Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doğal Sayılar ve Okunuşları Kazanımlar : * En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okumak. * En çok dokuz basamaklı sayıların bölüklerini, basamaklarını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doğal Sayılar ve Okunuşları Kazanımlar : * En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okumak. * En çok dokuz basamaklı sayıların bölüklerini, basamaklarını."— Sunum transkripti:

1 Doğal Sayılar ve Okunuşları Kazanımlar : * En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okumak. * En çok dokuz basamaklı sayıların bölüklerini, basamaklarını ve basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtmek. * Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımını oluşturabilmek.

2 Doğal sayı: Sıfırdan başlayarak sonsuza kadar birer birer artarak giden sayılara doğal sayı denir. Doğal sayılar kümesi N sembolüyle gösterilir. * En küçük doğal sayı 0 (sıfır) dır. Doğal sayıları tek doğal sayılar ve çift doğal sayılar olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. Tek doğal sayılar 1, 3, 5, … Çift doğal sayılar 0, 2, 4, 6, … * Çift doğal sayıların tamamı 2 sayısının tam katıdır. * 0 çift doğal sayıdır.

3 Doğal sayıların okunması: Doğal sayılar okunurken bölüklerden yararlanılır. Her üç basamaktan oluşan her bir gruba bölük adı verilir. Doğal sayının rakamları sağdan başlayarak üçer üçer gruplandırılır. Böylece bölükler belirlenmiş olur. Bölükler kendi basamak grubundaki en küçük basamakla isimlendirilirler. 1, 2 ve 3 basamaklı sayılar için birler bölüğü 4, 5 ve 6 basamaklı sayılar için binler bölüğü, 7, 8 ve 9 basamaklı sayılar için milyonlar bölüğü kullanılır. Bölükler en sağdan başlayarak birler, binler ve milyonlar bölüğü şeklinde isimlendirilir.

4 Örnek: 24 618 259 sayısını bölüklerine ayırarak okuyal 24 618 259 milyonlar binlerbirler bölüğü bölüğü bölüğü Yirmi dört milyon altı yüz on sekiz bin iki yüz elli dokuz * Okunuşta her bir kelimenin ayrı ayrı yazıldığına dikkat edelim. 177 235 168 sayısını bölüklerine ayırarak okuyalım. 174 235 168 milyonlar binlerbirler bölüğü bölüğü bölüğü Yüz yetmiş yedi milyon iki yüz otuz beş bin yüz atmış sekiz

5 Örnek: Aşağıdaki doğal sayıları bölüklerine ayırarak okuyalım. 49 104 858………………………………………………………………… 6 405 718……………………………………………………………….. 351 987 333………………………………………………………………… 982 105 315………………………………………………………………….

6 Örnek: Aşağıdaki doğal sayıları bölüklerine ayıralım, okunuşlarını yazalım. 2013 yılı sonu itibariyle Türkiye nüfusu 76 667 854 ………………………………………………………..……………………………... 2013-2014 eğitim yılında ortaokul öğrenci sayısı 182 019 ……………………………………………………………………………………….. 2014 Haziran ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 18 352 136 ……………………………………………………………………………………….. 2012 yılında ülkemizde basılan kitap sayısı 480 256 140 ……………………………………………………………………………………….. Japonya’da geçen yıl üretilen otomobil sayısı 11 595 327 ………………………………………………………………………………………...

7 Örnek: Okunuşları verilen doğal sayıları yazalım. Yirmi üç milyon iki yüz beş bin iki yüz altı………………………. Sekiz yüz on yedi milyon yüz yirmi bin yüz yedi………………………. Altı milyon otuz altı bin üç yüz doksan iki………………………. Beş yüz bin dokuz yüz doksan sekiz ………………………. Altı yüz on altı milyon yedi yüz on yedi………………………. Üç yüz altı milyon beş yüz iki bin dokuz yüz……………………….

8 Basamak değeri: Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Örnek: 234 127 586 sayısının rakamlarının basamak değerlerine gösterelim. Basamak Adı milyonlar bölüğü binler bölüğü birler bölüğü 237 127 586 Basamak Değeri

9 Örnek: 246 519 030 sayısıyla ilgili istenen bilgileri yazınız. Yüzler basamağındaki rakam………. On binler basamağındaki rakam………. Milyonlar basamağındaki rakam………. Birler basamağındaki rakam………. Yüz binler basamağındaki rakam………. Yüz milyonlar basamağındaki rakam………. Örnek: Binler basamağında 5, milyonlar basamağında 6, on milyonlar basamağında 3 ve birler basamağında 1 olan sekiz basamaklı beş tane doğal sayı yazınız. - - - -

10 Örnek: 198 285 346 sayısıyla ilgili istenen bilgileri yazınız. Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri……. On binler rakamın basamak değeri……. On milyonlar rakamın basamak değeri….... Yüz milyonlar rakamın basamak değeri……. Binler rakamın basamak değeri……. Yüzler rakamın basamak değeri….... Örnek: 954 692 301 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri ile binler basamağındaki rakamın basamak değerinin toplamı kaçtır?

11 * Doğal sayılar, Standart biçimde Bölük isimleri kullanılarak Çözümlenmiş biçimde gibi değişik yollarla ifade edilebilir. Örneğin, 46 208 395 sayısı Standart biçimde 46 208 395 Bölük isimleriyle 46 milyon, 208 bin, 395 Çözümlenmiş biçimde 40 000 000 + 6 000 000 + 200 000 + 8 000 + 300 + 90 + 5 şeklinde gösterilir.

12 Örnek: 579 802 242 sayısındaki 2 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Örnek: 36 864 025 sayısının onlar basamağına 5 ekleyip binler basamağından 2 çıkarılırsa sayının değeri ne kadar artar? Örnek: 203 154 sayısının rakamlarıyla yazılabilecek en büyük ve en küçük doğal sayı kaçtır?

13 Örnek: 93 093 093 sayısını bölüklerine ayırarak ve çözümlenmiş biçimde yazalım. Örnek: 18 4A0 9A3 sayısındaki A rakamlarının basamak değerleri toplamı ‘’ yetmiş bin yetmiş ‘’ ise A kaçtır? Örnek: 9, 1, 5, 4, 8, 6, 2 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek en büyük tek doğal sayıyı bulunuz.


"Doğal Sayılar ve Okunuşları Kazanımlar : * En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okumak. * En çok dokuz basamaklı sayıların bölüklerini, basamaklarını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları