Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANEMİ  Term: Hb 14-20 mg/dl (17) Retikülosit: %3-7 Retikülosit: %3-7 MCV: 107 fl MCV: 107 fl Fizyolojik anemi: Hb 11-12 mg/dl (8-12 hafta) Fizyolojik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANEMİ  Term: Hb 14-20 mg/dl (17) Retikülosit: %3-7 Retikülosit: %3-7 MCV: 107 fl MCV: 107 fl Fizyolojik anemi: Hb 11-12 mg/dl (8-12 hafta) Fizyolojik."— Sunum transkripti:

1 ANEMİ  Term: Hb 14-20 mg/dl (17) Retikülosit: %3-7 Retikülosit: %3-7 MCV: 107 fl MCV: 107 fl Fizyolojik anemi: Hb 11-12 mg/dl (8-12 hafta) Fizyolojik anemi: Hb 11-12 mg/dl (8-12 hafta)  Preterm: Hb biraz daha düşük Retikülosit ve MCV yüksek Retikülosit ve MCV yüksek Hb: 7-9 mg/dl (4-8 hafta) Hb: 7-9 mg/dl (4-8 hafta)

2 PREMATÜRE ANEMİSİ  Normokrom – normositer  Hiporejeneratif eritropoetin

3 PREMATÜRE ANEMİSİ Patofizyoloji  3 temel mekanizma *Yetersiz eritrosit yapımı * Kısa eritr. yaşam süresi/hemoliz * Kan kaybı

4 PREMATÜRE ANEMİSİ Yolk sac (embriyogenez) Karaciğer (1. Trimester sonu) Karaciğer (1. Trimester sonu)karaciğer kemik iliği kemik iliği (40.gest.haftası) 32. Gest haft.

5 PREMATÜRE ANEMİSİ  Eritropoetin Karaciğer (monosit/makrofaj) Böbrek

6 PREMATÜRE ANEMİSİ Patofizyoloji  Yetersiz eritrosit yapımı Epo: En önemli eritropoetik faktör Sentez: Hipoksi Sentez: HipoksiAnemi Uyarı eşiği KC > Böbrek Uyarı eşiği KC > Böbrek

7 PREMATÜRE ANEMİSİ Patofizyoloji  Yetersiz eritrosit yapımı Epo: Dağılım hacmi geniş Atılım hızlı (yenidoğan) Atılım hızlı (yenidoğan) Kİ için yetersiz uyarı zamanı

8 PREMATÜRE ANEMİSİ Patofizyoloji  Kısa eritr. yaşam süresi/hemoliz ¶ Erişkinin 2/3’ü · Çok immatürlerde 35-50 gün 3Lipid peroksidasyonuna duyarlılık (Azalmış hücre içi ATP, karnitin, enz. aktivitesi) 3 Hücre zarı fragmantasyonunda artış

9 PREMATÜRE ANEMİSİ Patofizyoloji  Kan kaybı 3 Fetomaternal transfüzyon 3 İyatrojenik

10 PREMATÜRE ANEMİSİ  Sıklık 3Gest.yaşı ve doğ.ağırlığı ile ters orantılı 3VLBW: %80 ELBW: %95 ELBW: %95 Transfüze olur

11 PREMATÜRE ANEMİSİ  Cinsiyet: E = K  Yaş: immatürite prem. Anemisi (< 32 GH) (< 32 GH)  Hg 4-8 hf  Düzelme: 3-6 ay

12 PREMATÜRE ANEMİSİ  Hikaye Atfedilen semptom az Atfedilen semptom az  Yetersiz tartı alımı  Apne  Taşipne  Aktivitede azalma  Solukluk

13 PREMATÜRE ANEMİSİ  Fizik muayene Transfüzyonla bulguların gerilediğine dair çelişkili sonuçlar var Transfüzyonla bulguların gerilediğine dair çelişkili sonuçlar var 3Yetersiz tartı alımı - Sıklıkla Prem. anemisine atfedilir - Sıklıkla Prem. anemisine atfedilir - Transfüzyona yanıt çelişkili - Transfüzyona yanıt çelişkili 3 Apne - ağır anemi solunum depresyonu - ağır anemi solunum depresyonu (periyodik solunum ve apne) (periyodik solunum ve apne)

14 PREMATÜRE ANEMİSİ  Aktivitede azalma - Sıklıkla prem. anemisine atfedilir - Sıklıkla prem. anemisine atfedilir - Transfüzyona yanıt subjektif - Transfüzyona yanıt subjektif  Metabolik asidoz - Ağır anemi O 2 taşıma kapasitesi azalır - Ağır anemi O 2 taşıma kapasitesi azalır anaerobik metabolizma anaerobik metabolizma laktat artışı laktat artışı

15 PREMATÜRE ANEMİSİ  Taşikardi prem.anemisi: Kalp atım hızı artar prem.anemisi: Kalp atım hızı artar Kardiyak output artar Kardiyak output artar  Taşipne  Üfürüm

16 PREMATÜRE ANEMİSİ  Neden 3Yetersiz eritrosit yapımı Kısa eritr. yaşam süresi/hemoliz Kısa eritr. yaşam süresi/hemoliz Kan kaybı Kan kaybı 3Nutrisyonel eksiklik (Vit E, Vit B12, folik asit)

17 PREMATÜRE ANEMİSİ Ayırıcı Tanı  Anemi  Doğum travması  Kafa travması  Hemolitik hastalık  Parvo vs enfeksiyonu  IVH

18 PREMATÜRE ANEMİSİ Ayırıcı Tanı - diğer  Kİ infiltrasyonu  Diamond-Blackfan anemisi  DIC  eliptositoz, sferositoz  G6PD eksikliği  Fe eksikliği anemisi  pansitopeni  Vit E eksiklliği

19 PREMATÜRE ANEMİSİ  Laboratuar 3TKS: Lök ve Trom. N Hg: <10 g/dl (6-7) Hg: <10 g/dl (6-7) Normokrom/normositer Normokrom/normositer 3Retikülosit retikülosit : Prematüre anemisi ile uyumlu değil retikülosit : Prematüre anemisi ile uyumlu değil

20 PREMATÜRE ANEMİSİ  Periferik yayma: N  Kan gurubu ve Rh  Coombs testi  Bilirubin: Yüksekse başka tanı düşün

21 PREMATÜRE ANEMİSİ  Tedavi 3Önleme 3Kan transfüzyonu 3Rekombinant eritropoetin

22 PREMATÜRE ANEMİSİ  Önleme 4Örnek miktarını azalt 4Laboratuar tekniklerini iyileştir 4Noninvazif monitorizasyon

23 PREMATÜRE ANEMİSİ  Kan transfüzyonu 3eritrosit süsp.: En önemli seçenek 3Sıklık:Gestasyon yaşı Hastalığın derecesi Hastalığın derecesi

24 PREMATÜRE ANEMİSİ  Transfüzyon 3Flebotomi kayıpları için tx etme 3 Hct < 21 transfüzyon 3Transfüzyon: şok 3siyanotik KKH: Hg > 11-12 g/dl tut

25 PREMATÜRE ANEMİSİ  Transfüzyon (Htc < %35) 3Ağır pulmoner hastalık (FiO 2 >%35, hood ya da CPAP) ya da mekanik ventilasyon (MAP> 6 cm H 2 O) 3anemi KKY’ne katkıda bulunuyorsa

26 PREMATÜRE ANEMİSİ  Transfüzyon (Htc < %25-30) 3CPAP <6 cm H 2 O (hood O 2 < %35) 3Ağır apne/bradikardi(>9 epizod/12 st, >12 epizod/24 st, metilksantinlere rağmen maske-kese ventil. gerksinimi) 3İnatçı taşikardi/taşipne 3Yetersiz tartı alımı (yeterli kaloriye rağmen) 3Opere olacak hasta (Cerrahi konsültasyon)

27 PREMATÜRE ANEMİSİ  Transfüzyon - Donör sayısını azalt - Eritrositlerin saklanması - Volenter ve taramaları yapılmış donör kullanımı (CMV)

28 PREMATÜRE ANEMİSİ  Rekombinant Eritropoetin 4Transfüzyon sıklığında ortalama azalma 4Retikülosit artışı (yanıt) 4zaman/doz/yol/süre: Çelişki!!


"ANEMİ  Term: Hb 14-20 mg/dl (17) Retikülosit: %3-7 Retikülosit: %3-7 MCV: 107 fl MCV: 107 fl Fizyolojik anemi: Hb 11-12 mg/dl (8-12 hafta) Fizyolojik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları