Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TORAKOLOMBER SPİNAL TRAVMALARA YAKLAŞIM Aşkın GÖRGÜLÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TORAKOLOMBER SPİNAL TRAVMALARA YAKLAŞIM Aşkın GÖRGÜLÜ."— Sunum transkripti:

1 TORAKOLOMBER SPİNAL TRAVMALARA YAKLAŞIM Aşkın GÖRGÜLÜ

2 Anatomi-Torakal bölge Normal kifotik dizilim Normal kifotik dizilim Dar spinal kanal Dar spinal kanal Transvers faset oryantasyonu Transvers faset oryantasyonu Kaburgalar ve sternum tarafından artmış stabilite Kaburgalar ve sternum tarafından artmış stabilite Konus L1 seviyesinde Konus L1 seviyesinde

3 Anatomi-Lomber bölge Normal lordotik dizilim Normal lordotik dizilim Geniş vertebra cisimleri Geniş vertebra cisimleri Sagittal faset oryantasyonu Sagittal faset oryantasyonu Kauda equina Kauda equina

4 Torakolomber bileşke Ana geçişler Kifozdan lordoza Sabit torakalden hareketli lombere Omurilikten kauda equina’ya

5 Omurga üzerine etkiyen kuvvetler Fleksiyon Fleksiyon Ekstansiyon Ekstansiyon Aksiyal yüklenme Aksiyal yüklenme Rotasyon Rotasyon Shear Shear Tek başlarına veya kombine Tek başlarına veya kombine

6 Spinal Stabilite Mekanik stabilite: Fizyolojik yükler altında omurganın dizilimi ağrı veya deformite olmasızın koruyabilmek. Mekanik stabilite: Fizyolojik yükler altında omurganın dizilimi ağrı veya deformite olmasızın koruyabilmek. Nörolojik stabilite: Normal yükler altında nörolojik semptom ve bulguların olmaması. Nörolojik stabilite: Normal yükler altında nörolojik semptom ve bulguların olmaması.

7 Torakolomber travmada klinik değerlendirme Eşlik eden travmalar Eşlik eden travmalar Hastaların 28% i diğer major organ yaralanmalarına sahip Hastaların 28% i diğer major organ yaralanmalarına sahip Diğer seviyelerde fraktür sıklığı 3-17% Diğer seviyelerde fraktür sıklığı 3-17% Retroperitoneal kanama sık Retroperitoneal kanama sık İleus sık İleus sık Meyer ‘85

8 Torakolomber kırıklarda sınıflama 1. Stabil mi ? 2. Dekompresyon gerekli mi ? 3. Cerrahi stabilizasyon gerekli mi ?

9 Torakolomber kırıklarda sınıflama Klasik sınıflamalar Klasik sınıflamalar Nicoll: stabil X instabil Nicoll: stabil X instabil Holdsworth: 2 kolon teorisi Holdsworth: 2 kolon teorisi Denis: 3 kolon teorisi Denis: 3 kolon teorisi Ferguson ve Allen: Mekanistk sınıflama Ferguson ve Allen: Mekanistk sınıflama McAfee: Stabil burst kırığını tanımladı McAfee: Stabil burst kırığını tanımladı

10 Holdsworth 1963 Holdsworth 1963 2 kolon teorisi 2 kolon teorisi

11 Denis 1983 Denis 1983 BT BT 3 kolon teorisi 3 kolon teorisi

12 Denis’in kompresyon kırığı sınıflaması 4 tip: A-D 4 tip: A-D

13 Denis’in burst kırığı sınıflaması A – aksiyel yüklenme, her iki endplate A – aksiyel yüklenme, her iki endplate B – üst endplate burst B – üst endplate burst C – alt endplate burst C – alt endplate burst D – A tipi ve rotasyon kombinasyonu D – A tipi ve rotasyon kombinasyonu E – Lateral burst E – Lateral burst

14 1. Kompresyon (kama, çökme) kırığı 1. Kompresyon (kama, çökme) kırığı 2. Burst (patlama) kırığı 2. Burst (patlama) kırığı 3. Fleksiyon Distraksiyon yaralanmaları 3. Fleksiyon Distraksiyon yaralanmaları 4. Fraktür dislokasyonlar 4. Fraktür dislokasyonlar Torakolomber kırıkların sınıflaması

15 Kompresyon kırığı Hiperfleksiyon veya aksiyal yüklenme Hiperfleksiyon veya aksiyal yüklenme Ön kolon hasarı Ön kolon hasarı Stabil Stabil TLSO, hiperekstansiyon korsesi TLSO, hiperekstansiyon korsesi İnstabil: (>40-50% yükseklik, >20-30% kifoz, birden çok seviye) İnstabil: (>40-50% yükseklik, >20-30% kifoz, birden çok seviye) İlerleyici deformite İlerleyici deformite

16 Burst Kırığı Aksial yüklenme Aksial yüklenme Arka kolon yaralanmış ya da sağlam Arka kolon yaralanmış ya da sağlam T/L bileşkede en sık T/L bileşkede en sık

17 Stabil burst kırığı Ön ve orta kolon kırığı Ön ve orta kolon kırığı Aksiyal yüklenme ön planda Aksiyal yüklenme ön planda Arka kolon sağlam Arka kolon sağlam < 50% retropulsion < 50% retropulsion <20 derece kifoz

18 İnstabil burst kırığı Arka kolon hasarı ! Arka kolon hasarı ! Distraksiyon veya translasyon/rotasyon Distraksiyon veya translasyon/rotasyon

19 Fleksiyon-Distraksiyon Yaralanması Orta ve araka kolonlara distraksiyon Orta ve araka kolonlara distraksiyon Emniyet kemerine bağlı olabilir Emniyet kemerine bağlı olabilir Kemik, ligaman ya da kombine hasar Kemik, ligaman ya da kombine hasar Viseral organ yaralanması sık Viseral organ yaralanması sık

20 Translational/ Rotational Injury Orta kolona rotasyon kuvvetiyle olur Orta kolona rotasyon kuvvetiyle olur Holdsworth “slice” kırığı Holdsworth “slice” kırığı Genellikle instabil ! Genellikle instabil ! Nörolojik defisit sıklığı en yüksek Nörolojik defisit sıklığı en yüksek

21 AO Sınıflaması AO Sınıflaması Tip A-Vertebral cismin kompressif kırıkları (2 kolon burst kırıkları dahil) Tip A-Vertebral cismin kompressif kırıkları (2 kolon burst kırıkları dahil) Tip B- Posterior kolon hasarı (3 kolon burst kırığı dahil) Tip B- Posterior kolon hasarı (3 kolon burst kırığı dahil) Tip C- Tip A veya B yaralanması ile birlikte eşlik eden rotasyon Tip C- Tip A veya B yaralanması ile birlikte eşlik eden rotasyon

22 Sıklık Tüm T/L kırıkların % 50’si T11- L2 arası seviyelerde Tüm T/L kırıkların % 50’si T11- L2 arası seviyelerde 66% Tip A 66% Tip A 14.5% Tip B 14.5% Tip B 19.4% TipC 19.4% TipC Nörolojik defisit %20 oranında olur Nörolojik defisit %20 oranında olur

23 Torasik yaralanmaların biyomekaniği Ağırlık merkezi: Korpusun önünde Aksiyel yüklenme Korpusun önünde Aksiyel yüklenme Posterior bağlar tansiyon bandı Posterior bağlar tansiyon bandı Kifotik deformite potansiyeli var Kifotik deformite potansiyeli var

24 Lomber yaralanmaların biyomekaniği Ağırlık merkezi: Korpusun ½ arka yarısı Korpusun ½ arka yarısı Lordotik dizilim koruyucu Lordotik dizilim koruyucu İkincil fleksiyon momenti riski var (emniyet kemeri) İkincil fleksiyon momenti riski var (emniyet kemeri)

25 Torakolomber yaralanmalarda konservatif tedavi Ortez kullanımı: Kompresyon kırıkları Kompresyon kırıkları Stabil Burst kırıkları Stabil Burst kırıkları Pür kemik Fleksiyon-Distraksiyon yaralanması Pür kemik Fleksiyon-Distraksiyon yaralanması

26 Torakolomber yaralanmalarda cerrahi tedavi İnstabil burst kırıkları İnstabil burst kırıkları Pür ligamentöz Pür ligamentöz Faset dislokasyonu Faset dislokasyonu Translasyonel/rotasyonel yaralanmalar Translasyonel/rotasyonel yaralanmalar Nörolojik defisit ? Nörolojik defisit ?

27 Tedavi sonuçları Nörolojik Nörolojik SRS, 1992 SRS, 1992 Anterior dekompresyonla %88 düzelme Anterior dekompresyonla %88 düzelme Posterior dekompresyonla %83 düzelme Posterior dekompresyonla %83 düzelme Konservatif tedaviyle % 60-70 düzelme Konservatif tedaviyle % 60-70 düzelme

28 Tedavi prensipleri Parsiyel nörolojik defisit: Cerrahi nörolojik düzelmeyi kolaylaştırabilir. Parsiyel nörolojik defisit: Cerrahi nörolojik düzelmeyi kolaylaştırabilir. Komplet nörolojik defisit: Cerrahi rehabilitasyonu kolaylaştırır. Komplet nörolojik defisit: Cerrahi rehabilitasyonu kolaylaştırır. Nörolojik intakt: Belirgin bir deformite ya da arka kolon hasarı yok ise konservatif kalınabilir. Nörolojik intakt: Belirgin bir deformite ya da arka kolon hasarı yok ise konservatif kalınabilir.

29 Tedavi sonuçları Deformite Deformite – Semptomlarla korelasyonu zayıf ( >30 0 kifoz ağrı ile ilişkili) ( >30 0 kifoz ağrı ile ilişkili) Ağrı Ağrı SRS, 1992 – konservatif grupta ağrı daha fazla SRS, 1992 – konservatif grupta ağrı daha fazla Rechtine, 1999 – cerrahi ve konservatif tedavi arasında fark yok Rechtine, 1999 – cerrahi ve konservatif tedavi arasında fark yok İşe dönme oranı İşe dönme oranı Konservatif tedavi uygulananların %88-90’ı ağır olmayan işler yapabiliyor. Konservatif tedavi uygulananların %88-90’ı ağır olmayan işler yapabiliyor.

30 Tartışmalı konular Tartışmalı konular Konservatif tedavinin rolü Konservatif tedavinin rolü Omurilik yaralanmasında cerrahinin zamanlaması Omurilik yaralanmasında cerrahinin zamanlaması Anterior X Posterior Anterior X Posterior Uzun X Kısa segment füzyon Uzun X Kısa segment füzyon

31 Cerrahi: Anterior X Posterior Anterior Anterior Daha kolay ve güvenli dekompresyon Daha kolay ve güvenli dekompresyon Ön kolonu restore eder Ön kolonu restore eder Daha az füzyon seviyesi Daha az füzyon seviyesi Posterior kas yapılarını korur Posterior kas yapılarını korur SRS,1992 – üriner sfinkter problemlerinde daha iyi sonuç verebilir SRS,1992 – üriner sfinkter problemlerinde daha iyi sonuç verebilir Posterior Tansiyon bandını restore eder Dislokasyonlar düzeltilebilir Çok seviye kırıklarda uygundur Daha alışıldık varış yolu Erken indirekt dekompresyonlar başarılı Daha çabuk, erken dönemde daha iyi tolere edilebilir Daha fazla seviye füzyon Dekompresyon zor Ön kolon desteği sağlanamaz Yüzüstü pozisyon

32 Cerrahi zamanlaması Acil Acil İnstabil kırık, ilerleyici defisit İnstabil kırık, ilerleyici defisit Subakut Subakut Ödem azalır, genel durum stabil olur, kan kaybı azalır, cerrahi ekip sağlanır Ödem azalır, genel durum stabil olur, kan kaybı azalır, cerrahi ekip sağlanır

33 Cerrahi Nüanslar Spinal Kanalın Dekompresyonu: 1. İNDİREKT, 2. DİREKT sağlanabilir. İNDİREKT DEKOMPRESYON Posterior enstrümantasyonda distraksiyon ile ligamentotaksis yaparak kanalın indirekt dekompresyonu yapılabilir. Özellikle nörolojik olarak intakt, sagittal indeks >15° ve 15° ve <25° olan torako- lomber ve lomber burst kırıklarında uygundur. Bunun en başarılı olduğu dönem travmadan sonraki ilk 48–72(96) saattir. Bunun en başarılı olduğu dönem travmadan sonraki ilk 48–72(96) saattir. Ligamentotaksis ile spinal kanalın redüksiyonunda retropulse fragmanı indirekt olarak redükte eden posterior longitudinal ligaman değil anulus fibrosustur. Ligamentotaksis ile spinal kanalın redüksiyonunda retropulse fragmanı indirekt olarak redükte eden posterior longitudinal ligaman değil anulus fibrosustur. ( Fredrickson, Spine 1988 ) ( Fredrickson, Spine 1988 ) Özellikle Denis Tip B burst fraktürlerinde anulus fibrosus fragmandan ayrıldığı ve yırtıldığı için bu tip kırıklarda ligamentotaksis ile kanalın indirekt dekompresyonu başarısızdır ve indirekt redüksiyon esnasında fragman kanalı daha fazla daraltarak iatrojenik nörolojik defisite yol açabilir. Özellikle Denis Tip B burst fraktürlerinde anulus fibrosus fragmandan ayrıldığı ve yırtıldığı için bu tip kırıklarda ligamentotaksis ile kanalın indirekt dekompresyonu başarısızdır ve indirekt redüksiyon esnasında fragman kanalı daha fazla daraltarak iatrojenik nörolojik defisite yol açabilir.

34 DİREKT DEKOMPRESYON 1. ANTERİOR 2. POSTERİOR Laminektomi Posterolateral dekompresyon

35 Tedavi Algoritması

36 Kompresyon kırığı

37 Burst kırığı

38 Fleksiyon distraksiyon yaralanması

39 Fraktür dislokasyon

40 Minör yaralanma

41 ...teşekkür ederim.


"TORAKOLOMBER SPİNAL TRAVMALARA YAKLAŞIM Aşkın GÖRGÜLÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları