Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZLÜK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SİCİL İŞLEMLERİ BİRİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZLÜK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SİCİL İŞLEMLERİ BİRİMİ."— Sunum transkripti:

1 YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZLÜK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SİCİL İŞLEMLERİ BİRİMİ Talip BAL-Birim Sorumlusu A.Menaf ÖZDEMİRCAN-SGK HİTAP Sorumlusu

2 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YERİNDE EĞİTİM
HİTAP HİZMET CETVELİ - Sicil Ana Menüsü-Sicil karnesi girişinden kişinin kurum sicil numarası veya T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılarak giriş yapılır. Hizmet Cetveli ve Unvan ile ilgili değişiklik, düzeltme ve giriş buradan yapılabilir. - Sicil Ana Menüsü-İşlemler İçindeki (Askerlik, Aylıksız İzin, Hizmet Birleştirme vb. gibi) alanlardaki bilgilerin yansıdığı veya çeşitli değişikliklerin bu alanlara yansıtılabildiği ekrandır.

3 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YERİNDE EĞİTİM
HİTAP HİZMET BİRLEŞTİRME - Sicil Ana Menüsü-İşlemler-Hizmet Birleştirme kısmından kişinin kurum sicil numarası veya T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılarak giriş yapılır. - Personelin kurum dışındaki Bağ-Kur, SSK vb. gibi hizmetlerinin girildiği alandır.

4 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YERİNDE EĞİTİM
HİTAP HİZMET BORÇLANMA - Sicil Ana Menüsü-İşlemler-Hizmet Borçlanma kısmından kişinin kurum sicil numarası veya T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılarak giriş yapılır. - Askerlik, Aylıksız İzin vb. gibi kurum dışında aylık alınmadan geçen süreler için borçlanma yapıldığında bununla ilgili veri girişlerinin yapıldığı alandır.

5 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YERİNDE EĞİTİM
HİTAP ASKERLİK Sicil Ana Menüsü-İşlemler İçindeki kişinin kurum sicil numarası veya T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılarak Askerlik bilgilerinin giriş yapıldığı alandır Bazı askerlik bilgileri (Muaf, Tecilli, Bedelli gibi) ise Genel Bilgiler alanına girilmektedir.

6 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YERİNDE EĞİTİM
HİTAP MAHKEME - Sicil Ana Menüsü-İşlemler-Kimlik Bilgileri kısmından kişinin kurum sicil numarası veya T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılarak giriş yapılan alandır.

7 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YERİNDE EĞİTİM
HİTAP OKUL - Sicil Ana Menüsü-İşlemler-Tahsil ve Mesleki Faaliyetler kısmından kişinin kurum sicil numarası veya T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılarak giriş yapılır.

8 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YERİNDE EĞİTİM
HİTAP GENEL BİLGİLER Sicil Ana Menüsü-İşlemler-Genel Bilgiler kısmından kişinin kurum sicil numarası veya T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılarak giriş yapılır. - Personelin Sendika, Askerlik, Mecburi Hizmet vb. bilgileri buradan girilmektedir.

9 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YERİNDE EĞİTİM
HİTAP MUVAFAKAT Sicil Ana Menüsü-İşlemler-Muvafakat kısmından kişinin kurum sicil numarası veya T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılarak giriş yapılır. - Kurum dışına naklen atanan personelin bilgileri buradan girilmektedir.

10 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YERİNDE EĞİTİM
SİCİL İŞLEMLERİ SÜREÇLERİ TEMEL SÜREÇ ÖZLÜK/SİCİL İŞLEMLERİ SÜRECİ Süreç No: 6 SÜREÇLER Sicil Tescil İşlemleri Hizmet Birleştirme ve Borçlanma İşlemleri Hizmet Puanı İşlemleri Ücretsiz İzin İşlemleri Asalet Onayı İşlemleri Muvafakat Verme İşlemleri HİTAP (SGK Hizmet Takip Programı) İşlemleri Dosya Alımı ve Devir İşlemleri Askere Gidiş ve Askerlik Dönüş İşlemleri Bilgi Edinme (BİMER, SBNET, SABİM) İşlemleri Görüş Bildirme ve Alma İşlemleri Adres Tespiti (Mahkeme, İcra ve Savcılık) İşlemleri Personel Yıllık İzin ve Rapor İşlemleri Diploma ve Eğitim Bilgilerinin Girilmesi İşlemleri Şehitlik Belgesi, Başarı Belgesi, Üstün Başarı Belgesi ve Maaş Ödülü Verilmesi İşlemleri Tabip Ünvanlı Personelin DHY Bitirme İş ve İşlemleri

11 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YERİNDE EĞİTİM
SİCİL İŞLEMLERİ SÜREÇLERİ 1. SİCİL TESCİL İŞLEMLERİ 1.1.1.Sicil karnesi açma ve sicil numarası verme işlemi 1.1.2.Personelin atama ve nakillerine ilişkin bilgilerin İKYS ve sicil karnesine kayıt işlemi 1.1.3.Alınan ödüllerin İKYS ve sicil karnesine kayıt işlemi 1.1.4.Alınan disiplin cezalarının İKYS ve sicil karnesine kayıt işlemi 1.1.5.Atama kararına istinaden eski görevden ayrılış-yeni göreve başlayış bilgilerinin kaydı ve takip edilmesi 1.1.6.İKYS ve sicil karnesi kayıtlarının uyumluğunun kontrolü, düzenleme ve düzeltme işlemi 1.1.7.Başka kurumdan atanan personelin sicil özetlerinin ÇKYS’ye girilmesi 1.1.8.Atama, Geçici Görev vb. gibi durumlarda personelin Tüm Durum belgesinin verilmesi

12 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YERİNDE EĞİTİM
SİCİL İŞLEMLERİ SÜREÇLERİ 2. HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ 2.1.1.Hizmet birleştirilmesi /borçlanma talepli başvurunun incelenmesi 2.1.2.SGK ile gerekli yazışmaların yapılması 2.1.3.Personelin diğer sosyal güvenlik kurumları ile ilgili bilgilerinin (SSK, Bağ-Kur) İKYS ve sicil karnesine kayıt işlemi 2.1.4.Hizmet Birleştirme ve Borçlanma işlemlerine istinaden dosya incelemesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi Hizmet Birleştirme ve Borçlanma evraklarının ÇKYS’ye işlenmesinden sonra intibak işlemi için terfiye gönderilmesi

13 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YERİNDE EĞİTİM
SİCİL İŞLEMLERİ SÜREÇLERİ 3. HİZMET PUANI İŞLEMLERİ 3.1.1.Hizmet puanına itiraz formunun ve eki belgelerin incelenmesi 3.1.2.Sicil karnesi ve İKYS kayıtlarındaki sicil hareketlerinin karşılaştırılması 3.1.3.Özlük dosyasının talebi/ incelenmesi/ belge temini işlemi 3.1.4.İKYS ve sicil karnesinde gerekli düzeltme/ düzenleme yapılması işlem Dönem tayini ve aile hekimliğine başvuran sağlık personelinin hizmet puanlarının incelenmesi ve düzeltilmesi

14 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YERİNDE EĞİTİM
SİCİL İŞLEMLERİ SÜREÇLERİ 4. ÜCRETSİZ İZİN İŞLEMLERİ 4.1.1.Ücretsiz izin talepli belgelerin incelenmesi 4.1.2.Ücretsiz izinle ilgili net olmayan konularda illere ve diğer birimlere bilgi verilmesi 4.1.3.Ücretsiz izinle ilgili yazının Makam onayına sunulması Makam Onayına istinaden aylıksız izin için görevinden ayrılan ve aylıksız izin sonrası görevine başlayan personelin bilgilerinin maaş mutemetliği ve Merkez Saymanlık Müdürlüğü’ne bildirilmesi  4.1.5.İKYS ve sicil karnesine kayıt işlemleri

15 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YERİNDE EĞİTİM
SİCİL İŞLEMLERİ SÜREÇLERİ 5. ASALET ONAYI İŞLEMLERİ 5.1.1.Asaleti onaylanacak personelin hizmet süresinin hesaplanması 5.1.2.Asalet işlemi yapılacak Genel Müdürlüğümüz ve merkez teşkilatı personelinin Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilmesi 5.1.3.Asaletin onaylanması için yazı düzenlenmesi 5.1.4.Asaletin tasdiki için hazırlanan yazının Makam onayına sunulması 5.1.5.Makam onayının İdari İşler Sorumluluğuna gönderilmesi 5.1.6.İKYS ve sicil karnesine kayıt işlemleri

16 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YERİNDE EĞİTİM
SİCİL İŞLEMLERİ SÜREÇLERİ 6. MUVAFAKAT VERME İŞLEMLERİ 6.1.1.Bakanlığımız Bağlı Birlikleri, Üniversite ve diğer kurumlara gelen talep yazıları doğrultusunda naklen tayin için muvafakat verilmesi Bakanlığımız Bağlı Birlikleri, Üniversite ve diğer kurumlara gelen talep yazıları doğrultusunda geçici görevlendirme için muvafakat verilmesi 6.1.3.Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden talep edilen Personelin Yurtdışı görevlendirmeleri için uygun görüş verilmesi 6.1.4.Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Hac ve Umre için talep edilen Personelin Yurtdışı görevlendirmeleri onaylarının alınması

17 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YERİNDE EĞİTİM
SİCİL İŞLEMLERİ SÜREÇLERİ 7. HİTAP İŞLEMLERİ ÇKYS’den Günlük HİTAP Listelerin İndirilmesi ve İl Kullanıcılarına E-Posta ile gönderilmesi SGK HİTAP Modülündeki İPC (İdari Para Cezası) Listelerinin) İndirilerek ÇKYS’den gerekli düzeltmelerin yapılması HİTAP ile ilgili Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve SGK ile gerekli yazışmaların yapılması İl kullanıcıları ve diğer kurumlardan gelen talep doğrultusunda ÇKYS ve HİTAP Modülünde gerekli düzeltmelerin yapılması

18 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YERİNDE EĞİTİM
SİCİL İŞLEMLERİ SÜREÇLERİ 8. DOSYA ALIMI VE DEVİR İŞLEMLERİ 8.1.1.Bakanlığımız Bağlı Birlikleri ve Diğer Kurumlardan Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak merkez e veya taşra teşkilatına atanan personelin özlük dosyaları, mal beyanı ve sicil raporlarının alınması Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak merkez e veya taşra teşkilatında görev yapmakta iken Bakanlığımız Bağlı Birlikleri ve Diğer Kurumlara atanan personelin özlük dosyaları, mal beyanı ve sicil raporlarının gönderilmesi 8.1.3.Bulunamayan, sehven gönderilmeyen veya alınamayan özlük dosyalarıyla ilgili arşiv çalışması yapılması

19 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YERİNDE EĞİTİM
SİCİL İŞLEMLERİ SÜREÇLERİ 9. ASKERE GİDİŞ VE ASKERLİK DÖNÜŞ İŞLEMLERİ 9.1.1.Askerlik nedeniyle görevinden ayrılan personelin ayrılış girişlerinin yapılması 9.1.2.Askerlik sonrası göreve başlayan personelin terhis belgesi bilgileri ve başlayışlarının girilmesi Askerlik işlemlerinin kontrolü yapılarak ilgili eksiklik ve hataların giderilmesi 9.1.4.Hizmet borçlanmasında personelin askere gidiş ve dönüşünde Makam Onayı alınması. 9.1.5.Makam Onayına istinaden askerlik için görevinden ayrılan ve askerlik sonrası görevine başlayan personelin bilgilerinin maaş mutemetliği ve Merkez Saymanlık Müdürlüğü’ne bildirilmesi

20 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YERİNDE EĞİTİM
SİCİL İŞLEMLERİ SÜREÇLERİ 10. BİLGİ EDİNME İŞLEMLERİ BİMER, SBNET, SABİM yoluyla gönderilen İş ve işlemler hakkındaki bilgi edinme taleplerine istinaden ÇKYS, dosya ve mevzuat incelemesi sonucu konuyla ilgili elektronik ortamda bilgi verilmesi ve varsa ÇKYS’de gerekli düzeltmelerin yapılması

21 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YERİNDE EĞİTİM
SİCİL İŞLEMLERİ SÜREÇLERİ 11. GÖRÜŞ BİLDİRME VE ALMA İŞLEMLERİ İl Sağlık Müdürlüklerinden gönderilen sicil işlemleri ile ilgili sorunlar ve bilgi talepleri için görüş bildirilmesi Sicil işlemleri ile ilgili net olmayan konularla ilgili Hukuk Müşavirliği’nden ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’ndan Görüş alınması

22 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YERİNDE EĞİTİM
SİCİL İŞLEMLERİ SÜREÇLERİ 12. ADRES TESPİTİ İŞLEMLERİ Mahkeme, İcra Müdürlüğü ve Savcılıklarca kendi iş ve işlemleri için talep edilen personelin görev yeri adreslerinin bildirilmesi ve Hukuk Müşavirliği’ne bilgi verilmesi

23 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YERİNDE EĞİTİM
SİCİL İŞLEMLERİ SÜREÇLERİ 13. PERSONEL YILLIK İZİN VE RAPOR İŞLEMLERİ Genel Müdürlüğümüzde görev yapan personelin yıllık izinlerinin düzenlenmesi, varsa hataların giderilmesi ve takibinin yapılması Talep halinde personele yıllık izin, evlilik, babalık, ölüm izni verilmesi ve takibinin yapılması Heyet Raporu, Sağlık Raporu, Refakat Raporunun ÇKYS’ye girilmesi ve takibinin yapılması Yıllık iznini yurtdışında geçirmek isteyen Genel Müdürlüğümüz ve merkez personelinin yurtdışı izin onaylarının alınması ve takibinin yapılması

24 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YERİNDE EĞİTİM
SİCİL İŞLEMLERİ SÜREÇLERİ 14.DİPLOMA VE EĞİTİM BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ İŞLEMLERİ Genel Müdürlüğümüze gönderilen diploma, sertifika ve hizmet içi eğitim belgelerinin ÇKYS’ye işlenmesi Diploma ve eğitim ile ilgili eksiklik ve hataların giderilmesi Diploma ve eğitim ile ilgili bilgi ve belge için arşiv çalışması yapılması Okul ve eğitim evraklarının ÇKYS’ye işlenmesinden sonra intibak işlemi için terfiye gönderilmesi

25 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YERİNDE EĞİTİM
SİCİL İŞLEMLERİ SÜREÇLERİ 15. ŞEHİTLİK BELGESİ, BAŞARI BELGESİ, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE MAAŞ ÖDÜLÜ VERİLMESİ İŞLEMLERİ Bakanlığımızın 25/09/2012 tarih ve sayılı Şehitlik Belgesi Düzenlenmesine Dair Yönergesi’ne istinaden Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarında görev yapan personelin yurtiçi ve yurt dışı görevlerinin ifası sırasında veya görevleri sebebiyle şehit olmaları halinde, şehit ailelerinin talebi halinde Bakanlığımızca, Bakanlık Onayı alındıktan sonra Şehitlik Belgesi düzenlenir ve ilgili sağlık müdürlüğüne gönderilir. S.K maddesine istinaden Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarında görev yapan personele, üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı Bakanlığımızca, Bakanlık Onayı alındıktan sonra Başarı Belgesi, Üstün Başarı Belgesi veya Maaş Ödülü Belgesi düzenlenir ve ÇKYS’ye giriş yapılır.

26 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YERİNDE EĞİTİM
SİCİL İŞLEMLERİ SÜREÇLERİ 16. TABİP ÜNVANLI PERSONELİN DHY BİTİRME İŞ VE İŞLEMLERİ Bakanlığımız taşra teşkilatına (İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 Komuta Kontrol Merkezi veya 112 Acil Servis İstasyonu) 3359 Sayılı Kanuna göre DHY’li olarak atanan tabip ünvanlı personelin bu sürelerinin bitiminde ilgili valilikçe DHY Bitirme Formu doldurulduktan sonra ilgili valiliğin üst yazısı ile bu formun Bakanlığımıza gönderilmesi halinde ÇKYS üzerinden ilgili personelin DHY Sonlandırma işlemleri yapılır ve ilgili valiliğe yazı ile bilgi verilir.

27 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YERİNDE EĞİTİM
BENİ DİNLEDİĞİNİZ TEŞEKKÜRLER.


"YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZLÜK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SİCİL İŞLEMLERİ BİRİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları