Kalça 45º abduksiyona giderken diz ekleminden direnç uygulanır. Direnç alamazsa 3, alabilirse 4 ya da 5 değeri verilir.

14 KALÇA ABDUKTORLERİ - Zayıf (2): Test edilecek bacak hafif internal rotasyonda sırtüstü yatarken kalçada eksternal rotasyon olmadan abduksiyon hareketi tamamlanırsa 2 değeri verilir.

15 KALÇA ABDUKTORLERİ - Eser (1) ve Sıfır (0): İlium lateralinden, trochantor majorun 4 cm üzerinden palpasyonda kontraksiyon varsa 1, yoksa 0 değeri verilir.

16 KALÇA ABDUKTORLERİ M. Gluteus medius zayıflığında Trendelenburg işareti pozitiftir. Bu test konjenital kalça çıkığı tanısında kullanılır.

17 KALÇA İNTERNAL ROTATÖRLERİ
Kaslar: a) M. gluteus minimus b) M. tensor fascia latae c) M. gluteus medius (anterior lifleri) d) M. semitendinosus e) M. semimembranosus - Sinirler: a) ve b) N. gluteus superior

18 KALÇA İNTERNAL ROTATÖRLERİ
- Orta (3), İyi (4) ve Normal (5): Kalça adduksiyonuna engel olmak için uyluk desteklenir ve internal rotasyon hareketi yapılır.

19 KALÇA İNTERNAL ROTATÖRLERİ
Direnç ayak bileğinin hemen üzerinden verilir ve direnç almıyorsa 3, alabiliyorsa 4 ya da 5 değeri verilir.

20 KALÇA İNTERNAL ROTATÖRLERİ
-Zayıf (2): Bacak eksternal rotasyona yerleştirilip internal rotasyon hareketi istenir ve tamamlanırsa 2 değeri verilir.

21 KALÇA İNTERNAL ROTATÖRLERİ
-Eser (1) ve Sıfır (0): M. tensor fascia latae SİAS altından palpe edilir ve kontraksiyon varsa 1, yoksa 0 değeri verilir.

22 DİZ FLEKSÖRLERİ Kaslar: a) M. semitendinosus b) M. semimembranosus
c) M. biceps femoris d) M. popliteus ve m. sartorius f) M. gracilis ve m. gastrocnemius Sinirler: a) ve b) N. sciaticus (tibial dalı) c)’nin uzun başı N. sciaticus (tibial dalı) c)’nin kısa başı N. sciaticus (peroneus communis)

23 DİZ FLEKSÖRLERİ -Orta (3), İyi (4) ve Normal (5): Yüzükoyun pozisyonda 90º diz fleksiyonu yapılırsa ve direnç alamazsa 3, direnç alırsa 4 ya da 5 değeri verilir.

24 DİZ FLEKSÖRLERİ Zayıf (2): Test edilecek bacak altta kalacak şekilde alttaki bacak fleksiyon yapabilirse 2 değeri verilir.

25 DİZ FLEKSÖRLERİ -Eser (1) ve Sıfır (0): Yüzükoyun pozisyonda dış hamstringler uyluğun posterolateralinden, iç hamstringler uyluğun posteromeialinden palpe edilerek kontraksiyon hissedilirse 1, hissedilemezse 0 değeri verilir.

26 DİZ EKSTANSÖRLERİ Kaslar: a) M. quadriceps femoris
Sinirleri: a) N. femoralis

27 DİZ EKSTANSÖRLERİ -Orta (3), İyi (4) ve Normal (5): Bacak sarkıtılmış pozisyonda diz tamamen kilitlenene kadar diz ekstansiyonu yapılarak direnç uygulanır. Direnç alınamazsa 3, alınırsa 4 ya da 5 değeri verilir.

28 DİZ EKSTANSÖRLERİ -Zayıf (2): Test edilecek bacak altta kalacak şekilde yatılır ve diz fleksiyonda iken diz ekstansiyonu yapılabilirse 2 değeri verilir.

29 DİZ EKSTANSÖRLERİ -Eser (1) ve Sıfır (0): Sırtüstü pozisyonda diz hafif fleksiyona getirilerek patella ile tuberositas tibia arası palpe edildiğinde kontraksiyon hissedilirse 1, hissedilemezse 0 değeri verilir.

30 AYAK PLANTAR FLEKSÖRLERİ
Kaslar: a) M. gastrocnemius b) M. soleus c) M. tibialis posterior d) M. peroneus longus ve brevis e) M. fleksor hallucis longus f) M. fleksor digitorum longus g) M. plantaris Sinirleri: a) ve b) N. tibialis

31 AYAK PLANTAR FLEKSÖRLERİ
-Orta (3), İyi (4) ve Normal (5): M. gastrocnemius için test edilecek bacağın parmak ucunda yükselmesi istenir. Hareketi 1 kez yaparsa 3, 5 kez yaparsa 4, 10 kez yaparsa 5 değeri verilir.

32 AYAK PLANTAR FLEKSÖRLERİ
-Orta (3), İyi (4) ve Normal (5): M. soleus için diz fleksiyonda parmak ucunda yükselir. Hareketi 1 kez yaparsa 3, 5 kez yaparsa 4, 10 kez yaparsa 5 değeri verilir.

33 AYAK PLANTAR FLEKSÖRLERİ
-Zayıf (2): Test edilecek ayağın lateral kenarı masaya gelir. M. gastrocnemius (diz ekstansiyonda) ve m. soleus (diz fleksiyonda) için ayak plantar fleksiyona giderse 2 değeri verilir.

34 AYAK PLANTAR FLEKSÖRLERİ
-Eser (1) ve Sıfır (0): Aşil tendonu palpe edilerek kontraksiyon hissedilirse 1, hissedilemezse 0 değeri verilir.

35 AYAK DORSİFLEKSÖRLERİ
Kaslar: a) M. tibialis anterior Sinirleri: a) N. peroneus profundus

36 AYAK DORSİFLEKSÖRLERİ
-Orta (3), İyi (4) ve Normal (5): Bacaklar masadan sarkıtılarak oturulur ve ayak dorsifleksiyona getirilir.

37 AYAK DORSİFLEKSÖRLERİ
Hareket yapılırsa 3, direnç verildiğinde dirence karşı geliyorsa 4 ya da 5 değeri verilir.

38 AYAK DORSİFLEKSÖRLERİ
-Zayıf (2), Eser (1) ve Sıfır (0): Ayağın lateral kenarı masaya gelecek şekilde dorsifleksiyon yaptığında 2 değeri verilir. Sırtüstü pozisyonda m. tibialis anteriorun tendonu palpe edilir ve kontraksiyon varsa 1, yoksa 0 değeri verilir.

39 TEŞEKKÜRLER ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK


"FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları