Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NEDEN TEKNOLOJİ VE TASARIM PROGRAMI ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NEDEN TEKNOLOJİ VE TASARIM PROGRAMI ?"— Sunum transkripti:

1 ORTAOKUL (7.-8.SINIF) TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI TANITIM HAZIRLAYAN: AHMET AKAN

2 NEDEN TEKNOLOJİ VE TASARIM PROGRAMI ?
Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır. Mustafa Kemal ATATÜRK

3 PROGRAMIN VİZYONU Kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir hâle getirmek için sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, girişimci, değişim ve gelişime açık sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

4 PROGRAMIN YAPISI Program birbirini tamamlayan ve
7. ve 8. sınıflarda tekrar eden üç kuşaktan oluşmaktadır.

5 NİÇİN TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ?
Çocuklarımızın kazanması gereken bilgi,beceri,tutumlar başkalarının ürettiklerini kopyalamak değil düşünme becerilerini kullanarak yani gözleyerek,sorgulayarak araştırarak sorunları fark etmek,bunlara yaratıcı çözümler geliştirmek,çözümleri tasarım ,tasarımı üretime dönüştürerek yaratıcılığını ve zekasını kullanma becerileri kazandırmak için TEKNOLOJİ VE TASARIM.

6

7 Kuşak – Odak Noktası – Etkinlikler
SINIF “DÜZEN” “KURGU” “YAPIM” 7. SINIF “Birimden Bütüne” “Düşüncelerimizdeki Değişim ve Gelişim” “Hayallerimdeki Değişim ve Gelişim” “Üretiyoruz” “Üretiyorum” 8. SINIF “Bütünde Farklılık Oluşturalım” “Bütünde Farklılık” “Düşüncelerimizi Koruyalım” “Düşüncelerimizi Nasıl Koruyalım?” “Üretelim Tanıtalım” “Nasıl Tanıtalım?

8 AYRICA PROGRAM’DA Tasarım ve Buluş Hikayelerine
Bilim İnsanlarının Biyografilerine Yaratıcı Düşünceyi Uyaran Tekniklere yer verilmiştir.

9 PROGRAMIN UYGULAMA ESASLARI
20 kişiyi geçmeyen gruplara ayrılır. Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur. Gruplar derslerini farklı mekanlarda yürütür. Öğrenciler her etkinlik için tasarım günlüğü tutarlar. İstekli öğrencilerin çalışmaları teknoloji panosunda sergilenir. Yıl sonunda teknoloji şenliği düzenlenir.

10 Teknoloji tasarım dersi üç kuşaktan oluşur:Düzen,kurgu,yapım
İlk iki kuşak 1. dönem,3. kuşak etkinliği 2. dönem için planlanır. Odak noktalarının kazanımlarına yönelik temel etkinlikler hariç Kuşaklar arası sıralama değiştirilemez Bütün öğrenciler her odak noktası için en az bir etkinlik yapmak zorundadır. Meslek odaları temsilcileri, uzmanlar, tasarımcılar vb. kişilerle seminer çalışması yapılabilir. Tasarım ve üretim yapılan iş yerlerine gezi düzenlenir.

11 ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı sınav yapılmaz Süreç değerlendirilir: Sürecin değerlendirilmesinde ,öğrencilerin her kuşak için yapmış olduğu ürünler, süreci yansıtan günlükleri ve araştırma kanıtlarının bir arada toplandığı ürün dosyası kullanılır.

12 Her öğrenciye; 1. Dönem “düzen “ ve “kurgu” kuşakları için birer puan ürün ve dosya notu ve en az bir tane sınıf içi performans puanı verilir. Bu puanların aritmetik ortalamaları dönem notu olarak verilir. 2. Dönem “yapım kuşağı için ürün ve dosya notu ve en az bir tane sınıf içi performans puanı verilir. Bu puanların aritmetik ortalamaları dönem notu olarak verilir. Bunun için “öğretmen not çizelgesi” hazırlanmış ve bu değerlendirme yöntemi yeni çıkan İlköğretim Yönetmeliğine dahil edilmiştir.

13 1. KUŞAK DÜZEN

14 1.KUŞAK: DÜZEN Bu kuşakta öğrenciler;
Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme anlayışı geliştirirler. Doğadan, yaşamdan ve kendinden yola çıkarak; mekan, yüzey, birim, tekrar, ritim, düzen, uyum, bütünlük, topluluk vb. kavramları yapılandırırlar.

15 DÜZEN KUŞAĞINDA ÖĞRENCİLER;
7. SINIFTA: Değişkenliği olmayan geometrik şekiller (kare, daire, çizgi) kullanarak özgün düzenler (tasarım) oluştururlar. 8. SINIFTA:Değişkenliği olmayan biçimlerle oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade ederler.

16 ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASININ AMACI
Gelecek yıllarda öğretmene bilgi verir. Öğrencinin gelişimini kanıtlarla izlemeyi sağlar. Aileye öğrencinin performansını gösterir ve aileyi eğt.katar. Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirir. Öğrencinin kendi kendini değerlendirmesini sağlar. Eksiklikleri belirlemeyi sağlar. Öğretmenin not verme aracıdır.

17 7.SINIF ÖRNEK ÇALIŞMALAR BİRİMDEN BÜTÜNE

18 DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN
BİRİMDEN BÜTÜNE DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN

19 DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN
BİRİMDEN BÜTÜNE DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN

20 DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN
BİRİMDEN BÜTÜNE DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN

21 DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN
BİRİMDEN BÜTÜNE DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN

22 8.SINIF ÖRNEK ÇALIŞMALAR BÜTÜNDE FARKLILIK (YÖN – ORAN –RENK)

23 BÜTÜNDE FARKLILIK

24 BÜTÜNDE FARKLILIK

25

26 DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN
BÜTÜNDE FARKLILIK DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN

27

28

29 2. KUŞAK KURGU

30 “KURGU” kuşağında öğrenciler;
“Yaratıcı düşüncelerini; yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde adamlar atılan “düzen” kuşağındaki temel üzerine yapılandırırlar. Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinden yola çıkarak yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini somutlaştırırlar.

31 7.SINIF:Çözüme yönelik düşüncelerini başkaları tarafından doğru olarak anlaşılmasını sağlayacak nitelikte çizer ve çevresiyle paylaşırlar. 8.SINIF:Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler.

32 KURGU KUŞAĞI ÖRNEK ÇALIŞMALAR

33 KURGU KUŞAĞI 7. SINIF ÖRNEK ÇALIŞMALAR HAYLLERİMDEKİ DEĞİŞİM
VE GELİŞİM

34

35 KURGU KUŞAĞI 8. SINIF ÖRNEK ÇALIŞMALAR
DÜŞÜNCELERİMİZİ NASIL KORUYALIM?

36 BU KUŞAKTA ÖĞRENCİLERE:
PATENT nedir? Nasıl PANENT alınır? FİKRİ MÜLKİYET HAKKI nedir? TELİF HAKKI nedir? SINAYİ MÜLKİYET HAKKI nedir? bilgileri verilir.

37 Sorundan ürüne ulaşmada belirlenen tasarım sürecini yaşarlar.
Tasarımlarını tanıtmaya yönelik etkinlikler planlayarak gerçekleştirirler. Ürünlerin pazarlanabilirliğini artırmada inovasyon etkinliğini gerçekleştirirler.

38 YAPIM KUŞAĞINDA ÖĞRENCİLER;
6. SINIFTA: Sorundan çözüme ulaşmada tasarım sürecini yaşayarak somut ürünler ortaya koyarlar. 7. SINIFTA: Çalışmalarına yeni duygu ve düşüncelerini katarak tasarım sürecini bir sorunun çözümünde yaşarlar. 8. SINIFTA: Ortaya çıkardıkları ürüne yönelik tanıtım ve pazarlanabilir kılmak için inovasyon ve pazarlama etkinliği yaparlar.

39 “Yapım” Kuşağında Öğrenciler,
Sorundan Ürüne Ulaşmada Ürüne Yönelik Tasarım Sürecini Yaşarlar

40 TASARIM SÜRECİ Pazarlanabilir Hâle Getirme Öneri Geliştirme Yapım
Sorunu Araştırma, Tanımlama ve Çözümünü Tartışma Tasarımın Genel Özeliklerini Belirleme Pazarlanabilir Hâle Getirme Taslak Tasarım Önerisi Geliştirme TASARIM SÜRECİ Öneri Geliştirme Tasarım Önerisine Yönelik Araştırma Değerlendirme ve Test Etme Tasarım Önerisini Geliştirme Yapım

41 DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN
NASIL ÜRETELİM?: 6/D Sınıfı Grup çalışması: Problem:Dersleri daha eğlenceli hale nasıl getirebiliriz? Çözüm:Soru kutucuğundaki soru cevaplanır.Cevap doğru ise yeşil yanlış ise kırmızı boş bırakılmış ise sarı ışık yanar. DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN

42 TASARIMIMI ÜRETİYORUM Uzaktan kumandalı kolay temizlik
DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN

43 TASARIMIMI ÜRETİYORUM Temizlik ve bakım seti
DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN

44

45 TASARIMIMI ÜRETİYORUM Kolay cam temizliği Deniz temizleyen gemi
DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN

46 ÖRNEK BİR PROJE ASKIYA UZANAMIYORSANIZ ASKI SİZE UZANSIN
7. sınıf öğrencisi kardeşi olan Ezgi Kılınç ise bir askılık projesi geliştirdi. Kapıların arkasına asılan askılıklara boyu kısa olduğu için yetişemeyen Ezgi, böyle bir proje geliştirmiş. Sistem, sol tarafında bulunan kol ile çalışıyor. Kolu çevirince aşağı yukarı hareket ediyor. Böylece Ezgi, kendisi gibi askıya yetişemeyenler için askıyı aşağı indiriyor. Ezgi, "Ben sunuma kadar bu sistemin motorlusunu yapacağım. Düğmeye bastığınız zaman, askı inip kalkacak" diyor.

47 İLGİNÇ TASARIMLAR 6-9 Yaş Diş Fırçası Ayakkabılı Bisiklet

48 Kravat Bağlama Makinesi
Yumurtanın sarısı ve beyazını ayıran bir tasarım

49

50

51 Pervaneli Kay kay Isıtıcılı USB

52 ÜRETİYORUM Dağınıklığı şıpşak toplar
DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN

53 ÜRETİYORUM Ayakkabı altı temizliği
DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN

54 DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN
ÜRETİYORUM Sporcu robot:Spora yardımcı tüm malzemeler ve cd li- aydınlatma özellikli ROBOT DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN

55 8.SINIF PAZARLAMA ÇALIŞMALARI:
ÜRÜN MARKA LOGO SLOGAN AMBALAJ REKLAM

56 Pazarlanabilir Hâle Getirme
Pazarlanabilir hâle getirmek için neler yapmaları gerektiğini tartışarak listelerler (ürün inovasyonu, marka, logo, ambalaj, reklam vb.). Öğrenciler seçtikleri ürünlerin inovasyona ihtiyacı olup olmadığını düşünürler. Bunun için ürünün dış görünüşü, kullanım kolaylığı, albenisi konusunda ek bir çalışma gerekip gerekmediğini belirlerler. Bu amaçla, arkadaşlarının ve çevrelerindeki diğer kişilerin fikirlerini de alırlar. Belirledikleri hususları listeleyip tasarım günlüklerine not ederler. Bu listeden yararlanarak pazarlanabilirlik açısından önemli gördükleri unsurlara göre ürünlerinde değişiklik yapabilirler.

57 Öğrencilerden ürünlerinin çok sayıda üretileceğini dikkate alarak benzer ürünlerden ayıran bir marka bulmaları istenir. Bulacakları markanın özgün ve akılda kalıcı olmasına dikkat etmeleri gerektiği belirtilir. Öğrenciler düşündükleri markaları yazılı olarak listeler, arkadaşlarına ve çevrelerindeki diğer kişilere sunarak üzerlerinde bıraktıkları etkiyi anlamaya çalışırlar. Daha sonra en uygun gördükleri markayı seçerler. Öğrencilerden, belirledikleri markayı ürünün üzerinde kullanabilmeleri için bir logo tasarlamaları istenir. Öğrenciler logolarını geliştirirken markalarını da kullanarak dikkat çekici, etkileyici ve özgün bir tasarım yapmaları yönünde cesaretlendirilirler. Düşündükleri logoları basit olarak çizmeleri ve içlerinden en uygun gördüklerini seçmeleri istenir. Belirlenen logoların arkadaşlarının üzerinde bıraktıkları etki göz önüne alınarak seçim işlemini yapmaları önerilir. Seçilen logonun ayrıntıları üzerinde çalışılarak son hâlini alması ve buna göre çiziminin yapılması istenir.

58 NASIL TANITALIM? MARKA-AMBLEM-SLOGAN ÇALIŞMALARI
DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN

59 NASIL TANITALIM? MARKA-AMBLEM-SLOGAN ÇALIŞMALARI
DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN

60 NASIL TANITALIM? MARKA-AMBLEM-SLOGAN ÇALIŞMALARI
DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN

61 NASIL TANITALIM? MARKA-AMBLEM-SLOGAN ÇALIŞMALARI
DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN

62 DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN
AMBALAJ TASARIMLARI DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN

63 DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN
AMBALAJ TASARIMLARI DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN

64 DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN
AMBALAJ TASARIMLARI DERS ÖĞRETMENİ:AHMET AKAN

65 Tasarım Günlüğü Öğrencinin etkinlik sürecinde yaptığı arama, araştırma, sorgulama, deneme-yanılma, gözlem, öneri vb.çalışmalarını yazdığı, duygu ve düşüncelerini ifade ettiği yazılı belgelerdir.

66 Etkinlikler ve Tasarım Günlüğü
Öğrenciler bireysel çalışmalarını yansıtan günlüklerinden not alırlar. Tasarım günlüklerinde öğrenci bilgileri ,her hafta iki ders saatini yansıtan öğrenme süreci(Öğrenilen bilgiler,yapılan uygulamalar,çizimleri,çalışmalar ile ilgili duygu -düşünceler ve eleştiriler yer almalıdır. Tasarım günlükleri düzenli,açık net ve anlaşılır yazılmalıdır. Gözlem formlarındaki ölçütler günlüklerle takip edilir. Sınıf içi sunular günlükler aracılığı ile yapılır.

67 Tasarım Günlüğünün Amacı
Tasarım günlükleri öğrencilerin; Öz değerlendirme yapmalarını sağlar. Karar verme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlar. Dil becerilerini geliştirerek öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini sağlar.

68

69 TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇİZELGELERİ

70

71

72

73

74

75


"NEDEN TEKNOLOJİ VE TASARIM PROGRAMI ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları