Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME VE TANILAMA SÜRECİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME VE TANILAMA SÜRECİ"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME VE TANILAMA SÜRECİ
GÜLBAHAR ÖKÇE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2 EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA NEDİR?
Tüm gelişim alanlarındaki özellikleri (bedensel,zihinsel,görme,işitme v.b.) ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri (okuma-yazma,matematik,genel kültür v.b.) ile eğitim ihtiyaçları belirlenen öğrencinin ek bir eğitime ihtiyaç duyup duymadığı ve hangi ortamda eğitim görmesinin uygun olacağına ilişkin karar verme sürecidir.

3 EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA NEREDE VE KİM TARAFINDAN YAPILIR?
Eğitsel değerlendirme ve tanılama RAM’da oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından, çeşitli testler ve bireyin özelliklerine uygun diğer ölçme araçlarıyla yapılır. Tanılamada çocuğun (varsa)tıbbî değerlendirme raporu , zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal gelişim öyküsü, tüm gelişim alanlarındaki özellikleri, akademik alanlardaki eğitim performansı, ihtiyaçları, eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi ve eğitsel değerlendirme istek formu ya da bireysel gelişim raporu dikkate alınır. ÖHY:Madde 7

4 Tüm bu değerlendirme süreci sonunda incelenen bireyle ilgili olarak; Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından ‘Resmi Özel Eğitim Tedbiri Kararı’ alınır. Alınan kararın bir örneği öğrencinin okuluna gönderilir.Bu karar velinin ya da okulun yeni bir talebi olmadığı sürece bulunduğu eğitim - öğretim kademesi boyunca geçerlidir. Ayrıca Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda destek eğitime ihtiyacı olduğu belirlenen çocuklar için Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ve Eğitim Planı hazırlanır. Bu belgeler, özel eğitim kurumlarından destek eğitim hizmeti alan öğrenciler için her yıl yenilenir.

5 DİKKAT! Bu eğitim planı bireyin sadece özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarında alacağı derslerle ilgilidir.Kaynaştırma kararı olan öğrenciler için tüm öğretmenlerin BEP hazırlaması ve uygulaması yönetmelikle sabit olup zorunludur.

6 ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULUNDA KİMLER YER ALIR?
RAM müdürü tarafından görevlendirilen, Özel Eğitim Bölüm Başkanı başkanlığında;           Psikolojik ölçme araçlarını kullanabilen bir rehber öğretmen,          Görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinden bir öğretmen,          Gezerek özel eğitim görevi yapan bir öğretmen,          Bireyin velisi,          Varsa, bir çocuk gelişimi ve eğitimcisinden oluşur.

7 İL ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ KURULU
Eğitim-öğretim kurumlarındaki özel eğitim hizmetlerini düzenlemek, bu hizmetlerin eş güdümünü sağlamak, izlemek ve değerlendirmek üzere il millî ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde özel eğitim hizmetleri kurulu oluşturulur. Özel eğitim hizmetleri kurulu; Millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında; Özel eğitim değerlendirme kurulu başkanı ya da birden fazla kurul başkanı olan illerde bir başkan, Bir özel eğitim okul veya kurum müdürü, özel eğitim okulu veya kurumu bulunmayan yerlerde ise kaynaştırma uygulaması yapılan ilköğretim ya da ortaöğretim kurumlarından bir müdür, Bir rehberlik öğretmeni, Görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinden bir öğretmenden oluşur. ÖHY:Madde 14

8

9 DESTEK EĞİTİM ODASI VE DESTEK EĞİTİM HİZMETİ
Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler(RAM tarafından tanılaması yapılmış kaynaştırma öğrencileri) ile üstün yetenekli öğrenciler(Bilim-Sanat Merkezlerine devam eden öğrenciler hariç) için özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği verilmesine destek eğitim odası denir. Destek eğitim odası açma, 2015/15 nolu genelge ile zorunlu hale gelmiştir. Destek Eğitim Hizmeti RAM tarafından tanılaması yapılmış özel eğitime ihtiyacı olan bireylere; MEB denetimi ve izni ile açılıp, özel olarak faaliyet gösteren kurumlarda verilen eğitime ise destek eğitim hizmeti denir. Destek Eğitim Odası ile ilgili diğer bilgiler RAM Özel Eğitim Öğretmeni Erol IRMAK tarafından ayrıntılı olarak aktarılacaktır.

10 DESTEK EĞİTİM ODASI VE DESTEK EĞİTİM HİZMETİ ARASINDAKİ FARKLAR
EĞİTİM NEREDE YAPILIR? Resmi Devlet Okullarında Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde. KİMLER FAYDALANIR? Okul çağındaki kayıtlı öğrenciler. İhtiyacı olan tüm bireyler. TIBBİ RAPOR GEREKLİ MİDİR? Hayır. Zorunludur. RAM TANILAMASI ŞART MIDIR? Evet. ÖZEL EĞİTİM SINIFLARI VE ÖZEL EĞİTİM OKULLARINA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLER YARARLANABİLİR Mİ? Evet ENGELLİLİK TANISI ORTA-AĞIR ÖĞRENCİLERE EĞİTİM VERİLİR Mİ? Hayır HAFTASONU EĞİTİM YAPILIR MI?

11 RAM TANILAMA SÜRECİ Kurumumuz bireylerin eğitsel değerlendirme ve tanılamasının: Sağlıklı ve güvenilir, olabildiğince erken ve hızlı, en doğru şekliyle yapılabilmesi; başvuran velilerin zamanını en verimli şekilde kullanabilmek ve kurum içi-kurumlar arası işbirliğini tam anlamıyla sağlayabilmek için aylık randevu sistemi ile çalışmaktadır. Eğitsel değerlendirme ve tanılama randevuları; rehabilitasyon merkezleri için blok liste şeklinde,başvuran okullar ve veliler için ise telefonla verilmektedir.

12 Eğitsel Değerlendirme İstek Formu
İlk defa tanılaması yapılacak öğrenciler için ‘EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE İSTEK FORMU’ Daha önce tanısı olup; mevcut okullarında kaynaştırma,özel eğitim sınıfı veya özel eğitim ilkokullarına devam eden öğrenciler için ise ‘BİREYSEL GELİŞİM FORMU’nun doldurulması gerekmektedir. Gözlem Eğitsel Değerlendirme İstek Formu (veya Bireysel Gelişim Formu) Telefonla Randevu Değerlendirme ve Tanılama

13 EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEK FORMU& BİREYSEL GELİŞİM RAPORU

14 RAM’dan randevu aldığınız öğrenciler için;
1-Hazırlamış olduğunuz ‘eğitsel değerlendirme istek formu ya da bireysel gelişim raporu (resmi mührü ve tüm imzaları tamamlandıktan sonra) 2-Öğrenci Belgesi 3-Fotoğraf-2 adet (e-okulda fotoğrafı varsa gerek yok) 4-Öğrencinin resmi velisi/vasi (kimliği ile birlikte) Not:Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinin tanılaması için RAM’a gidecek öğrenciler için velinin talebi olması halinde de bu formlar kapalı zarf içinde yalnızca veliye teslim edilir.

15 DESTEK EĞİTİM ODASI

16 Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden üstün yetenekli öğrenciler ile özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tıbbi ve eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine verilen eğitim ve rehberlik hizmetlerine destek eğitim denir. Destek eğitim odası ise bu öğrencilerin ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için düzenlenmiş ortamı ifade eder.

17 Okullarda Destek Eğitim Odası Nasıl Açılır?
Destek Eğitim Odaları, Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’nun önerisi doğrultusunda İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından açılır. Bunun için, Okul Müdürlüğü’nün İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne “Okulumuzda özel eğitim desteğine ihtiyacı olan öğrenciler için Destek Eğitim Odası açmak istiyoruz. Gereğini arz ederim.” şeklinde yazılmış resmi bir yazıyla başvurması yeterlidir. (Ö.E.Y Md. 28 – ç)

18 Destek Eğitim Odası açmak zorunlu mudur?
Evet, zorunludur tarih ve 2015/15 sayılı genelge gereğince, okul ve kurumlarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için, Destek Eğitim Odası açılması zorunludur.

19 Okulda ya da kurumda birden fazla Destek Eğitim Odası açılabilir mi?
Evet, açılabilir. Destek eğitim alacak öğrenci sayısına göre okulda veya kurumda birden fazla Destek Eğitim Odası açılabilir.

20 Okulumuzda Destek Eğitim Odası olarak kullanılabilecek ayrı bir dersliğimiz/odamız yok. Yine de Destek Eğitim Odası açmak zorunda mıyız? Evet. Destek Eğitim Odası açmak için sadece bu amaçla kullanılacak bir oda/derslik olmasına gerek yoktur. Destek Eğitim Odası olarak kullanılabilecek ayrı bir oda/derslik olmasa da, Destek Eğitim Odası açmak zorunludur. Önemli olan, (1) eğitim-öğretime uygun fiziki koşullara sahip bir ortamın, (2) ihtiyaç sahibi olan ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) hazırlanmış bir öğrenci (3) gönüllü bir öğretmenin olmasıdır. Gerektiğinde yönetici odaları, rehberlik servisi, kütüphane, öğretmenler odası, Okul Aile Birliği odası gibi mekânlar, uygun bir planlama doğrultusunda Destek Eğitim Odası olarak kullanılabilir.

21

22

23

24 Destek Eğitim Odası açmak için gerekli araç gereçleri temin etmek şart mıdır?
Destek Eğitim Odasında, öğrencilerin eğitim performansı ve ihtiyaçları, yetersizlik türüne uygun araç-gereç ve eğitim materyalleri bulunur. Öğrenci için hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Planının (BEP) uygulanması için hangi araç-gereçlerin kullanılmasına ihtiyaç duyuluyorsa, Destek Eğitim Odasında bu araç gereçler kullanılmalıdır. Ancak, Destek Eğitim Odasının açılması ve eğitimin başlaması, araç-gereç bulunması şartına bağlanmamalıdır. Kritik olan nokta, (1) özel eğitim desteğine ihtiyacı olan öğrencinin, (2) özel eğitim desteği verecek öğretmenin ve (3) öğrenci için hazırlanmış olan BEP’in olmasıdır

25 Destek Eğitim Odasında kimler eğitim görebilir?
Destek Eğitim Odasında okul ve kurumlarda, Yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler. Üstün yetenekli öğrenciler eğitim görebilir. (Ö.E.Y. Md.28-1) İlgili öğrencilerin Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince tanılanmış olması gerekir.

26 Destek Eğitim Odasında öğrenciler grup oluşturularak eğitim verilebilir mi?
Destek Eğitim Odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak birebir eğitim yapılması esastır. Ancak, gerektiğinde eğitim performansı bakımından aynı seviyede olan öğrencilerle grup eğitimi de yapılabilir. Verilecek eğitim desteğinin niteliğinin etkilenmemesi için, grup oluşturulması gerekiyorsa, gruptaki öğrenci sayısının üçten fazla olmaması önerilmektedir.

27 Öğrencinin Destek Eğitim Odasında hangi derslerden destek alacağı nasıl belirlenir?
BEP Geliştirme Biriminin önerileri doğrultusunda okulun Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunca belirlenir. Derslerin belirlenmesinde, öğrencinin öncelikli ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. . Öncelikli ihtiyaçlar öğrenciden öğrenciye değişkenlik gösteren ihtiyaçlardır. Örneğin özel eğitim gereksinimli bir öğrenci için Sosyal Bilgiler dersi öncelikliyken bir diğeri için Türkçe ve Matematik dersleri ile ilgili kazanımlar önceliklidir

28 Bir öğrenci Destek Eğitim Odasında haftada kaç saat eğitim alabilir?
Öğrencinin Destek Eğitim Odasında alacağı haftalık ders saati, öğrencinin haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanır. İlkokul öğrencileri için bu süre haftada 12 saate denk gelmektedir. Öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda ve azami ölçüde bu eğitimden yararlanması sağlanır. (Ö.E.Y. Md.28-2-d)

29 Destek Eğitim Odasında hafta sonu eğitim yapılabilir mi?
Hayır. Destek Eğitim Odasındaki dersler, okuldaki eğitim öğretimin devam ettiği ders saatleri içinde yapılması gerektiğinden, hafta sonları yapılamaz.

30 Destek Eğitim Odasında hangi öğretmenler görev alabilir?
Destek Eğitim Odası açılan okullarda öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri görevlendirilir. Destek Eğitim Odasına öncelikle okulun öğretmenlerinden olmak üzere RAM’da görevli öğretmenler ya da diğer okul ve kurumlardaki öğretmenler görevlendirilir.

31 Sınıf öğretmenleri Destek Eğitim Odasında kaç saate kadar görev alabilir ve ücretlendirme nasıl yapılır? Sınıf öğretmenleri maaş ve ek ders karşılığı görevlerini tamamladıktan sonra haftada 8 saate kadar destek eğitim odalarında görev alabilirler. Sınıf öğretmenlerine haftalık 30 saat olan ders görevlerinin yanında haftada 8 saat daha Destek Eğitim Odasında ders verilebilir Destek Eğitim Odalarında verilen derslerin ek ders ücreti, %25 artırımlı ödenir.

32 Branş öğretmenleri Destek Eğitim Odasında kaç saate kadar görev alabilir ve ücretlendirme nasıl yapılır? Maaş karşılığı ders saatini dolduramayan branş öğretmenine, dolduramadığı saat kadar Destek Eğitim Odasında görev verilir. Maaş karşılığı verilen Destek Eğitim Odası görevinde ek ders ücreti ve %25 artırımlı ödenmez. Ayrıca branş öğretmenlerine, 15 saat maaş karşılığı olan ders yükünün üzerine, 6 saat zorunlu ek ders kapsamında Destek Eğitim Odasında görev verilebilir. Branş öğretmeninin istemesi durumunda, 15 saat maaş karşılığı ve 6 saat zorunlu ek dersin üzerine, 9 saat daha Destek Eğitim Odasında ek ders görevi verilebilir. Bir branş öğretmeninin, branşındaki dersleri ile Destek Eğitim Odasındaki dersleri toplamı haftalık 30 saati geçemez. Öğretmenin, maaş karşılığı girdiği derslerin dışındaki Destek Eğitim Odasında girdiği her bir saat ek dersin ek ders ücreti, %25 artırımlı ödenir.

33 Destek Eğitim Odası’nda görev alacak öğretmen okul içinden temin edilemezse, ne yapılabilir?
Destek Eğitim Odası uygulaması için hazırlanan plan okul yönetimi tarafından (hangi saatte hangi öğrencilerin eğitim alacağını ve varsa okuldaki mevcut öğretmenlerin hangi saatlerde görevlendirildiğini içeren planlama) resmi yazı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilerek, öğretmen bulunamayan saatler için öğretmen isteğinde bulunulur

34 Destek Eğitim Odasında eğitim desteği alan öğrencinin başarı değerlendirmesi nasıl yapılır?
Öğrencinin genel başarı değerlendirmesinde, sınıf içinde yapılan çalışmaların yanı sıra Destek Eğitim Odasında yapılan değerlendirme sonuçları da dikkate alınır.

35 Destek Eğitim Odasında yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlaması kim tarafından yapılır
Destek Eğitim Odasında yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlaması, okul yönetimince yapılır.

36 Özel Eğitim Bölüm Başkanı
TEŞEKKÜRLER. İbrahim AKDERE AKSARAY RAM Özel Eğitim Bölüm Başkanı


"ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME VE TANILAMA SÜRECİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları