Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5. HASTALIK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5. HASTALIK."— Sunum transkripti:

1 5. HASTALIK

2 ETKEN Eritema infeksiyozum DNA virüsü Parvovirüs B19

3 BULAŞMA YOLU VE SÜRESİ Solunum yolu sekresyonları
Atıklarla ve kan transfüzyonu ile anneden bebeğe vertikal geçiş şeklinde parenteral bulaşma ile geçtiği bildirilmiş Kuluçka süresi 6-18 gün

4 BELİRTİLERİ Temastan yaklaşık bir hafta sonra hafif prodromal semptomlar başağrısı ateş boğaz ağrısı kaşıntı burun akıntısı karın arısı Artralji ortaya çıkar ve 2-3 günde kaybolur Artralji yetişkinlerde % 50 kadar yüksek oranda görülebilir

5 BELİRTİLERİ Yaklaşık 7 günlük bir semptomsuz dönemden sonra tipik ekzantem ortaya çıkar Bunun da 3 dönemi vardır: 1.DÖNEM Önce yüzde kırmızı, “tokat yemiş çocuk görünümü” olarak tarif edilen eritem ve peroral solukluk ortaya çıkar Döküntü,artrit,artralji görülür 1-4 gün sürer

6

7

8 BELİRTİLERİ 2.DÖNEM Genellikle 1-4 gün sonra gövdede ve ekstremitelerin proksimalinde dantel görünümünde makülopapüler döküntü gelişir Döküntü kaşıntılıdır Kollardaki döküntüler dantel gibi örülmüş bir görüntü içerir

9 BELİRTİLERİ

10 Beşinci hastalık

11 BELİRTİLERİ 3.DÖNEM Üçüncü dönemde ise kaybolan döküntünün haftalar veya aylar sonra, eksersiz, irritasyon, banyo veya güneş ışıkları ile ısınma gibi uyarılarla rekürrensi söz konusudur Eklem şişlikleri ve poliartralji daha çok erişkin yaş döneminde görülür.

12 EPİDEMİYOLOJİ Daha çok kış ve ilkbahar aylarında görülür
4-7 yılda bir siklik epidemiler yapar Ev içi temaslarda bulaşma şansı % 30-50’dir 5-15 yaş arası çocuklarda sıklıkla görülür Bebeklerde görülme olasılığı oldukça düşüktür

13 KOMPLİKASYON Nadirdir
Artrit, anemi, ensefalopati ve pnömoni oluşturabilir Vertikal geçişte anneden fetüse geçmekte ve fetüste hidrops fetalise neden olmaktadır Gebeliğin 1. ve 2. trimesterinde geçirilen hastalık fetüsün kaybedilmesine neden olur Artropati (Simetrik poliartrit tarzındadır, genellikle parmaklar tutulur, temastan 2-3 hafta sonra gelişir, daha çok yetişkin kadınlarda görülür) Kronik hemolitik anemili hastalarda aplastik krizler

14 KORUNMA Döküntü çıktığında bulaşıcılık kaybolmuştur
Aplastik krizli hastalar eritrosit sayısı normale dönünceye kadar viremiktir ve virusu bulaştırabilir Bu vakaların gebe kadınlardan, kronik hemolitik anemili ve immün yetmezlikli hastalardan uzak tutulması uygun olur

15 BAKIM Solunum izolasyonuna gerek yoktur
Fakat önlemler almakta fayda vardır Çıkartıların steril edilerek atılması gerekir Proteinli gıdalara ve sıvı alımına dikkat edilir El yıkamanın önemine dikkat edilmeli Ve eğitim verilmelidir

16 6. HASTALIK EKZANTEMA SUBİTUM

17 ETKEN Roseola İnfantum
insan herpesvirüs 6 (HHV-6) 'dir ( bazen HHV-7 de neden olabilmektedir) Bu iki virüste daha çok bilinen Herpes Simpleks virüsü ile aynı aileden gelir ancak onun gibi uçuk ve genital herpes enfeksiyonlarına neden olmaz

18 BULAŞMA YOLU VE SÜRESİ Roseola enfekte hasta kişilerin burun ve boğaz sıvılarından damlacık yoluyla yayılır ve solunum yolundan alınır Kuluçka süresi 5-15 gün sürebilir

19 BELİRTİLERİ Hastalık, ateşin yükselmesiyle aniden başlar
Ateş C yükselebilir Hafif üst solunum yolu infeksiyonu semptomları Kulak arkası ve Servikal lenfadenopati ile birlikte görülebilir Hastalık için tipik bir bulgu olmadan ateş 3-5 gün devam eder Bu dönemde febril konvülsiyonlar görülebilir Makülopapüler tarzı döküntü ile karakterize

20 BELİRTİLERİ Ateş 3-4. günde aniden şeklinde düşer ve ateşin normale inmesiyle birlikte gövdeden başlayarak kollara, boyuna, yüz ve bacaklara yayılan maküler veya makülopapüler döküntüler oluşur Döküntüler kısa sürelidir Hafif bir deskuamasyon görülür Hastalık kendi kendine düzelir Semptomatik tedavi yeterlidir

21

22 EPİDEMİYOLOJİ Roseola genellikle 3 ay- 4 yaş arasında ve özellikle de 6 ay-1 yaş arasında sık rastlanılan hafif seyirli bir virüs enfeksiyonudur 4 yaşın üzerinde pek rastlanmaz İlkbahar ve sonbaharda daha çok görülür Bazen yerel küçük salgınlar oluşturabilir.

23 KOMPLİKASYONLAR Rozeola da en büyük risk ateşin tetiklediği febril konvülziyon (havale) riskidir Nadiren ensefalit ve hepatit gelişebilir Döküntüler kızamık ve kızamıkçık ile karıştırılabilir

24 KORUNMA El yıkama virüslerin yayılmasını önlemede etkili

25

26 BAKIM İzolasyona gerek yoktur
Proteinli gıdalara ve sıvı alımına dikkat edilir El yıkamanın önemine dikkat edilmeli Ve eğitim verilmelidir

27

28


"5. HASTALIK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları