Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi"— Sunum transkripti:

1 Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi
II.BAYEZİDT DÖNEMİ Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi Nurdan Gül Kökten

2 II. Bayezit Döneminin olaylarını görsellere göre söyleyiniz
VENEDİK MEMLÜKLER II. Bayezit Döneminin olaylarını görsellere göre söyleyiniz SAFEVİ DEVLETİ CEM SULTAN Nurdan Gül Kökten

3 İkinci Bayezıt Dönemi (1482-1512)
ÖNEMLİ OLAYLAR: 1) Cem Sultan Olayı 2) Osmanlı-Venedik İlişkileri 3) Osmanlı-İran İlişkileri ve Şah Kulu İsyanı 4) Osmanlı-Memlük İlişkileri 5) Anadolu'da Türk Birliğini Sağlama Çabaları. Nurdan Gül Kökten

4 Cem sultan Cem Olayının Hangi ülkelerle ilişkilerimizi etkilediğini haritaya göre yorumlayınız Nurdan Gül Kökten

5 Nurdan Gül Kökten

6 Nurdan Gül Kökten

7 Cem Olayının Sonuçları ve Osmanlı Devletine Etkileri NELERDİR
Nurdan Gül Kökten

8 Osmanlıların batıdaki fetihler inin durmasına neden olmuştur
Cem'in Hıristiyanların eline geçmesi, batılı devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasına neden olmuştur. Osmanlıların batıdaki fetihler inin durmasına neden olmuştur Cem Sultan'ın Memlüklere sığındığı dönemde bu devlet tarafından padişah gibi karşılanıp, himaye görmesi, Osmanlı- Memlük ilişkilerinin daha da bozulmasına sebep olmuştu Nurdan Gül Kökten

9 Bu olaydan dolayı Endülüs Emevileri'ne gereken yardım yapılamamıştır.
Papa'nın bakım masrafı diye yüklü miktarda para alması Osmanlı maliyesini zayıflatmıştır. Bu olay, II. Bayezit'in Safevi tehlikesine karşı gereken önemi vermemesine neden olmuştur. Bu olaydan dolayı Endülüs Emevileri'ne gereken yardım yapılamamıştır. II. Bayezit döneminin sönük geçmesine sebep olmuş, Papa ve Avrupa tarafından baskı unsuru olarak kullanılmıştır. Nurdan Gül Kökten

10 2)- OSMANLI-VENEDİK İLİŞKİLERİ: Bu dönemde de Venedikliler’le deniz savaşı yapılmış , Osmanlılar yenilmiştir. Nurdan Gül Kökten

11 3)- OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİ:
Nurdan Gül Kökten

12 3)- OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİ: İran’da Akkoyunlu Devleti’nin yerine SAFEVİ DEVLETİ kurulmuştu.
Safeviler: a)- Doğu Anadolu’yu elde etmek istiyorlardı. b)- Anadolu’ya gönderdikleri dervişlerle Şii mezhebini Anadolu’da yaymaya çalışıyorlardı. Safevilerin bu etkinlikleri neticesi 1511 senesinde Anadolu’da ŞAH KULU İSYANI çıktı. O sırada Trabzon valisi olan Şehzade SELİM (Yavuz), babası II. Bayezıt’ın Safevi ve şii tehlikesine karşın yeteri kadar önlem almaması üzerine Yeniçerilerin desteğiyle babasını tahttan indirerek sultan oldu . Nurdan Gül Kökten

13 Nurdan Gül Kökten

14 4 II. BAYEZIT DÖNEMİNDE OSMANLI MEMLÜK İLİŞKİLERİ: Osmanlı Memlük ilişkilerinin bozulma sebepleri: a)- Fatih Devrinde Hicaz su yöntemleri sorunu . (Fatih Memlük Sultanına Mekke yolunda gereken tedbirlerin alınarak hacıların rahatça gezi etmelerinin sağlanmasını rica etmişti. Fakat Memlükler bu talebi iç işlerine karışma halinde yorumlamışlardı.) b)- Memlükler’in Cem Sultan’ı himaye etmeleri, c)- Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti aralarında yeralan Güneydoğu Anadolu’daki Dulkadiroğulları Beyliği sebebinden iki devletin çekişmesi. SONUÇ: Osmanlı Devleti ile Memlükler aralarında 8 yıl devam eden savaş yaşandı. Bu savaş boyunca iki taraf birbirlerine karşın üstünlük sağlayamadılar. Nurdan Gül Kökten

15 5)- KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİNE TAMAMEN SON VERİLMESİ: II
5)- KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİNE TAMAMEN SON VERİLMESİ: II. Bayezıt devrinde Cem olayına karıştığından bu beylik kesin olarak ortadan kaldırıldı Nurdan Gül Kökten

16 Rodos Şovalyelerinin Lideri, Büyük Üstad Pierre d'Aubusson Cem Sultan İle Yemekte
Nurdan Gül Kökten

17 Nurdan Gül Kökten

18 II. Osmanlı Devleti’nde taht çekişmeleri yaşanmıştır.
Fatih Sultan Mehmet’in vefatından sonra tahta çıkan II. Bayezit’in hükümdarlığını tanımayan Cem Sultan Bursa’da hükümdarlığını ilan etmiştir. II. Bayezit’le giriştiği savaşı kaybeden Cem Sultan önce Karamanoğulları’na ardından Memlüklere daha sonra ise Rodos Şövalyelerine sığınmıştır. Rodos Şövalyeleri ise Cem Sultan’ı Papalığa teslim etmiştir. Bu bilgilere göre; I. Cem Sultan olayı iç sorun olmaktan çıkıp bir dış sorun haline gelmiştir. II. Osmanlı Devleti’nde taht çekişmeleri yaşanmıştır. III. Cem Sultan olayı dış siyaseti olumlu yönde etkilemiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yalnız I B.Yalnız II C. I ve II D. II ve III E. I, II ve III Nurdan Gül Kökten

19 A.Fatih döneminde Memlüklerle Hicaz su yolları sorununun yaşanması
Osmanlı-Memlük ilişkilerinin bozulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinin olduğu savunulamaz? A.Fatih döneminde Memlüklerle Hicaz su yolları sorununun yaşanması B.II. Bayezit’e karşı Memlüklerin Cem Sultan’ı himaye etmesi C.Memlüklerin Dulkadiroğulları üzerinde hakimiyet kurmaya çalışması D.Abbasi halifelerinin Memlükler tarafından korunması E.Memlüklerin, Karamanoğulları beylerini Osmanlıya karşı himaye etmesi ve desteklemesi Nurdan Gül Kökten

20 B.İsyan Antalya’da başlayıp Orta Anadolu’ya yayılmıştır.
II. Bayezit döneminde gerçekleşen Şahkulu Ayaklanması’nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu isyanın dış destek gördüğünün kanıtıdır? A.Safevi Devleti Anadolu’da Şiilik propagandası yaparak isyanı desteklemiştir. B.İsyan Antalya’da başlayıp Orta Anadolu’ya yayılmıştır. C. İsyan güçlükle bastırılabilmiştir. D.İsyanın çıkarılmasında insanların dini duyguları kullanılmıştır. E. İsyan bir hayli taraftar toplamıştır. Nurdan Gül Kökten

21 Cem Sultan, Osmanlı Devleti’nin topraklarının paylaşılmasını II
Cem Sultan, Osmanlı Devleti’nin topraklarının paylaşılmasını II. Bayezit’e bildirmiş olmasına rağmen bu teklifinin kabul edilmemesi, I. devletin bütünlüğünü koruma, II. ekonomik gelirleri artırma, III. halkın görüşlerini yönetime yansıtma durumlarından hangilerini korumaya yöneliktir? A. Yalnız I B.Yalnız II C.Yalnız III D.I ve II E. II ve III


"Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları