Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SORULAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SORULAR"— Sunum transkripti:

1 AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SORULAR
Prof.Dr.Tevfik NOYAN Rektör Yardımcısı, Komisyon Başkanı, Ordu Üniversitesi

2 Soru 1. Akademik teşvik verilen faaliyetler için esas alınan yasa metni nedir?
Cevap: 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ek 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Akademik teşvik ödeneği Ek Madde 4 – (Ek: 5/11/ /2 md.) : Her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanır” hükmü esas alınarak hazırlandığı için ulusal kongre, idari görev, ders görevleri gibi faaliyetler teşvik kapsamı içine alınmamıştır.

3 Soru 2: 2015 yılı faaliyetleri alt komisyona nasıl sunmam gerekir?
Cevap: tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerin YÖKSİS sistemine girilmesi gerekiyor. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından YÖKSİS üzerinde iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır tarihinde çalışmalar bitecek ve YÖKSİS’e girilen faaliyetlerin puanlaması da bu sistem üzerinden yapılacaktır. Üniversitelerin veya öğretim elemanlarının ayrı bir hesaplama proğramı kullanmasına ihtiyaç olmayacaktır. YÖKSİS üzerinden çıktı alınacak, imzalandıktan sonra alt komisyona faaliyetlerin bir çıktısı dosya olarak sunulacaktır.

4 Yükseköğretim Kurulu Akademik Özgeçmiş Sistemi
Kişisel Bilgiler Öğrenim Bilgisi Yabancı Dil Bilgisi Akademik Görev Yönetilen Tezler Proje Görevleri İdari Görev Üniversite Dışı Deneyim Araştırma/Üyelikler/Sertifikalar/Kurslar vb. Ödüller / Patentler / Tasarım Dersler ÜAK Temel Alan Yayınlar Makale Kitap Bildiri Yayın Hakemliği Editörlük Sanatsal Faaliyetler 13 Ana Alan 24 Alan

5

6 Yükseköğretim Kurulu Akademik Özgeçmiş Sistemi
Bilim ve Sanayi Bakanlığı Üniversite TÜBİTAK Üniversitelerarası Kurul Doçentlik İşlemler Sağlık Bakanlığı Diğer paydaşlar Akademisyenler

7 Başvuru İşlemleri 1 Akademik Teşvik Başvuru işlemi için Akademisyen Başvuru Başlat butonu ile başvurusunu başlatır.

8 Başvuru İşlemleri 2 Başvurusunu başlatma işlemini yaptıktan sonra Sonraki» butonu ile Veri Kontrol Formuna erişir. Akademik Özgeçmiş sisteminde bulunan Kişisel Bilgiler Öğrenim Bilgisi Akademik Görev Üak Temel Alan Formlarına veri girip girmedi kontrol edilir. Bu bölümde istenen veriler girilmiş ise Sonraki» butonu ile ilerler

9 Başvuru İşlemleri 3 FAALİYET BEYAN
Akademik Özgeçmiş sistemine girdiği Faaliyetlerinden aktif döneme (2015) ait verileri listelenir Faaliyet Türü Seçer Faaliyet Listesinden yönetmeliğe uygun faaliyet kaydının yanındaki ikonuna basarak beyan listesine ekler. Sonraki» butonu ile ilerler

10 Başvuru İşlemleri BAŞVURU BİTİME VE ÇIKTI 4
Evrak Oluştur butonu ile beyan ettiği faaliyetlere ait bilgiler ve Akademik teşvik Puanını içeren dosyasını oluşturur ve Bilgisayarına indirir. Evrak : Akademik teşvik Raporu

11 Soru 3: Ulusal kongreler teşvik kapsamında mıdır?
Cevap: Ulusal kongrede sunulan tebliğ, bildiri vs. hiçbir şekilde değerlendirmeye alınılmayacaktır.

12 Soru 4: DOI numarası olan eserimi faaliyet olarak sunabilir miyim?
Cevap: Yönetmelik kapsamında teşvik alabilmek için eserlerin basılı olma şartı aranmaktadır. Dolayısıyla DOI numarası alınsa da yayınlanmadığı sürece o eser teşvik kapsamı dışında değerlendirilecektir.

13 Soru 5: Akademik teşvik başvuru takvimi nasıl işleyecektir?
Cevap: Üniversitemiz web sayfasında takvim yayınlanmış olup, bu konuda ilgili birimlere bilgilendirme yazısı gönderilmiştir Akademik Teşvik Başvuru Takvimi Ordu Üniversitesi             Akademik Teşvik başvurularına ilişkin Rektörlüğümüz Akademik Teşvik Komisyonu tarafından belirlenen takvim aşağıdadır. a - Başvuru Süresi:       01 Ocak - 15 Ocak 2016 b - Başvuruların Bölüm / Anabilim Dalı Komisyonları tarafından değerlendirilip sonuçlandırılmaları:       15 Ocak – 22 Ocak 2016 c - Birimlerin değerlendirme sonuçlarını Rektörlüğe göndermeleri:       25 Ocak 2016 d - Akademik Teşvik Komisyonu tarafından incelenmesi:       26 Ocak – 05 Şubat 2016 e - İtiraz Süresi:       5 Şubat – 10 Şubat 2016 NOT: Akademik faaliyetlere ilişkin başvurularda YÖKSİS’ ten (https://yoksis.yok.gov.tr) alınan çıktı kullanılacaktır.

14 Soru 6: Hesaplamada hangi kadro unvan katsayı esas alınacaktır?
Cevap: Kişinin atanmış olduğu kadro esas alınacaktır. Örneğin doçent ünvanı alan bir öğretim üyesi kadroya atanmamış ise çalıştığı kadro esas alınarak (yardımcı doçent kadrosunda çalışıyor ise yardımcı doçent unvan katsayısı esas alınacaktır). Örneğin Kasım ayında doçent kadrosuna atanmış ise Ocak-Kasım arası yardımcı doçent, Kasım-Aralık arası doçent unvan kadrosu katsayısı esas alınarak hesaplama yapılacaktır. (Madde 5: (13) Puanlamalarda ve ödemelerde öğretim elemanının akademik teşvike konu faaliyetlerini yaptığı sırada bulunduğu kadro unvanı esas alınır)

15 Soru 7: Öğretim elemanı istifa etmiş ise akademik teşvikten yararlanılacak mıdır?
Cevap: Yönetmelik çalışma esasını dikkate aldığından, öğretim elemanı çalışmadığı için teşvikten yararlanamayacaktır. Görevlendirmesi olan kadrosunun bulunduğu üniversitenin ilgili komisyonuna başvurması gerekiyor.

16 Soru 8: Projelerin değerlendirilmesinde tarih kriteri ne olacaktır?
Cevap: Projenin desteklendiği kurum tarafından projenin sonuçlandığına dair komisyon kararı esas alınacaktır. (MADDE 6- (1) Ödülün değerlendirilmesinde ödülün alındığı, projelerin ve araştırmaların değerlendirilmesinde projelerin ve araştırmaların sonuçlandığı, tasarımların değerlendirilmesinde tasarımın sonuçlandığı, patentlerin değerlendirilmesinde patentin tescil edildiği ve sergilerin değerlendirilmesinde ise serginin açıldığı tarih esas alınır)

17 Soru 9: Atıf puanı hesaplanırken yazar sayısına bölünecek midir?
Cevap: Evet bir eser için toplam puan olan 1 puan, makaledeki yazar sayısına bölünerek hesaplama yapılacaktır. (Örneğin beş yazarlı makale ise 1/5=0,2 puan alınacaktır.) (Madde 7: (6) Özel bir paylaşım oranı olmayan faaliyetler için “oran/kişi sayısı” oranı dikkate alınır). Atıfta sıralama dikkate alınmaksızın, bölüm sonucu elde edilen puandan herkese eşit olarak yararlanacaktır. Yayın ve uluslararası bildirilerde karşılık gelen puan kişi sırasına göre değerlendirilecektir.

18 Soru 10: Editörlükte puan editör sayısına bölünecek midir?
Cevap: Editörlükten sayıdan bağımsız puan alınacaktır. Konferans kitabı editörlüğü için uluslararası kongre ise değerlendirilmeye alınacak, ulusal kongre ise değerlendirilmeye alınmayacaktır.

19 Soru 11: Ulusal ve uluslararası dergiler için değerlendirilen makaleler için (hakemlik) puan alınacak mıdır? Cevap: Yönetmeliğin faaliyet ve puan tablosunda 3 nolu yayın başlığında yer alan “Diğer (Teknik not, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap kritiği, araştırma notu, bilirkişi raporu ve benzeri)” kapsamında değerlendirilebilecektir.

20 Soru 12: Aynı konulu sergi birden fazla yerde sergilenmişse puanlama nasıl olacak?
Aynı konulu sergi birden fazla yerde sergilenmişse, her biri için ayrı puan değil, tek bir puana tabi olacaktır.

21 Soru 13: Orkestra puanlaması nasıl olacak?
Cevap: orkestra puanlaması kişiden bağımsız olarak puanlanacaktır. Kişi sayısına alınacak puan bölünmeyecektir.

22 Soru 14: Hesaplama nasıl olacaktır.
Cevap: Faaliyetlerden en az 30, en çok 100 puan toplamak gerekiyor. Aşağıda bu konuya ilişkin farklı örnekler verilmiştir

23 HESAPLAMALAR Faaliyet puanı hesaplanırken alt faaliyet oranları;
Profesör ve doçent kadrosunda bulunanlar için 1, Yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için 1,5 Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman kadrolarında bulunanlar için 2, Uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarında bulunanlar için 1, ile çarpılır.

24 HESAPLAMA En yüksek Devlet memuru brüt aylık tutarının; (9500x0,083084=789,30 TL) Profesör kadrosunda bulunanlar için %100'üne, Doçent kadrosunda bulunanlar için %90'ına, Yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için %80'ine, Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlar için %70'ine, akademik teşvik puanının yüze bölünmesiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanır.

25 Akademik Teşvik Ödeneğinin Hesaplanması
EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI Yürürlük Tarihi Aylık Katsayı Gösterge Ek Gösterge En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (TL/YTL) 1 Ocak 2015 0,079308 1.500 8.000 753,43 1 Temmuz 2015 0,083084 789,30 2016 0,088069  836,6555 Akademik teşvik ödemesi tutarı Akademik kadro unvanlarına göre belirlenmiş olan oran En yüksek Devlet memuru brüt aylığı X X (akademik teşvik puanı/100) 836,6555

26 Akademik kadro unvanlarına göre belirlenmiş olan oran
Öğretim Üyesi PROFESÖR 100% DOÇENT 90% YARDIMCI DOÇENT 80% Öğretim Elemanı ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 70% ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OKUTMAN UZMAN ÇEVİRİCİ EĞT-ÖĞRT. PLAN. Akademik teşvik ödemesi tutarı Akademik kadro unvanlarına göre belirlenmiş olan oran En yüksek Devlet memuru brüt aylığı X X (akademik teşvik puanı/100) 1 836,66 X PROFESÖR: DOÇENT: 0,9 YRD. DOÇENT: 0,8 Öğretim Elemanı : 0,7

27 (akademik teşvik puanı/100)
X (akademik teşvik puanı/100) Akademik Faaliyet Türü Puanı Akademik Faaliyet Türü Puanı akademik teşvik puanı = + + Faaliyet Puan (1)     PROJE 30 (2)     ARAŞTIRMA (3)     YAYIN (4)     TASARIM (5)     SERGİ (6)       PATENT (7)     ATIF (8)     TEBLİĞ (9)     ÖDÜL Maksimum Toplam 100 (Max) 30 (Max) 30 akademik teşvik puanı 100 geçemez Akademik teşvik puanı, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Faaliyet ve Puan Tablosu esas alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanır.

28 FAALİYET VE PUAN TABLOSU
Akademik Faaliyet Türü Puanı FAALİYET VE PUAN TABLOSU UNVAN KADRO UNVAN KATSAYI 1 PROFESÖR 2 DOÇENT 3 YARDIMCI DOÇENT 1,5 4 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 5 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 6 OKUTMAN 7 UZMAN 8 EĞT-ÖĞRT. PLAN. 9 ÇEVİRİCİ ALT FAALİYET DETAYI ORAN (%) Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi destekli proje 100 Diğer resmi kurum ve kuruluşlar tarafından destekli proje 85 Akademik Faaliyet Türü Puanı = Alt Faaliyet Türü Puanı + Alt Faaliyet Türü Puanı + ….. Faaliyet Puan Tablosu oranı Görev/kişi sayısı Alt Faaliyet Türü Puanı KADRO UNVAN KATSAYI X X = X 30 Sabit Birden fazla Öğretim Üyesi ile Profesör, Doçent: 1 Yayın/Ödül 1 a) Birinci isim için %100’ü, b) İkinci isim için %75’i, c) Üçüncü isim için %50’si, ç) 4 >= isim için “oran/kişi sayısı” d) senior ve correspondence author %90’ı Yrd. Doçent: 1,5 Araştırma Görevlisi: 0,85 2 Öğretim Görevlisi: .. 2 a) Yürütücü için %100’ü, b) Araştırmacı öğretim üyesi için %75’i, c) Araştırmacı; araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman ve uzman için %100’ü ç) Danışman; tüzel kişilerin yürütmüş olduğu projelerde %100’ü yürütücünün gerçek %50’si, Proje .. Okutman: 2 .. Uzman, Çevirici, Eğt-Öğrt. Plan: 1 Diğer Oran/Kişi Sayısı

29 Akademik teşvik ödeneğinin hesaplanması
MADDE 7- (1) ÖNEMLİ NOKTALAR (4) Birden fazla öğretim elemanıyla yayın yapılması veya ödül alınması halinde faaliyet türü puan teşvik oranlarının belirlenmesinde: a) Birinci isim için %100’ü, b) İkinci isim için %75’i, c) Üçüncü isim için %50’si, ç) Dördüncü ve sonrası (senior ve correspondence author hariç) isim için “oran/kişi sayısı” oranı, d) Senior isim (makaledeki son isim) için %90’ı (yayının yapıldığı alanda daha önce en az on adet uluslararası yayın yapmış olmak şartıyla), dikkate alınır. (5) Birden fazla öğretim elemanının görev aldıkları proje faaliyet türü puan teşvik oranlarının belirlenmesinde: a) Yürütücü için %100’ü, b) Araştırmacı öğretim üyesi için %75’i, c) Araştırmacı; araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman ve uzman için %100’ü ç) Danışman; kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerin yürütmüş olduğu projelerde %100’ü, yürütücünün gerçek kişi olduğu projelerde %50’si, (6) Özel bir paylaşım oranı olmayan faaliyetler için “oran/kişi sayısı” oranı dikkate alınır.

30 Örnek 1 Kadro Ünvanı: Doçent Kadro Unvan Oranı: 0,9
Alt faaliyet katsayısı: 1 Faaliyetler PROJE 1. Ulusal destekli proje (TÜBİTAK). %85=0,85 ARAŞTIRMA 1. Yurt dışı araştırma: %40=0.4 2. Yurt içi araştırma:%30=0,30 YAYIN (Tek Öğretim Elemanı) 1. Alanında uluslararası yayımlanan ders kitabı %80=0,8 2. Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü %60=0,6 3. SSCI, SCI-Exp, AHCI dergilerinde editörlük %30=0,3

31 Örnek 1 Akademik teşvik ödemesi tutarı = En yüksek Devlet memuru brüt aylığı x akademik kadro unvanlarına göre belirlenmiş olan oran x (akademik teşvik puanı/100)]. Akademik teşvik puanı=Alt faaliyet katsayısı x alt faaliyet oranları toplamı x 30 1. Proje: 30x0,85*1=25,5 2. Araştırma: 30 x (0,4+0,3) x1=21 3. Yayın: 30 x (0,8+0,6+0,3)x1=51>30=30 Akademik teşvik puanı=25, =76,5 Akademik Teşvik Ödeneği (Brüt)= 789,3 x 0,9 x 76,5/100= 543,4 Akademik Teşvik Ödeneği (Net)= Brüt tutar- Damga vergisi Akademik Teşvik Ödeneği (Net)=543,4-4,12=539,28 TL

32 Örnek 2 Kadro Ünvanı: Araştırma Görevlisi Kadro Unvan Oranı: 0,7
Alt faaliyet katsayısı: 2 Faaliyetler PROJE 1. Uluslararası destekli proje (Dünya Bankası) %100=1 2. Ulusal destekli proje (BAP) %30=0,3 YAYIN (Tek Öğretim Elemanı) 1. Özgün makale (SSCI dergilerinde yayımlanan tam makale %40=0,4 2. Özgün makale(Diğer hakemli dergilerde tam makale) (5 adet) %16 x 5=0,8 ATIF 1. yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda eserlerine yapılan atıf (2 adet) %2 x 2=0,4 2. Diğer hakemli ulusal dergilerde yazar olarak yer almadığı makalede eserine yapılan atıf (20 adet) %1 x 20= 0,2

33 Örnek 2 Akademik teşvik ödemesi tutarı = en yüksek Devlet memuru brüt aylığı x akademik kadro unvanlarına göre belirlenmiş olan oran x (akademik teşvik puanı/100)]. Akademik teşvik puanı=Alt faaliyet katsayısı x alt faaliyet oranları toplamı x 30 1. Proje: 30x (1+0,3) x2=78>30=30 2. Yayın: 30 x (0,4+0,8)x2=72>30=30 3. Atıf: 30 x (0,4 + 0,2) x 2= 14,4 Akademik teşvik puanı= ,4=74,4 Akademik Teşvik Ödeneği (Brüt)= 789,3 x 0,7 x 74,4/100= 411,06 Akademik Teşvik Ödeneği (Net)= Brüt tutar- Damga vergisi Akademik Teşvik Ödeneği (Net)=411,06-3,11=407,94 TL

34 ÖRNEK HESAPLAMA Alt faaliyet katsayısı=1 ÖRNEK 3-
Kadro unvanı= Profesör Kadro unvan oranı=1 Alt faaliyet katsayısı=1 Faaliyetler: PROJE 1. Ulusal destekli proje (Kalkınma Bakanlığınca desteklenen ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen projede Danışmanlık) % 0,85x%100=0,85 ARAŞTIRMA 1.Yurtdışı araştırma % 40=0,4 PATENT 1.Uluslararası tescillenmiş patent %100=1 TEBLİĞ 1. Uluslararası sempozyumda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ (3 adet) %20x3=0,6 ÖDÜL 1.TÜBİTAK’tan alınan ödül: %100=1

35 ÖRNEK HESAPLAMA CEVAP 3- Akademik Teşvik Puanı 1.Proje: 30x0,85x1=25,5
2.Araştırma:30x0,4x1=12 3.Patent:30x1x1=30 4.Tebliği:30x0,6x1=18 5.Ödül:30x1x1=30 Akademik Teşvik Puanı = 25, = 115,5 >100=100 Akademik Teşvik Ödeneği (Brüt): 789,30 x 1x 100/100=789,30 Akademik Teşvik Ödeneği (Net):789,3- 5,99=783,31 TL

36 AZAMİ TUTARLAR 2015 YILI ARALIK AYI İTİBARIYLA AKADEMİK PERSONELİN ALABİLECEĞİ MAKS. AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ UNVAN KADRO UNVANIORANI AKAD. TEŞVİK PUANI NET TUTAR (TL) PROFESÖR 1,00 100 783,31 DOÇENT 0,90 704,98 YARDIMCI DOÇENT 0,80 626,65 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 0,70 548,32 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OKUTMAN, ÇEVİRİCİ, EĞT-ÖĞR PL.

37 ÖRNEK HESAPLAMA Farklı kadro unvanlarına göre aynı akademik faaliyetlerin hesaplanmasına ilişkin örnek uygulama UNVAN KADRO UNVANI ORANI PROJE (TÜBA projesi) ARAŞTIRMA (Yurtdışı araştırma) YAYIN (u.a yayımlanan ders kitabı) ÖDÜL (Yurtdışı kurumdan alınan) AKADEMİK TEŞVİK PUANI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ NET TUTARI (TL) Oran Faaliyet Puanı PROFESÖR 1,00 0,85 26 0,40 12 0,80 24 86 669,73 DOÇENT 0,90 602,75 YARDIMCI DOÇENT 30 18 100 626,65 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/OKUTMAN 0,70 548,32 UZMAN/ÇEVİRİCİ/EĞİTİM ÖĞ. PLN. 468,81

38

39

40 Akademik teşvik yönetmeliği ve ödeme sistemine ilişkin sunumlara adresinden ulaşılabilmektedir. YÖKSİS’e ilişkin sorunlarda iletişim adresleri:

41 PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 14-15 Ocak 2016 Morfoloji Binası Konferans Salonu Kayıt ve Açılış 09:00 EĞİTMENLER: Prof. Dr. Adil DENİZLİ, Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Ankara Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi Doç. Dr. Gökçen BİRLİK DEMİREL Gazi Üniversitesi, Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Ankara Doç. Dr. Gökhan DEMİREL Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Ankara Doç. Dr. Memed DUMAN Hacettepe Üniversitesi, Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı, Ankara Yrd. Doç. Dr. Bora GARİPCAN Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, İstanbul ETKİNLİK KOORDİNATÖRLERİ Doç. Dr. Filiz KURALAY Ordu Üniversitesi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bekir Gökçen MAZI Ordu Üniversitesi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdür Yardımcısı Bu Çalıştay Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Tarafından Desteklenmektedir Katılım Sertifikalandırılacaktır. Çalıştay Programına web sayfamızdan (www.odumaral.odu.edu.tr) ulaşabilirsiniz.


"AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SORULAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları