Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri."— Sunum transkripti:

1 Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri

2  Çevremizde bulunan sağlık kuruluşları, herhangi bir sağlık probleminde müdahalede bulunan ve tedavi amacı güden kuruluşlardır.  Yaşadığınız çevrede bulunan sağlık kuruluşları ise şunlardır;

3 Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları 1-)Sağlık Ocakları 2-)Devlet Hastaneleri 3-)Verem Savaş Dispanserleri 4-)Özel Hastaneler 5-)Tıp Merkezleri İlk muayeneler sağlık ocaklarında yapılır. Çocukların aşısının takibi de yine sağlık ocaklarının görevidir. Kompleks yapıda olan hastanelerde ise tetkikli hastalara bakım ve yatan hastalara hizmet verilir

4  Günümüzde “sağlık hizmetleri” denilince “Tanı ve Tedavi hizmetleri” biraz da “rehabilitasyon hizmetleri” anlaşılmaktadır. Oysa “tanı ve tedavi hizmetleri” ve sağlık hizmeti değil hastalık hizmetidir

5  Sağlıklılık halinin korunması,  Sağlığın geliştirilmesi,  Sağlığı olumsuz etkileyen unsurların giderilmesi ve önlenmesi,  Yeniden sağlıklılık haline kavuşulması için gereken tanı ve tedavi işlemleri,  Kalıcı olumsuzluklar ortaya çıktığında bunların yaşamla bağdaşır hale gelmesi için gerekli olan esenlendirme ve destek işlemleri.

6  Sağlık Hizmeti alınan biz hizmet değildir, yararlanılan bir hizmettir.  Sağlık hizmeti verilen bir hizmet değildir, sunulan bir hizmettir.  Sağlık hizmeti tüketilen bir hizmet değil, üretilen bir hizmettir.  Sağlık hizmetinden yararlanan bir kişi müşteri değil, katılan bir kişidir.

7  Sağlık Hizmetleri; Koruyucu, Tedavi Edici ve Rehabilite Edici olmak üzere üç aşamalıdır.

8  Hastalıkları engellemek ve tedavi etmek için verilen bu hizmetler, eğitilmiş sağlık personeli tarafından yürütülür. Sağlık eğitimi, yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması, aile planlaması, bulaşıcı hastalıkların kontrolü, periyodik muayeneler, toplum içi araştırmalar ve istatistiksel çalışmalar, yaşlı bakımı, erken teşhis ve tedavi çalışmaları bu grupta yer alır. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri birincil, ikincil ve üçüncül koruma olarak üçe ayrılır.

9  Birincil koruma: Kişiyi hastalıklardan korumak için alınan önlemlerdir. Örneğin, yeterli ve dengeli beslenme öğretilerek yanlış beslenmenin önüne geçilebilir. Böylece yanlış beslenme sonucu ortaya çıkabilecek hastalıklar engellenmiş olur.  Birincil koruyucu sağlık hizmetleri adı altında insanlara bulaşıcı hastalıklardan, kanserden korunma ile ilgili bilgi verilir. Bu hizmetler içinde aşının yararları anlatılarak hastalık oluşumu önlenebilir.  Aile planlaması ve genetik danışmanlık da birincil koruyucu sağlık hizmetleri grubuna giren uygulama alanlarıdır. Aile planlaması, ailelerin istedikleri zaman ve istedikleri sayıda çocuk yapmalarını düzenleyen bir çalışmadır. Genetik danışmanlık hizmetleriyle de toplumdaki genetik hastalıklar önlenmeye çalışılmaktadır

10  İkincil koruma: Hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce veya bu belirtilerin hafif olduğu dönemde teşhis edilerek gereken tedavinin yapılmasına yönelik çalışmalardır

11  Üçüncül koruma: Hastalıkların olumsuz sonuçlarının sınırlandırılması ve sakatlıkların önlenmesi için yapılan çalışmalardır.

12  Tedavi; hastalıkların veya sakatlıkların iyileştirilmesine yönelik yapılan tıbbi işlemlerin tümüdür. İlaç kullanımı, cerrahi müdahaleler ve fizik tedavi uygulamaları bu gruba girer. Üç tür tedavi hizmetleri vardır.

13  Hastaların ilk başvurdukları, evde ve ayakta tedavi edildikleri kuruluşlardır. Sağlık ocakları, Ana Çocuk Sağlığı, Kurum hekimlikleri birinci basamak tedavi hizmetlerinin verildiği yerlerdir. Birinci basamaktaki imkânlarla tam ve tedavisi yapılamayan hastalar ikinci basamağa sevk edilirler.

14  Hastaların yatırılarak tanı ve tedavi hizmetlerinin verildiği hastanelerdir. Hastalar uzmanlar tarafından tedavi edilirler.

15  Bu hizmetin verildiği yerler en üst düzeyde tıp teknolojisi kullanılan üniversite hastaneleri, kanser araştırma merkezleri, ruh ve sinir hastalıları hastaneleri ve sanatoryumlardır. Birinci ve ikinci basamakta sorunu çözülemeyen hastalar bu kuruluşlara sevk edilirler. Sağlık sorunu olan hastaların direkt olarak üçüncü basamağa müracaat etmeleri aşırı yığılmalara ve hizmetlerin aksamasına sebep olmaktadır. Tedavi edici hizmetlerin basamaklar halinde ele alınmasının nedeni bu basamaklar arasında bir hasta sevk sisteminin gerekliliğini vurgulamaktır.

16  Çeşitli nedenlerle bedenen ya da ruhen engelli olarak kalan kişilerin başkalarına bağımlı olmadan yaşamalarım sürdürmeleri amacıyla yapılan çalışmalardır. Bu hizmetler iki grupta incelenir:

17  Kişideki bedensel engellerin cerrahi veya tıbbi müdahaleler ile düzeltilmeye çalışılmasıdır. Bu işlemle hekim ve diğer sağlık personeli tıbbi yönden kişiye iş gücünü yeniden kazandırmaya çalışırlar.

18  Engellerinden dolayı çalışama­yan kişilere başvurabilecekleri doğrultuda iş bulma, iş öğretme ve işe uyum sağlama çalışmalarıdır.

19  Bilindiği üzere sağlık alanında yapılan yatırımlar hem insan hayatı hem de ülke ekonomisi için oldukça önemlidir. Hastalığı dolayısıyla işe gidemeyen işçi ve memur, tarlada çalışamayan üretici ülke ekonomisi açısından büyük bir kayıptır. Ayrıca önemli hastalıkların erken tanısı ve tedavisi ilaç kullanımı açısından ekonomide önemli yer tutar. Sağlığın korunması, sağlık alanında yapılan eğitim hizmetleri ve insanların haya­ tını bilinçli olarak yaşaması insanın ömrünü uzatır ve sağlıklı yaşamasını sağlar. Bu amaçla üretilen temel sağlık hizmetlerinin hedefleri şunlardır: 1. Sağlık konusunda halkın eğitimi 2. Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması 3. Temiz ve yeterli içme suyunun sağlanması 4. Ana-Çocuk sağlığı hizmetlerini geliştirme 5. Aile planlamasını geliştirme 6. Bağışıklıma uygulamaları 7. Salgın hastalıklardan korunma 8. Gerekli ilaçları sağlama 9. Çevre şartlarını geliştirme

20  HASTA HAKLARI Mahremiyet ve özel hayata saygı, tıbbi kayıtların saklanması hakkı: Hastanın; Tüm bilgilerinin gizlilik esaslarına uyarak saklanmasını isteme, Tıbbi kayıtlarının tam ve doğru olarak korunmasını isteme, Bu kayıtlara, kendisi veya yetkili kıldığı kişi tarafından istediğinde ulaşabilme hakkı vardır.

21  Hastanın tıbbi sürecinde;  Her türlü tıbbi gerçekler,  Kendisine uygulanacak girişimler ve maddi karşılıkları ile  Bu girişimlerin risk ve yararları ve uygulanabilecek alternatif tedaviler hakkında bilgi edinme hakkı vardır.  Hizmet veren sağlık personeli hakkında her türlü kimlik ve mesleki bilgiyi alma ve  Tedavinin herhangi bir aşamasında ikinci bir görüşü alma hakkı vardır.

22  Her hastanın; Irk, dil, din ayrımı gözetmeksizin eşit olarak, saygın bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanma,  Sağlık kuruluşunu, hekimini ve diğer sağlık personelini seçebilme ve değiştirebilme,  Kendisiyle ilgili tıbbi kararlara ve tedavi planına katılma veya tedavi planını reddetme ve  Tıbbi bakıma her an ulaşabilme hakkı vardır.

23  Hastanın; Her türlü girişim için bilgilendirilerek onayının alınmasını isteme hakkı vardır.

24  Hastanın; Tüm bilgilerinin gizlilik esaslarına uyarak saklanmasını isteme, Tıbbi kayıtlarının tam ve doğru olarak korunmasını isteme, Bu kayıtlara, kendisi veya yetkili kıldığı kişi tarafından istediğinde ulaşabilme hakkı vardır.

25


"Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları