Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İmalat Sürecinde Kalite Sağlama Gereklerinin Yerine Getirilmesi ve Bu Konuda Çalışan Kaynak Personelin Üzerine Düşen Görevler Kıvılcım Erçevik Metalurji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İmalat Sürecinde Kalite Sağlama Gereklerinin Yerine Getirilmesi ve Bu Konuda Çalışan Kaynak Personelin Üzerine Düşen Görevler Kıvılcım Erçevik Metalurji."— Sunum transkripti:

1 İmalat Sürecinde Kalite Sağlama Gereklerinin Yerine Getirilmesi ve Bu Konuda Çalışan Kaynak Personelin Üzerine Düşen Görevler Kıvılcım Erçevik Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi

2 KAYNAK KALİTESİNİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI
Kaynak kalitesinin güvence altına alınması süreci sözleşme aşamasından başlayıp kalite dosyasının teslim edilmesine kadar süren bir süreçtir.

3 KAYNAKLI İMALATTA KALİTE GÜVENCENİN TEMELLERİ
Yöntem Testi WPQR Kaynak Talimatı WPS Kaynakçı Sınavı WQT

4 KAYNAK KALİTESİNİN KONTROL ALTINA ALINMASI
Sadece kalite güvence adımlarının yerine getirilmiş olması bu sürecin kalitesini güvence altına alındığı anlamına gelmemelidir. Çünkü bu değişkenlerin biliniyor olması sağlıklı ve sürekli kullanıldığı anlamına gelmemektedir

5 KAYNAK KALİTESİNİN KONTROL ALTINA ALINMASI
Kalite güvencenin kalite kontrol ile desteklenmesi gereği bu temel nedenden ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile kaynak öncesi, sırası ve sonrası kontroller en az kalite güvence adımları kadar önemlidir.

6 KAYNAKLI İMALAT SÜRECİNDE YAŞANAN ÖRNEK AKSAKLIKLAR
Örneğin: İnce taneli yapı çeliklerinde kaynak sırasında yaşanan tane irileşmesine bağlı mekanik değer düşüşleri kullanılan konvensiyonel tahribatsız yöntemler ile tespit edilememektedir. Ayrıca Yüksek alaşımlı farklı çelik gruplarında çok sınırlı aralıklarda ısıl uygulamalar ile çalışma gereği bulunmaktadır. Bu değişkenler; Ön Isıtma sıcaklığı (Malzeme çeşidi ve kalınlığı ile bağıntılı) Pasolar arası sıcaklık (Malzeme çeşidi ile bağıntılı) Soğutma hızı (Malzeme çeşidi ile bağıntılı) Kaynak sonrası ısıl işlem (Malzeme çeşidi ve kalınlığı ile bağıntılı)

7 ISO 3834 - Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları
Benzer şekilde uluslararası kullanımda olan ve kaynaklı imalatta kullanılan kalite gereklerinin tariflendiği ISO 3834 standart serisi nitelikli ve yetkin personelin kaynaklı imalat sürecinde hizmet vermesi gerektiğini açıkça ifade etmektedir. ISO 3834 Standard serisi içerisinde kaynak kalite gereksinimleri üç farklı seviye de tarfilenmiştir. Bu seviyeler; ISO “Kapsamlı Kalite Şartları” ISO “Standart Kalite Şartları” ISO “Temel Kalite Şartları” dir.

8 ISO 3834 - Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları
No Unsur ISO ISO3834-3 ISO 1 Şartların gözden geçirilmesi Gözden geçirme gerekir Kayıt gerekir Kayıt gerekebilir Kayıt gerekmez 2 Teknik incelenme İncelenme gerekir 3 Taşeronluk Mamul, hizmetler ve/veya faaliyetlerin özel taşeronluğu için bir imalâtçı gibi işleme tabi tutmak. Bununla birlikte kalite için son sorumluluk imalâtçıda kalır. 4 Kaynakçılar ve kaynak operatörleri Vasıflandırma gerekir. 5 Kaynak koordinasyon personeli Gerekir Özel şart yok 6 Muayene ve deney personeli 7 İmalât ve deney teçhizatı Koruyucu elbiseler ve güvenlik teçhizatı ile birlikte; hazırlık, işlem uygulama, kaynak, nakil, kaldırma faaliyetleri için gerektiği şekilde uygun ve mevcut 8 Teçhizat bakımı Bakım ve ürün uygunluğunu sağlama için gerekir. Özel bir şart yok Dokümante edilmiş plânlar ve kayıtlar gerekir. Kayıtlar tavsiye edilir. 9 Teçhizatın tanımı Liste gerekir 10 İmalât plânlaması Dokümante edil-miş plânlar ve Ka- yıtlar tavsiye edilir

9 Kaynak koordinasyon personeli
ISO 3834 –2 ve 3, Madde 7.3’de kaynak koordinasyon personelin ISO 3834 –5 Cizelge 2 de bahsedilen ve ISO 14731’e göre yetkin personel ile yapılmasını önermektedir.

10 Aynı maddede bu niteliklerin EK-A’sında gönüllülük esasına bağlı olarak çalışan Uluslararası Kaynak Enstitüsünün belgelendirdiği üç farklı grup ve nitelikteki personel işaret edilmektedir. Uluslararası Kaynak Mühendisi (IWE), Doc. IAB /EWF-409; Uluslararası Kaynak Teknolojisti (IWT), Doc. IAB /EWF-410; Uluslararası Kaynak Spesyalisti (IWS), Doc. IAB /EWF-411. Ayrıca Deneyim ve bilgi düzeyi belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak sınavda/mülakatta ölçülmelidir.

11 TS EN ISO 15085 Demiryolu Araçları üretim ve bakım standardı
Kaynak koordinasyon personeli bu standartta 3 seviyede (A, B ve C) tanımlanmıştır.  Yapılan işin sınıfına bağlı olarak: Seviye A - Geniş teknik bilgiye sahip CL1 - CL4 (IWE), (IWT) Seviye B - Spesifik teknik bilgiye sahip CL2 - CL4 (IWT), (IWS) Seviye C - Temel teknik bilgiye sahip CL4 (IWS), (EWS)

12 EN uygulama sınıfına uygun bir koordinatör istihdam edilmesini istenmekte ve ilgili maddenin 2 no’lu notunda 14 no’lu tablo refere edilerek belge seviyesine göre ISO standardı gereği olan seviye kaynak koordinasyon personeli belirlenmektedir.

13 KAYNAK KALİTESİNİN KONTROL ALTINA ALINMASI
EXC Çelikler (Çelik Grupları) Referans Standartlar Kalınlıklar (mm) t ≤ 25 25 < t ≤ 50 t > 50 EXC2 S235 ila S (1.1, 1.2, 1.4) EN , EN , EN EN , EN , EN EN , EN B S C S420 to S700 (1.3, 2, 3) EN , EN , EN EN , EN EXC3 S235 to S355 (1.1, 1.2, 1.4) EXC4 All KAYNAK KALİTESİNİN KONTROL ALTINA ALINMASI

14 KAYNAK KOORDİNASYON PERSONELİNİN GÖREVLERİ SÖZLEŞMENİN İNCELENMESİ
Sözleşme İmalatçı kuruluşun kaynak kabiliyeti ve buna bağlı yetkinliği göz önüne alınarak incelenmesi

15 KAYNAK KOORDİNASYON PERSONELİNİN GÖREVLERİ TASARIMIN İNCELENMESİ
Kaynak koordinasyon personeli tasarımı ilgili kaynak standartları, kaynaklı birleştirme noktalarının ayrıntılarını, erişilebilirlik ve yönteme uygunluk açılarından değerlendirmelidir.

16 KAYNAK KOORDİNASYON PERSONELİNİN GÖREVLERİ TASARIMIN İNCELENMEMESİ

17 MALZEMELER ANA METAL Ana malzeme sertifika ve tipi dahil olmak üzere, kaynaklanabilme özelliği, malzeme satın alma şartnamelerinin belirlenmesi, ana malzeme girişi, depolanması ve taşınması diğer bir değişle tüm imalat süreci boyunca izlenebilirliğinin sağlanması gerekmektedir.

18 SARF MALZEMELERİ Ayrıca sarf malzemelerinin tanıtımı, depolanma ve taşınması ilgili talimatlara göre yapılmalıdır.

19 İMALATIN PLANLAMASI ve GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Kaynak yöntem onayının alınması (WPQR) Kaynak talimatlarının hazırlanması ve onaylan- ması (WPS) Kaynakçı sertifikalarının sağlanması ve geçerliliğinin takibi (WQT)

20 İMALAT PLANLAMASI ve SÜRECİ
Kaynak kalıp ve aparatlarının hazırlanması ve kullanımı İmalat kaynak sıra planlarının belirlenmesi Kaynak denetleme şartları

21 KAYNAK SONRASI FAALİYETLER
KAYNAK İŞLEMLERİ KAYNAK ÖNCESİ FAALİYETLER KAYNAK SIRASINDAKİ FAALİYETLER KAYNAK SONRASI FAALİYETLER

22 SON ADIM DOKÜMANTASYON

23 TEŞEKKÜRLER….


"İmalat Sürecinde Kalite Sağlama Gereklerinin Yerine Getirilmesi ve Bu Konuda Çalışan Kaynak Personelin Üzerine Düşen Görevler Kıvılcım Erçevik Metalurji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları