Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI Dr. Aşkın GÖRGÜLÜ. Omurgalılar İnsan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI Dr. Aşkın GÖRGÜLÜ. Omurgalılar İnsan."— Sunum transkripti:

1 DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI Dr. Aşkın GÖRGÜLÜ

2 Omurgalılar İnsan

3

4 4

5 5

6

7

8 8 43 yaşında Normal Kadın Anatomisi(MR) Sagittal T2 MR 0.3-T scanner 1.apikal ligament 2.anterior occipitoatlantal membran 3.anterior atlantoaxial membran 4.anterior longitunal ligament 5.Tectorial membran 6.dural refleksiyon 7.posterior occipitoatlantal ligament 8.posterior atlantoaxial membran 9.Lig.nucha 10.Lig.flavum 11.interspinöz ligament 12.supraspinöz ligament

9

10

11 İntervertebral Disk

12

13

14 Disk Hernisinin Sınıflandırılması (Macnabi) 1-Bulging (taşma): Annulus fibrozis ve sharpey lifleri intakt 2- Protrüde: annulus fibroziste parsiyel defekt 3- Ekstrüde (patlamış) 4- Sekestre (serbest)

15 2 mn 2mn

16 2 mn 1 mn

17

18 Disk herniyasyonu Seviye Görülme sıklığı L1-2%0.5 L2-3%1 L3-4 %3-4 L4-5 %45 L5-S1%50

19 Disk – Root İlişkisi

20 Nörolojik muayene

21

22 Düşük ayak yürüyüşü

23

24 Alt ekstremite muayenesi: Motor muayene:

25 Alt ekstremite muayenesi: Refleksler: – Kuadriseps: L3/4 – Aşil: S1/2

26 KAUDA EKUİNA SENDROMU

27 Lasegue Siyatik Sinir Germe Testi Ağrı

28 Femoral Sinir Germe Testi

29 Direkt grafi

30

31

32

33 BT

34

35

36

37 Mutlak Endikasyon  Kauda ekuina sendromu  İlerleyici motor defisit

38 LOMBER DİSKEKTOMİ Pozisyonlarda Amaç 1.İntraabd basıncı arttırmadan gereksiz epidural kanamayı önlemek 2.İnterlaminar mesafenin mümkün olduğunca açılması 3.Eksplorasyonu kolaylaştırmak

39 MİKRODİSKEKTOMİ 1934 Mixter ve Barr - Lomber disk hernisinin tanımlanması ve cerrahisi 1970 Yaşargil -Cerrahi mikroskop Caspar -Mikrotekniği yaygınlaştıran

40

41

42

43

44

45

46

47 Mortalite %0 - %0.1 Morbidite %1.6 – 11

48

49 MİKRODİSKEKTOMİ Komplikasyonlar Yüzeyel yara yeri enf 2% (sf aureus,ileri yaş,obezite,steroid,DM) Derin yara yeri enf (diskitis,epidural abse) 1% Artmış motor defisit 1 % Dural yaralanma 2.7 % Rekürrens disk hernisi 6 % Yanlış mesafe açılması 2.7 % Transfüzyon gerektiren hemoraji 1.3 % Abd damar ve üreter yaralanması 0.1 %

50 SERVİKAL DİSK HERNİSİ En sık C5-6, C6-7 Myelopati Radikülopati Myeloradikülopati

51

52

53

54

55

56


"DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI Dr. Aşkın GÖRGÜLÜ. Omurgalılar İnsan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları