Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014/2015 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI 1. DÖNEM İ NDE NELER YAPTIK NELER YA Ş ADIK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014/2015 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI 1. DÖNEM İ NDE NELER YAPTIK NELER YA Ş ADIK."— Sunum transkripti:

1 2014/2015 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI 1. DÖNEM İ NDE NELER YAPTIK NELER YA Ş ADIK

2 SENE BA Ş I Ö Ğ RETMENLER İ M İ Z İ SEM İ NERDE A Ğ IRLADIK

3 HEM B İ LG İ LEND İ K

4 HEM E Ğ LEND İ K

5 İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRÜMÜZ SAYIN GÜLTEK İ N ACAR’IN OKULUMUZU Z İ YARET İ YLE MUTLU OLDUK

6

7 Okulumuz ö Ğ renc İ ler İ N İ N B İ l İ msel çalI Ş malarINI ‘Makaleler’ adIyla k İ tapla Ş tIrDIK

8

9 OKUL MECL İ S BA Ş KANIMIZI SEÇT İ K

10

11

12 AKDEN İ Z ÜN İ VERS İ TES İ ’NDEN DEKANLARIMIZI A Ğ IRLADIK

13

14 ERASMUS PLUS PROJE TOPLANTISI İ Ç İ N BUDAPE Ş TE’YE G İ TT İ K

15

16

17

18 DR.Günsel İ -Bülent AkInsal İ lkö Ğ ret İ m Okulu ve İŞ Okulu’nu Z İ yaret Ett İ k

19

20

21

22 Ö Ğ retmenler Günü’nü KutladIk

23

24

25

26 ADOPEN Yönet İ m Kurulu Ba Ş kanI Mustafa Sak’I M İ SAF İ R Ett İ K

27 G İ R İŞİ MC İ L İĞİ N PÜF NOKTALARINI B İ R DE ONDAN D İ NLED İ K

28

29

30 İ lçe M İ llÎ E Ğİ t İ m Müdürümüz SayIn Gültek İ n ACAR´I makamInda z İ yaret ett İ k.

31

32 İ l M İ llî E Ğİ t İ m Müdürümüzü Z İ yaret ETT İ K

33

34 VEDA YEME Ğİ İ LE BEK İ R MÜDÜRÜMÜZ VE EK İ B İ NE OKULUMUZA KATKILARINDAN DOLAYI TE Ş EKKÜRLER İ M İ Z İ İ LETT İ K

35

36 MEVLANA’YI İ Y İ L İ K VE HO Ş GÖRÜ TEMALI PROGRAMLA ANDIK

37

38 Okulumuz HavacIlIk Kulübü Olarak THY’den P İ lot ve Hostes A Ğ IrladIk

39

40

41 AralIk 2014’Te Vel İ ToplantImIzI YaptIk

42

43

44

45 12.SINIFLARIMIZA TEST ÇÖZME TEKN İ KLER İ İ LE İ LG İ L İ SEM İ NER ALDIRDIK

46

47 7 ADET Deneme SInavI OLDUK

48

49 MEHMET AK İ F ERSOY´U ANMA PROGRAMINA KATILDIK

50

51

52 Toplu ta Ş Ima h İ zmet İ veren DC15 ve DK38 hatlarInIn okulumuz önünden geçmes İ n İ sa Ğ ladIk

53

54 TÜM PERSONEL İ M İ ZLE 2015’E MERHABA DED İ K

55

56

57 2.ERASMUS PLUS PROJEM İ Z İ N İ LK TOPLANTISINI İ TALYA’DA YAPTIK

58

59

60


"2014/2015 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI 1. DÖNEM İ NDE NELER YAPTIK NELER YA Ş ADIK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları