Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doğal Sayılar ve Okunuşları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doğal Sayılar ve Okunuşları"— Sunum transkripti:

1 Doğal Sayılar ve Okunuşları
Kazanımlar : * En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okumak. * En çok dokuz basamaklı sayıların bölüklerini, basamaklarını ve basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtmek. * Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımını oluşturabilmek.

2 Doğal sayı: Sıfırdan başlayarak sonsuza kadar birer birer artarak giden sayılara doğal sayı denir. Doğal sayılar kümesi N sembolüyle gösterilir. * En küçük doğal sayı 0 (sıfır) dır. Doğal sayıları tek doğal sayılar ve çift doğal sayılar olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. Tek doğal sayılar 1, 3, 5, … Çift doğal sayılar 0, 2, 4, 6, … * Çift doğal sayıların tamamı 2 sayısının tam katıdır. * 0 çift doğal sayıdır.

3 Doğal sayıların okunması: Doğal sayılar okunurken bölüklerden yararlanılır. Her üç basamaktan oluşan her bir gruba bölük adı verilir. Doğal sayının rakamları sağdan başlayarak üçer üçer gruplandırılır. Böylece bölükler belirlenmiş olur. Bölükler kendi basamak grubundaki en küçük basamakla isimlendirilirler. 1, 2 ve 3 basamaklı sayılar için birler bölüğü 4, 5 ve 6 basamaklı sayılar için binler bölüğü, 7, 8 ve 9 basamaklı sayılar için milyonlar bölüğü kullanılır. Bölükler en sağdan başlayarak birler, binler ve milyonlar bölüğü şeklinde isimlendirilir.

4 Örnek: sayısını bölüklerine ayırarak okuyal milyonlar binler birler bölüğü bölüğü bölüğü Yirmi dört milyon altı yüz on sekiz bin iki yüz elli dokuz * Okunuşta her bir kelimenin ayrı ayrı yazıldığına dikkat edelim sayısını bölüklerine ayırarak okuyalım Yüz yetmiş yedi milyon iki yüz otuz beş bin yüz atmış sekiz

5 Örnek: Aşağıdaki doğal sayıları bölüklerine ayırarak okuyalım

6 Örnek: Aşağıdaki doğal sayıları bölüklerine ayıralım, okunuşlarını yazalım yılı sonu itibariyle Türkiye nüfusu ……………………………… ………………………..…………………………… eğitim yılında ortaokul öğrenci sayısı ……………………………… ……………………………………………………… Haziran ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı yılında ülkemizde basılan kitap sayısı Japonya’da geçen yıl üretilen otomobil sayısı ……………………………… ………………………………………………………...

7 Örnek: Okunuşları verilen doğal sayıları yazalım
Örnek: Okunuşları verilen doğal sayıları yazalım. Yirmi üç milyon iki yüz beş bin iki yüz altı ………………………. Sekiz yüz on yedi milyon yüz yirmi bin yüz yedi ………………………. Altı milyon otuz altı bin üç yüz doksan iki ………………………. Beş yüz bin dokuz yüz doksan sekiz ………………………. Altı yüz on altı milyon yedi yüz on yedi ………………………. Üç yüz altı milyon beş yüz iki bin dokuz yüz ……………………….

8 Basamak değeri: Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Örnek: sayısının rakamlarının basamak değerlerine gösterelim. Basamak Adı milyonlar bölüğü binler bölüğü birler bölüğü Değeri

9 Örnek: 246 519 030 sayısıyla ilgili istenen bilgileri yazınız
Örnek: sayısıyla ilgili istenen bilgileri yazınız. Yüzler basamağındaki rakam ………. On binler basamağındaki rakam ………. Milyonlar basamağındaki rakam ………. Birler basamağındaki rakam ………. Yüz binler basamağındaki rakam ………. Yüz milyonlar basamağındaki rakam ………. Örnek: Binler basamağında 5, milyonlar basamağında 6, on milyonlar basamağında 3 ve birler basamağında 1 olan sekiz basamaklı beş tane doğal sayı yazınız

10 Örnek: 198 285 346 sayısıyla ilgili istenen bilgileri yazınız
Örnek: sayısıyla ilgili istenen bilgileri yazınız. Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri ……. On binler rakamın basamak değeri ……. On milyonlar rakamın basamak değeri ….... Yüz milyonlar rakamın basamak değeri ……. Binler rakamın basamak değeri ……. Yüzler rakamın basamak değeri ….... Örnek: sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri ile binler basamağındaki rakamın basamak değerinin toplamı kaçtır?

11 * Doğal sayılar, Standart biçimde Bölük isimleri kullanılarak Çözümlenmiş biçimde gibi değişik yollarla ifade edilebilir. Örneğin, sayısı Standart biçimde Bölük isimleriyle 46 milyon, 208 bin, 395 Çözümlenmiş biçimde şeklinde gösterilir.

12 Örnek: sayısındaki 2 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Örnek: sayısının onlar basamağına 5 ekleyip binler basamağından 2 çıkarılırsa sayının değeri ne kadar artar? Örnek: sayısının rakamlarıyla yazılabilecek en büyük ve en küçük doğal sayı kaçtır?

13 Örnek: sayısını bölüklerine ayırarak ve çözümlenmiş biçimde yazalım. Örnek: 18 4A0 9A3 sayısındaki A rakamlarının basamak değerleri toplamı ‘’ yetmiş bin yetmiş ‘’ ise A kaçtır? Örnek: 9, 1, 5, 4, 8, 6, 2 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek en büyük tek doğal sayıyı bulunuz.


"Doğal Sayılar ve Okunuşları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları