Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI"— Sunum transkripti:

1 DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI
Dr. Aşkın GÖRGÜLÜ

2 İnsan Omurgalılar

3

4

5

6

7

8 43 yaşında Normal Kadın Anatomisi(MR) Sagittal T2 MR 0.3-T scanner
1.apikal ligament 2.anterior occipitoatlantal membran 3.anterior atlantoaxial membran 4.anterior longitunal ligament 5.Tectorial membran 6.dural refleksiyon 7.posterior occipitoatlantal ligament 8.posterior atlantoaxial membran 9.Lig.nucha 10.Lig.flavum 11.interspinöz ligament 12.supraspinöz ligament

9

10

11 İntervertebral Disk

12

13

14 Disk Hernisinin Sınıflandırılması (Macnabi)
1-Bulging (taşma): Annulus fibrozis ve sharpey lifleri intakt 2- Protrüde: annulus fibroziste parsiyel defekt 3- Ekstrüde (patlamış) 4- Sekestre (serbest) Disk Hernisinin Sınıflandırılması (Macnab) 1-Bulging (taşma): Annulus fibrozis ve sharpey lifleri intakt 2- Protrüde: annulus fibroziste parsiyel defekt 3- Ekstrüde (patlamış) 4- Sekestre (serbest)

15 2 mn mn

16 2 mn mn

17

18 Disk herniyasyonu Seviye Görülme sıklığı L1-2 %0.5 L2-3 %1 L3-4 %3-4
L5-S1 %50

19 Disk – Root İlişkisi

20 Nörolojik muayene

21

22 Düşük ayak yürüyüşü

23

24 Alt ekstremite muayenesi:
Motor muayene:

25 Alt ekstremite muayenesi:
Refleksler: Kuadriseps: L3/4 Aşil: S1/2

26 KAUDA EKUİNA SENDROMU

27 Lasegue Siyatik Sinir Germe Testi
Ağrı

28 Femoral Sinir Germe Testi

29 Direkt grafi

30

31

32

33 BT

34 L4-5 paramedian herniasyon
Annulus fibrozus rüptüre olmuş ve nuc pulpozus ekstrüde olmuş.

35

36

37 Mutlak Endikasyon Kauda ekuina sendromu İlerleyici motor defisit

38 LOMBER DİSKEKTOMİ Pozisyonlarda Amaç
İntraabd basıncı arttırmadan gereksiz epidural kanamayı önlemek İnterlaminar mesafenin mümkün olduğunca açılması Eksplorasyonu kolaylaştırmak Lateral dekübit

39 MİKRODİSKEKTOMİ 1934 Mixter ve Barr
- Lomber disk hernisinin tanımlanması ve cerrahisi 1970 Yaşargil -Cerrahi mikroskop Caspar -Mikrotekniği yaygınlaştıran

40

41

42

43

44

45

46

47 Mortalite %0 - %0.1 Morbidite %1.6 – 11

48

49 Komplikasyonlar MİKRODİSKEKTOMİ
Yüzeyel yara yeri enf 2% (sf aureus,ileri yaş,obezite,steroid,DM) Derin yara yeri enf (diskitis,epidural abse) 1% Artmış motor defisit % Dural yaralanma % Rekürrens disk hernisi 6 % Yanlış mesafe açılması % Transfüzyon gerektiren hemoraji 1.3 % Abd damar ve üreter yaralanması 0.1 %

50 SERVİKAL DİSK HERNİSİ En sık C5-6, C6-7 Myelopati Radikülopati
Myeloradikülopati

51

52

53

54

55

56


"DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları