Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Turizmin gelişimi, büyük ölçüde doğal kaynaklara bağlıdır.Turizmin gelişmesi doğaya zarar vermektedir. Doğal kaynakların içinde turizm için vazgeçilmez.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Turizmin gelişimi, büyük ölçüde doğal kaynaklara bağlıdır.Turizmin gelişmesi doğaya zarar vermektedir. Doğal kaynakların içinde turizm için vazgeçilmez."— Sunum transkripti:

1

2 Turizmin gelişimi, büyük ölçüde doğal kaynaklara bağlıdır.Turizmin gelişmesi doğaya zarar vermektedir. Doğal kaynakların içinde turizm için vazgeçilmez iki eleman su ve arazi olup, bunlar, turizm aktiviteleri nedeniyle zarar görebilmektedir.

3 Mersin – Anamur Göksu Deltası

4 Marmaris Türkiye’nin en çok yeğlenen turizm bölgesidir. İlçe, çevresine doğru sürekli büyümektedir. Çevrede ormanlar yakılmakta, kesilmekte turistik tesisler için, yasal olmayan yollarla yer kazanılmaktadır. İlçe çevresindeki köyler Marmaris’in mahalleleri durumuna gelmektedir.

5 TURİZMİN DOĞAL ÇEVREYE OLUMLU ETKİLERİ Çevrenin korunmasına hız verir. Eski yapıtlar için düzenlemeler yapılır. Turizm bölgelerinin iyileştirilmesi hızlanır. Yasal ve hukuksal düzenlemeler getirilir. Doğal yapıların korunması, yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesine yardımcı olur.

6 TURIZMIN DOĞAL ÇEVRE ÜZERINDEKI OLUMSUZ ETKILERI: yerleşim yerleri ve turistik kompleksler doğal zenginliklerin turizm adına aşın ve dengesiz kullanımı bitki örtüsünde su kalitesi hava kalitesi doğal hayat ve arazi kullanımı üzerinde olumsuz etkiler görülebilir..

7 TURIZMIN BITKI ÖRTÜSÜ ÜZERINDEKI ETKILERI Kamping ve piknik faaliyetlerinde ateş kullanımı ve dikkatsizliği sebebi ile çıkan orman yangınları, Yapılaşma için ağaç kesimi Çöp dökme yoluyla doğal bitki örtüsünün kirlenmesi Rekreasyonel ve turistik faaliyetler neticesi toprağın giderek sıkışması ve erozyona neden olması, bitki örtüsünün değişime uğraması ve bitki türlerinde farklılaşmaya yol açması.

8 TURIZMIN SU KALITESI ÜZERINDEKI ETKILERI Tüm Akdeniz ülkelerinde turizmden kaynaklanan "atık su" miktarı yıldan yıla artmaktadır. Halen ortalama 400 milyon m3 olarak tahmin edilen atık su miktarının 2025 yılında 1.5 milyar m3 seviyesine ulaşabileceği sanılmaktadır.

9 Turizmin su kalitesini bozucu diğer bir yönünü de "katı atıklar" teşkil eder. Akdeniz'de kıyısı bulunan ülkelerin turizmden kaynaklanan katı atık miktarı ortalama 2.8 milyon ton olarak tespit edilmiş ve bu miktarın 2025 yılında 812 milyon tona yükseleceği tahmin edilmektedir

10 TURIZMIN HAVA KALITESI ÜZERINDEKI ETKILERI Turistik alanlarda normal trafiğe ek oiarak tur otobüsleri ve turistlerin araçları nedeniyle motorlu araç kullanımı artabilmektedir. Bu artış sonucu egzozlardan çıkan gazlar ve dumanlar havayı kirletebilmektedir. Fakat turistik alanlardaki bitki örtüsü havayı temizlemede oldukça etkilidir.

11 TURIZMIN DOĞAL HAYAT ÜZERINDEKI ETKILERI Turizm amaçlı yapılaşma özellikle kıyılarda yaşayan veya üreyen canlıların nesillerinin tükenmesine ya da türlerinin değişimine ve göç etmelerine sebep olmaktadır. Av turizmi ile ilgili faaliyetlerde de dikkatli davranılması gerekmektedir.

12

13

14

15 BETÜL SARAÇ G1113.10018 KEVSER YIĞIN G1213.10026 EDA GÜRKAN G1213.10303 ÖZLEM SÖNMEZ G1213.10304


"Turizmin gelişimi, büyük ölçüde doğal kaynaklara bağlıdır.Turizmin gelişmesi doğaya zarar vermektedir. Doğal kaynakların içinde turizm için vazgeçilmez." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları