Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ.   Azalan Bakiyeler Yönteminde Amortisman oranı % kaçı geçemez? a.50 b.40 c.33 d.25 e.20 Soru 1:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ.   Azalan Bakiyeler Yönteminde Amortisman oranı % kaçı geçemez? a.50 b.40 c.33 d.25 e.20 Soru 1:"— Sunum transkripti:

1 Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

2   Azalan Bakiyeler Yönteminde Amortisman oranı % kaçı geçemez? a.50 b.40 c.33 d.25 e.20 Soru 1:

3   Ekonomik ömrü (kullanım süresi) 5 yıl, maliyeti 500.000 olan bir demirbaş için normal amortisman yöntemine göre ikinci yılın sonunda ayrılması gereken amortisman tutarı kaç ’dir? a.60.000 b.80.000 c.100.000 d.120.000 e.200.000 Soru 2:

4   İşletme satış mağazasında daha fazla mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıştır.  Mağazanın işletmenin aktifine kayıtlı olması durumunda yukarıdaki iş için yapılan harcamalar hangi hesaba kaydedilmelidir? a.Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri b.Genel Yönetim Giderleri c.Özel Maliyetler d.Yapılmakta Olan Yatırımlar e.Binalar Soru 3:

5   Mağazanın işletmenin tarafından kiralanmış olması durumunda yukarıdaki iş için yapılan harcamalar hangi hesaba kaydedilmelidir? a.Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri b.Genel Yönetim Giderleri c.Özel Maliyetler d.Yapılmakta Olan Yatırımlar e.Binalar Soru 4:

6   Bir işletme kendisine ait bir arazideki iş yerine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla arazisinin üstüne yol yaptırarak maliyetini karşılamıştır. Bu işlem aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenmelidir? a.Arazi ve Arsalar b.Şerefiye c.Özel Maliyetler d.Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri e.Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Soru 5:

7   Alış maliyeti 20.000 faydalı ömrü 5 yıl olan bir araç için azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman hesaplanmaktadır. Buna göre, araç için ikinci yılın sonunda ayrılacak amortisman tutarı kaç ’dir? a.2.880 b.4.000 c.4.800 d.8.000 e.12.800 Soru 6:

8   İşletme; elinde bulunan demirbaşa, eşit tutarlı amortisman yöntemi ile amortisman hesaplamaktadır. Ekonomik ömrü 5 yıl olan demirbaş, dördüncü yıl içinde 80.000 kârla senet karşılığında satılmıştır. Buna göre, birikmiş amortismanları 60.000 olan demirbaşın satışı karşılığında alınan senet tutarı kaç ’dir? (KDV oranı %15) a.92.000 b.120.000 c.138.000 d.140.000 e.161.000 Soru 7:

9   Lider ticaret maliyet bedeli 10.000, birikmiş amortismanı 6.000 olan demirbaşım yerine yenisini almak amacıyla KDV hariç 5.000 ’ye peşin bedelle satmıştır ( KDV %18 ). Satış işlemine ait yapılan muhasebe kaydıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a.Kasa Borçlu 5.900 b.Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar Alacaklı 1.000 c.Hesaplanan KDV Alacaklı 900 d.Özel Fonlar Alacaklı 1.000 e.Demirbaşlar Alacaklı 10.000 Soru 8:

10   Kullanım süresi 10 yıl, maliyet bedeli 250.000 olan bir demirbaşın Azalan Bakiyeler Yöntemine göre ikinci yılın sonundaki değeri kaç ’dir? a.90.000 b.160.000 c.180.000 d.190.000 e.200.000 Soru 9:

11   Yurtiçinden ve yurtdışından satın almak üzere sipariş edilen maddi duran varlıkla ilgili yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir? a.Verilen sipariş avansları b.Verilen avanslar c.Alınan sipariş avansları d.Alınan avanslar e.Özel maliyetler Soru 10:


"Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ.   Azalan Bakiyeler Yönteminde Amortisman oranı % kaçı geçemez? a.50 b.40 c.33 d.25 e.20 Soru 1:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları