Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE RAPORU NASIL HAZIRLANMALIDIR ? Doç. Dr. Ecir YILMAZ Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi TÜBİTAK Bölge Koordinatörü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE RAPORU NASIL HAZIRLANMALIDIR ? Doç. Dr. Ecir YILMAZ Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi TÜBİTAK Bölge Koordinatörü."— Sunum transkripti:

1 PROJE RAPORU NASIL HAZIRLANMALIDIR ? Doç. Dr. Ecir YILMAZ Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi TÜBİTAK Bölge Koordinatörü

2 www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr AMAÇ  Bu sunumun amacı TÜBİTAK Ortaöğretim öğrencileri araştırma projesi yarışması kriterlerine uygun rapor yazımı konusunda öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin bilgilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

3 www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr

4 PROJE RAPORU www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr Proje raporunda gereksiz uzatmalar ve tekrarlardan kaçınılmalı. Raporunuzun olabildiğince kısa ve öz olması gerekir. Çalışmalarınız ile ilgili ne fazla ne de eksik bir şey yazmamaya gayret ediniz. Gerek yazım gerekse içerik olarak raporunuzun hazırlanmasına çok özen gösteriniz. Yaptığınız proje çalışmasının en önemli aşamalarından birini onunla ilgili olarak yazacağınız proje raporu oluşturur.

5 PROJE RAPORU www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr  Proje raporu bilimsel bir çalışmanın ürünüdür. Bu rapor bir problemi ortaya koyarak, problemin çözümü için gerekli ve geçerli verilerin neler olduğunu ileri sürüp tartışabilir  Yaptığınız çalışmanın raporunuz aracılığı ile değerlendirileceğini her zaman aklınızda bulundurunuz.

6 PROJE RAPORU www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr  Rapor başka araştırmacıların ulaştıkları sonuçlar ile ilgili fikirleri de içerebilir.  Problemi ortaya koyduktan sonra onun çözümü için izlenen yolu ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçları ortaya çıkartabilir.

7 PROJE RAPORU www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr  Proje raporu başkaları tarafından ulaşılan sonuçların geçerliliğini, çelişkilerini ve başarısızlıklarını ortaya koyup yapılması gereken yeni çalışmaları önerebilir.

8 www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr PROJE RAPORU  Proje raporunu aşağıdaki sıralamaya göre yazınız:  Proje adı  Projenin amacı  Giriş  Yöntem  Sonuçlar ve tartışma  Kaynaklar

9 www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr PROJE RAPORU  Projeyi değerlendiren jüri projede var olan bilgiyi değerlendirir.  Sizin ne demek istediğiniz anlamaya çalışmaz.  Sizin İyi Hazırlanmış Proje sunmanız beklenir.

10 www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr  Genelleme açısından uygun olmalı (Örn: Bir ilkokulda yapılıp, tüm ile genelleme yapılmamalı)  Projenin içeriğini yansıtmalıdır. Aynı zamanda en temel anahtar kelimeleri içermelidir  Projeye tek bir cümle şeklinde kısa ve öz, okuyana proje çalışması hakkında fikir verecek şekilde ifade edilmelidir.  Proje adı araştırmayı yer, kişi ve amaç açısından tanımlamalıdır PROJE ADI

11 www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr Başlık; bilgilendirici, kısa, özgün, doğru, tanımlayıcı Aşırı iddialı ve slogan şeklinde olmamalı Gramer ve mantıksal hata içermemeli İçeriği yansıtmalı

12 www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr Bazı Örnekler  Türkiye’de yoksulların ve yoksulun ana akım basında temsili  Yoksulluk düzeyinin modellenmesine ilişkin bir araştırma  Farkındalık yaratarak kadını güçlendirme: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bir Kalkınma Modeli

13 www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr  Ülke bayraklarında coğrafyanın izleri  Isı yalıtımında kamış kullanımı  Ağrı dağı ve çevresi jeopark olarak değerlendirme projesi  Solucan mucizesi: Pirina gübresi

14 www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr PROJE ADI  Milli birlik ve beraberliği Çanakkale ruhuyla yakalamak  Lise öğrencilerinin tarih bilincinin gelişiminde sinemanın etkisi: Kara Murat Filmleri  Tayland’da Osmanlı izleri  Ama hangi Osmanlı? Türk ve Fars lise öğrencilerinin Osmanlı algılarının metaforlar üzerinden incelenmesi

15 www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr Bu kısımda proje çalışması ile neyin amaçlandığı bir veya birkaç cümle ile açıklanır. Uygun ise amaçlar maddeler halinde sıralanır. PROJENİN AMACI

16 GİRİŞ www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr  Projenin diğer benzer çalışmalardan ayrılan yönleri belirtilmelidir  Benzer çalışmalardan nasıl yararlanıldığı ve çalışmanızın neleri hedeflediği açıklanmalıdır  Giriş bölümünde yapılan proje çalışmasının konusu ile ilgili başkalarının yaptığı çalışmalardan söz edilmelidir

17 GİRİŞ www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr  Giriş bölümünde geniş zaman kullanılmalıdır.  Diğer çalışmaların sonuçları “bildirilmiştir, rapor edilmiştir” şeklinde verilmelidir.  Giriş bir derlemeye dönüştürülmemelidir.

18 YÖNTEM www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr  Deneysel çalışmalarda deney düzeneği, verilerin nasıl toplandığı açıkça anlatılmalıdır  Deney düzeneğindeki önemli ölçüm cihazlarının ne olduğu, ölçüm aralığı, duyarlılığı vb. özellikleri verilmeli  Amaç ve proje kapsamına uygun yöntemler seçilmelidir.

19 YÖNTEM www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr  Deneylerin nerede, kimler tarafından yapıldığı, ne kadar sürdüğü belirtilmeli  Deneylerin kaç kez hangi koşullar altında tekrarlandığı gibi bilgilerin açık ve öz olarak verilmesi gerekir.  Kimyasal ve biyolojik malzemenin temel özellikleri belirtilmelidir

20 YÖNTEM www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr  Araştırmayı yinelemek isteyenler için, açık ve net bir rehber olmalı, tekrarlanabilir olmalı  di’li geçmiş zaman kullanılmalı “yapıldı, edildi, ölçüldü, gözlendi”  Yapılan analiz ve hesaplamalar bu bölümde verilmelidir

21 SONUÇ ve TARTIŞMA www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr  Bu sonuçlar sayısal değerler, bazı matematiksel eşitlikler veya sözlü ifadeler olabilir.  Sayısal sonuçlar çizelge ya da grafik şeklinde verilmelidir  Proje çalışması ile elde edilen sonuçlar bu kısımda yazılmalıdır

22 SONUÇ ve TARTIŞMA www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr  Geçerlilik sınırlarını belirterek sonuçlar tartışılmalı  Sonuçları olumsuz olarak etkileyen nedenler varsa açıklanmalı  Araştırmadan elde edilen istatistik analiz sonuçlarının önemli olup olmadıkları belirtilmeli

23 SONUÇ ve TARTIŞMA www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr  Benzer çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırıldığında farklılıklar var mı? Varsa nasıl açıklanabilir ?  Elde edilen sonuçların pratik ve teorik yararlarının neler olabileceği tartışılır  Bu kısmı yazmadan önce mutlaka çalışmanın amacı tekrar gözden geçirilerek amaca ne kadar ulaşıldığı belirtilmeli

24 TEŞEKKÜR www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr  İkinci olarak ise genellikle dışarıdan alınan herhangi proje desteği / maddi katkılara teşekkür edilir  Teşekkürde kullanılan dil basit ve nazik olmalı, abartıdan kaçınılmalıdır  Öncelikle teknik yardım alınan kişi veya kuruma teşekkür edilir (Kişilerin hangi konuda yardım ettikleri belirtilmelidir)

25 KAYNAKLAR www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr  Kullanılan kaynaklara mutlaka rapor içinde atıfta bulunulmalıdır.  Kaynaklar yazar adına göre alfabetik dizilmeli  Bu kısımda proje çalışması ile ilgili olarak başvurulan yazılı kaynaklar kullanılmalıdır

26 KAYNAKLAR www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr  Bir makale kaynak olarak gösterildiğinde makalenin çıktığı derginin adının altı çizilmelidir.  Asılları mutlaka yazarın elinde olmalıdır. Başka makalelerin kaynakları, kaynak olarak alınmamalıdır  Bir tez veya bir kitap kaynak olarak gösterildiğinde tezin veya kitabın adının altı çizilmelidir

27 KAYNAK GÖSTERME BİÇİMLERİ www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr Temel kitap için  Maçon, C. R., Manuselis, J.R.G. (1995), Textbook of Diagnostic Microbiology, WB Saunders, Philadelphia, 1134 Dergi için  Şahinler, N. (2000), Arı ürünleri ve insan sağlığı açısından önemi, MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(1-2) sayfa139-148.

28 KAYNAK GÖSTERME BİÇİMLERİ www.NECMETTİN ERBAKAN.edu.tr Elektronik kaynaklar  Moulder, J.E. (1999), Electromagnetic Fields and Human Health, Electromagnetic Technology (Electronic Journal), 6(3), sayfa 17-28. Erişim adresi: http//www.mcw.edu.gcrc/cop/cell-phone-health-FAQ/toc.html  The history of vaccines. www.who.int/vaccines-diseases/history/history.html, Erişim tarihi: Mayıs 2003

29


"PROJE RAPORU NASIL HAZIRLANMALIDIR ? Doç. Dr. Ecir YILMAZ Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi TÜBİTAK Bölge Koordinatörü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları