Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Sporun insan metabolizması ve sinir sistemi için ne kadar faydaları olduğu şüphe götürmeyecek bir gerçektir. Sadece bedensel sağlığımızı değil aynı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Sporun insan metabolizması ve sinir sistemi için ne kadar faydaları olduğu şüphe götürmeyecek bir gerçektir. Sadece bedensel sağlığımızı değil aynı."— Sunum transkripti:

1

2  Sporun insan metabolizması ve sinir sistemi için ne kadar faydaları olduğu şüphe götürmeyecek bir gerçektir. Sadece bedensel sağlığımızı değil aynı zamanda ruh sağlığımızı da garanti altına alan bir süreç olması nedeniyle son yıllarda hayatımıza daha fazla yerleşmeye başlamıştır.

3  Fiziksel aktivite beynin işleyişi üstüne etkisi vardır.  Nörolojik gelişmeler  Öğrenme ve hafıza gelişimi

4  Öğrenciler ders anında bile aktifler. › Pilates toplarının üzerinde oturup ders dinliyorlar. › Bisiklette kitap okuyorlar › Tramboline zıplarken harf öğreniyorlar › Derste sık aralarla küçük oyunlar oynanıyor › Sıraların altında ayaklarını hareket ettirmek için yerler var. BU SAYEDE BİLİŞSEL KAPASİTELERİ DAHA ETKİLİ OLUYOR. › Egzersiz yapıktan sonra beynin daha aktif olduğu tespit edilmiştir › Egzersiz hafıza ve hipokampüs üzerinde etkilidir.

5  60 katılımcıyla yapılan bir araştırmada 6 ay süre ile yapılan fiziksel aktivitenin beynin hafıza ve karar verme ile ilgili bölümlerinin daha aktif olduğu tespit edilmiştir.

6  Fiziksel aktivite yapan kişilerin daha rahat uyuduğu ve daha iyi dinlendiği gözlemlenmiştir.

7  Problem çözme becerisi, kişiyi çözüme götürecek bilgilerin kazanılması ve kullanıma hazır olacak şekilde birleştirilerek, bir sorunun çözümünü uygulayabilme düzeyidir (Ulupınar, 1997).  Egzersiz ve problem çözme becerisi ilişkilidir.

8

9  Öz Belirleme-Self-determinasyon Teorisi’ne göre Temel Psikolojik İhtiyaçlar  Özerklik ihtiyacı  Yeterlik ihtiyacı  İlişkili olma ihtiyacı

10  Egzersiz ve sportif aktiviteler Maslow’un ifade ettiği insan ihtiyaçlarını ve öz belirleme kuramında ifade edilen temel psikolojik ihtiyaçların tatmin edilmesini sağlar. Böylece kişinin İYİ OLMA HALİ, YAŞAM KALİTESİ VE RUHSAL SAĞLIĞI olumlu olarak etkilenir.

11  Saygı  Adalet  Hoşgörü  İnsanları incitmemek  Hatalarını görebilmek ve kabullenmek  Özür dileyebilmek  Haksız kazanç sağlamamak  Etkili iletişim

12  Sorumluluk alma  İstikrarlı olma, azim, kararlılık  Güven duygusu geliştirme  İletişim becerisi  Atılganlık  İş birliği içinde çalışma  Kurallara uyma ve etik  Etik şekilde sevinme, kaybedeni kutlama, mağlubiyeti kabullenme.

13  Benlik saygısı, bireyin kendini kabul etmesi, saygı duyması, kendine güvenmesi ve inanması biçiminde ifade edilen düşünce, duygu ve davranışların bir bütünüdür. Birey kendini kabul ettiğinde kişiliğinin güçlü yanları ve eleştirdiği zayıflıklarının ikisiyle de uyum içinde yaşayabilir.  Spor benlik saygısını etkilemektedir.

14  Bandura’ya göre öz yeterlilik, bireyin belli bir performansı göstermesi için gerekli etkinlikleri düzenleyip başarılı bir biçimde gerçekleştirme kapasitesi hakkında kendine ilişkin yargısıdır.  Özgüven: Özgüven (self-confidence), herhangi bir davranışı başarılı bir şekilde gerçekleştireceğimize yönelik inançtır(Feltz, 1988). Diğer bir tanıma göre ise «kendimizle ilgili olumlu ve pozitif duygular geliştirmemiz sonucunda ortaya çıkan harekete geçme gücü şeklinde düşünülebilir» (Şahin, 2006).  Fiziksel aktitive, özyeterlik ve özgüven arasında pozitif bir ilişki vardır.

15  Modern toplumun hastalığı olarak ifade edilen stres, aslında günlük yaşamın bir parçasıdır. Günümüzde çoğu insan, farkına varmasa bile yoğun bir stres yüküne sahiptir. İyi ya da kötü ne olursa olsun yaşamımızdaki zihinsel değişiklikler, stresli durumlardır. Günlük rutin yaşamımızda değişikliğe neden herhangi bir şey, stres vericidir. Vücut sağlığımızda meydana gelecek bir değişiklik de strese yol açar. Zihinsel değişiklikler de gerçek, somut değişiklikler kadar strese yol açarlar. Günlük hayatımızdaki şahit olduğumuz iddialar, yorumlar, anlaşmazlıklar ve çatışmalar da stres yaşamamıza neden olurlar.

16  Stres sözcüğü, Latince "estrictia"dan gelmektedir. Stres, 17. Yüzyılda felaket, bela, musibet, dert, keder, elem gibi anlamlarda kullanılmıştır. 18 ve 19. Yüzyıllarda ise, kavramın anlamı değişmiş ve güç, baskı, zor gibi anlamlarda objelere, kişiye, organlara ve ruhsal yapıya yönelik olarak kullanılmıştır. Buna bağlı olarak da stres, nesne ve kişinin bu tür güçlerin etkisi ile biçiminin bozulmasına, çarpıtılmasına karşı bir direnç anlamında kullanılmaya başlamıştır.  Cüceloğlu’na göre, stres, "bireyin fizik ve sosyal çevredeki uyumsuz koşullar nedeniyle, bedensel ve psikolojik sınırlarının ötesinde harcadığı gayrettir" (Cüceloğlu, 1994: 321).  EGZERSİZİN STRESLE BAŞA ÇIKMA ÜZERİNDE OLUMLU ETKİSİ VARDIR.

17  Depresyon duygusal, zihinsel, davranışsal ve bedensel bazı belirtilerle kendisini gösteren bir durumdur. En dikkat çekici belirtisi çökkün ruh hali ile ilgi ve zevk almada belirgin azalmadır. Depresyondaki kişi duygusal açıdan mutsuz, karamsar ve ümitsizdir. Eskiden en severek yaptığı işler bile artık zevk vermez olmuştur. Kişi kendini hüzünlü ve yalnız hisseder. Kendisine ve çevresine ilgisi azalır. Yoğun suçluluk duyguları olabilir. Herkese yük olduğunu düşünüp gereksiz yere sorumluluklarını yerine getirmediğini düşünür. Genellikle iç sıkıntısı, daralma, huzursuzluk ile birliktedir. Bazen kendisinin tüm duygularını yitirmiş gibi hissedebilir.

18  Depresyon; şiddeti, belirti tipleri ve hastalık seyri açısından değişkenlik gösteren geniş bir yelpaze içinde tanımlanan bir sendromdur. Normal üzüntü halinden şiddetli, psikotik belirtilerle seyreden farklı tablolara depresyon tanısı konulabilir. Duygudurum açısından baktığımız zaman herkesin zaman zaman normal olarak yaşadığı duygulanımların şiddetli, yoğunluk ve süre olarak aşırı olduğu durumlarda bir sendrom olarak majör depresyon söz konusu olabilir. Klinik olarak majör depresyon, birçok bakımdan normal çökkün duygudurumdan ayrılır. Aşağıda majör depresyonu çökkün duygu durumdan ayırt edebilecek özellikler sıralanmaktadır (1).  1. Bedensel işlevlerde bozulma; örneğin, uyku bozukluğu, iştah ve kilo değişiklikleri, cinsel ilgi ve güçte azalma, gastrointestinal sistem işlevlerinde yavaşlama,  2. Aile, iş, okul, evlilikte beklenen toplumsal rolleri yerine getirme isteği ve yetisinde azalma,  3. İntihar düşünceleri ya da girişimleri,  4. Gerçeği değerlendirmenin bozulması.

19  Son yıllarda yapılan birçok bilimsel araştırma spor yapmanın depresyon tedavisinde etkili olduğunun altını çizmektedir. Spor yaparak depresyonu tamamen tedavi etmek bile mümkün olabilmektedir. Spor yapmanın hem vücut hem de beyin üzerinde pozitif etkileri vardır. Spor yapan bireylerin kendine güveni gelir, bir şeyler başarmanın ve kendini geliştirmenin pozitif etkileriyle hayat bakışları daha pozitif olur.

20  Bilimsel kanıtlar da spor yapmanın beyin kimyası üzerindeki pozitif etkisini göz önüne sermektedir. Spor yapanlarda beta-endorfin hormonlarının daha fazla üretildiği gözlenmiştir. Beta-endorfin vücutta acıya dayanıklılık veren bir hormondur. Aynı şekilde, spor yaparak artan serotonin hormonu salgılanması kişinin kendini daha iyi hissetmesine sebep olmaktadır. Ayrıca stresle ilişkili olan kortizol hormonunu engeller Beynin normal çalışabilmesi için gerekli olan serotonin seviyesine ulaşmak için spor yapmanın en az antidepresan ilaçlar kadar etkili olduğu görüşü artık doktorlar tarafından kabul edilmiştir.

21  TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU GÖSTEREN ÇOCUKLARDA REKREATİF ETKİNLİKLER VE SPOR ETKİLİDİR.

22  Yetim çocuklarda benlik saygısı ve kaygı üzerinde olumlu etkileri vardır.

23  SORULAR??


" Sporun insan metabolizması ve sinir sistemi için ne kadar faydaları olduğu şüphe götürmeyecek bir gerçektir. Sadece bedensel sağlığımızı değil aynı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları