Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİT 101 2. ve 3. Ders - Çalışma Soruları. 1. Tanzimat Fermanı’nda, aşağıda verilenlerden hangisinde ıslahat yapılması öngörülmemiştir? A. Yargı B. Vergi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİT 101 2. ve 3. Ders - Çalışma Soruları. 1. Tanzimat Fermanı’nda, aşağıda verilenlerden hangisinde ıslahat yapılması öngörülmemiştir? A. Yargı B. Vergi."— Sunum transkripti:

1 AİT 101 2. ve 3. Ders - Çalışma Soruları

2 1. Tanzimat Fermanı’nda, aşağıda verilenlerden hangisinde ıslahat yapılması öngörülmemiştir? A. Yargı B. Vergi C. Askerlik D. Tarım E. Yönetim

3 2. Kanun-i Esasi’nin kabulu ile birlikte Osmanlı Devleti’nde parlamenter düzene geçilmiştir. Kanun-i Esasi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, demokrasi ilkesi ile bağdaşmamaktadır? A. Azınlıklara siyasi haklar verilmesi B. Meclisin, Ayan ve Mebusan Meclisi olarak ikiye ayrılması C. Mebusan Meclisi’ni halkın seçmesi D. Meclisi açma ve kapama yetkisinin padişaha verilmesi E. Batıcılığı savunması

4 3. Aşağıdakilerden hangisi, II. Mahmut döneminde gerçekleşen yeniliklerden değildir? A. İlk resmi gazetenin çıkarılması B. İlk resmi devlet matbaasının açılması C. İlk nüfus sayımının yapılması D. Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderilmesi E. Posta teşkilatının kurulması

5 4. Aşağıda verilenlerden hangisi III. Selim döneminde gerçekleşen yenilikler arasında yer almamaktadır? A. İrad-ı Cedid’in kurulması B. Nizam-ı Cedid’in kurulması C. Devlet matbaasının açılması D. Sekban-ı Cedid’in kurulması E. Avrupa başkentlerinde daimi elçilikler açılması

6 5. Osmanlı Devleti’nde “Her gücün üstünde yasa gücünün olduğu”, ilk kez aşağıdakilerden hangisi ile kabul edilmiştir? A. Islahat Fermanı B. I. Meşrutiyet C. Gülhane Hattı Hümayunu D. Genel Borçlar İdaresi E. II. Meşrutiyet

7 6. Osmanlı Devleti’nde Batılaşma hareketi ilk kez aşağıdaki alanlardan hangisinde görülmüştür? A. Tarım B. Askerlik C. Yönetim D. Hukuk E. Sanayi

8 7. Aşağıdaki verilen yargılardan hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları içinde bulunan Balkan milletlerinin Osmanlı’dan ayrılmak için isyanlara başlamalarının nedenleri arasında bulunmamaktadır? A. Osmanlı yönetiminin yetersizliği B. Rusya’nın Balkanlarda Slav birliğini kurmaya çalışması C. Dini baskılara uğramaları D. Batı Avrupa’yla azınlıkların siyasi ilişkileri E. Osmanlı yerel yöneticilerinin halka baskı uygulanması


"AİT 101 2. ve 3. Ders - Çalışma Soruları. 1. Tanzimat Fermanı’nda, aşağıda verilenlerden hangisinde ıslahat yapılması öngörülmemiştir? A. Yargı B. Vergi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları