Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANEMİ Term: Hb mg/dl (17) Retikülosit: %3-7 MCV: 107 fl

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANEMİ Term: Hb mg/dl (17) Retikülosit: %3-7 MCV: 107 fl"— Sunum transkripti:

1 ANEMİ Term: Hb 14-20 mg/dl (17) Retikülosit: %3-7 MCV: 107 fl
Fizyolojik anemi: Hb mg/dl (8-12 hafta) Preterm: Hb biraz daha düşük Retikülosit ve MCV yüksek Hb: 7-9 mg/dl (4-8 hafta)

2 PREMATÜRE ANEMİSİ Normokrom – normositer Hiporejeneratif eritropoetin

3 PREMATÜRE ANEMİSİ Patofizyoloji
3 temel mekanizma Yetersiz eritrosit yapımı Kısa eritr. yaşam süresi/hemoliz Kan kaybı

4 PREMATÜRE ANEMİSİ Yolk sac (embriyogenez)
Karaciğer (1. Trimester sonu) karaciğer kemik iliği kemik iliği (40.gest.haftası) 32. Gest haft.

5 PREMATÜRE ANEMİSİ Eritropoetin Karaciğer (monosit/makrofaj) Böbrek

6 PREMATÜRE ANEMİSİ Patofizyoloji
Yetersiz eritrosit yapımı Epo: En önemli eritropoetik faktör Sentez: Hipoksi Anemi Uyarı eşiği KC > Böbrek

7 PREMATÜRE ANEMİSİ Patofizyoloji
Yetersiz eritrosit yapımı Epo: Dağılım hacmi geniş Atılım hızlı (yenidoğan) Kİ için yetersiz uyarı zamanı

8 PREMATÜRE ANEMİSİ Patofizyoloji
Kısa eritr. yaşam süresi/hemoliz Erişkinin 2/3’ü Çok immatürlerde gün Lipid peroksidasyonuna duyarlılık (Azalmış hücre içi ATP, karnitin, enz. aktivitesi) Hücre zarı fragmantasyonunda artış

9 PREMATÜRE ANEMİSİ Patofizyoloji
Kan kaybı Fetomaternal transfüzyon İyatrojenik

10 PREMATÜRE ANEMİSİ Sıklık Gest.yaşı ve doğ.ağırlığı ile ters orantılı
VLBW: %80 ELBW: %95 Transfüze olur

11 PREMATÜRE ANEMİSİ Cinsiyet: E = K Yaş: immatürite prem. Anemisi
(< 32 GH) Hg hf Düzelme: 3-6 ay

12 PREMATÜRE ANEMİSİ Hikaye Atfedilen semptom az Yetersiz tartı alımı
Apne Taşipne Aktivitede azalma Solukluk

13 PREMATÜRE ANEMİSİ Fizik muayene
Transfüzyonla bulguların gerilediğine dair çelişkili sonuçlar var Yetersiz tartı alımı - Sıklıkla Prem. anemisine atfedilir - Transfüzyona yanıt çelişkili Apne - ağır anemi solunum depresyonu (periyodik solunum ve apne)

14 PREMATÜRE ANEMİSİ Aktivitede azalma
- Sıklıkla prem. anemisine atfedilir - Transfüzyona yanıt subjektif Metabolik asidoz - Ağır anemi O2 taşıma kapasitesi azalır anaerobik metabolizma laktat artışı

15 PREMATÜRE ANEMİSİ Taşikardi prem.anemisi: Kalp atım hızı artar
Kardiyak output artar Taşipne Üfürüm

16 PREMATÜRE ANEMİSİ Neden Yetersiz eritrosit yapımı
Kısa eritr. yaşam süresi/hemoliz Kan kaybı Nutrisyonel eksiklik (Vit E, Vit B12, folik asit)

17 PREMATÜRE ANEMİSİ Ayırıcı Tanı
Doğum travması Kafa travması Hemolitik hastalık Parvo vs enfeksiyonu IVH

18 PREMATÜRE ANEMİSİ Ayırıcı Tanı - diğer
Kİ infiltrasyonu Diamond-Blackfan anemisi DIC eliptositoz, sferositoz G6PD eksikliği Fe eksikliği anemisi pansitopeni Vit E eksiklliği

19 PREMATÜRE ANEMİSİ Laboratuar TKS: Lök ve Trom. N Hg: <10 g/dl (6-7)
Normokrom/normositer Retikülosit retikülosit : Prematüre anemisi ile uyumlu değil

20 PREMATÜRE ANEMİSİ Periferik yayma: N Kan gurubu ve Rh Coombs testi
Bilirubin: Yüksekse başka tanı düşün

21 PREMATÜRE ANEMİSİ Tedavi Önleme Kan transfüzyonu
Rekombinant eritropoetin

22 PREMATÜRE ANEMİSİ Önleme Örnek miktarını azalt
Laboratuar tekniklerini iyileştir Noninvazif monitorizasyon

23 PREMATÜRE ANEMİSİ Kan transfüzyonu eritrosit süsp.: En önemli seçenek
Sıklık:Gestasyon yaşı Hastalığın derecesi

24 PREMATÜRE ANEMİSİ Transfüzyon Flebotomi kayıpları için tx etme
Hct < transfüzyon Transfüzyon: şok siyanotik KKH: Hg > g/dl tut

25 PREMATÜRE ANEMİSİ Transfüzyon (Htc < %35)
Ağır pulmoner hastalık (FiO2 >%35, hood ya da CPAP) ya da mekanik ventilasyon (MAP> 6 cm H2O) anemi KKY’ne katkıda bulunuyorsa

26 PREMATÜRE ANEMİSİ Transfüzyon (Htc < %25-30)
CPAP <6 cm H2O (hood O2 < %35) Ağır apne/bradikardi(>9 epizod/12 st, >12 epizod/24 st, metilksantinlere rağmen maske-kese ventil. gerksinimi) İnatçı taşikardi/taşipne Yetersiz tartı alımı (yeterli kaloriye rağmen) Opere olacak hasta (Cerrahi konsültasyon)

27 PREMATÜRE ANEMİSİ Transfüzyon - Donör sayısını azalt
- Eritrositlerin saklanması - Volenter ve taramaları yapılmış donör kullanımı (CMV)

28 PREMATÜRE ANEMİSİ Rekombinant Eritropoetin
Transfüzyon sıklığında ortalama azalma Retikülosit artışı (yanıt) zaman/doz/yol/süre: Çelişki!!


"ANEMİ Term: Hb mg/dl (17) Retikülosit: %3-7 MCV: 107 fl" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları