Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERSLER:  TÜRKÇE TÜRKÇE  MATEMATİK MATEMATİK  YABANCI DİL YABANCI DİL  FEN BİLİMLERİ FEN BİLİMLERİ  SOSYAL BİLİMLER SOSYAL BİLİMLER  DİN KÜLTÜRÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERSLER:  TÜRKÇE TÜRKÇE  MATEMATİK MATEMATİK  YABANCI DİL YABANCI DİL  FEN BİLİMLERİ FEN BİLİMLERİ  SOSYAL BİLİMLER SOSYAL BİLİMLER  DİN KÜLTÜRÜ."— Sunum transkripti:

1

2 DERSLER:  TÜRKÇE TÜRKÇE  MATEMATİK MATEMATİK  YABANCI DİL YABANCI DİL  FEN BİLİMLERİ FEN BİLİMLERİ  SOSYAL BİLİMLER SOSYAL BİLİMLER  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  YEDEK SORULAR YEDEK SORULAR

3 TÜRKÇE Soru 1) Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder… Gölgende bana da,bana da yer ver. Sabah olmasın,günler doğmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Arif Nihat Asya Soru 1:Bu dizelerde şair aşağıdakilerden hangisine seslenmektedir? A)GüneşeB)VatanaC)BayrağaD)İnsana DOĞRU CEVAP

4

5 Soru 2: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden - sonuç ilişkisi vardır? A) Komşuma yardım edebildiğim için çok mutluyum. B) Siz devam edin, ben birazdan geleceğim. C) İki saate kadar bunları bitirmem lazım. D) Hava güzel olursa pikniğe gideriz.

6

7 Soru 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? A) Benimle birlikte iki kişi daha bekliyordu. B) Bence bu satırlar ünlü bir yazarın kaleminden çıkmış. C) Bana okumam için üç kitap tavsiye etti. D) Beni görünce koşarak geldi ve boynuma sarıldı.

8

9

10 MATEMATİK SORU 1) “Altmış milyon iki yüz elli üç bin yüz yedi” şeklinde okunan doğal sayının binler bölüğündeki rakamların toplamı kaçtır?

11

12 SORU 2) Yıl sonu gireceği sınav için hazırlanan Caner, hafta içi günlük 30 soru, hafta sonu günlük 40 soru çözüyor. Buna göre, Caner bir haftada toplam kaç soru çözer?

13

14 SORU 3) Haydarpaşa tren garından kalkan doğu ekspresinin Van’a varması 32 saat 16 dakika sürmüştür. Buna göre, saat 13.20’de Haydarpaşa’dan kalkan doğu ekspresinin Van’a varış saati kaçtır?

15

16

17 İNGİLİZCE SORU 1)WHAT TİME IS IT? A) It is ten past seven B) It is quarter to seven C) It is half past seven D) It is quarter past seven

18

19 SORU-2)  Resimlere göre cümleyi tamamlayan seçenek hangisidir?  Mary --------------------- and ----------------- everyday A)Washes face/ have dinner B)Brushes teeth / has breakfast C)Gets dress / have lunch D)Goes to school / drinks milk

20

21 SORU-3)  Boşluğu doğru tamamlayan seçenek hangisidir? A: I'm Peter. I'm from................... I 'm...........I live in Berlin a) Germany/German b) Spanish/Spain c) Turkish/Turkey d) Englısh /England

22

23

24 FEN BİLGİSİ SORU1)10.12.2015 tarihinde alış veriş yapmak için markete giden İlayda aşağıdakilerden hangisini alırsa yanlış yapmış olur? A) B) S.K.T 18.12.2015 S.K.T 29.12.2015 C) D) S.K.T 18.05.2016 S.K.T 02.12.2015

25

26 SORU-2) Aşağıda verilen besin çeşitlerinden hangisinin yapısında vitamin çeşitleri daha fazla bulunur? A) Et ve et ürünlerinde B) Süt ve süt ürünlerinde C) Taze sebze ve meyvelerde D) Ekmek ve makarnada

27

28 SORU-3) Aşağıda görseli verilen dinamometreler ile ölçülen cisimlerin ağırlıklarını bulunuz?  A)30-25-23 B)12-8-10 C)20-10-15 D)12-4-10

29

30

31 SOSYAL BİLGİLER SORU 1-Atatürk'ün Türk Dil Kurumu'nu ve Türk Tarih Kurumu’nu açması hangi ilkesi doğrultusunda yapılmış inkılaplardır? A)Halkçılık B)Devletçilik C)Laiklik D)Milliyetçilik

32

33 SORU-2) -Önceleri kişileri birbirinden ayırmak için çeşitli ağa, bey, paşa vb.lakaplar kullanılırmış. Bu da toplum içinde karışıklara neden oluyormuş. Bu karışıklık hangi yenilikle ortadan kaldırılmıştır? A) Yeni Türk alfabesinin kabulü ile B) Türk Medeni Kanunun kabulü ile C) Soyadı Kanununun kabulü ile D) Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabulü ile

34

35 Soru-3) – I- Okul II- Belediye III- Hastane IV- Futbol takımı Yukarıda verilen gruplardan hangisi bir kurum örneği olarak gösterilemez? A) I B) II C) III D) IV

36

37

38 DİN KÜLTÜRÜ S-1) Yüce Allah’ın eşi, benzeri, ortağı ve dengi olmadığını kabul etmek hangi kelime ile açıklanır? A)Tevhid B) Ahlak C) İman D) İbadet

39

40 S-2) İnsanın kendisine ve çevresine yararlı olmak amacıyla yaptığı her güzel iş ve davranışa ne ad verilir? A)Salih Amel B) İyilik C) Sevap D) Farz

41

42 S-3) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin çocuklarından değildir? A)HZ. Zeynep B) Hz. Fatıma C) Hz. Kasım D) Hz. Ali

43

44

45 Genel kültür SORU 1)DNA çalışmaları yaparak Nobel Ödülünü alan Bilim adamımız kimdir? A.Orhan PAMUK B.Oktay Sinanoğlu C.Aziz SANCAR D.Canan KARATAY

46

47 Soru 2) Milli Eğitim Bakanımız kimdir? A.Hüseyin ÇELİK B.Nabi AVCI C.Ali BABACAN D.Beşir ATALAY

48

49

50 TÜRKÇE YEDEK SORULARI S1) (1) Güneş, Samanyolu Galaksisi’nde bulu­nur. (2) Dünya’dan 1.400.000 kat büyüktür. (3) Orta büyüklükte bir yıldız sayılır. (4) Yüze­yindeki sıcaklık 5500°C’dir. Bu paragraftaki numaralandırılmış cümleler­den hangisi öznel bir yargıdır? A)1 B) 2 C) 3 D) 4

51

52 S2:. “ Şekil - biçim” kelimeleri arasındaki anlam İLİŞKİSİ, aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Giysi – kıyafet B) Kolay - zor C) Raf - dolap D) Defter - kâğıt

53

54 MATEMATİK YEDEK SORULARI YEDEK S 1

55

56 YEDEK S2) Bir kitabın rastgele bir yeri açıldığında yan yana olan iki sayfanın numaraları toplamı 505’tir. Buna göre, sağ taraftaki sayfa numarası kaçtır?

57

58 YABANCI DİL YEDEK SORUSU S1) Boşluğu uygun seçenekle tamamlayınız. A bird can………….. but it can’t …………… A) jump- climb B) drive- ride C) fly- swim D) read- play

59

60 FEN BİLGİSİ YEDEK SORULARI S1)

61

62  S-2) 1- böbrekler 2- üreter 3- üretra 4- idrar kesesi İdrarın vücuttan uzaklaşma sırası nasıldır? A) 1-4-2-3 B) 3-2-4-1 C) 1-2-4-3 D) 1-3-4-2

63

64 SOSYAL BİLGİLER YEDEK SORULARI Yedek s1) Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması, Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden hangisininbir gereğidir? A) “Yurtta sulh, cihanda sulh.” B) “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” C) “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” D) “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.”

65

66 Yedek s2) Horon, aşağıdaki bölgelerimizden hangisi ile özdeşleşmiş bir halk oyunudur? A) Marmara Bölgesi B) Karadeniz Bölgesi C) Akdeniz Bölgesi D) Ege Bölgesi

67

68 DİN KÜLTÜRÜ YEDEK SORU İnsanın içtenlikle ve bütün benliği ile Allah’a yönelip O’ndan yardım dilemesine, istekte bulunmasına ne denir? A) Vacip B) Sünnet C) Farz D) Dua

69

70


"DERSLER:  TÜRKÇE TÜRKÇE  MATEMATİK MATEMATİK  YABANCI DİL YABANCI DİL  FEN BİLİMLERİ FEN BİLİMLERİ  SOSYAL BİLİMLER SOSYAL BİLİMLER  DİN KÜLTÜRÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları