Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ"— Sunum transkripti:

1 ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ
4220. BÖLGE ULUSLAR ARASI ROTARY KULÜPLERİ ZEKERİYAKÖY ROTARY KULÜBÜ ÜYEK KOMİTESİ *** Üyelik Komitesi Eğitim programına hoş geldiniz. Sizler kulüplerimizin çok önemli üyelik çalışmaları ile ilgili hedefler olusturup, uygulamalar geliştirip, güçlü LIONS kulüplerle insanliğa daha cok hizmet edilmesinin yolunu açmakla görevli,birer rehbersiniz.. 2 saat süreli bu eğitim programında; Üyelik ile ilgili programları ve sorunları paylaşıp, çalışmalarımıza Kulüplerimizde ulaşacağımız başarılarla nokta koymuş olacağız. Hepinize başarılar diliyorum. ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ

2 ÜYELİK KOMİTESİNİN YAPISI
BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI ÜYE

3 ÜYELİK KOMİTESİNİN YAPISI GENİŞLEME-ÜYELİĞİN KORUNMASI
ÜYELİK DİREKTÖRÜ Ü.D. YARDIMCISI ÜYE GENİŞLEME-ÜYELİĞİN KORUNMASI LİDERLİK ÜYELİK

4 0KOMİTENİN GÖREVLERİ Geçen Dönem hazırlanan üyelik programının uygulanması. Üyelik ve Liderlik hedefleri oluşturmak GMT ve GLT ile iletişim kurmak Gelecek Dönemin Üyelik programının hazırlanması Sunum 4 ü açın ve Üyelik Komitesinin ortak sorumluklarını tanımlayın.

5 KOMİTE ÜYESİNİN GÖREVLERİ
Amaçlar oluşturur ve onlara uygun eylem planları hazırlar. Üyeleri motive ederek onların üyelik sorumluluklarını korumalarını sağlar. Üyelikle ilgili bilgilerin güçlendirilmesi için workshoplar hazırlar. Yönetim Kurulu ile düzenli olarak iletişim kurar ve onları bilgilendirir. Üyelik Komitesi Başkanını çalışmaları ile ilgili bilgilendirir ve çalışmalarının geliştirilmesi için destek alır.

6 KOMİTE BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ
Liderlik ile ilgili hedefler oluşturur, planlar ve uygular. GLT Koordinatörü ile birlikte çalışır, Liderlik ile ilgili eğitimleri hazırlar ve uygular. Bu çalışmalarını broşür ya da kulüp bülteni ile yayımlanmasını sağlar. Üyelik Komitesi Başkanını çalışmaları ile ilgili bilgilendirir ve çalışmalarının geliştirilmesi için destek alır. Dernekler yasasına göre 19 ULKB ye göre hedefin 35 olduğunu söylenmeli

7 (ÜYELİK DİREKTÖRÜ) GÖREVLERİ
KOMİTE BAŞKANININ (ÜYELİK DİREKTÖRÜ) GÖREVLERİ Genişleme ve Üyeliğin Korunması ile ilgili bilgi ve belgeleri toplar. Kulüp Oryantasyon Programını uygulatır. Genişleme ve Üyeliğin Korunması hedeflerini belirler, planlar ve uygular. Düzenli olarak Kulüp Başkanı ve GMT Koordinatörü ile yakın ilişki içindedir.

8 KOMİTENİN HEDEFLERİ Yeni üye kazanımı gerçekleştirmek
Mevcut üyeleri korumak Bu sayede net üye artışı sağlamak Üye mutluluğu ve aidiyet duygusunun oluşmasını sağlamak Sunum 9 u açın ve şu açıklamalarda bulunun. Dönem içinde kulüplerimizde en az 26 üye olması hedeflenecek, dönem sonunda ise ; Kulüplerimizde net 1 üye artışı, Yönetim Çevresinde ise net 1 Kulüp fazlası saglanarak ulaşılacak, Leo Kulüp üyeliğinden Lions Kulüplerine geçiş teşvik edilecektir. Bu arada Lions Akademimizin MERL ve Mentoring programları yanısıra,Liderlik, Ekip Çalişması, NLP ve Caching eğitimleri ve özellikle yeni üyelere kulüp içi ilişkileri geliştirici,oryantasyon eğitimleri ile Lions ve Leo Kulüplerimizin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.

9 ÜYELİK PROBLEMİ Neden Rotaryen toplantılara gelmek istemezler ? Sosyal
yaşam Rotary İş Sunum 14 ü açın ve şu açıklamalarda bulunun. Toplam yaşamımızı oluşturan zaman dilimleri slaytta gözüktüğü gibi, İş Aile Ve Sosyal yaşamdan oluşmaktadır. Lions için kullanılabilecek zaman dilimi, sosyal yaşam zaman dilimidir. Bu zaman dilimini Lions için arttırmaliyız. Aile AİLE + İŞ + SOSYAL YAŞAM = TOPLAM ZAMAN

10 ÜYELİK PROBLEMİ ÜYELİK KAYIPLARININ NEDENLERİ Ölüm % 35 % 65
Yer değiştirme İş Problemleri Diğer Nedenler % % 65 Kontrol Dışı Kontrolümüzde Sunum 15 i açın ve şu açıklamalarda bulunun. Üyelik kayıplarımızn nedenleri sırası ile Ölüm, Yerdeğiştirme İş problemleri Ve Diğer nedenler şeklindedir. Kontrol dışı kayıplarımız % 35 olmasına karşın , Kontrol edebileceğimiz oran % 65 dir. Öyleyse üye kayıplarının önune gecebilecek cabalarımız artarsa, kayıplarımızda azalmış olur. Yani bize düsen görevler var.

11 ÜYELİĞİN KORUNMASI Yeni Rotary Eski Rotary
İyi Karşılama Mentoring Uygulaması Eski Rotary Slayt 18 de bulunan açıklamaları paylaşın. Ancak once su vurgularda bulunun. Su ana kadar üyelik ile ilgli problemleri paylastik. Peki bunun cozumu icin neler yapacagiz. Bundan sonraki calismamız cozum onerileri icin olacak ve beklentimiz ise sizlerin bunlari daha daha geliştirmenizdir. Rotary Bilgilerinin ve haberlerinin güncellenmesi Kulüp Programları İle ilgili Bilgilerin Yenilenmesi Yönetim Çevresi Eğitimleri

12 ÜYELİĞİN KORUNMASI DEĞERLENDİRMELER Kulübünüz Dinamizmini Ölçünüz.
Üyelerinizin Kişisel Özelliklerini Öğreniniz. Toplantılarınızı Değerlendiriniz. Hizmetleri Birlikte Oluşturunuz. Slayt 19 da bulunan açıklamalar ile Uyeligin ancak mükemmel bir kulüp yapısı ile önlenebilecegi vurgusunu yapıp, Kulübümüz ile ilgili aktif degerlendirmeler olusturup, bulunan sonuçlar üzerinde calişmalar yapılmasını oneriniz. Açıklamalarını yapınız.

13 ÜYELİĞİN KORUNMASI Kulüp Değerlendirme Çalışması Örneği
Kendinizi Kulübünüzün bir parçası olarak görüyor musunuz, Bütün üyelerde kendilerini kulübün bir parçası olarak görürler mi, Kulübünüzde oluşmuş güçlü ve faydalı gruplaşmalar mı var yoksa klikleşme mi, Yeni üyeler için, sıcak bir ortam var mı, Yeni üyeler kendilerini kulübün önemli bir parçası gibi görürler mi, Slayt 20 yi açınız ve örnek degerlendirme sorularını paylaşınız. Kendilerine özgu yeni degerlendirme soruları oluşturabileceklerini de aktarınız.

14 ÜYELİĞİN KORUNMASI Üyeler ile İlgili Örnek Değerlendirme Çalışması
Özel ilgi alanlarınızı işaretleyiniz. Niçin rotaryen oldunuz ? Etkin bir üye misiniz ? Hangi kulüp hizmetlerinde bulundunuz? Kulübünüzde ve Yönetim Çevresinde hangi görevlerde bulundunuz. Slayt 21 i açınız ve örnek degerlendirme sorularını paylaşınız. Kendilerine özgu yeni degerlendirme soruları oluşturabileceklerini de aktarınız

15 ÜYELİĞİN KORUNMASI Kulüp Toplantıları Değerlendirme Örneği
Toplantılar zamanında başlar mı ? Toplantılarda bir gündem izlenir mi ? Başkan, toplantının verimli geçmesini sağlayabiliyor mu? Toplantılar dostluk ortamında gerçekleşiyor mu ? Yeni üyeler ve konuklar, yeterli ilgi ile karşılanıyorlar mı? Slayt 22 yi açınız ve örnek degerlendirme sorularını paylaşınız. Kendilerine özgu yeni degerlendirme soruları oluşturabileceklerini de aktarınız

16 ÜYELİĞİN KORUNMASI Kulüp Hizmetleri İçin Değerlendirme Örneği
Kulübünüzün ortak hedefi var mı ? Bu hedef için birlikte çalışıyormusunuz? Yönetim Kurulu , üyelerle iyi iletişim içinde midir ? Kulübünüzde size rahatsızlık veren üye var mıdır ? Slayt 23 ü açınız ve örnek degerlendirme sorularını paylaşınız. Kendilerine özgu yeni degerlendirme soruları oluşturabileceklerini de aktarınız

17 KULÜP DURUMUNUN TESPİTİ
1- Devam yüzdesi % 85 ve üzeri sağlıklı 2- Üç toplantı üst üste katılmayan veya bir dönemde 4 kereden az toplantıya katılan üye sayısı 3- Yönetim Kuruluna katılım yüzdesi yeterli mi 4- Üyelerin yönetim çevresi etkinliklerine katılımı yeterli mi 5- Üyelerin kulüp projelerine katkıları yeterli mi

18 ROTARY’E KİMLER ÜYE OLABİLİR DAVET USULÜ İLE ROTARY’E ÜYE OLURLAR.
Türk yasalarına Rotary , tüzük ve yönetmeliklerine bağlı Atatürk ilke ve inkılaplarına inanmış 18 yaşını bitirmiş Medeni haklarını kullanabilen İş ve meslek sahibi İyi karakterli Toplumda yeri olan kişiler DAVET USULÜ İLE ROTARY’E ÜYE OLURLAR. 18

19 ÜYELİK PROSEDÜRÜ En az bir yılını dolduran etkin bir Rotaryen öneride bulunur. Önerici üye öneri formunu üyelik direktörüne verir Ü.D formu yönetim kuruluna sunar Yönetim kurulu kararını verir Üye adayının üç Rotary etkinliğe katılması sağlanır. Karar olumsuz ise dosya kapanır Karar olumlu ise Ü.D. işleme başlar Üye adayının Y.Ç. öngördüğü eğitimlere katılması sağlanır. Üye giriş töreni yapılarak üye Rotary’e kazandırılır. 19

20 ÜYELİK TÜRLERİ 20

21 ETKİN ÜYE Üyeliğin gerektirdiği tüm yükümlülükleri kabul etmiş
Üyelik haklarından yararlanan Her göreve aday olabilen Seçme ve seçilme hakkı olan Toplantılara katılan Aidatını ödeyen ÜYEDİR 21

22 ONURSAL ÜYE Çevreye kulübe hizmeti olan Rotary içinden veya dışarıdan
35 yaşını geçmiş Devam mecburiyeti, seçme ve seçilme hakkı olmayan ödentileri kulüpçe ödenen ÜYEDİR Onursal üye; Kulüp üye sayısının % 5’ini geçmez, kendi kulübüne Onursal üye olamaz. Yönetim kurulu karar ile alınır, genel kurulda onaylanır. 22

23 ÖMÜR BOYU ÜYELİK 70 Yaşında olup 15 yıl etkin olan üye
20 Yıl veya daha uzun süreli etkin üye 70 Yaşında olup 15 yıl etkin olan üye 15 Yıl etkin fakat hasta olan üye Kulübün önerisi 500 usd Ulkb‘ ya yatırmasıyla Ve Ulkb‘ nın kabülüyle ömür boyu üye statüsüne geçer 23

24 SERBEST ÜYE Yaşlılık,hastalık veya sakatlık nedeniyle,
En az 15 yıl etkin üyeler Yaşlılık,hastalık veya sakatlık nedeniyle, Yönetim Kurulu kararıyla serbest üye statüsüne geçebilirler. Serbest üyenin ; Devam zorunluluğu bulunmaz. Zorunlu aidatlarını öder Kulüp yönetiminde görev alamaz 24

25 İZİNLİ ÜYE Etkin üyeler, İş veya hastalık sebebiyle
Veya başka sebeplerle toplantılara katılamayacaksa Yönetim kuruluna yazılı müracaatla 3 aydan az 6 aydan çok olmamak şartıyla İzin alabilirler. İZİNLİ ÜYE AİDAT ÖDER FAKAT GÖREV ALAMAZ. 25

26 İZİNLİ ÜYE Yönetim Kurulu üyeleri izin alamaz.
Yönetim Kurulu üyeleri izin alırsa yönetim kurulu üyeliği düşer Yönetim Kurulunun yeni üyesi sıra takip edilerek yedek üyeler arasından seçilir. 26

27 ROTARY’DE ADAY ÜYE DİYE BİR ÜYELİK TÜRÜ YOKTUR. ÜYE ADAYI VARDIR
27

28 ÜYELİĞİN SON BULMASI ÖLÜM NEDENİYLE ÜYENİN KENDİ İSTEĞİ İLE İstifa
Transfer isteği ÜYENİN KENDİ İSTEĞİ DIŞINDA Üyelikten çıkarılma 28

29 ÜYELİK KOMİTELERİMİZE
. * Sunum 25 ‘ i açarak katılımcılara teşekkür edin. ÜYELİK KOMİTELERİMİZE YENİ DÖNEMDE BAŞARILAR DİLERİZ


"ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları