Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Soru 7 Gümrük Birliğinin Türkiye’nin ekonomisi üzerinde etkilerini Türkiye’nin beklentileri ve gerçekleşenler üzerinden tartışınız?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Soru 7 Gümrük Birliğinin Türkiye’nin ekonomisi üzerinde etkilerini Türkiye’nin beklentileri ve gerçekleşenler üzerinden tartışınız?"— Sunum transkripti:

1 Soru 7 Gümrük Birliğinin Türkiye’nin ekonomisi üzerinde etkilerini Türkiye’nin beklentileri ve gerçekleşenler üzerinden tartışınız?

2 Ekonomik Bütünleşme -mal, hizmet, sermaye ve kişilerin serbest dolaşımı - ticarete engel olan kısıtlamaların kaldırılması, bir ortak pazar yaratmak yılında kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu

3 Neden Ekonomik Entegrasyon
Neden Ekonomik Entegrasyon? -Üretim kapasitelerini genişleterek -Verimliliği arttırmak ve -Toplumsal refah düzeyini yükseltmek -Politik alanda daha etkili olmak istemeleri -Birbirleri ile çatışmaları yerine güçlerini bir araya getirmek

4

5 AB Türkiye İlişkisi ve Gümrük Birliği Ankara anlaşması ile ‘ortak üyelik’ Amaç; Türk ekonomisinin kalkınması istihdam seviyesinin arttırılması hayat şartlarının iyileştirilmesi ekonomik ve ticari işbirliği Birliğe üyelik

6 1-Hazırlık dönemi ( )* 2-Geçiş dönemi ( ) Ek Protokol İmzalandı Sanayi ürünleri, tarım ürünleri ve kişilerin serbest dolaşımının sağlanması Türkiye'den ithal ettiği tüm sanayi mallarına uyguladığı gümrük vergileri ve miktar kısıtlamalarını tek taraflı olarak sıfırlamıştır. Buna karşılık, Türkiye'nin sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini tedricen sıfırlaması öngörülmüş ve böylece Gümrük Birliği'nin fiilen yürürlüğe girmesi için 22 yıllık bir süre tanınmıştır.

7 3- Nihai Dönem (1996-…) Gümrük Birliği tesis edildi Türkiye karar alma mekanizmalarında yok

8 1-Statik Etkiler Ekonomik yapı ve teknolojinin değişmediği varsayımında, üretim faktörlerinin yeniden dağılımından doğacak etkilerle ilgilidir. Ticaret yaratıcı etki; Entegrasyon dahilindeki ülkenin, ortaklık içindeki diğer bir ülkeden daha ucuza ithalat yapabilmesiyle ortaya çıkar. Ticaret saptırıcı etki; Entegrasyon dışındaki ülkeden daha düşük maliyetle ithalat yapmak yerine, birlik üyesi bir ülkeden daha yüksek maliyetli ithalat yapma durumunda ortaya çıkar.

9 2-Dinamik Etkiler Rekabetin artar Ölçek ekonomilerinden faydalanma Yatırımların artması sağlanır. Kaynak etkinliği sağlanır Döviz tasarrufu yaratır.

10 Türkiye’nin Beklentileri 1-İhracatta patlama 2-Türkiyeye yabancı sermaye akımı 3- İleri teknoloji ve standartların yükselmesi 4-AB’den büyük mali yardımlar 5-AB’ye tam üyelik 6-Karar alma mekanizmalarına dahil olma 7-İşçilerin serbest dolaşımı 8-İstihdam artması ve işsizliğin azalması 9-Sanayide verimlilik ve rekabet gücü artışı 10- diğer ülkelerle olan İmtiyazlı anlaşmalardan yararlanma

11 1- Ticaret Yaratıcı Etki

12 İhracattaki 10 yıllık ortalama artış %13.83, ithalat artışı 13.84

13

14 Temel nedenler? 1- Emek yoğun çalışan bir ülke olmamız Ücretlerin düşük olması dolayısıyla Sanayilerin Türkiye'ye taşınması Fakat İleri teknoloji gerektiren kısımlar yurtdışından* MDA ülkesinin girişi**

15 2. Ticaret Saptırıcı Etki*

16 3. Tüketim Etkisi** Türkiye'nin AB’ye İhracatı

17 Türkiye'nin AB’den İthalatı

18 4-Rekabetin artması Karşılaştırmalı üstünlüğümüz olan tarım dışarda tutuldu Katma değeri düşük ürünler üretmemiz dezavantaj Ciddi teknoloji ve altyapı yatırımları gerektiriyor

19 5-Yabancı Sermaye Etkisi Ülkeye giren sermaye sıcak para şeklinde arası 134 Milyar $ (84 milyar katkı) milyonluk istihdamın 2 milyonu yabancı kaynaklı Ortadoğu'daki huzursuzluk etkiliyor hedefi 40 Milyar $

20 6-Teknoloji Etkisi Kobilerin ağırlığı
6-Teknoloji Etkisi Kobilerin ağırlığı* Ucuz ve kayıt dışı istihdamın varlığı Mali yapıların zayıflığı*

21

22 6-Serbest Dolaşım Etkisi 12. yılın sonu ile 22
6-Serbest Dolaşım Etkisi yılın sonu ile 22. yılın sonuna kadar kademeli olarak Gümrük Birliği anlaşmasında yer verilmedi

23 6. Kaynak dağılımı ve kalkınma etkisi Bölgesel gelişmişlik farkı arttı Yakalama (catching-up) teorisinden farklı durum çıktı


"Soru 7 Gümrük Birliğinin Türkiye’nin ekonomisi üzerinde etkilerini Türkiye’nin beklentileri ve gerçekleşenler üzerinden tartışınız?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları