Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

O’ nun adı Noktaydı. Üzgündü. Ağlayarak yolda giderken öğretmenle karşılaştı. Öğretmen ona neden üzüldüğünü sordu. Noktada öğrencilerin onu unuttuğunu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "O’ nun adı Noktaydı. Üzgündü. Ağlayarak yolda giderken öğretmenle karşılaştı. Öğretmen ona neden üzüldüğünü sordu. Noktada öğrencilerin onu unuttuğunu."— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5 O’ nun adı Noktaydı. Üzgündü. Ağlayarak yolda giderken öğretmenle karşılaştı. Öğretmen ona neden üzüldüğünü sordu. Noktada öğrencilerin onu unuttuğunu söyledi. Öğretmen noktanın elinden tutarak sınıfa götürdü.

6 Öğretmen, öğrencilere noktanın nerelerde kullanıldığını anlatmaya başladı. Nokta, cümlenin sonuna konulur. Ali kitap okuyor. Kısaltmalarda nokta kullanılır. Dr. Ahmet hastalara bakıyor

7

8 Damla tatilde üç kitap okumuş.

9 2= Bazı Kısaltmalarda Kullanılır. Dr. (Doktor) Prof.(Profesör) Doç. (Doçent) Öğrt. (Öğretmen) Yzb.(Yüzbaşı) Av.(Avukat)

10

11

12 4=Tarih Yazımlarında; gün, ay, yıl arasında kullanılır:

13

14

15

16

17 1)Bu ev, bu okul, bu bahçe unutulur mu hiç? 2)Şu defter, şu kalem, o kitap hepsi bizim. 3)Buradaki öğrencinin, oradaki öğrenciden ne farkı olabilir?

18 Gelsin, yesin, otursun, kalksın, gıkım bile çıkmaz. Gitsin, okusun, adam olsun.

19 Sayın konuklar, Sevgili ö ğ renciler, De ğ erli izleyiciler,

20 Biricik yavrum, Evimizin gülü yavrum, Canım babacı ğ ım, Tatlı karde ş im,

21 Turgay, birinci sınıftan bu yana, kitap okumayı seviyor. Samet, matemati ğ i, Türkçeyi ve müzik dersini çok seviyor 5=Cümlelerde özellikle belirtilmek istenen ö ğ elerden sonra (özne, tümleç) konur

22

23

24 Birbirine ba ğ lı olmakla birlikte her biri kendi içinde ba ğ ımsız cümlelerin arasında kullanılan i ş arete noktalı virgül denir.

25 Bu tip cümleler birbirini açıklayan, güçlendiren,biri diğerine örnek olan cümlelerdir. Bu kullanım özellikle atasözlerinde görülür.

26

27 *Sayısal derslerden matemati ğ i, fizi ğ i; sözel derslerden Türkçeyi, co ğ rafyayı çok seviyorum.

28 *Kel ölür, sırma saçlı olur ; kör ölür, badem gözlü olur. *At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

29

30

31 Öykü ve romanlarda konu ş ma çizgisinden önce kullanılır: Kooperatif katibi ka ş larını çattı: - Yoo, böyle deme Gökhan Çavu ş. ****Gökhan Çavuş: ----Bırak açma o bahsi,dedi.

32 Tırnak içinde aktarılan ba ş kasına ait sözlerden ve konu ş malar da, konu ş ma çizgisinden önce kullanılır : Esra diyor ki: “sen yaptın?” Esra diyor ki: - Sen yaptın?

33

34 a)Özel adlardan sonra gelen çekim eklerini ayırmada kullanılır:

35

36 NOT: Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunu ş u; büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunu ş u esas alınır. *kg’dan *PTT’ye

37 NOT: Sonunda nokta bulunan kısaltmalar, kesme i ş aretiyle ayrılmaz. *vb.leri *mad.si *Alm.dan * İ ng.yi

38 *36’nın ortak bölenleri nelerdir? *Sen 9’uncu sınıfta mı okuyorsun?

39 UYARI: Özel isimler yapım eki aldıklarında kesme i ş aretiyle ayrılmaz. Yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri de ayrılmaz. *Ankaralıdan *Konyalım *Amerikalılar *Aligil

40 *Türk edebiyatının ilk yazılı belgesi nedir?

41

42

43

44 *Dur, bir yanlı ş lık yapmayalım! *Git ba ş ımdan seni görmek istemiyorum! *Eh, hayırlısı neyse o olsun! *Lanet olsun böylesi i ş e! *Böyle maç olmaz olsun! *Ya ş asın,sınavı kazanmı ş ım!

45 b)Küçümseme, yerme, alay etme amacıyla parantez içinde kullanılır: *Akla durgunluk verecek reklam kampanyalarıyla büyük(!) sanatçılar yaratılıyor. *Bu kasabada onun ne kadar akıllı(!) oldu ğ unu bilmeyen mi var?

46 a)Herhangi bir nedenle bitmemi ş ya da okuyucunun anlayı ş ına bırakmak için bitirilmemi ş cümlelerin sonuna konur. * Ş u bahar ya ğ murları bir gelse…

47 b)Birtakım örnekler sayıldıktan sonra “vb” anlamında kullanılır: *Binanın tepesinden neler görünmüyordu ki: caddeler, sokaklar, evler, insanlar… *Bu köyün insanları konukseverdir, alçak gönüllüdür, iyidir…

48


"O’ nun adı Noktaydı. Üzgündü. Ağlayarak yolda giderken öğretmenle karşılaştı. Öğretmen ona neden üzüldüğünü sordu. Noktada öğrencilerin onu unuttuğunu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları