Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2016 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ ve 2016 TEKNİK DESTEK PROGRAMI Açılış Töreni 05.01.2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2016 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ ve 2016 TEKNİK DESTEK PROGRAMI Açılış Töreni 05.01.2016."— Sunum transkripti:

1 2016 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ ve 2016 TEKNİK DESTEK PROGRAMI Açılış Töreni 05.01.2016

2 Ajans Destekleri Mali Destek Doğrudan Finansman Desteği Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği Teknik Destek Proje teklif çağrısı Doğrudan faaliyet desteği Güdümlü proje desteği 2

3 3

4 Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD), proje teklif çağrısı yapmaksızın proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerden bazılarını hafifletmek ve proje destek sürecini hızlandırmak amacıyla yürütülen bir mali destek türüdür. Doğrudan faaliyet desteği ile yatırım bileşeni içermeyen ve bölge için aciliyet arz eden faaliyetlerin desteklenmesi esastır. 4

5 Her bir faaliyet teklifi, Genel Sekreter başkanlığında ilgili Ajans uzmanlarından oluşturulacak en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından, başvuru tarihinden itibaren en fazla yedi gün içerisinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. DFD bütçesinin faaliyet yılı bitmeden tükenme ihtimali olduğundan başvurular için son başvuru tarihinin beklenmemesi tavsiye edilir. 5

6  Çukurova Kalkınma Ajansı, DFD programlarına 2012 yılında başlamıştır.  Doğrudan Faaliyet Destek Programları kapsamında 118 faaliyet teklifi arasından 45 faaliyet için destek kararı alınmış ve yaklaşık 3 milyon TL tutarında kaynak sözleşmeye bağlanmıştır. 6

7  Rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmak  Tehdit ve risklerin önlenmesine yönelik acil tedbirler almak  Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları yapmak  Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik stratejik eylemleri gerçekleştirmek  Büyük hacimli yatırım kararlarına katkı sağlayacak faaliyetleri desteklemek 7

8 8 l Uygun Başvuru Sahipleri: - Yerel yönetimler - Üniversiteler - Diğer kamu kurum ve kuruluşları - Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları - Sivil toplum kuruluşları - Organize sanayi bölgeleri - Küçük sanayi siteleri - Teknoparklar - Teknoloji geliştirme bölgeleri - Endüstri bölgeleri - Birlikler - Kar amacı gütmeyen kooperatifler l Program Bütçesi: 750.000.000 TL Destek Tutarı: Asgari tutar: 25.000 TL Azami tutar: 90.000 TL Destek Oranı: %100 (Eş-finansman zorunlu değil) l Proje süresi: Azami süre: 3 ay

9 9

10  Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla yürütülen destek türüdür.  Teknik Destek Programı (TD) kapsamında yararlanıcı kuruluşa doğrudan ödeme yapılması söz konusu olmayıp, talep edilen teknik destek Ajans tarafından doğrudan veya hizmet alımı yoluyla sağlanır. 10

11  Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla karşılandığı durumda sadece uzman giderleri (yol ve konaklama dahil) hizmet alımı çerçevesinde Ajans tarafından uygun maliyetler olarak kabul edilir ve karşılanır.  Teknik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay vb. çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler (salon kirası, eğitim materyalleri, ikram vb.) yararlanıcı veya ortağı tarafından sağlanır. 11

12  Başvurular ikişer aylık dönemler halinde alınmaktadır.  Bir dönemde alınan başvurular, bir sonraki dönemin ilk on günü içerisinde değerlendirilir.  Teknik destek başvuruları, Genel Sekreterce görevlendirilecek ilgili Ajans uzmanlarından oluşan en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir.  Başvurunun başarılı kabul edilebilmesi için değerlendirme komisyonu üyelerinden ortalama en az 70 (yetmiş) puan alması gerekmektedir. 12

13  Çukurova Kalkınma Ajansı, TD programlarına 2015 yılı Mayıs ayında başlamıştır. 85 35  2015 yılında 85 teknik destek başvurusu alınmıştır. Kasım-Aralık dönemi hariç 35 kuruma eğitim/danışmanlık desteği sağlanmıştır. 13

14 14

15 Herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirmemek koşuluyla;  Eğitim verme  Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama  Geçici uzman personel görevlendirme  Danışmanlık sağlama  Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler 15  Aynı eğitim/danışmanlık desteğini almak isteyen kurumların ortaklıklar kurarak yaptıkları başvurular diğer şartları sağlamaları koşulu ile öncelikli olarak desteklenecektir.  Teknik destek başvurusu kapsamında talep edilen eğitimlere ilişkin, kurum içerisinde eğitim ihtiyaç analizi yapılmış olan teknik destek talepleri öncelikli olarak desteklenecektir.

16 16 Bölge halkına verilen hizmetin verimliliğinin ve kalitesinin arttırılması için kamu kurum ve kuruluşlarının personeline yönelik bilgi teknolojilerini etkin kullanma eğitimleri Yerel yönetimlerin planlama faaliyetlerine yönelik teknik analiz, plan, fizibiliteye yönelik destekler Ar-Ge ve yenilikçilik destek merkezi kurma veya geliştirmeye yönelik danışmanlık hizmeti alınması Bölgede girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler İstatistiksel araştırma ve veri tabanı yönetimine ilişkin eğitim ve danışmanlık faaliyetleri Akıllı kent dönüşümüne yönelik eğitimler düzenlenmesi ve danışmanlık alınması Bölgede öne çıkmış sektörlerin işbirliği kapasitelerinin artırılması, kümelenme oluşturmaya yönelik stratejilerin vb. hazırlanmasına ilişkin eğitim/danışmanlık faaliyetleri Örnek Konular

17 17 l Uygun Başvuru Sahipleri: - Kamu kurum ve kuruluşları - Yerel yönetimler - Üniversiteler - Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları - Sivil toplum kuruluşları (dernekler ve vakıflar) - Organize sanayi bölgeleri - Küçük sanayi siteleri - Teknoparklar - Teknoloji geliştirme bölgeleri - Endüstri bölgeleri - Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler l Program Bütçesi: 500.000 TL l Proje Süresi: Azami süre: 1 ay Faaliyet Bütçesi: Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti (KDV dahil) 15.000 TL’yi aşamaz. Aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilemez

18 18 Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması: Tabloda belirtilen ilçelerde uygulanacak faaliyetlere değerlendirme sürecinde ilave puan verilecektir: Silifke, Ceyhan, Pozantı, Anamur, Erdemli ve Kozan Bozyazı, Karataş, Çamlıyayla, Mut, İmamoğlu, Karaisalı, Aydıncık, Yumurtalık Gülnar, Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli ve Feke +2 +4

19 19

20 20 Başvuru DönemiReferans NoSon Başvuru Tarihi 1. Dönem (Ocak-Şubat) TR62/16/TD01 29 Şubat 2016 Saat: 17:00 2. Dönem (Mart-Nisan) TR62/16/TD02 29 Nisan 2016 Saat: 17:00 3. Dönem (Mayıs-Haziran) TR62/16/TD03 30 Haziran 2016 Saat: 17:00 4. Dönem (Temmuz-Ağustos) TR62/16/TD04 31 Ağustos 2016 Saat: 17:00 5. Dönem (Eylül-Ekim) TR62/16/TD05 31 Ekim 2016 Saat: 17:00 6. Dönem (Kasım-Aralık) TR62/16/TD06 30 Aralık 2016 Saat: 17:00

21  Başvuru Formu Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi ( KAYS ) üzerinden doldurulmalıdır.  Başvuru tamamlandıktan sonra sistem tarafından üretilen PDF formatındaki Başvuru Formunun ve Kapağının çıktısı alınır. 21  Çıktısı alınan Başvuru Formu gerekli ıslak imzalar atıldıktan ve çoğaltıldıktan sonra destekleyici belgeler eklenerek zarflanır ve kapalı zarfın üzerine Başvuru Formu Kapağı yapıştırılır.

22  Programlar hakkında detaylı bilgi Çukurova Kalkınma Ajansı veya Ajansın internet adresinden (www.cka.org.tr ) temin edilebilecek Başvuru Rehberleri nde mevcuttur.  Başvurular elden veya posta yoluyla aşağıdaki adrese teslim edilmelidir: 22 Çukurova Kalkınma Ajansı Çınarlı mah. Atatürk cad. No:1 Sabancı İş Merkezi Kat: 6-7 01160 Seyhan/ADANA

23 2016 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ ve 2016 TEKNİK DESTEK PROGRAMI Açılış Töreni 05.01.2016


"2016 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ ve 2016 TEKNİK DESTEK PROGRAMI Açılış Töreni 05.01.2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları