Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretmenlik Mesleği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretmenlik Mesleği."— Sunum transkripti:

1 Öğretmenlik Mesleği

2 Öğretme; bilinçli ve amaçlı bir etkinliktir.
Öğrenme-Öğretme Öğrenme; Yaşantı ürünü kalıcı izli davranış değişikliği olarak tanımlanabilir. Öğretme; Kısaca öğrenmeyi kılavuzlama ve gerçekleştirme faaliyetleridir. Öğretme; bilinçli ve amaçlı bir etkinliktir.

3 Öğretim Okullarda yapılan planlı, kontrollü ve örgütlenmiş öğretme faaliyetlerine öğretim denir (Erden, 1998). Öğretim; güdümlü, planlı, programlı, desteklidir.

4 Öğretmenlik; Okullarda görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre özlük haklarını kullanan ve eğitim-öğretim ile ilgili faaliyetleri yürüten meslek grubudur. Statü; Bir mesleğin toplum tarafından benimsenme ve kabul görme düzeyi.

5 Öğretmenlik mesleği hangi yeterliklerden oluşur?
Genel kültür, Özel alan bilgisi, Öğretmenlik meslek bilgisi (pedagojik formasyon) isteyen üç temel yönü olan bir meslektir.

6 Öğretmenlik bir sevgi mesleğidir.
Öğretmenlik mesleğinin temel özellikleri (etkili bir öğretmende olması gereken temel özellikler) Öğretmenlik bir sevgi mesleğidir. İyi derecede iletişim yeterliğine sahip olmayı gerektirir. Hoşgörülü ve sabırlı olmak gerekir. Açık fikirli, esnek ve uyarlayıcı olmalıdır. Sağlam bir karakter ve örnek bir kişiliğe sahip olmayı gerekli kılar.

7 Meslek Toplumdaki sosyal, ekonomik ve teknolojik yapının gerektirdiği bir iş bölümü sonucu ortaya çıkan, bireyin ilgi ve kabiliyeti ile sosyal etkinliklere katılma gereksinimi ve toplumun bireyden sosyal ve ekonomik yaşamda sorumluluk yüklenmesi talebi sonucu ortaya çıkmış olan bir yaşamsal etkinlik olgusudur.

8 -teorik bilgi ve özel uzmanlık gerektiren
Profesyonel meslek Profesyonel meslek; -teorik bilgi ve özel uzmanlık gerektiren -uzun süren bir eğitim sonucu kazanılan meslek olarak tanımlanabilir.

9 Meslekleşme Koşulları
Tanımlanmış bir alanda hizmet verme, Uzmanlık bilgisi-uzun süreli örgün bir eğitimden geçme Mesleki kültüre sahip olma, Giriş denetimi,(profesyonel mesleklerde genellikle meslek oda ya da dernekleri bu işi üstlenir). Meslek ahlakı (meslek içi etik kurallar), Kendi kendini yöneten kapsamlı bir meslek örgütünün/odasının/kuruluşun olması, Toplumca meslek olarak tanınma

10 Mesleki Örgüt Öğretmenlerin mesleki örgütlere sahip olup olmamaları statü ve güçlerini belirleyen unsurlardandır. Güçlü mesleki örgütler kurmuş mesleklerin güçlü, örgütleri bulunmayan veya cılız örgütler kurabilenlerin ise güçsüz meslek oldukları söylenebilir.

11 Mesleki Etik Belirli bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup, koruduğu; meslek üyelerine emreden, onları belirli bir şekilde davranmaya zorlayan; kişisel eğilimlerini sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür.

12 Türkiye’de kamu görevlilerinin yaklaşık ¼’ü öğretmendir
Türkiye’de kamu görevlilerinin yaklaşık ¼’ü öğretmendir. Tüm ülkelerde de en yaygın olarak görülen mesleklerden biridir. Öğretmenlerin büyük bir kısmı devlet memurudur. Öğretmenlik kadınların yoğun olarak çalıştıkları bir meslek dalıdır. Ülkemizdeki öğretmenlerin % 55.6’sı erkek, % 44.4’ü ise kadınlardan oluşmaktadır.

13 MESLEKİ GELİŞİM Öğretmenlik mesleğinde kariyer yapma ve mesleki gelişim imkanları çok sınırlıdır. Geleneksel olarak hizmet içi eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Ancak hemen tüm taraflar bu faaliyetlerin yetersizliğinde hemfikirdir.

14 Öğretmenlik mesleğinin geliri düşüktür.
ÖM’nin toplumsal statüsü çok yüksek değildir. Öğretmenlik daha çok alt ve orta gelir gruplarının tercih ettiği bir meslektir.

15 Öğretmenlik mesleğinin önemli bir kısmını oluşturan kadın üyeler yarım gün çalışma ve uzun tatiller için mesleğe yöneldiklerini belirtmektedirler. Bu durum onlardaki yükselme isteğini de azaltmaktadır. Nitekim gözlemlere göre, 1998 yılında Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen yönetici eğitimi programına katılan kadın öğretmenlerin sayısı yok denecek kadar azdır.

16 Yaman, Yaman ve Eskicumalı (2000):
Eğitim Fakültesi ile ilgili bir araştırma sonuçları: Öğretmenlik mesleğini kız öğrenciler daha çok tercih etmektedirler. Bu fakülteyi tercih eden öğrencilerin babalarının çoğunluğu alt ve alt orta sosyo-ekonomik düzeyde bulunan insanların çoğunluğunun çalıştığı meslek gruplarında olduklarını göstermektedir. Eğitim Fakülte’sini tercih eden öğrencilerin annelerinin hemen hemen hepsinin ev hanımı olduğu veya herhangi bir mesleği olmadığı saptanmıştır. Bu özellik de alt ve alt orta sosyo-ekonomik düzeyden geldiklerine işaret etmektedir.

17 Bu fakülteyi tercih edenlerin yarısından fazlası büyük şehir dışındaki küçük yerleşim birimlerinde yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu fakülteyi tercih edenlerin büyük çoğunluğu en fazla üç kardeştirler. Bu fakülteyi tercih edenlerin, bu fakültenin bulunduğu yerleşim biriminin bulunduğu bölge ile tercih etme arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir.

18 Bu fakülteyi tercih edenlerin çoğu alt ve alt orta sosyo-ekonomik düzeydeki insanların oluşturdukları toplumsal yapıdan gelmişlerdir. Adı geçen Eğitim Fakültesi öğrencilerinin büyük çoğunluğu öğretmenlik mesleğini bir bayan mesleği olarak algılamaktadır. Bu fakülteyi tercih edenlerin büyük bir çoğunluğu çocuklarla birlikte olmaktan hoşlanmaktadır yani öğretmenlik mesleği ile ilgili tutumları olumludur.


"Öğretmenlik Mesleği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları