Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜYEK KOMİTESİ 4220. BÖLGE ULUSLAR ARASI ROTARY KULÜPLERİ ZEKERİYAKÖY ROTARY KULÜBÜ ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜYEK KOMİTESİ 4220. BÖLGE ULUSLAR ARASI ROTARY KULÜPLERİ ZEKERİYAKÖY ROTARY KULÜBÜ ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ."— Sunum transkripti:

1 ÜYEK KOMİTESİ 4220. BÖLGE ULUSLAR ARASI ROTARY KULÜPLERİ ZEKERİYAKÖY ROTARY KULÜBÜ ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ

2 ÜYELİK KOMİTESİNİN YAPISI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI ÜYE

3 ÜYELİK DİREKTÖRÜ GENİŞLEME-ÜYELİĞİN KORUNMASI Ü.D. YARDIMCISI LİDERLİKÜYELİK ÜYE ÜYELİK KOMİTESİNİN YAPISI

4 Geçen Dönem hazırlanan üyelik programının uygulanması. Üyelik ve Liderlik hedefleri oluşturmak GMT ve GLT ile iletişim kurmak Gelecek Dönemin Üyelik programının hazırlanması 0KOMİTENİN GÖREVLERİ

5  Amaçlar oluşturur ve onlara uygun eylem planları hazırlar.  Üyeleri motive ederek onların üyelik sorumluluklarını korumalarını sağlar.  Üyelikle ilgili bilgilerin güçlendirilmesi için workshoplar hazırlar.  Yönetim Kurulu ile düzenli olarak iletişim kurar ve onları bilgilendirir.  Üyelik Komitesi Başkanını çalışmaları ile ilgili bilgilendirir ve çalışmalarının geliştirilmesi için destek alır. KOMİTE ÜYESİNİN GÖREVLERİ

6  Liderlik ile ilgili hedefler oluşturur, planlar ve uygular.  GLT Koordinatörü ile birlikte çalışır, Liderlik ile ilgili eğitimleri hazırlar ve uygular.  Bu çalışmalarını broşür ya da kulüp bülteni ile yayımlanmasını sağlar.  Üyelik Komitesi Başkanını çalışmaları ile ilgili bilgilendirir ve çalışmalarının geliştirilmesi için destek alır. KOMİTE BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ

7  Genişleme ve Üyeliğin Korunması ile ilgili bilgi ve belgeleri toplar.  Kulüp Oryantasyon Programını uygulatır.  Genişleme ve Üyeliğin Korunması hedeflerini belirler, planlar ve uygular.  Düzenli olarak Kulüp Başkanı ve GMT Koordinatörü ile yakın ilişki içindedir. KOMİTE BAŞKANININ (ÜYELİK DİREKTÖRÜ) GÖREVLERİ

8 Yeni üye kazanımı gerçekleştirmek Mevcut üyeleri korumak Bu sayede net üye artışı sağlamak Üye mutluluğu ve aidiyet duygusunun oluşmasın ı sa ğlamak KOMİTENİN HEDEFLERİ

9 Neden Rotaryen toplantılara gelmek istemezler ? Sosyal yaşam İş Aile Rotary AİLE + İŞ + SOSYAL YAŞAM = TOPLAM ZAMAN ÜYELİK PROBLEMİ

10 ÜYELİK KAYIPLARININ NEDENLERİ Ölüm Yer değiştirme İş Problemleri Diğer Nedenler % 35 % 65 Kontrol Dışı Kontrolümüzde ÜYELİK PROBLEMİ

11 İyi Karşılama Mentoring Uygulaması Rotary Bilgilerinin ve haberlerinin güncellenmesi Kulüp Programları İle ilgili Bilgilerin Yenilenmesi Yönetim Çevresi Eğitimler i ÜYELİĞİN KORUNMASI

12 DEĞERLENDİRMELER Kulübünüz Dinamizmini Ölçünüz. Üyelerinizin Kişisel Özelliklerini Öğreniniz. Toplantılarınızı Değerlendiriniz. Hizmetleri Birlikte Oluşturunuz. ÜYELİĞİN KORUNMASI

13 Kulüp Değerlendirme Çalışması Örneği 1.Kendinizi Kulübünüzün bir parçası olarak görüyor musunuz, 2.Bütün üyelerde kendilerini kulübün bir parçası olarak görürler mi, 3.Kulübünüzde oluşmuş güçlü ve faydalı gruplaşmalar mı var yoksa klikleşme mi, 4.Yeni üyeler için, sıcak bir ortam var mı, 5.Yeni üyeler kendilerini kulübün önemli bir parçası gibi görürler mi, ÜYELİĞİN KORUNMASI

14 Üyeler ile İlgili Örnek Değerlendirme Çalışması 1.Özel ilgi alanlarınızı işaretleyiniz. 2.Niçin rotaryen oldunuz ? 3.Etkin bir üye misiniz ? 4.Hangi kulüp hizmetlerinde bulundunuz? 5.Kulübünüzde ve Yönetim Çevresinde hangi görevlerde bulundunuz. ÜYELİĞİN KORUNMASI

15 Kulüp Toplantıları Değerlendirme Örneği 1.Toplantılar zamanında başlar mı ? 2.Toplantılarda bir gündem izlenir mi ? 3.Başkan, toplantının verimli geçmesini sağlayabiliyor mu? 4.Toplantılar dostluk ortamında gerçekleşiyor mu ? 5.Yeni üyeler ve konuklar, yeterli ilgi ile karşılanıyorlar mı? ÜYELİĞİN KORUNMASI

16 Kulüp Hizmetleri İçin Değerlendirme Örneği 1.Kulübünüzün ortak hedefi var mı ? 2.Bu hedef için birlikte çalışıyormusunuz? 3.Yönetim Kurulu, üyelerle iyi iletişim içinde midir ? 4.Kulübünüzde size rahatsızlık veren üye var mıdır ? ÜYELİĞİN KORUNMASI

17 1- Devam yüzdesi % 85 ve üzeri sağlıklı 2- Üç toplantı üst üste katılmayan veya bir dönemde 4 kereden az toplantıya katılan üye sayısı 3- Yönetim Kuruluna katılım yüzdesi yeterli mi 4- Üyelerin yönetim çevresi etkinliklerine katılımı yeterli mi 5- Üyelerin kulüp projelerine katkıları yeterli mi KULÜP DURUMUNUN TESPİTİ

18  Türk yasalarına Rotary, tüzük ve yönetmeliklerine bağlı  Atatürk ilke ve inkılaplarına inanmış  18 yaşını bitirmiş  Medeni haklarını kullanabilen  İş ve meslek sahibi  İyi karakterli  Toplumda yeri olan kişiler DAVET USULÜ İLE ROTARY’E ÜYE OLURLAR. ROTARY’E KİMLER ÜYE OLABİLİR

19  En az bir yılını dolduran etkin bir Rotaryen öneride bulunur.  Önerici üye öneri formunu üyelik direktörüne verir  Ü.D formu yönetim kuruluna sunar  Yönetim kurulu kararını verir  Üye adayının üç Rotary etkinliğe katılması sağlanır.  Karar olumsuz ise dosya kapanır  Karar olumlu ise Ü.D. işleme başlar  Üye adayının Y.Ç. öngördüğü eğitimlere katılması sağlanır.  Üye giriş töreni yapılarak üye Rotary’e kazandırılır. ÜYELİK PROSEDÜRÜ

20 ÜYELİK TÜRLERİ

21  Üyeliğin gerektirdiği tüm yükümlülükleri kabul etmiş  Üyelik haklarından yararlanan  Her göreve aday olabilen  Seçme ve seçilme hakkı olan  Toplantılara katılan  Aidatını ödeyen ÜYEDİR ETKİN ÜYE

22  Çevreye kulübe hizmeti olan  Rotary içinden veya dışarıdan  35 yaşını geçmiş  Devam mecburiyeti, seçme ve seçilme hakkı olmayan  ödentileri kulüpçe ödenen ÜYEDİR Onursal üye; Kulüp üye sayısının % 5’ini geçmez, kendi kulübüne Onursal üye olamaz. Yönetim kurulu karar ile alınır, genel kurulda onaylanır. ONURSAL ÜYE

23  20 Yıl veya daha uzun süreli etkin üye  70 Yaşında olup 15 yıl etkin olan üye  15 Yıl etkin fakat hasta olan üye  Kulübün önerisi  500 usd Ulkb‘ ya yatırmasıyla  Ve Ulkb‘ nın kabülüyle ömür boyu üye statüsüne geçer ÖMÜR BOYU ÜYELİK

24  En az 15 yıl etkin üyeler  Yaşlılık,hastalık veya sakatlık nedeniyle,  Yönetim Kurulu kararıyla serbest üye statüsüne geçebilirler. Serbest üyenin ;  Devam zorunluluğu bulunmaz.  Zorunlu aidatlarını öder  Kulüp yönetiminde görev alamaz SERBEST ÜYE

25 Etkin üyeler,  İş veya hastalık sebebiyle  Veya başka sebeplerle toplantılara katılamayacaksa  Yönetim kuruluna yazılı müracaatla  3 aydan az 6 aydan çok olmamak şartıyla İzin alabilirler. İZİNLİ ÜYE AİDAT ÖDER FAKAT GÖREV ALAMAZ. İZİNLİ ÜYE

26 Yönetim Kurulu üyeleri izin alamaz. Yönetim Kurulu üyeleri izin alırsa yönetim kurulu üyeliği düşer Yönetim Kurulunun yeni üyesi sıra takip edilerek yedek üyeler arasından seçilir. İZİNLİ ÜYE

27 ROTARY’DE ADAY ÜYE DİYE BİR ÜYELİK TÜRÜ YOKTUR. ÜYE ADAYI VARDIR

28  ÖLÜM NEDENİYLE  ÜYENİN KENDİ İSTEĞİ İLE ◦ İstifa ◦ Transfer isteği  ÜYENİN KENDİ İSTEĞİ DIŞINDA ◦ Üyelikten çıkarılma ÜYELİĞİN SON BULMASI

29 ÜYELİK KOMİTELERİMİZE YENİ DÖNEMDE BAŞARILAR DİLERİZ


"ÜYEK KOMİTESİ 4220. BÖLGE ULUSLAR ARASI ROTARY KULÜPLERİ ZEKERİYAKÖY ROTARY KULÜBÜ ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları