Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE GELİŞMELER VE UYGULAMALAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE GELİŞMELER VE UYGULAMALAR"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE GELİŞMELER VE UYGULAMALAR

2 ÖĞRETMENLİK BİLGİSİ Alan bilgisi, Öğretmenlik meslek bilgisi ve
Genel kültür

3 1. Alan Bilgisi Öğretmenlerin sahip olması gereken alan bilgisi üç alt başlıkta incelenebilir; Konu alanı bilgisi, Alan eğitimi bilgisi ve Müfredat bilgisi.

4 Konu alanı bilgisi Konu alanı bilgisi, öğretmenin öğrettiği branşla ilgili sahip olması gereken içerik bilgisidir. Öğretmen alanındaki temel kavram ve prensipleri bilmesine ek olarak, bilginin geçerliliği ya da geçersizliği, doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında sorgulama ve araştırma yapma yeteneğine de sahip olmalıdır.

5 Alan eğitimi bilgisi - 1 Alan eğitimi bilgisi, alan bilgisinin bir alt dalıdır ve alandaki konunun nasıl öğretileceğinin bilgisidir. Alan bilgisinin öğretilebilirliği ile ilişkilidir. Öğretmen adayının konu bilgisini en iyi şekilde nasıl öğreteceği konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Alan eğitimi bilgisi öğretmenlere özgüdür ve bir öğretmen ile o alandaki bilim adamının bilgisi arasındaki farkı ifade etmektedir.

6 Alan eğitimi bilgisi - 2 YÖK’ün öğretmen yeterlikleriyle ilgili düzenlemesinin alan eğitimi bilgisiyle öğretmenlerden beklenenler şöyle sıralanmıştır (YÖK, 2007): Öğrencilerde yaygın biçimde gözlenen eksik ve yanlış gelişmiş kavramları fark etme Öğrencilerin konuya ilişkin sorularına uygun ve yeterli yanıtlar oluşturabilme Öğrencilerin bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminin öğrenmelerini etkileyeceğini anlama Konu alanının öğretim programlarına ilişkin bilgi sahibi olma Konu alanı ile ilgili özel öğretim yaklaşım, yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgi sahibi olma Konu alanı ile ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanma Konu alanı ile ilgili sağlık ve güvenlik önlemlerini alma

7 Müfredat bilgisi Okul bilgisi olarak da tanımlanan Müfredat bilgisi, öğretim programlarını, bu programlara uygun öğretim materyallerini ve bu materyallerin nasıl kullanılacağını kapsamaktadır.

8 2. Öğretmenlik Meslek Bilgisi (Genel Pedagoji Bilgisi)
Etkili planlama stratejileri, Sınıf yönetimi ve motivasyonu sağlama teknikleri, Öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerini tanıma, Öğrenci seviyesinde öğretim yapabilme, Zaman yönetimi ve Ölçme değerlendirme bilgisini kapsar.

9 3. Genel Kültür Öğretmenin görevlerinden birisi de öğrencilerine toplumun kültürü ve değer yargılarını aktarmak ve onların sosyalleşmesine katkıda bulunmaktır. Öğretmen kendisinin yaşadığı çevreyi ve kültürel özelliklerini bilmesi gerekir. Öğretmenler aynı zamanda çevresinde olan olaylara duyarlı olmalı, gelişmeleri izleyebilmeli, toplumu ilgilendiren sorunların farkında olmalı ve bunlara çözüm yolları üzerinde düşünebilmelidir.

10 TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ-1
Cumhuriyet Öncesi Dönemde Öğretmen Eğitimi Tanzimat’tan Önce Öğretmen Eğitimi Sıbyan Okulları için Öğretmen Eğitimi Medreseler için Öğretmen Eğitimi Tanzimat Dönemi Mutlakiyet Dönemi Meşrutiyet Dönemi

11 TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ-2
Cumhuriyet Sonrası Dönemde Öğretmen Eğitimi İlkokul Öğretmeni Yetiştirme Ortaokul (İlköğretim II. Kademe) Öğretmeni Yetiştirme Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme

12 ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMLARI
İngiltere’de Öğretmen Eğitimi Fransa’da Öğretmen Eğitimi Almanya’da Öğretmen Eğitimi

13 ÇAĞDAŞ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME YAKLAŞIMLARI
Çağdaş öğretmen eğitim yaklaşımlarında üç temel unsur öne çıkarılmaktadır: Okul-üniversite işbirliği Yansıtıcı düşünme Aksiyon araştırması

14 Özet-1 Öğretmen eğitimin temel unsurudur.
Bir ülkede eğitimin gelişimi büyük ölçüde öğretmen kalitesini arttırılmasına ve öğretmenlerin başarısına bağlıdır. Öğretmenler değişme ve gelişmeleri takip eden, anlayabilen ve yorumlayabilen, kendisini sürekli olarak yenileyebilen ve geliştiren, etkililik ve kalite gibi değer ve davranışları özümseyen bireyler olmalıdırlar. Yapılan çalışmalar etkili öğretmenlerin düşünen, sorgulayan, araştıran, eleştiren, gelişim ve yeniliklere açık olan, kendini sürekli yenileyen ve mesleğini seven kişiler olduklarını belirtmektedirler.

15 Özet-2 Öğretmenlik insanlık tarihinin en eski ve çok önemli mesleklerinden birisidir. Öğretmenler bir milletin veya ülkenin geleceğini hazırlama sorumluluğunu taşır. Bir toplumun gelişmişlik düzeyi öğretmenlerinin gelişmişlik düzeyiyle orantılıdır


"ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE GELİŞMELER VE UYGULAMALAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları