Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL BECERİLER-3. Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama Grafik yorumlama Zaman ifadelerini doğru kullanma Görsel materyalleri okuma Verilen alanlara ait.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL BECERİLER-3. Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama Grafik yorumlama Zaman ifadelerini doğru kullanma Görsel materyalleri okuma Verilen alanlara ait."— Sunum transkripti:

1 TEMEL BECERİLER-3

2 Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama Grafik yorumlama Zaman ifadelerini doğru kullanma Görsel materyalleri okuma Verilen alanlara ait kroki, şekil çizme Basit planlar yapma Takvim, saat bilgisi edinme Geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanı ayırt etme Zaman planı yapma Ana yön ifadelerini doğru kullanma (?)

3

4

5

6

7

8

9 Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma Başkalarıyla iş birliği yaparak çalışma ve plan yapma Üyelerin güçlü ve zayıf yanlarını tanıma ve takım oluşturmak için güçlü yanları kullanma Konuşmalarıyla ve davranışlarıyla başkalarına saygı gösterme Geri bildirim alma ve kabul etme Amaçlara ulaşmak ve başarılar elde etmek için birbirlerine destek olma ve ödüllendirme Gerektiğinde yardıma koşma ve yardım isteme Demokrasi kültürünün gerçekleşmesine katkıda bulunma

10

11 Dememeliyiz…..

12

13 Liderlik Vizyon ve amaç belirleme, bunları tasarlama Grubu bir fikre ya da duyguya inandırma Grup üyeleri arasındaki anlaşmazlıkları çözme ve müzakerecilik Üyeleri ortak amaç doğrultusunda güdüleme ve yol gösterme Eleştirilere karşı grubu savunma Başka gruplarla iş birliği oluşturma ve diğer gruplardan destek sağlama Akranlarıyla veya kendisinden küçüklerle çalışırken etkili gözetim/yönetim becerilerini kullanma Bir görevin tamamlanması için sorumluluk alma

14

15 Farklılıklara Saygı Duyma Aynı, benzer ve farklı sözcüklerini anlama ve ayırt etme Tüm insanların benzer ve farklı özellikleri olabileceğini fark etme Farklılıkların yaşamı zenginleştirdiğini kavrama Farklılığın göreceli bir kavram olduğunu fark etme Engelli insanların farklı gereksinimlerine karşı duyarlı olma

16

17

18 Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma Değişim Çevresindeki her varlığın sürekli bir değişim içinde olduğunu ve bunun doğal olduğunu fark etme (Bireyin fiziksel özellikleri, giysileri, duyguları, izin verilen ve verilmeyen davranışlar vb. değişiyor.) Zamanın değiştiğini fark etme ve zamana bağlı diğer değişimleri kavrama Mekândaki değişimi kavrama Doğadaki değişimleri fark etme ve sebeplerini kavrama

19

20

21

22

23 Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma Etkileşim Her varlığın, nedensel bir değişime yol açacak şekilde sürekli olarak birbirini etkilediğini fark etme İnsan, hayvan ve bitkilerin birbirlerini etkilediğini; bitkilerle hayvanların birbirlerini etkilediğini; insan, hayvan ve bitkilerin de fiziksel çevreyi etkilediğini fark etme Neden-Sonuç İlişkisi Maddelerde ve canlılarda meydana gelen değişikliklerin genellikle belli bir nedene kadar izlenebildiğini fark etme (Örneğin; bir cismin hareket etmesinin nedeni o cismin itilmesi veya çekilmesi gibi bir nedene bağlıdır vb.)

24

25

26

27

28 Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma Değişkenlik / Benzerlik Benzerliklerine, aynı özelliklere veya karakteristiklere sahip oluşlarına göre sınıflandırılabilseler bile, her şeyin birbirinden farklı olduğunu kavrama (Örneğin; hiçbir insan başka bir insana benzemez, yani türün bireyleri arasında değişkenlik söz konusudur. Bununla birlikte “insan” olmaktan dolayı da hepimizin ortak özellikleri vardır.) Karşılıklı Bağlılık Yaşayan her varlığın, canlı ya da cansız diğer bütün varlıklarla ve çevre ile etkileşim içerisinde olduğunu kavrama

29

30

31

32

33 Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma Süreklilik Yaşamın asla sona ermediğini fark etme (Her şeye rağmen; deprem, savaş, salgın hastalık gibi güçlere rağmen hayat devam ediyor vb.) Değişen olay ve olgular gibi değişmeyen, süreklilik gösteren olay ve olguların da var olduğunu fark etme Korunum Maddelerin değişebildiklerini ama yok olmadıklarını fark etme

34

35


"TEMEL BECERİLER-3. Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama Grafik yorumlama Zaman ifadelerini doğru kullanma Görsel materyalleri okuma Verilen alanlara ait." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları