Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2015 YILI OCAK - ARALIK DÖNEMİ BRİFİNG KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2015 YILI OCAK - ARALIK DÖNEMİ BRİFİNG KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 2015 YILI OCAK - ARALIK DÖNEMİ BRİFİNG KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TAŞINMAZ BİLGİLERİ Hizmet Binası Bodrum + zemin + 3 normal kat olmak üzere toplam 5 katlı olup, yaklaşık 2200 m 2 ’dir. Misafirhane 8 yatak kapasiteli Lojman 2 blok 20 daire kapasiteli

3 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TAŞINMAZ BİLGİLERİ 200 tonluk beton basınç deneyi makinesi, demir çekme deneyi makinesi, karot alma ve karot başlık kesme makinesi, 2 adet beton saklama (kür) havuzumuz mevcuttur.

4 ARAÇ PARKURU 2010 Model Fluence 1 Adet 2010 Model Fluence 1 Adet (Kiralık ) 2011 Model Fluence 1 Adet (Kiralık ) Ford Transit Kamyonet 2011 Model 1 Adet (Numune alma aracı) Pick-Up 2011 Model 1 Adet (Bakanlıkça tahsis edilmiştir.) 1998 Model Doğan L 1 Adet

5 ARAÇ PARKURU 2015 Model Fiat Doblo 1 Adet (Mobil Egzoz Emisyon Ölçüm Aracı)

6 TEŞKİLAT YAPIMIZ Müdürlüğümüz Çevre ve Şehircilik Bakanlığının taşradaki (C) tipi şemaya göre kurulmuş 1 Müdür, 2 Müdür Yardımcısı 7 Şube Müdürlüğü mevcut olup, bu görevler asaleten ve vekaleten yürütülmektedir. Müdürlüğümüz bünyesinde görevli toplam 78 personel bulunmaktadır.

7 Şube Müdürlükleri Toplam 7 adet Şube Müdürlüğü bulunmaktadır. -Bilgi Tek. İnsan Kay. ve Destek Hiz. Şb. Md. -Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şb. Md. -İmar ve Planlama Şb. Md. -ÇED ve Çevre İzinleri Şb. Md. -Çevre Yönetimi ve Denetimi Şb. Md. -Proje ve Yapım İşleri Şb. Md. -Yapı Denetimi ve Yapı Malz. Şb. Md.

8 PERSONEL BİLGİSİ İl Müdürü V.1 İl Müdür Yrd. V.2 Şube Müdürü6 İnşaat Mühendisi8 Mimar 1 Şehir Plancısı1 Makine Mühendisi2 Elektrik Elektronik Mühendisi2 Jeoloji Mühendisi2 Harita Mühendisi1 Çevre Mühendisi4 Maden Mühendisi1 Matematikçi1 Kimya Mühendisi - İnşaat Teknikeri8 Elektrik Teknikeri1 Teknisyen3 Teknik Ressam1 Ayniyat Saymanı1 Şef3 Bilgisayar İşletmeni1 V.H.K.İ6 Memur6 Hizmetli2 İşçi14 TOPLAM78

9 İMAR VE PLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ -Çevre Düzeni Planlarının uygulanmasını sağlamak, izlemek, ilgili idareler ile koordinasyonu sağlamak ve görüş bildirmek. -3194 Sayılı İmar Kanunu Kapsamındaki çalışmaları yürütmek. -5543 Sayılı İskan Kanun Kapsamındaki çalışmaları yürütmek. -3621 Sayılı Kıyı Kanunu Kapsamındaki çalışmaları yürütmek.

10 İMAR VE PLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ -İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarını meri mevzuat çerçevesine göre değerlendirerek onaylamak. -2015 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 2 adet İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu onaylanmıştır. -Yapı Kooperatifleri ile ilgili çalışmaları yapmak, Genel Kurul toplantılarına Bakanlık temsilcisi görevlendirmek. -2015 yılı itibari ile aktif Yapı Kooperatifi sayımız 27 adettir. Faal durumda olan Yapı KooperatifleriAdet 1-Konut Yapı Kooperatifleri18 2-Toplu İşyeri Yapı Kooperatifleri2 3-Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri4 4-Tasfiye Halindeki Konut Yapı Kooperatifleri1 TOPLAM25

11 İMAR VE PLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - Bakanlığa gerçek ve tüzel kişiler tarafından iletilen; yapılaşma koşulları, ruhsatsız yapılaşma, kaçak eklentiler vb. konulara dair şikayetleri, yönetmelikler ve ilgili tüm mevzuat hükümleri kapsamında incelemek. -Belediyeler ve İl Özel İdarelerince yapılıp gönderilen imar planlarını ilgili mevzuata göre inceleyerek arşivlemek. -2015 yılı Ocak-Aralık döneminde 5 adet İmar Planı ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmiştir. -Mahalli idarelere yapılacak yardımlar ödeneğinin kullanım esasları uyarınca taşra teşkilatına ait iş ve işlemler yapmak.

12 PROJE VE YAPIM İŞLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait binaların taşıyıcı sistemi ve zemini ile ilgili etüt işlerini yapmak veya yaptırmak. 2-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait bina ve tesislerin inşaat mühendisliği mimari, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği ve güçlendirme projelerini tanzim veya tadil etmek veya serbest mühendislik bürolarına ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak, projeleri onaylamak veya onaylanmasını sağlamak. 3-Projeler ile ilgili ihaleye esas olacak yaklaşık maliyeti hazırlamak, onaylamak. 4-Yapım işlerine ait hakediş, mukayeseli keşif, kesin hesap ve diğer işlemleri yapmak, bu işlere ait inceleme değerlendirme ve onay sürecini yürütmek. 5-Kontrollük hizmetleri verilen inşaatların, geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak.

13 PROJE VE YAPIM İŞLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

14 YAPI DENETİM VE YAPI MALZEMELERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Yapı denetim kuruluşlarının şantiye ve büro denetimlerini yapmak.( 4708 S. K. ) 2- Yapı ustalarına geçici ustalık belgesi düzenlemek. 3- Yapı denetim kuruluşları hakkında bildirilen şikayet konularını incelemek. 4- Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen idareler hakkında İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne bildirimde bulunmak. 5- Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen müteahhitler hakkında belediyeye bildirimde bulunmak. 6- İnşaat ve tesisat müteahhitlerine «Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası» verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve müteahhitlerin elektronik ortamda kayıtlarını tutmak. 7- Yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin gerçekleştirmek. (4703 S.K. ) 8- İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yapı malzemeleri laboratuvarının faaliyetlerini yürütmek, taze beton, karot ve çelik çekme deneylerini yapmak ve raporlarını hazırlamak.

15 YAPI DENETİM VE YAPI MALZEMELERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Denetim Firması Denetimi Devam Eden Yapı Adeti Denetimi Devam Eden Yapı m 2 Kılıçözü Yapı Denetim60169.521 Büyük Tuna Yapı Denetim 41105.142 Teknik Sistem Yapı Denetim 78164.273 Özseka Yapı Denetim223434.068 Uğur Selçuk Yapı Denetim 99216.652 TOPLAM5011.089.656

16 YAPI DENETİM VE YAPI MALZEMELERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 16 /12/2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren «Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik » uyarında verilen 1022 adet Müteahhitlik Yetki Belgesinin 529 Adedi Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi 493 adedi Gerçek Müteahhitlik Belgesidir. TOPLAM YDK SAYISI 5Adet TOPLAM YİBFSAYISI501Adet TOPLAM DENETLENEN ALAN1.089.656m² TOPLAM ŞANTİYE DENETİMİ SAYISI 31Adet TOPLAM BÜRO DENETİMİ SAYISI 5Adet TOPLAM LABORATUVAR DENETİMİ SAYISI 1Adet İLİMİZDE TOPLAM VERİLEN MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ NUMARASI 1022Adet İLİMİZDE TOPLAM VERİLEN GEÇİCİ USTALIK YETKİ BELGESİ 2563Adet

17 YAPI DENETİM VE YAPI MALZEMELERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4703 sayılı çerçeve kanun, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, CE ve G Yönetmeliği çerçevesinde Piyasa Gözetim Denetim faaliyetleri kapsamında ilimizde faaliyet gösteren ; Beton Santrali6 Kum Ocağı1 Isı Cam1 Metal Baca1 PVC 64 Beton Bordür 5 Beton Kaplama Blokları5 adet firma bulunmaktadır. Beton Santrallerine yıl içerisinde sürekli denetim yapılmaktadır. Diğer firmalar için CE standartlarını sağlama zorunluluğu bulunmaktadır. Firmaların standartları sağlaması için denetimler yapılmakta, sağlamayan firmalar için süre verilerek, verilen süre zarfında CE standartlarına sahip olmaları ve standartlara uygun üretim yapmaları sağlanmaktadır.

18 ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ -İlimizde mevcut olan tesisler ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, seçme eleme kriterlerine tabi projelerini inceleyip değerlendirmek ve bu projelerle ilgili olarak “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” belgesini vermek, -Bakanlıkça belirlenen periyotlara ve formata göre, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, çevre durum raporlarının ülke ve il düzeyinde hazırlanması veya hazırlatılması çalışmalarını yapmak, çevre göstergelerini oluşturmak, değerlendirmek ve raporlamak, çevre sorunları ve öncelikleri çalışmalarını yapmak, -İl sınırları içinde faaliyet gösteren işletmelerin geçici faaliyet belgesi ve çevre izin/çevre izin ve lisansı başvurularını değerlendirerek sonuçlandırmak, uygun bulunması durumunda geçici faaliyet belgesi, çevre izin/çevre izin ve lisansı belgesi düzenlemek, gerekli durumlarda belgeyi iptal etmek ve ilgili süreçlerde talep edilen numuneleri almak veya alınmasını sağlamak,

19 ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ -Egzoz gazı emisyon ölçümleri yetki belgesi düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, yetkili istasyonlar tarafından egzoz emisyon ölçümüne tabi tutularak pul satışı yapılan araç listeleri ve aylık pul ve ruhsat bildirimleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, -Arıtma tesislerinin çıkışlarına kurulan gerçek zamanlı uzaktan atık su izleme sistemlerinin devreye alınması için kabul ve onay işlemlerini yapmak, -Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Tebliğleri) çerçevesinde, tebliğ kapsamında yer alan katı yakıtların uygunluk denetimini yapmak, Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi gereği Bakanlığa envanter oluşturmak, -2872 sayılı Çevre Kanununa göre faaliyetlerin denetimini yapmak ve idari yaptırımları uygulamak. -ÇED Yönetmeliği kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesi,

20 ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

21 ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGELERİ2015 ÇEVRE İZİN VE LİSANSI BELGESİ 4 GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ 6 Karar 2015 Yılı Petrol- Maden EnerjiSanayi Tarım- Gıda Atık- Kimya Ulaşım -Kıyı Turizm -Konut TOPLAM ÇED Gerekli Değildir (Ek-2) 12--11--14 ÇED Olumlu Kararı (Ek-1) --1----1

22 ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Parametre µg/m³SO₂PM (10) Standart 2015 (yıllık ortalaması) µg/m 3 25060 Kırşehir ili 12 aylık dönem ortalaması µg/m 3 1940 İlimiz İçin Hava Kirliliği 2015 Yıllık Ortalaması İl Müdürlüğümüze ait Gazi Parkında kurulu bulunan tam otomatik sabit istasyonla 2005 yılı itibariyle ölçümler yapılmaktadır.

23 ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM İSTASYONU SAYISI KIRŞEHİR (MERKEZ) İLÇE (KAMAN) TOPLAM 516 İlimizde Bulunan Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm İstasyonları Yılİlimizdeki Araç Sayısı Egzoz Emisyon Ölçümü Yapılan Araç Sayısı 2015 59.039 (Ekim-2015-TÜİK ) 19.826

24 ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ -Atıkların oluşumundan nihai bertarafına kadar olan süreçte yasal mevzuatlar kapsamında atıkların yönetimine ilişkin aşağıda sıralanan iş ve işlemlerin takibini yapmak, yaptırmak. -Çevre Bilgi Sistemi kapsamında; Tehlikeli atıklar, tehlikesiz atıklar, ambalaj atıkları, tıbbi atıklar, kimyasal atıklar vb. atıklar için Bakanlık tarafından elektronik ortamda oluşturulan atık takip, veri kayıt ve çevresel bilgi sistemlerinin (TABS, Motat, Ambalaj Atık Beyan Sistemi vb.) uygulanmasını sağlamak, denetimini yapmak, atıklarla ilgili raporlamalar hazırlamak gerektiğinde Bakanlığa göndermek, -Atık üreticilerinin/belediyelerin atık yönetim planlarının hazırlatılmasını sağlamak ve onaylamak, Bakanlığa sunmak. -Tehlikeli atık depolama sahalarının denetimi ve gerekli izin işlemlerinin verilmesi, -Atıksu Arıtma Tesislerine ait Proje Onay Dosyalarını incelemek ve onaylamak, AAT teşvik tedbirleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

25 ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ -Çevre kirliliğine sebep olabilecek atıklar için atık üretici kurumların/işletmelerin periyodik olarak denetimlerin yapılması, -MÇK ile ilgili sekretarya işlemlerini yürütmek, Yerli ve ithal katı yakıtların uygunluk, dağıtım ve satışına yönelik işlemlerin yapılmasına yönelik işlemler ve denetimler, -Çevre Kirliliğinin azaltılmasına yönelik yapılacak denetimlerin gerçekleştirilmesi (şikayetler, birleşik denetimler, piyasa gözetim, egzoz emisyon denetimleri vb.) -Şartlı Nakdi yardımlar ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, -Atıkların geri dönüşümü noktasında kurumlara eğitici çalışmaların yapılması, -Belediyelerin AAT ile Katı Atık Depolama Sahası İş Termin Planları ile ilgili iş ve işlemleri takibini yapmak, -2872 sayılı Çevre Kanununa göre faaliyetlerin denetimini yapmak ve idari yaptırımları uygulamak

26 ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DENETİM SAYISI DENETLENEN ARAÇ SAYISI UYGULANAN CEZA SAYISI (ADET) 640- 2015 YILI EGZOZ DENETİMLERİ 2015 YILI YAKITLA İLGİLİ BELGELER KÖMÜR UYGUNLUK BELGESİ SAYISI KÖMÜR SATIŞ İZİN BELGESİ SAYISI KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ ALAN TESİS SAYISI 0 129132

27 ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Birliğin Adı Üye Belediyeler Birlik Nüfusu Atık (kg/gün) Miktarı Belediye Atıkları Tıbbi Atıklar Kırşehir Belediyele ri Su ve Hizmet Birliği Kırşehir- Merkez, Kaman, Kurancılı, Mucur, Özbağ, Akpınar, Boztepe ( 7 Belediye) 164.208 213.470 Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi 15.03.2011 tarihinde devreye alınmıştır. Nevşehir’de ki Tıbbi Atık sterilizasyon sistemine gönderilmek tedir. Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliği (YOKAB) Çiçekdağı ve Akçakent Belediyeleri ile Yozgat İl ve İlçe Belediyeleri 226.525 2007 Kasım ayında işletmeye alınmıştır. Atık Yönetimi

28 ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kırşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi

29 ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Atıksu Arıtma Tesisi Durumu İşletme Hedef Yılı Kırşehir Belediyesi (OSB bağlandı) Atıksu arıtma tesisi çalışmakta olup, Deşarj konulu Çevre İzni vardır. Mayıs 2010 Mucur Belediyesi Proje aşamasında2014 Boztepe Belediyesi Proje aşamasında2016 Çiçekdağı Belediyesi Proje aşamasında2017 Akpınar Belediyesi Proje ihale aşamasında2017 Kaman Belediyesi İzin işlemleri devam etmektedir. 2014 Belediye Atıksu Arıtma Tesisleri

30 ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kırşehir Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Kaman Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi

31 ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4 adet İşletmenin Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi mevcuttur. *Farbel Boya (Faaliyetini geçici olarak durdurmuştur.) *İstanbul Et Entegre Tesisi *Kısmet Et ve Et Ürünleri *Şeker Fabrikası 9 adet Evsel Atıksu Arıtma Tesisi mevcuttur. *Kırşehir Belediyesine ait Atıksu Arıtma Tesisi *Hirfanlı Hidroelektrik Santrali Tesisine ait Atıksu Arıtma Tesisi *Şeker Fabrikasına ait Atıksu Arıtma Tesisi *Kırşehir Başkent Mola Park Dinlenme Tesisi *T.Ş.O.F. Dinlenme Tesisi *BOTAŞ CS.16 Kompresör İstasyonuna ait Atıksu Arıtma Tesisi *Mavikent Petrol ve Pet. Ür. San. Tic. Ltd. Şti. Dinlenme Tesisi Atıksu Arıtma Tesisi *Kaman Gençlik Hiz. ve Spor İlçe Müd. Yazlık Sosyal Tesisleri Atıksu Arıtma Tesisi *Kaman Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi

32 ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞARTLI NAKDİ YARDIMIN YAPILDIĞI YIL BELEDİYE ADI ŞARTLI NAKDİ YARDIM KONUSU GELEN YARDIM MİKTARI KULLANILAN YARDIM MİKTARI 2015 Akpınar Belediyesi Çöp Konteyneri Alımı 30.000,00 TL 30.000,00 TL 2015 Mülga Savcılıbüyükoba Beldesi (Kırşehir İl Özel İdaresi) Doğal Arıtma Tesisi 195.000,00 TL 195.000,00 TL 2015 Akçakent Belediyesi Çöp Toplama Aracı 118.547,52 TL 118.547,52 TL 2015 Akçakent Belediyesi Kanalizasyon Projesi 351.667,00 TL 351.667,00 TL 2015 Yılında Belediyelere Yapılan Şartlı Nakdi Yardımlar

33 ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Yılında Şartlı Nakdi Yardım Talebinde Bulunan Belediyeler ŞARTLI NAKDİ YARDIMIN YAPILDIĞI YIL ŞARTLI NAKDİ YARDIM TALEBİNDE BULUNAN BELEDİYE 2015 Kaman Kurancılı Belediyesi tarafından Şartlı Nakdi Yardım Talebi başvurusu yapılmıştır.

34 ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Akçakent Belediyesi Şartlı Nakdi Yardım Akpınar Belediyesi Şartlı Nakdi Yardım

35 ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Denetim Konusu Yılı (2015) Hava Kirliliği 16.487,22 ÇED - Su Kirliliği 35.193,00 TL. Atık 279,00 TL. Toprak Kirliliği - Bilgi Verme Yükümlüğü - TOPLAM 51.959,22 TL. Çevre Denetimi İdari Para Cezaları

36 ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ RİSKLİ YAPI TESPİTİ (OCAK-ARALIK 2015) (OCAK-ARALIK 2015) Tespit Denetimi Yapılan Riskli Bina Sayısı 21 Adet Risk Tespiti Yapılan Bina Sayısı 2 Adet Yapı Kaydı Oluşturulan Bina Sayısı 1 Adet İtiraz Süresi Devam Eden Riskli Bina Sayısı 1 Adet Yıkımı Tamamlanan Riskli Bina Sayısı 13 Adet

37 ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Dönüşüm Başlatılan Yapı Sayısı : 203 Birim Konut Sayısı : 482 Birim İşyeri ve Lokal/Misafirhane : 39 Betonarme Yapı Sayısı : 34 Yığma - Kerpiç Yapı Sayısı : 172 Yıkılan Yapı sayısı : 102 Kira Yardımı : (kişi) 285 Buna göre başvuru sahiplerine 18 ay sonunda ödenecek olan kişi başına kira yardımı tutarı toplam yaklaşık 8.190,00 TL. olacaktır.

38 Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Adına Arz Ederim


"2015 YILI OCAK - ARALIK DÖNEMİ BRİFİNG KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları