Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yapılandırmacı kuramın özelliklerini tanıyabilme, Hayat bilgisi dersinde öğretme-öğrenme sürecinin özelliklerini kavrayabilme, Yapılandırmacı kuramın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yapılandırmacı kuramın özelliklerini tanıyabilme, Hayat bilgisi dersinde öğretme-öğrenme sürecinin özelliklerini kavrayabilme, Yapılandırmacı kuramın."— Sunum transkripti:

1

2

3 Yapılandırmacı kuramın özelliklerini tanıyabilme,
Hayat bilgisi dersinde öğretme-öğrenme sürecinin özelliklerini kavrayabilme, Yapılandırmacı kuramın özelliklerini tanıyabilme, Yapılandırmacılığın eğitim ortamına etkilerini kavrayabilme,

4 Probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme ve iş birliğine dayalı öğrenme ile ilgili temel kavramları açıklayabilme, Probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, iş birliğine dayalı öğrenmeyi hayat bilgisi dersinde uygulayabilme.

5 Çağdaş eğitimin odak noktası bilgi değil, öğrencidir.
GİRİŞ Çağdaş eğitimin odak noktası bilgi değil, öğrencidir. Temel amacın öğrenciye bilgi yükleme olmadığı bir eğitim sisteminde öğretme-öğrenme süreci, kullanılan yöntem ve teknikler, öğretmen-öğrenci rolleri ve değerlendirme sistemi de değişiklik göstermektedir.

6 Hayat bilgisi ve diğer derslerin hedefleri arasında, öğrencilerin çeşitli etkinlikler yapmalarını sağlayarak bilgiyi kendilerinin yapılandırmasına olanak tanımak yer almıştır.

7 Bu yaklaşım yapılandırmacılıktır.
Bu da öğretmen merkezli bir yaklaşımdan öğrenci merkezli bir yaklaşımın temel alındığını göstermektedir. Bu yaklaşım yapılandırmacılıktır.

8 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİNİN ÖZELLİKLERİ
2005 yılında hazırlanan ve uygulanmaya başlanan Hayat Bilgisi Öğretim Programı öğrenciyi merkeze alan bir programdır.

9 Program, bilgi ağırlıklı olmaktan çok çocuğun yaşam kalitesini artıracak temel becerileri ve kişilik özelliklerini geliştirmeye yöneliktir.

10 Hayat bilgisi dersinde benimsenen ilkelerden hareketle öğrencinin rolü hakkında
çıkarımda bulununuz.

11 YAPILANDIRMACILIK Yapılandırmacılık, Dewey’in felsefesine ve eğitim anlayışına; Piaget ve Vygotsky’nin insanın biyolojik, kültürel, toplumsal ve dilsel gelişimi ile ilgili ilkelerine; Bruner ve Ausubel’in öğrenme konusundaki görüşlerine dayandırılabilir.

12 Bugün çoğu çağdaş öğretim programı, yapılandırmacılık kuramı temel alınarak geliştirilmiştir.
Yapılandırmacılığın son yıllarda ilgi görmesi, dört temel nedene dayanmaktadır.

13 Yapılandırmacılığın son yıllarda ilgi görmesini sağlayan dört temel nedeni tartışınız.

14 Yapılandırmacı Yaklaşımın Temel Özellikleri
Birkaçı : Yapılandırmacılıkta öğretme değil, öğrenme ön plandadır. Öğrencinin özerkliği ve girişimciliği cesaretlendirilir. Öğrencide öğrenme isteği ve amacı yaratmak önemlidir.

15 Yapılandırmacı öğretme-öğrenme stratejisine yönelik olarak, Piaget’ye dayalı bilişsel
yapılandırmacılık, Vygotsky’ye dayalı sosyal yapılandırmacılık ve Glasersfeld’e dayalı radikal yapılandırmacılık yaklaşımları, bilginin nasıl oluşturulduğu konusunda farklı görüşleri savunmaktadır

16 Diğer Alt Başlıklar Yapılandırmacılığın Eğitime Yansımaları
Yapılandırmacı Kuramda Öğretmen ve Öğrencinin Rolü

17 PROBLEME DAYALI ÖĞRENME
PDÖ, öğrencileri karmaşık bir olay ya da durum ile karşı karşıya bırakarak, onların söz konusu olayı sahiplenerek, olaydan sorumlu olmalarına olanak verir.

18 Öğrenciler günlük yaşamla ilgili olan problemi tanımlayarak araştırma yoluyla geçerli bir çözüme ulaşmada gerekli olanları öğrenirler.

19 Hayat bilgisi dersinde kullanılacak problemde bulunması gereken
özellikler nelerdir?

20

21 Diğer Alt Başlıklar Probleme Dayalı Öğrenmede Öğretmen ve Öğrencinin Rolü Probleme Dayalı Öğrenmenin Yararları ve Sınırlılıkları

22

23 PROJE TABANLI ÖĞRENME PTÖ yaklaşımı, içeriğin birbirinden bağımsız küçük bilgiler yığını olarak öğretilmesine karşı geliştirilmiş ve çağdaş ülkelerde uygulanmakta olan bir öğretme- öğrenme modelidir.

24 Bu model, olabildiğince birden fazla dersin öğrenme hedeflerini kapsar.
PTÖ, öğrencilerin kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına ve kendi bilgilerini kurmalarına izin verir.

25 Diğer Alt Başlıklar Proje Tabanlı Öğrenmenin Aşamaları
Proje Tabanlı Öğrenmenin Yararları ve Sınırlılıkları Proje Tabanlı Öğrenmede Değerlendirme

26 İŞ BİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME
İDÖ, basitçe; öğrencilerin küçük gruplar hâlinde çalışarak ve birbirinin öğrenmesine yardım ederek öğrenmeyi gerçekleştirme süreci olarak tanımlanabilir

27 İDÖ sürecinde öğrenciler birtakım beceriler kazanmaktadır
İDÖ sürecinde öğrenciler birtakım beceriler kazanmaktadır. Johnson ve Johnson (1975) iş birliğine dayalı becerileri dört grupta toplamıştır: Grup Oluşturma: Görevi Yerine Getirme: Grup Çalışmalarını Formüle Etme: Olgunlaştırma:

28 Diğer Alt Başlıklar İş Birliğine Dayalı Öğrenme Teknikleri
İş Birliğine Dayalı Öğrenmenin Yararları ve Sınırlılıkları

29 İş birliğine dayalı öğrenmede öğretmenin görevleri nelerdir?


"Yapılandırmacı kuramın özelliklerini tanıyabilme, Hayat bilgisi dersinde öğretme-öğrenme sürecinin özelliklerini kavrayabilme, Yapılandırmacı kuramın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları