Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Bilgen Aydın Sevim ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Bilgen Aydın Sevim ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Bilgen Aydın Sevim ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
BİLİM Yrd. Doç. Dr. Bilgen Aydın Sevim ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Sakarya Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 5 Ekim 2015

2 Bilim Bilim, “kanıtlanmış düzenli bilgi”, “sistematik bilgilerin birikimi”dir. Bilimin işlevi Anlama Açıklama Kontrol

3 Bilimsel Yöntem Bilimsel yöntem, “kanıtlanmış bilgiye ulaşmak için izlenen yoldur.” Bilimsel Yöntemin Basamakları Güçlüğün sezilmesi Problemin tanımlanması Çözümün tahmin edilmesi Gözlenebilir sınayıcıların belirlenmesi Deneme ve değerlendirmenin yapılması Raporlaştırma Kısaca, Tanılama Sınama

4 Bilimsel yöntem, açıktır, denetlenebilir, tarafsızdır, eleştiricidir, deneyicidir, seçicidir, akılcıdır, en güvenli problem çözme yöntemidir. Ölçme ve istatistik bilimlerinden yararlanır. Bilimsel yöntem, tüm güvenirliliğine karşın kanıtlanmamış ya da kanıtlanamayan önemli varsayımlara dayalıdır. Bu varsayımların bazıları şöyledir; Olaylar arasında sistemli neden-sonuç ilişkileri vardır. Olaylar eşya gibi incelenebilir. Tümevarım ve tümdengelim sentezi ile geçerli ve güvenilir bilgi toplanabilir ki bu yolla elde edilen bilgiler denetlenebilir. Sosyal olayları anlayabilmek için nihai ya da ilk sebeplerini bilme zorunluluğu yoktur.

5 Araştırma Karşılaşılan bir güçlüğün giderilmesi için bilimsel yöntemin uygulanması. Araştırma Tarihsel: Ne idi? Betimsel: Nedir? Deneysel: Neden?

6 Araştırmada Nitelikler ve Tutumlar
Araştırma, yeni bilgiyi içerir. Tarafsız olarak tanımlamayı hedefler. Uzmanlık gerektirir. Eleştirilere dayanıklı bir sonuç elde etmeyi amaçlar. Sayısal veriler toplar ve elde eder. Araştırmanın dayanakları herkes tarafından sınanmaya açık olmalıdır. Elde edilen veriler yorumlanmalıdır ve bu subjektif bir süreçtir. Başkaları tarafından da yapılabilir nitelikte olmalıdır. Başka araştırmacılar tarafından da anlam taşımalıdır. Tüm süreç ve sonuçlar rapor halinde yazılmalıdır.

7 Araştırmada Nitelikler ve Tutumlar
Araştırmalar hakkında bazı hatalı tutumlar söz konusu olabilir: Önemini anlamamaktan kaynaklı hatalı tutumlar Sınırlılıkları bilememekten kaynaklı hatalı tutumlar

8 Önemini anlamamaktan kaynaklı hatalı tutumlar
Alışkanlıklara aşırı bağlı olmak nedeniyle araştırmayı reddetmek. Kendi kişisel görüşünün tek doğru olduğuna inanmak. Gelişmenin araştırma yoluyla değil kendiliğinden ya da başka sebeplerle olacağına inanmak.

9 Sınırlılıkları bilememekten kaynaklı hatalı tutumlar
Araştırmanın sınırlılıklarını bilmeden araştırmacının her dediğine inanmak. Hemen sonuç beklemek. Doğa bilimleri ile toplum bilimleri arasında kuram oluşturmaya yönelik çalışmalar arasında farklılıklar olduğunu düşünmek. Toplum bilimleri kuram geliştirici çalışma yapamaz gibi.

10 Problem Bireyi fiziksel ve düşünsel yönden rahatsız eden bir kararsızlık durumu. Birden çok olası çözüm yolu olasılığı gösteren her durum. Problemin seçilmesi, yerel mi evrensel mi olacak önemlidir. Problemin seçiminde üç aşama vardır: Bütünleştirme Sınırlandırma Tanımlama

11 Problemin Seçimi ve Ölçütler
Genel Ölçütler Çözülebilirlik: Problem, bu araştırma ile çözülebilir mi? Bilimsel bir veri elde edilebilir mi? Kanı, inanç, tutum belirlenebilir; ama Tanrı’nın varlığı tartışmasında olduğu gibi herkesi bağlayıcı bir karar verilmez. Önemlilik: Problem önemli mi? Problemin çözümü ile sağlanabilecek yarar nedir? Yenilik: Problem yeni mi? Daha önce çözülmemiş mi? Önceki yaklaşımlara göre yenilik var mı?

12 4. Yerleşik Etik Kurallara Uygunluk
Araştırmaya katılanların gizlilik hakkı, Sağlık ve esenliğin tehlikeye atılmaması, Pişmanlık duyabileceği davranışlara zorlanmaması, 4. Araştırma amacının gizlenmemesi, 5. İzin alınması

13 Özel Ölçütler Alanda yeterlik Yöntem ve teknikte yeterlik
Veri toplama izni Zaman ve olanak yeterliği İlgi yeterliği

14 Amaç Problem, amaç cümlesinde somutlaşır.
Ne? Nasıl? Niçin? gibi sorularla ilgilidir.

15 Amaç Örnek: Bu araştırmanın temel amacı, kültür endüstrisi bağlamında televizyon ana haber sunucularını yıldızlaştıran etkenleri ortaya koymak ve yıldızlaştırılan ana haber sunucularının haberin izlenmesine etkilerini saptamaktır. Bu amaç çerçevesinde yanıtı aranan sorular şunlardır: Ana haber sunucuları, kültür endüstrisi bağlamında nasıl yıldızlaştırılmaktadırlar? Yıldızlaştırılan ana haber sunucuları, haber bültenlerinin izlenirliğinde ve inandırıcılığında nasıl etkili olmaktadırlar? Yıldızlaştırılan ana haber sunucuları, haberin içeriğini nasıl etkilemektedirler? Yıldızlaştırılan ana haber sunucularının, popüler kültürün diğer yıldızlarıyla benzerlikleri ve o yıldızlardan farklılıkları nelerdir? Elektronik kültürün yıldızlaştırılan ana haber sunucularını, sözlü kültürün öykü anlatıcılarına yaklaştıran ve onlardan ayrı kılan özellikler nelerdir?

16 Denence (Hipotez) Belli kuramsal temele dayalı olarak geliştirilen ve değişkenler arasında varlığı öne sürülen belli ilişkilerin sınanmasını sağlar. Olaylar ve değişkenler arasında var olduğu söylenen ilişkiye “denence” denir. Örnekler: İnsanlar ödüllendirildiklerinde daha iyi öğrenirler. Müzik, ameliyatlardaki ağrının hissedilmesini önemli ölçüde azaltır. Sigara, akciğer kanserine neden olur. Veri toplamayı sistemleştirir. Araştırmanın yansızlığını artırır. Kuram geliştirmeye yardım eder.

17 Varsayım Kanıtlanmasına gerek görülmeden doğru olarak kabul edilen,
Sayıltı, Faraziye, Denenmeyen yargı, Bir olayı açıklamada yararlanılan ilke.

18 Sınırlılıklar Araştırmacının ideal gördüğü ve normal olarak yapmak isteyip de çeşitli nedenlerle vazgeçmek zorunda kaldığı şeyler.

19 Tanımlar Araştırma dili terimlerden oluşur.
Terimler açık, anlaşılır olmalı. Konuya yabancı olan biri tarafından anlaşılmalıdır.

20 Önem Araştırmanın önemi, bir tür araştırmacının kendi amacıdır.
Örneğin:   Bu araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan şu şekilde yararlanılması öngörülmektedir: Türkiye’deki televizyon haberciliğinin vitrini olarak görülen ana haber sunucularının değişen konumunu ortaya koymak, bu konudaki literatüre katkı sağlayacaktır. Televizyon ana haber sunucularını “yıldız” olgusu etrafında irdelemek, bugüne kadar daha çok müzik, sinema ve spor gibi sektörlerde yıldızlaşanların dâhil olduğu kuramsal bağlamı genişletecek ve “yıldız” olgusuna daha geniş bir çerçeveden bakılmasını sağlayacaktır.

21 Yöntem Yöntem, en genel anlamda “problemi çözmek için izlenen düzenli yol”dur. Araştırma yöntemi, problem çözümü için gerekli verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması işlemleri içerir.

22


"Yrd. Doç. Dr. Bilgen Aydın Sevim ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları