Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Neden kardeşlik fikrini sabun sattığımız gibi satamıyoruz? Pazarlama yöntemleri ile duygusal olguların kabul ettirilebilirliği Belirli fikirleri insanlara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Neden kardeşlik fikrini sabun sattığımız gibi satamıyoruz? Pazarlama yöntemleri ile duygusal olguların kabul ettirilebilirliği Belirli fikirleri insanlara."— Sunum transkripti:

1 Neden kardeşlik fikrini sabun sattığımız gibi satamıyoruz? Pazarlama yöntemleri ile duygusal olguların kabul ettirilebilirliği Belirli fikirleri insanlara kabul ettirmek Başkanı satmak, 1968 - Başkanı neden bir ürün gibi satmayalım Amaç sosyal faydanın oluşmasıdır Kamu kuruluşları ile sınırlı mıdır? Sigorta şirketinin emniyet kemeri takmayı teşvik etmesi Burada sosyal fayda ikinci sıradadır Sadece fikirleri değil tutum ve davranışları değiştirmeyi de hedefler Sosyal probleme karşı gösterilen davranışı değiştirmek Gönüllü davranışları etkilemek Ihtiyaçlar hiyerarşisinin en tepesi – kendini gerçekleştirme

2 Sosyal pazarlamanın hedefleri: – Yeni bir davranışın kabul edilmesi, – Hoş karşılanmayan davranışın reddedilmesi, – Var olan bir davranışta değişiklik yapılması, – Eski ve hoş karşılanmayan davranışın terk edilmesi.

3 Araştırma – Sosyal gelişimi engelleyen faktörlerin belirlenmesi – Ulaşılmak istenen amaçların belirlenmesi – Durum analizi-SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) – Hedef kitlenin belirlenmesi – Hedef kitlenin bölümlenmesi Amaç belirleme – Davranışa yönelik amaçlar: Hedef kitlenin gerçekleştirmesi istenen davranış – Bilgiye yönelik amaçlar: Hedef kitlenin bilmesi istenenler – İnanca yönelik amaçlar: Hedef kitlenin inanması ya da hissetmesi istenenler.

4 Planlama ve uygulama: – Mesajların hangi kanallar yoluyla gönderileceğinin kararı – Kitle İletişim Araçları çok sayıda insanın bilgilendirilmesi durumunda. – Seçilmiş iletişim araçları Hedef kitleye etkili şekilde ulaşma (doğrudan posta, broşürler) – Kişisel iletişim araçları Davranış değişikliğine yönelik (yüzyüze toplantı, sunumlar) – Mesajlar basit ve anlaşılır olmalıdır, – Hedef kitlenin elde edileceği yararlar üzerine odaklanmalıdır, – Dikkat çekici, inandırıcı ve somut mesajlar kullanılmalıdır – Hatırlanması kolay mesajlar oluşturulmalıdır, – Mizah öğesi de kullanılmalıdır

5 Ölçme ve değerlendirme: – Süreçle ilgili ölçümler: Medya raporu, dağıtılan materyal sayısı, program aşamaları – Sonuca yönelik ölçümler: Davranışlardaki değişiklik, niyetteki değişiklik, inançta değişiklik – Etkiye yönelik ölçümler: Elde edilen davranış değişikliklerinin etkisi ölçümlenmektedir. – Gerçekçi olmayan beklentiler – Sınırlı kaynak – Teknik sorunlar – Çalışanlar ya da katılımcıların direnmesi – Değerlendirmeye başlamak için programın bitmesini beklemek

6

7 Sosyal pazarlama ile Ticari pazarlamanın benzerlikleri – Her iki alanda da müşteri odaklılık esastır – Hedef kitle faydasının yüksek olduğuna inanmalıdır. – Kapsamlı Pazar araştırması yapılmalıdır – Hedef kitle bölümlendirilmelidir – Reklam ile yetinmeyip pazarlama karması uygulanmalıdır – Uygulama sonuçları sonrakiler için değerlendirilmelidir.

8 Sosyal reklam ve sosyal iletişimden farkı – Problemi farklı yollarla ele alarak en doğru yaklaşımı getirir – Tavsiye yerine çözüm üretmeye çalışır (doğalgaz tasarrufu) – Anlatmak yerine teşvik etmek (sigara bırakma terapileri)

9 Sosyal pazarlamanın uygulama alanları – Yeni bilgi ve uygulamalrın yayılması gerektiği zaman Gıdaların yeni yarar ve zararlarının topluma aktarılması – Karşı pazarlama gerektiği zaman Sigara lobisine karşılık devletin kamu spotu yayınlaması – Harekete geçirmek istendiğinde Niyeti eyleme dönüştürme – Sağlık alanı Tütün kullanımı, obezite, göğüs kanseri, HIV / AIDS, diyabet – Hasarların/yaralanmaların önlenmesi Alkollü araç kullanma, emniyet kemeri kullanımı, silah barındırma – Çevrenin korunması Atık azaltma, doğal yaşamı koruma, su kaynaklarını koruma – - Toplum katılımı Organ bağışı, kan bağışı, oy verme, sokak hayvanlarını sahiplenme

10 Sosyal pazarlamanın unsurları: – Ürün/hizmet: kişiler, örgütler, davranış ve düşünceler – Tutundurma: Sivil toplum kuruluş yöneticilerinin yardım edenlerle ilişkisi – Dağıtım: Hedef kitlenin düzenli olarak gittikleri yerler – Fiyat: fedakarlık, çaba – Kamuoyu: Iç ve dış kamuoyu (belirleyiciler) – Ortaklık: Medya, devlet – Politika: Davranış değişikliğine yol açma yöntemleri – Fon: vakıflar, hayırseverler, bağışlar

11 Sosyal medya pazarlama


"Neden kardeşlik fikrini sabun sattığımız gibi satamıyoruz? Pazarlama yöntemleri ile duygusal olguların kabul ettirilebilirliği Belirli fikirleri insanlara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları