Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Osmanlıcılık Nedir?  Osmanlıcılık, Meşrutiyet veya Anayasal Monarşi rejimini benimseyen ve hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halkoyuyla seçilen meclis.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Osmanlıcılık Nedir?  Osmanlıcılık, Meşrutiyet veya Anayasal Monarşi rejimini benimseyen ve hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halkoyuyla seçilen meclis."— Sunum transkripti:

1 Osmanlıcılık Nedir?  Osmanlıcılık, Meşrutiyet veya Anayasal Monarşi rejimini benimseyen ve hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halkoyuyla seçilen meclis tarafından kısıtlanmasını savunan siyasi görüştür.Anayasal Monarşi  Osmanlıcılık, Osmanlı İmparatorluğu içindeki bütün ulusları ve unsurları Osmanlılık ruhu içinde birleştirmeyi amaçlayan bir fikir akımıdır.

2 Osmanlıcılık ideolojisinin ortaya çıkışının ilk belirtileri  2. Mahmut dönemi  Tanzimat Fermanı (1939)  Islahat Fermanı (1956) Koca Mustafa Reşit Paşa Islahat Fermanını hazırladı

3 Osmanlıcılık İdeolojisinin Fiilen Toplumda Ortaya Çıkışı: Genç Osmanlılar Cemiyeti Genç Osmanlılar Cemiyeti 1865 yılında kurulmuştur. Suphi Paşazade Ayetullah, Ahmet Beyzade Mehmet, Yusuf Paşazade Hacı Nuri,İskender Beyzade gibi isimler cemiyetin ilk kurucularıdır. Genç Osmanlılar CemiyetiSuphi Paşazade AyetullahAhmet Beyzade MehmetYusuf Paşazade Hacı Nuriİskender Beyzade Daha sonra Namık Kemal, Şinasi ve Ziya Paşa da bu cemiyete katılmışlar ve cemiyetin öncüleri olmuşlardırNamık KemalŞinasiZiya Paşa

4 Osmanlıcılık ideolojisi toplumda nasıl gelişiyordu?  Genç Osmanlılar, halka hizmet etmek, halk tarafından anlaşılmak ve halka hitap etmek için basın ve gazete yoluyla görüşlerini halka iletmeye çalışıyorlardı.  Tasvir-i Efkar, Tercüman-ı Ahval, Muhbir ve Hürriyet gibi gazetelerde devletin parçalanmasını önlemek için İttihat-ı Anasır (unsurların birliği) politikasını yaymak istediler. ZİYA PAŞA pa ş

5 Osmanlıcılık ideolojisi ortaya çıkmadan önceki siyasi ortam  İç politikada siyasi istikrarsızlık : Sürekli değişen sadrazamlar  Tüm uluslarda meydana çıkan milliyetçilik akımı  Rusların desteği ile etkili ola Pan-slavizm akımı  Askeri başarısızlıklar  Dış borç: Duyun-u Umumiye  Siyasi yalnızlık : İngiltere’nin artık Osmanlı’yı Rusya’ya karşı korumaması

6 Osmanlıcılık İdeolojisinin Uygulamadaki Siyasi Etkileri 1)Kanun-u Esasinin kabulu (23 Aralık 1876) 2) Meclis-i Mebusanın açılması (20 Mart 1877) (Meşrutiyet yönetimi,ilk anayasa, ilk meclis)

7 Osmanlı İçindeki Etnik Unsurların I. Meşrutiyet’in İlanı Hususundaki Tutumları  Müslüman kesim (Olumlu)  Gayri Müslümanlar: Rum, Ermeni, Yahudi (Olumsuz)  Müslüman ama kendine has milliyetçi : Arnavutlar (Önce kararsız sonra Olumsuz)

8 II. Meşrutiyet döneminde Osmanlıcılık Fikrinin Siyasi Etkileri  Kısa süren dostluk ortamı  Balkanlar’daki kanlı çetelerin ayaklanmaları  Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan edişi  Adana’da Ermenilerin Türklere karşı tecavüzleri, katliamları (14 Nisan 1909)

9 II. Abdulhamit’in Meşrutiyet ilanı ve Osmanlıcılık ideolojisi hususundaki tutumu  Meclis-i Mebusanın hükümete karşı sert eleştirileri  Osmanlı – Rus savaşı ve Balkanlar’da müslümanlara karşı yapılan zulümler ve müslüman halkın tepkisi  II. Abdulhamit’in Meclis-i Mebusanı kapatması  Osmanlıcılık akımının yerini İslamcılık akımının alması

10 I. Dünya Savaşı sonrası Osmanlıcılık Fikrinin Siyasi Etkileri Yönetime geçen İttihad ve Terakki partisi mensuplarının Türkçülük hatta Turancılığı ilke edinmeleriyle Osmanlıcılık fikrinin rafa kaldırılması İttihad ve Terakki mensuplarının Turancılık fikrinin I. Dünya savaşı yenilgisi sonucu yok olması ve onlara muhalefet olan kesimleri tekrar Osmancılık fikrini canlandırması Hürriyet ve İtilaf Fırkası

11 Osmanlıcılık İdeolojisinin Etkisini Yitirmesi  Hürriyet ve Îtilâf Fırkası 1919’da yapılan Meclis-i Mebûsân seçimine katılmamıştır.  Anadolu’daki millî mücâdele hareketlerine karşı çıkan Hürriyet ve Îtilâf Fırkası ve savunduğu Osmanlıcılık ideolojisinin siyasi etkisi, bu milli mücadele hareketinin başarıya ulaşması üzerine kendiliğinden ortadan kalkmıştır.


"Osmanlıcılık Nedir?  Osmanlıcılık, Meşrutiyet veya Anayasal Monarşi rejimini benimseyen ve hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halkoyuyla seçilen meclis." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları