Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Spor ve Etkinlik İçin Pazarlama Eylemleri (Çabaları)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Spor ve Etkinlik İçin Pazarlama Eylemleri (Çabaları)"— Sunum transkripti:

1 Spor ve Etkinlik İçin Pazarlama Eylemleri (Çabaları)

2 Spor ve Etkinlikler İçin Pazarlama Eylemleri Spor Pazarlaması; tüketicilerin istek ve ihtiyaçları ile uyumlu spor mal ve hizmetlerinin üretimi, fiyatlandırılması, tanıtımı ve sunu ile ilgilenir. Her bir pazarlama eylemi detaylı olarak, spor tüketicileri davranışları dikkate alınarak geliştirilmelidir. Bu ders kapsamında; Pazarlama Eylemleri dört ana başlık altında değerlendirilecektir.

3 Spor ve Etkinlikler İçin Pazarlama Eylemleri Pazarlama Karmasının Stratejik Kullanımı Hedef Pazar Seçimi Pazarı İncelemek ve Değerlendirmek Bilgi Sisteminin Seçimi

4 Pazarlama Karmasının Stratejik Kullanımı Pazarlama yaklaşımını yerleştirmek için; Ürün, Yer, Fiyat ve Promosyon’un kullanıldığı çeşitli aktiviteleri temsil eder. Spor tüketicisinin doğru anlamak için pazarlama karma elemanlarının her birindeki değişimler yakından takip edilmelidir. Böylelikle pazardaki mevcut ve potansiyel farklılıklara odaklanılabilir.

5 What attributes and benefits of that event are most important for target markets? Can modifying aspects of the sport event better satisfy needs and provide benefits for the target markets? Will altering the delivery of event aspects increase demand? Can utilising training programs for volunteers and employees increase satisfaction? Are there alternative times that would increase demand? Are there alternative locations that would result in increased demand? Can the experience at the event be enhanced? How much are runners “willing to pay” for the event? What impact would lowering or raising prices have on demand or satisfaction? What are competitors charging? Are current advertising channels reaching intended target markets? Does the promotional or advertising message appeal to intended target markets? How can direct marketing and licensing activities increase demand? How can sponsorship activities increase demand?

6

7 Spor ve Etkinlikler İçin Pazarlama Eylemleri Hedef Pazar(lar)’ın seçimi pazarlama eylemlerinin ikinci aşamasını oluşturmaktadır. Bu aşamada pazarlama çabalarının hangi Pazar bölüm ya da bölümleri üzerine yoğunlaştırılacağına karar verilmektedir.

8 Size: Are there enough customers in the segment to meet your profit objectives? Location: Is the segment in the right location? Demand: Can you meet the demands of the segment, provide the product, service, prices, and other elements? Reach: Can you reach the segment? Benefits: What are the attractive tangible and intangible features of product or service?

9 Demografik Bölümlendirme; yaş, cinsiyet, gelir, eğitim, etnik köken, coğrafik yerleşim, meslek Psikografik Bölümlendirme; tutum, ilgi, fikirler, ilgilenim seviyesi Ürün Kullanımına Bağlı Bölümlendirme; katılım şekli, sıklık Faydalara Göre Bölümlendirme; istenen nitelikler, faydalar, SPEED Kombinasyonlu Bölümlendirme; daha net tanımlanmış hedef pazarlar ya da yeni bölümler (Örn, yaş X ilgilenim seviyesi; cinsiyet X sıklık, ilgilenim seviyesi X gelir, yaş X sosyalleşme) Bölümlendirme Stratejisi

10 Spor ve Etkinlikler İçin Pazarlama Eylemleri Pazarlama eylemelerinin üçüncü aşamasını oluşturan pazarı inceleme ve değerlendirme aşağıdaki ifadeler ile ilgilidir. mevcut tüketicilerin, potansiyel tüketicilerin, rakiplerin ve spor organizasyonunun faaliyet gösterdiği ortamın incelenmesi ve değerlendirilmesi.

11 Spor ve Etkinlikler İçin Pazarlama Eylemleri yakından ve sürekli izlemeli, analiz etmeli İşletmeler hayatta kalabilmek ve rekabet avantajı elde edebilmek için pazarı yakından ve sürekli izlemeli, analiz etmeli ve bunun sonucunda gerekli pazarlama eylemlerini uygulayabilmelidir. Bu nedenle Pazarlama Bilgi Sistemleri işletmeler için hayati bir öneme sahiptir. Pazarlama Bilgi Sistemi İşletme İçi Kaynaklar Pazara İlişkin Gözlemler Pazarlama Araştırması

12


"Spor ve Etkinlik İçin Pazarlama Eylemleri (Çabaları)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları