Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ulaşım Sorunları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ulaşım Sorunları."— Sunum transkripti:

1 Ulaşım Sorunları

2 Günümüz dünyasında;ulaşım sistemlerinin toplum yaşamında ne denli önemli olduğu bilinmektedir. Ülkemiz sahip olduğu coğrafyasıyla çağlar boyunca Avrupa ve Asya kıtaları arasında bir köprü görevi görmüştür. Türkiye çağlar boyu çeşitli kültürler ve uygarlıkların beşiği olurken,kara,deniz ve hava ulaşımının vazgeçilmez uygulama alanı olmuştur.

3 Turizm geliştikçe, ulaşımın tatil süresi içindeki payını azaltmak için, ulaşım araçlarının hızlı artmış, ulaşım sistemleri arasındaki yarışma, güven, konfor, düzenlilik gibi şartları gerçekleştirmiştir.

4 Turizm olayı düşünüldüğünde akla ilk gelen olay genellikle ulaşımdır
Turizm olayı düşünüldüğünde akla ilk gelen olay genellikle ulaşımdır. Turizmin kavramsal olarak açıklanması da bu yönde yapılmaktadır. Turizm faaliyetini gerçekleştirmek isteyen insanlar sürekli ikamet ettikleri bir yerden başka bir destinasyona ulaşımını sağlamak amacıyla birtakım araçlar ve sistemlere ihtiyaç duymaktadır.

5 KARAYOLU Türkiye’de karayolu ağı sık olmasına rağmen, ulaşım hatlarının yüzey şekillerinin etkisi altında olduğu görülür. Kuzey ve güneyde dağların kıyıya paralel olarak uzanması, ancak belirli geçitlerden iç kısımlara ulaşım olanağı sağlamaktadır. Bu sebeple Karadeniz ve Akdeniz kıyılarını boyuna aşan karayolu hattı olmasına rağmen, iç kısımla bağlantı belirli geçitlerden olur. Bu durum turizmde tur hatlarını etkileyerek, turların bu geçitleri aşan karayollarını izlemesine sebep olmaktadır.

6 Kent nüfusunun sürekli olarak artması, ulaşım sorunlarının da büyümesine neden olmaktadır. Her yıl binlerce ulaşım aracının trafiğe çıkmasıyla, kara ulaşımı herkesi ilgilendiren bir sorun halini almıştır. Özellikle şehir içi ulaşım sorunları, İstanbul gibi yerleşim yerlerinde hayati derecede önem kazanmıştır. Şehir içi ulaşım sistemini, canlı organizmaların dolaşım sistemine benzetebiliriz. Bu sistemdeki aksamalar ekonomik ve sosyal hayatı da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, özellikle kent içi karayolu ulaşımının sağlıklı bir yapıya kavuşturulması zorunlu bir ihtiyaçtır. Kara ulaşımında pek çok nedenden kaynaklanan sorunlar vardır. Trafik sıkışıklığı, altyapı yetersizliği, kavşak yetersizliği, trafik sinyalizasyonundaki teknoloji yetersizliği vs gibi. Bu sorunlara yeni teknolojiler kullanılarak çözüm önerileri getirilebilir.

7 Karayolu ulaştırması iç turizm açısından incelenecek olursa, Türkiye ulaşımının etkisi altında olduğu görülür. Türkiye ulaşımında şehirlerarası yolcu taşımacılığının % sı karayolu, % 4.12 si demiryolu, % 1.18 i denizyolu, % 0.74 ü havayoluyla yapılmaktadır Türkiye yüzölçümü bakımından büyük bir ülke olmasına rağmen hava ulaşımı belirli merkezlere yapılmakta, demiryolu ve denizyolu ulaşımında yolcu taşımacılığında yeterli ölçüde faydalanılmamaktadır. Türkiye’de ulaşım sistemlerinin bu şekilde kullanımı iç turizm ulaştırmasını da etkilemektedir. Türkiye ulaşım sistemleri arasında karayolunun payı göz önüne alınırsa iç turizmde karayolundan büyük ölçüde faydalanıldığı anlaşılır.

8 DENİZYOLU ULAŞTIRMASI
Turizm sektörünün ve turistlerin deniz yolları acısından beklentileri, karayollarından beklentilerinden farklı değildir: istenen, ileri teknolojiyle donatılmış, güvenli, bilinçli, uzmanlaşmış personel tarafından yönetilen sistem ve kullanılan araçlarla, hızlı konforlu ekonomik ulaşım olanağıdır

9 Denizyolu ulaşımının yolcu taşımacılığından çok yük taşımacılığına yönelik olması ve denizyolunun yolcu taşımacılığında da payının çok düşük olması (% 1.18) turizm ulaştırmasını da etkilemektedir.

10 Yatların giriş-çıkış işlemlerinde yaşanan bürokratik işlemler
Marina yatırımlarında yaşanan yoğun bürokratik işlemler Son yıllarda taleplerin yoğunlaştığı kurvaziyer turizmin teşvik edilememesi ve deniz yolu ile turist getiren gemilerin limanlara olan taleplerin az olması, Günübirlik gezi tekneleriyle yapılan gezilerin hizmet kalitelerinin düşüklüğü

11 HAVAYOLU Türkiye turizminde havayolu ulaşımının büyük önemi vardır. Turist gönderen ülkelere uzak olması ve yüzölçümünün büyük olması yüzünden Türkiye içinde organize turlar havayolu bağlantılıdır.

12 Türkiye’de şehirlerarası hava ulaşımı 1933 yılında, Ankara-İstanbul arasında başlamış, 1947 de Atina hattı ile yurt dışına açılmıştır. Havayoluyla taşınan yolcu sayısı 1933 de 460 (5 uçak), 1963 de (20 uçak), 1973 de (26 uçak) yolcuya ulaşmıştır.

13 Personel sayısının ve yetişmiş personelin azlığı, organizasyon şemalarında gösterilen birimlerin oluşmamasına neden olmaktadır Havayolu sektöründe işletmenin ömrünün sürdürülebilmesi için uzun vadeli planlar yapması gerekmektedir. Bu planlar yılda sonuçlandığı için çalışanların sık sık değişmemesi gerekmektedir Havayolu işletmelerinde bilgi işlem sisteminin etkinliği arttırılmalı, bütün birimlerle doğrudan ilişki kurularak, ünite ve birimler arasında koordinasyon sağlanıp idari ve destek faaliyetlerinin daha iyi olması sağlanmalıdır Havayolu işletmeleri yapılanmalarında mutlaka kalite sistemi kullanma gereği Çağdaş teknoloji ve insan kaynağı açılarından yetersiz olması çoğu yatırımlarda yabancı firma ve ürünlerinin kullanılmasını gerektirmekte, ancak bilgi ve denetim yetersizliği yüzünden genelde olumsuz ve yüksek maliyetli sonuçlar elde edilmektedir.

14 DEMİRYOLU Türkiye’de demiryolu yapımı 1856 da İzmir-Aydın hattının yapımıyla başlamıştır Modern anlamda turizm hareketleriyle Osmanlı İmparatorluğunun 1863’de tanışması ve 1870’de İstanbul’u Paris’e bağlayan “ Orient Expres (Şark Demiryolu)” nun açılışı, turist sayısının daha sonraki artışında etkili olmuştu. İstanbul’daki ilk otellerin yapımı bunu daha da teşvik etti. Gelişmiş ülkelerde demiryolu, yolcu taşımacılığında birinci sırada yer almaktadır. ABD ve Avrupa'da ulaşımın yarıdan çok yükünü demiryolları üstlenmektedir. Hatta bu ülkelerde demiryolları, havayollarıyla rekabet eder düzeye ulaşmıştır. Hava alanları şehir dışındadır. Bu alanlara ulaşana kadar bir hayli zaman geçmektedir. Demiryolu istasyonları ise şehrin içindedir. Ayrıca ulaşım maliyeti olarak demiryolu ulaşımı havayoluna göre bir hayli düşüktür.

15 Doğu Karadeniz Bölümü, Antalya Bölümü, Hakkari Bölümü ve Menteşe yöresi demiryolu ulaşımının olmadığı alanlardır. Demiryollarımızın yapım tekniği eski tekniğe dayanmaktadır. Yol boylarında ileri işletmeciliğin gerektirdiği düzeltmeler yapılmamıştır En büyük sorun yolcu değil de yük taşımacılığında kullanılmaktadır.

16 Türkiye’de turizm ulaştırması, Türkiye ulaşımının etkisi altındadır
Türkiye’de turizm ulaştırması, Türkiye ulaşımının etkisi altındadır. Türkiye’de gelişmiş bir karayolu ağının bulunması ve ulaşımda karayolunun payının yüksek olması (% 93.96) iç ve dış turizm ulaştırmasını da etkilemektedir. Bireysel veya kitlesel turizm hareketleri belirli karayolu hatlarını izlemektedir. Tur hatları özellikle iç kesimleri kıyıya bağlayan karayollarına bağlı kalmaktadır. Bu durum ana karayollarına bağlı kalmaktadır. Bu durum ana karayollarına göre içeride kalan şehirlerin turizme daha geç açılmasına yol açmaktadır (Amasya, Tokat gibi). Karayolu ulaşımının gelişmiş olması turizmin geniş alanlara yayılmasını sağlamıştır. Denizyolu ulaşımının yolcu taşımacılığından çok yük taşımacılığına yönelik olması ve denizyolunun yolcu taşımacılığında da payının çok düşük olması (% 1.18) turizm ulaştırmasını da etkilemektedir. Turizmde denizyolu ulaşımından iç hatlarda Karadeniz, İstanbul-İzmir ve Marmara Denizi hatları, dış hatlarda Adriyatik ve Kıbrıs hatlarından faydalanılır. Demiryolu ulaşımı yolcu taşımacılığında karayolundan sonra gelmekle beraber düşük bir oran gösterir (% 4.12). Ulaşımda demiryolunun payını artırmak için konan özel uygulamalar özellikle iç turizmi de canlandıracaktır. Demiryolu Ulaşımında “ Buharlı Tren Turları” ve “ Özel Tren Turları” yla konaklama, ağırlama, ve ulaşımı bir arada sunan Tren Turizmi başlatılmıştır. Anadolu’nun çok sayıdaki tarihi şehrine uğrayan tren turlarının Kültür Turizmi bakımından önemi vardır. Türkiye’ nin turist gönderen başlıca ülkelere uzak olması ve büyük bir ülke olmasından havayolu ulaştırması turizmde önem taşımaktadır.Sonuç olarak Türkiye’de ulaşım ve turizm yakın ilişki içindedir ve turizm ulaşım sistemlerine bağlı olarak yayılmaktadır.

17 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler


"Ulaşım Sorunları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları