Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİSTEM ANALİZİ Geleneksel Tasarım Araçları. İçerik  Tasarım araçlarının avantajları  Karar tabloları  Karar ağaçları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİSTEM ANALİZİ Geleneksel Tasarım Araçları. İçerik  Tasarım araçlarının avantajları  Karar tabloları  Karar ağaçları."— Sunum transkripti:

1 SİSTEM ANALİZİ Geleneksel Tasarım Araçları

2 İçerik  Tasarım araçlarının avantajları  Karar tabloları  Karar ağaçları

3 Tasarım Araçları Geleneksel tasarım araçları Karar ağaçları Karar tabloları İş akış şemaları Yapısal tasarım araçları Veri akış diyagramları HIPO Warrier-Orr Nassi-Shneiderman

4 Veri akış diyagramı örneği

5 Karar ağacı örneği

6 Karar tablosu örneği

7 Sistem modelleme  Sistem modeli, şu anda kullanılan ya da önerilen sistemin temsili - Veri akışı anlamında  Sistem modeli ne anlatır? - Veri ya da bilginin sisteme girdiği noktaları - Veri ya da bilginin İşlem göreceği yerleri, aynı zamanda alınacak önlemleri ve yapılması gerekenleri - Verinin çıktı olacağı noktaları

8 Sistem modelleme  Bir sistemin bir modele indirgenmesi - Kağıt üzerinde - Bilgisayar üzerinde  Bir sistemin bir sistem modeli ile anlatılması ne sağlar? - Sistem analistinin sistemi gözünde canlandırabilmesi - Üzerinden değişiklik yapabilmesi - Değişiklikler yapmayı deneyebilmesi - Bu değişiklikleri gerçek yaşamda yapmayı deneyip başarısız olursa bu şirketin milyon dolarlarına mal olabilir

9 Tasarım araçları  Sistem modeli oluşturmak amacıyla tasarım araçları kullanılmakta  Tasarım araçları sistem yapısının bir grafik ya da görselle sunumunu sağlamakta  Tasarım araçları sistem analistlerine ne sağlıyor? - Sistemi planlama - Sistemi anlatma - Sistem ile ilgili sorunları gidermeyi - Sistemi dokümante edebilmeyi

10 Tasarım araçlarının avantajları  İletişim işlevi - Çalışanlar arasında sistemin anlaşılması anlamında iletişimi sağlaması/kolaylaştırması - Mühendisler, tasarımcılar, yöneticiler, programlamacılar - Karmaşık planları ya da sorun çözümlerini anlatma  Planlama aracı işlevi - Yeni bir sistemi planlama ve tasarlama için esnek araçlar - Sistem planlama aşamasında iken ilişkilerin ve eylemlerin görselleştirilmesi - Farklı veri akış yollarını ve alternatif yöntemleri denemeyi kolaylaştırma

11 Tasarım araçlarının avantajları  Sistemin genel taslağını çıkarma - Sistemdeki önemli elemanları ve ilişkileri detaylara girmeden görmek - Sistemin temel adımlarının ve süreçlerinin kuş bakışı görünümü  Rolleri tanımlama - Çalışanların rolleri, çalışma yerleri  İlişkileri gösterme - Sözlü/yazılı anlatımla açıklanamayacak ilişkiler - Veri elemanlarının ve sistem bölümlerinin birbirleri ile ilişkileri

12 Tasarım araçlarının avantajları  Mantıksal işlemleri desteklemesi - Mantıksal hataların görsel bir gösterimde görülmesi/farkedilmesi sözlü anlatımda farkedilmesinden daha kolay - Sistem analistinin bu konuda gerekli önlemleri alması  Çözüm bulmayı kolaylaştırması - Sistem problemleri, iletişim bozuklukları ya da öngörülememiş gelişmeleri tasarım araçları ile daha kolay teşhiş etme

13 Tasarım araçlarının avantajları  Sistemi dokümante etme - Sistemin önemli unsurlarını grafiksel olarak açık ve kalıcı bir biçimde kayıt altına alma - Daha sonra değişiklik yapılabilmesi kolaylaşır - Sisteme yabancı olanların sistemin unsurlarını kolaylıkla ve hızlıca kavraması

14 Tasarım Araçları Geleneksel tasarım araçları Karar ağaçları Karar tabloları İş akış şemaları Yapısal tasarım araçları Veri akış diyagramları HIPO Warrier-Orr Nassi-Shneiderman

15 Karar tabloları  Karar verirken söz konusu olan durumları, seçenekleri ve alternatifleri gösteren matris yapısındaki çizelgeler  Karar tablolarının unsurları - Durum kütüğü: Karar vermede ortaya çıkacak tüm olası durumlar - Eylem kütüğü: Tüm olası eylemlerin listesi - Durum girişi: Ortaya çıkacak durumların tüm olası kombinasyonlarının listesi - Eylem girişi: Her bir durum kümesi için uygulanacak eylem

16 Karar tabloları Durum kütüğüDurum girişi Eylem kütüğüEylem girişi

17 Karar tablosu / Örnek  Otobüs bileti fiyatını belirleme  Sabah 10.00’dan sonra seyahat edecekler indirimli bilet, 10.00’dan önce seyahat edecekler tam bilet ücreti ödemekte  Yaşı 60 ve daha büyük olanlara bu ücretler üzerinden %20 iskonto uygulanmakta

18 Durumlar / Eylemler  Bu açıklamalara göre 2 durum var (Durumlar) - Seyahat saati 10.00’dan önce mi sonra mı? Evet / Hayır – 2 cevap - Yolcunun yaşı 60 ve üstü mü? Evet / Hayır – 2 cevap  4 farklı fiyat uygulanabilir (Eylemler) - Tam bilet - İndirimli bilet - %20 iskontolu tam bilet - %20 iskontolu indirimli bilet

19 Durumlar  Bu açıklamalara göre 2 durum var (Durumlar) Evet Hayır Seyahat saati 10.00’dan önce mi sonra mı? Evet Hayır Yolcunun yaşı 60 ve üstü mü? 2 2 2x2=4 4 olası kombinasyon

20 Karar tablosu / Durumlar Seyahat saati 10.00’dan önce mi sonra mı? EEHH Yolcunun yaşı 60 ve üstü mü? EHEH Eylemler

21 Tam bilet (Eylem 1) 10.00’dan önce / 60 yaş altı İndirimli bilet (Eylem 2) 10’dan sonra / 60 yaş altı %20 iskontolu tam bilet (Eylem 3) 10.00’dan önce / 60 ve üzeri yaş %20 iskontolu indirimli bilet (Eylem 4) 10’dan sonra / 60 ve üzeri yaş

22 Karar tablosu / Eylemler Seyahat saati 10.00’dan önce mi? EEHH Yolcunun yaşı 60 ve üstü mü? EHEH Tam bilet İndirimli bilet %20 iskontolu tam bilet %20 iskontolu indirimli bilet

23 Karar ağacı 10.00’dan sonra mı? Evet Hayır Yaş >=60 mı? Evet Hayır %20 iskontolu indirimli bilet İndirimli bilet %20 iskontolu tam bilet Tam bilet

24 Karar ağacı

25 İş akış şemaları  Bir problemin çözümündeki adımlar - Sistem organizasyonu, bilgisayar programı  Bilgisayar programları > Program iş akış şemaları - Bir programdaki aşamalar  Sistem organizasyonu > Sistem akış şemaları - Tüm sistemin işleyişi

26 İş akış şemaları  Sistem analistine ne sağlar?  Tüm sistemi ya da sistemin bir kısmını grafiksel olarak görüntüleme  Sistemdeki ilişkileri görme  Şuanki işlemleri değerlendirme ve eğer gerekiyorsa yeni işlemler ekleme

27 İş akış şemaları / Semboller  İş akış şeması çizmek için ANSI tarafından oluşturulmuş standart semboller kullanılmakta - ANSI (American National Standarts Institute)  İş akış şemalarında semboller neleri temsil eder? - İşlev / Görev - Karar - Eylem - Gerekenler - Girdi / Çıktı - Kullanılan ekipman

28 Semboller  Faaliyet / İşlem - Yapılacaklar - Fişi tak, ampulü değiştir  Bağlantı - İşlemleri birbirine bağlamak için kullanılmakta

29 Semboller  Karar - Evet ya da Hayır kararının verileceği anlamında - Genelde soru cümlesi şeklinde - Lambanın fişi takılı mı? Ampul patlak mı?  Girdi/Çıktı - Sistem girdi ve/veya çıktılarını gösterir

30 Semboller  Akış çizgisi - Akış yönünü gösterir - Sembolleri anlamlı bir biçimde bir birbirine bağlar  Başlangıç / Bitiş - Başlangıcı ve bitişi gösterir

31 İş akış şeması çizme  Uygun semboller kullanılmalı  Başlangıç noktası net olarak görülebilmeli  Akış tek yönlü olmalı - Üstten alta - Soldan sağa  Yönlü akış çizgileri mutlaka şemadaki bir başka adıma bağlı olmalı, bağlantısız yönlü akış çizgisi kalmamalı

32 İş akış şeması çizme  Sembollerin içindeki cümleler / ifadeler / sorular anlaşılır olmalı  Gerekiyorsa yan notlar kullanılarak çeşitli bölümlere açıklamalar eklenmeli  Her karar için iki olasılık da mutlaka söz konusu olmalı - Evet - Hayır  Karmaşık sistemler için çizilirken sistem için çalışan herkesin iş akış şeması çizimine dahil olması önemli !

33 İş akış şeması / Ne sağlar?  Sistemin tüm bileşenleri ile birlikte görselleştirilmesi  Etkili bir eğitim aracı  Sistemin anlaşılması için yararlanılabilir  Sistem ile ilgili iletişim kurulacağı zaman kullanılabilir  Sistemdeki hata ve zorlukların görülebilmesi

34 Aşağıdaki karar ağacı için iş akış şeması çiziniz? 10.00’dan sonra mı? Evet Hayır Yaş >=60 mı? Evet Hayır %20 iskontolu indirimli bilet İndirimli bilet %20 iskontolu tam bilet Tam bilet

35 İş akış şemasını çiziniz  Sistem Analizi dersinin değerlendirilmesinde devamsızlığın uygulanması - Devamsızlığı >5, finale girmedi – F1 ile kalır - Devamsızlığı >5, finale girdi ama geçer not almadı – F1 ile kalır - Devamsızlığı <5, finale girmedi – F2 ile kalır - Devamsızlığı <5, finale girdi ama geçer not almadı – F3 ile kalır - Devamsızlığı <5, finale girdi ve geçer not aldı – Geçer (A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D notlarından biri ile)


"SİSTEM ANALİZİ Geleneksel Tasarım Araçları. İçerik  Tasarım araçlarının avantajları  Karar tabloları  Karar ağaçları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları