Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 3 İş Analizi. BÖLÜM 3 İş Analizi E/Ö psikolojisinin bir örgütün insan kaynaklarına Personel Psikolojisi E/Ö psikolojisinin bir örgütün insan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 3 İş Analizi. BÖLÜM 3 İş Analizi E/Ö psikolojisinin bir örgütün insan kaynaklarına Personel Psikolojisi E/Ö psikolojisinin bir örgütün insan."— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 3 İş Analizi

3 E/Ö psikolojisinin bir örgütün insan kaynaklarına
Personel Psikolojisi E/Ö psikolojisinin bir örgütün insan kaynaklarına odaklanan uzmanlık alanı.

4 İş Analizi İş Analizi Bir işin görevleri ve sorumlulukları ile ve onu yapmak için gerekli niteliklerin sistematik incelemesi. İş Analizi İş görevlerinin, prosedürlerinin ve sorumluluklarının ayrıntılı bir tanımı; kullanılan araçlar ve ekipman; ve son ürün ya da hizmet.

5 İş Analizi İş Gerekleri
Bir işi yapmak için gerekli insan özelliklerinin tablosu. İş Değerleme Uygun ücreti belirlemek için bir işin göreli değerini tayin etme.

6 İş Tanımı İş Gerekleri İş Değerleme Performans Kriteri
İş Analizi İş Tanımı İş Gerekleri İş Değerleme Performans Kriteri İş Tasarımı Personel Planlama Personel Bulma ve Seçme Ücretlendirme İşgören Yetiştirme ve Geliştirme Eşit İstihdam Fırsatı Performans Değerlerleme İş Analizi

7 İş Analizi Yöntemleri İş analizi yapılması için gözlem teknikleri, iş hakkındaki var olan verilerin incelenmesi, görüşme teknikleri ve anketi kapsayan çeşitli yöntemler ve prosedürler vardır. Her yöntem farklı bilgi türleri elde eder ve hepsinin kendine göre zayıf ve güçlü yönleri vardır.

8 İş Analizi Yöntemleri Gözlemler Katılım Mevcut veriler Görüşmeler
Anketler İş günlükleri

9 Belirli bir iş hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olan bir kişi.
İş Analizi Yöntemleri Konu Uzmanı (KU) Belirli bir iş hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olan bir kişi.

10 Özel İş Analizi Teknikleri
İŞ UNSURLARI YÖNTEMİ İş Unsurları Yöntemi İşi yapmak için gerekli bilgi, beceri, yetenek ve diğer özellikleri (BBYDÖ) analiz eden iş analiz yöntemi.

11 Kritik Olaylar Tekniği (KOT)
Özel İş Analizi Teknikleri KRiTiK OLAYLAR TEKNiĞi Kritik Olaylar Tekniği (KOT) Özellikle başarılı ve başarısız iş performansı örneklerine dayanan iş analizi tekniği.

12 Pozisyon Analizi Anketi (PAA)
Özel İş Analizi Teknikleri POZiSYON ANALiZİ ANKET FORMU Pozisyon Analizi Anketi (PAA) İşleri altı kategoride gruplandırılan 187 iş ifadesine göre analiz etmek için yapılandırılmış bir anketi kullanan iş analiz tekniği.

13 Fonksiyonel İş Analizi (FİA)
Özel İş Analizi Teknikleri FONKSİYONEL İŞ ANALİZİ Fonksiyonel İş Analizi (FİA) Bir işteki ardışık görevleri ve onların tamamlandıkları süreçleri inceleyen yapılandırılmış bir iş analizi tekniği.

14 Mesleki Unvanlar Sözlüğü (MUS)
Özel İş Analizi Teknikleri FONKSİYONEL İŞ ANALİZİ Mesleki Unvanlar Sözlüğü (MUS) 40.000’in üzerinde işi sınıflandıran ve tanımlayan bir referans rehberi.

15 Özel İş Analizi Teknikleri
O*NET: İŞLERİ ANLAMAK İÇİN İYİ BİR ARAÇ 0*NET Amerikan Emek Departmanının işler ve meslekler hakkında kapsamlı bilgi sağlayan web sitesi.

16 İş Analizi ve AEY (ADA) 1990 yılında, Amerikan Engelliler Yasası (AEY) iş analistleri için yeni bir sorun ortaya sürdü. Bu yasanın birinci başlığı belirtir ki: “İşe alma durumlarında bir işin temel fonksiyonlarını çeşitli ayarlamalarla da olsa yerine getirebilecek engelli insana ayrımcılık yapmak yasa dışıdır.”

17 Ücretlenebilir Faktörler
İş Değerlemesi ve Karşılaştırılabilir Değer Ücretlenebilir Faktörler Bir iş için uygun olan ücreti belirlemek için kullanılan iş unsurları.

18 Karşılaştırılabilir Değer
İş Değerlemesi ve Karşılaştırılabilir Değer Karşılaştırılabilir Değer Eşit KSAO’lar gerektiren işlerin eşit olarak karşılaştırılabilir olduğu görüşü. İstisna Yapma Eşit görev ve sorumluluklara sahip olan belirli işler arasındaki ücret farklılığını görmezden gelme uygulaması.

19 İş Değerlemesi ve Karşılaştırılabilir Değer
Cam Tavan Kadınlara ve azınlıklara yönelik, onların üst düzey pozisyonlara ilerlemesini önleyen sınırlamalar.

20


"BÖLÜM 3 İş Analizi. BÖLÜM 3 İş Analizi E/Ö psikolojisinin bir örgütün insan kaynaklarına Personel Psikolojisi E/Ö psikolojisinin bir örgütün insan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları