Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Osmanlıcılık Nedir? Osmanlıcılık, Meşrutiyet veya Anayasal Monarşi rejimini benimseyen ve hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halkoyuyla seçilen meclis.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Osmanlıcılık Nedir? Osmanlıcılık, Meşrutiyet veya Anayasal Monarşi rejimini benimseyen ve hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halkoyuyla seçilen meclis."— Sunum transkripti:

1 Osmanlıcılık Nedir? Osmanlıcılık, Meşrutiyet veya Anayasal Monarşi rejimini benimseyen ve hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halkoyuyla seçilen meclis tarafından kısıtlanmasını savunan siyasi görüştür. Osmanlıcılık, Osmanlı İmparatorluğu içindeki bütün ulusları ve unsurları Osmanlılık ruhu içinde birleştirmeyi amaçlayan bir fikir akımıdır.

2 Osmanlıcılık ideolojisinin ortaya çıkışının ilk belirtileri
2. Mahmut dönemi Tanzimat Fermanı (1939) Islahat Fermanı (1956) Koca Mustafa Reşit Paşa Islahat Fermanını hazırladı

3 Osmanlıcılık İdeolojisinin Fiilen Toplumda Ortaya Çıkışı: Genç Osmanlılar Cemiyeti
Genç Osmanlılar Cemiyeti 1865 yılında kurulmuştur. Suphi Paşazade Ayetullah, Ahmet Beyzade Mehmet, Yusuf Paşazade Hacı Nuri,İskender Beyzade gibi isimler cemiyetin ilk kurucularıdır. Daha sonra Namık Kemal, Şinasi ve Ziya Paşa da bu cemiyete katılmışlar ve cemiyetin öncüleri olmuşlardır

4 Osmanlıcılık ideolojisi toplumda nasıl gelişiyordu?
Genç Osmanlılar, halka hizmet etmek, halk tarafından anlaşılmak ve halka hitap etmek için basın ve gazete yoluyla görüşlerini halka iletmeye çalışıyorlardı. Tasvir-i Efkar, Tercüman-ı Ahval, Muhbir ve Hürriyet gibi gazetelerde devletin parçalanmasını önlemek için İttihat-ı Anasır (unsurların birliği) politikasını yaymak istediler. ZİYA PAŞA paş

5 Osmanlıcılık ideolojisi ortaya çıkmadan önceki siyasi ortam
İç politikada siyasi istikrarsızlık : Sürekli değişen sadrazamlar Tüm uluslarda meydana çıkan milliyetçilik akımı Rusların desteği ile etkili ola Pan-slavizm akımı Askeri başarısızlıklar Dış borç: Duyun-u Umumiye Siyasi yalnızlık : İngiltere’nin artık Osmanlı’yı Rusya’ya karşı korumaması

6 Osmanlıcılık İdeolojisinin Uygulamadaki Siyasi Etkileri
Kanun-u Esasinin kabulu (23 Aralık 1876) Meclis-i Mebusanın açılması (20 Mart 1877) (Meşrutiyet yönetimi,ilk anayasa, ilk meclis)

7 Osmanlı İçindeki Etnik Unsurların I
Osmanlı İçindeki Etnik Unsurların I. Meşrutiyet’in İlanı Hususundaki Tutumları Müslüman kesim (Olumlu) Gayri Müslümanlar: Rum, Ermeni, Yahudi (Olumsuz) Müslüman ama kendine has milliyetçi : Arnavutlar (Önce kararsız sonra Olumsuz)

8 II. Meşrutiyet döneminde Osmanlıcılık Fikrinin Siyasi Etkileri
Kısa süren dostluk ortamı Balkanlar’daki kanlı çetelerin ayaklanmaları Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan edişi Adana’da Ermenilerin Türklere karşı tecavüzleri, katliamları (14 Nisan 1909)

9 II. Abdulhamit’in Meşrutiyet ilanı ve Osmanlıcılık ideolojisi hususundaki tutumu
Meclis-i Mebusanın hükümete karşı sert eleştirileri Osmanlı – Rus savaşı ve Balkanlar’da müslümanlara karşı yapılan zulümler ve müslüman halkın tepkisi II. Abdulhamit’in Meclis-i Mebusanı kapatması Osmanlıcılık akımının yerini İslamcılık akımının alması

10 I. Dünya Savaşı sonrası Osmanlıcılık Fikrinin Siyasi Etkileri
Yönetime geçen İttihad ve Terakki partisi mensuplarının Türkçülük hatta Turancılığı ilke edinmeleriyle Osmanlıcılık fikrinin rafa kaldırılması İttihad ve Terakki mensuplarının Turancılık fikrinin I. Dünya savaşı yenilgisi sonucu yok olması ve onlara muhalefet olan kesimleri tekrar Osmancılık fikrini canlandırması Hürriyet ve İtilaf Fırkası

11 Osmanlıcılık İdeolojisinin Etkisini Yitirmesi
Hürriyet ve Îtilâf Fırkası 1919’da yapılan Meclis-i Mebûsân seçimine katılmamıştır. Anadolu’daki millî mücâdele hareketlerine karşı çıkan Hürriyet ve Îtilâf Fırkası ve savunduğu Osmanlıcılık ideolojisinin siyasi etkisi, bu milli mücadele hareketinin başarıya ulaşması üzerine kendiliğinden ortadan kalkmıştır.


"Osmanlıcılık Nedir? Osmanlıcılık, Meşrutiyet veya Anayasal Monarşi rejimini benimseyen ve hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halkoyuyla seçilen meclis." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları