Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GRUP ADI LAST SEEN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GRUP ADI LAST SEEN."— Sunum transkripti:

1 GRUP ADI LAST SEEN

2 GRUP ÜYELERİ MERVE BÜŞRA OKTAY DERYA OKANDAN

3 ARASTİRMA KONUSU 18-25 yaş arası genç bireylerde alkol kullanımı ile depresyon düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi

4 ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı yaş arası genç bireylerde depresyon düzeyi ile alkol kullanımı arasındaki ilişkiyi incelemek.

5 YÖNTEM ARASTIRMA MODELİ Bu araştırmada yaş arası genç bireylerde depresyon düzeyine bağlı olarak alkol kullanımını incelemek amaçlandığından, araştırma tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

6 EVREN VE ÖRNEKLEM Araştırmanın evreni kayseri ilinde bulunan yaş arası genç bireylerdir. Buna ulaşmak çok zor olacağından örneklem alınmıştır. Evreni en iyi temsil edecek bir grup olabilmesi içinde hem alkol kullanan hem kullanmayan hem üniversite okuyan hem okumayan gruplardan rastgele seçim yapılıp örneklem grubu oluşturulmuştur.

7 ALT HİPOTEZLER 1)Depresyon düzeyi ile alkol kullanımı arasında bir ilişki varmıdır? 2)alkol kullanım sıklığı ile depresyon düzeyi arasında bir ilişki var mıdır? 3) alkol kullanımı cinsiyete bağlı değişkenlik gösterir mi? 4) gelir düzeyi ile alkol kullanımı arasında bir ilişki var mıdır? 5) cinsiyet farkı ile depresyon düzeyi arasında bir ilişki var mıdır?

8 VERİ TOPLAMA SÜRECİ Verilerin daha objektif sonuçlar vermesi için kız erkek oranının ve üniversite okuyan ve okumayan oranının yakın olmasına dikkat edilmiştir. Ölçeği dolduracak kişiye ölçek hakkında kısa bir bilgi verilmiş ölçeği doldururken başında durulmayıp ordan uzaklaşılmıştır.

9 VERİ TOPLAMA ARACI Araştırmada veriler anket tekniği aracılığıyla toplanmıştır. Ankette kendimizin geliştirdiği 7 soruluk kişisel bilgi formu ve depresyon düzeyini ölçmek için Beck’in 21 soruluk likert tipindeki depresyon ölçeği kullanılmıştır.

10 VERİ TOPLAMA ARACI EVRELERİ
18-25 yaş arası genç bireylerin depresyon düzeyleri ve buna bağlı olarak alkol kullanımını belirlemek için geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Bunun içinde öncelikle kişisel bilgi formu sunulmus bu form da cinsiyet, yaş, gelir durumu, alkol kullanımı ve kullanıyorsa ne kadar sıklıkta kullandığına dair bilgiler edinmek amaçlanmıştır.

11 Ardından depresyon düzeyini ölçmek için en güvenilir bulunan Beck’in 21 soruluk depresyon ölçeği uygulanmıştır.

12 BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ Beck Depresyon Ölçeği (BDI) Dr. Aaron T. Beck tarafından yaratılmış, çoktan seçmeli 21 soruluk, depresyonun şiddetini ölçmekte kullanılan bir araçtır. Bu ölçeğin geliştirilmesi sağlık alanında önemli bir değişime yol açmıştır, o zamana kadar psikodinamik perspektiften yapılan depresyon ölçümleri Beck ölçeğinden sonra hastanın kendi düşünceleri üzerine kurulmaya başlamıştır.

13 Şu anki haliyle Beck Depresyon Ölçeği 13 yaş ve üzeri bireylere uygulanmaktadır. Ölçekteki sorularda umutsuzluk, suçluluk gibi duygusal belirtilerin yanı sıra yorgunluk, kilo kaybı gibi fiziksel belirtiler de incelenmektedir. Depresyonda iki faktörlü yaklaşım Beck Depresyon Ölçeği'nin en önemli özelliğidir. Depresyonun belirtileri duygularımızda ve bedenimizde ortaya çıkar. Beck Depresyon Ölçeği bu iki faktörü de ölçer, böylece daha kapsamlı ve doğru bir teşhis konulması sağlanır.

14 GEÇERLİLİK/ GÜVENİLİRLİK Reliability statistics
Cronbach’s Alpha N of items ,799 31 Spss 17.0 da scalede yaptığımız güvenirlik sonuçlarına göre ,799 olduğundan ölçeğimiz güvenilirdir.

15 VERİ ANALİZİ Likert tipi maddeleri toplamak için transform- compute variable’dan 21 maddeyi toplayarak oluşturulan yeni bölümde toplam puanları gösterdik. Bu bölümde depresyon düzeyleri ölçülüyor. Alkol kullanımı ile depresyon ölçeğinde alınan toplam puan arasında ilişki olup olmadığını One-Way anova testiyle baktık. Ve 0,018’lik anlamlı bir ilişki test ettik. Yani depresyon düzeyi yüksek olan bireylerin alkol kullanma eğilimi daha fazladır diyebiliriz.

16 Cinsiyet ile depresyon düzeyi arasında bir ilişki olup olmadığını One-Way Anova testiyle baktık. 0,256’lık anlamlı bir ilişki olmadığını test ettik. Alkol kullanım sıklığı ile depresyon düzeyi arasında nasıl bir ilişki olduğuna baktığımızda ,000’lık anlamlı bir ilişki vardır diyebiliriz. Gelir durumu ile alkol kullanımı arasındaki ilişkiye baktığımızda 0,251 anlamlı bir ilişki yoktur.

17 Araştırmamızda kullandığımız ölçek likert tipi ölçektir.

18 ÖRNEK SORU; (0)Kendimi üzüntülü ve sıkıntılı hissetmiyorum (1)Kendimi üzüntülü ve sıkıntılı hissediyorum (2)Hep üzüntülü ve sıkıntılıyım (3)O kadar üzüntülü ve sıkıntılıyım ki artık dayanamıyorum

19 ARAŞTIRMACI VE UYGULAYICI İÇİN ÖNERİLER
Uyguladığımız anket sayısı 31’dir. Yeterli kişiye uygulanmasının daha sağlıklı sonuçlar verebilir. Depresyon düzeyinin yüksek olması kesinlikle alkol kullanıyor anlamına gelmez bunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Beck’in depresyon ölçeği 13 yaş üstü bireyler içindir. Testi uygularken yaş aralığını göz önünde bulundurmak gerekir.

20 BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


"GRUP ADI LAST SEEN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları