Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ (TKYS) YIL SONU İŞ VE İŞLEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ (TKYS) YIL SONU İŞ VE İŞLEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ (TKYS) YIL SONU İŞ VE İŞLEMLERİ
T.C. İSLAHİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ (TKYS) YIL SONU İŞ VE İŞLEMLERİ Hazırlayan Yüksel BEROJE Şube Müdürü İSLAHİYE, 18 ARALIK 2015

2 GİRİŞ 1939 yılından beri geçerli Ayniyat Talimatnamesi 28/12/2006 tarihindeki Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılarak Taşınır Mal Yönetmeliği uygulanmaya başlanmıştır, Bakanlığımız birimlerinin Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamındaki iş ve işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla Bakanlığımız MEBBİS E-Taşınır Modülü 2007 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Bakanlığımız birimleri yapmış oldukları taşınır işlemlerini MEBBİS Modülünden gerçekleştirmekte ve mevzuat gereği say2000i sisteminde Maliye Bakanlığı kayıtlarına alınabilmesi amacıyla muhasebe işlemlerini yapmaktaydılar. MEBBİS E-Taşınır Modülü kayıtları ile Maliye Bakanlığının say2000i kayıtları uyumsuzluk göstermesi nedeniyle Sayıştay Başkanlığınca yapılan denetimlerde tenkit konusu yapılmaktaydı. Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığı kayıtları arasındaki uyumsuzluğu gidermek üzere; Maliye Bakanlığının Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinde geliştirilen Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS), 12 Kasım 2012 tarihinden itibaren Bakanlığımızın kullanımına açılmıştır.

3 UYARI Özellikle yıl sonu işlemlerinin bitirileceği ve Bakanlığımız taşınır kesin hesabının çıkarılacağı bu dönemde; sorumluluklarını yerine getirmeyen ve görevine karşı kayıtsız kalan Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri yaşanacak olumsuzluklardan sorumlu tutulacak. Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları: c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.

4 UYARI Bu çerçevede Konsolide görevlilerince;
Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden «taşınır yönetim hesabı cetvelinin» alınması, Yıl sonu cetvellerinde yer alan tutarların muhasebe birimlerinin kayıtlarıyla denkliğinin sağlanması, Cetvellerde yer alan taşınır mal ve malzemelerinin «fiili olarak bulunup bulunmadığının» eğer bulunuyorsa gerçeğe uygun özelliklerle kaydedilip kaydedilmediğinin kontrolünün yapılması, bunlara ilişkin hataların düzeltilmesinin sağlanması gerekmektedir.

5 2015 YIL SONU İŞLEMLERİ YAZISI EKTEDİR
1- Bakanlık birimlerimiz 25 Aralık 2015 tarihine kadar hesapları ile muhasebe hesapları arasında denkliği sağlayacaklardır. Bu tarihe kadar ödenek gönderme ve harcama işlemleri devam ettiğinden dolayı 25 Aralık'a kadar hesap denkliklerini sağlamaları ancak «yıl sonu bitir» yapmamaları gerekmektedir.  2- Hesap denkliğini sağlayan birimler muhasebe birimlerine yıl sonu hesap cetvellerini onaylatacaklardır. KESİNLİKLE mütabakat sağlanması şarttır. ŞERHLİ imzalatılmayacaktır, hesaplar denk hale her halükarda getirilecektir.  3- Hesap denkliğini sağlayan ve muhasebe birimine cetvelini denk halde onaylatan birimlerimiz yıl sonu bitir  işlemlerini 25 Aralık'tan sonra yapacaklar ve  31 Aralık 2015'e kadar tamamlayacaklardır. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: 1- Hesap denklikleri konusunda hassas davranılacak, hesap denkliği sağlamadan yıl sonu kapatan birimler hakkında SORUŞTURMA AÇTIRILACAKTIR. 2-Hesap denkliğini sağlamış ve muhasebe birimine onaylatmış birimler cetvellerinin onaylı bir örneğini bağlı  olduğu il/ilçe konsolide görevlisine vereceklerdir. İl/ilçe konsolide görevlileri de konsolide şifresiyle TKYS'den hangi kurumlarının yıl sonu işlemlerini yapıp yapmadığını kontrol edeceklerdir. Çünkü yıl sonu kapatmayan 1 tane dahi kurum olduğunda Bakanlığımız konsolide cetvelleri alınamamaktadır ve kontroller yapılamamaktadır. Bu nedenle konsolide görevlilerinin bu konuda sorumluluğunu yerine getirmeleri gerekmektedir. 3-  Konsolide görevlileri herhangi bir rapor ya da cetvel göndermeyecekler, dairelerinde muhafaza edeceklerdir.

6 SAYIM KURULU Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 32 nci Maddesinin (2) Taşınır sayımları, harcama yetkilisince, 1- kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında, 2- Bir üye, 3- Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin de katılımıyla, en az üç kişiden oluşturulan sayım kurulu tarafından yapılır.

7 Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Çıkartılması
Taşınır Mal Yönetmeliği 34 .madde (2) Taşınır yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşur: a) Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı, Örnek:12 (Sayım Kurulu: 32/2 fıkra gereği 1 Başkan, TKKY, 1 üye olmak üzere en az 3 kişi) b) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, Örnek No: 13 (Cetvel, sayım kurulu ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından imzalanır.) c) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli; Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli, Örnek No: 14 (Bu Cetvel ve eki sayım tutanağı ile sayım sonuçlarına göre düzenlenen giriş ve çıkış belgeleri, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin yıl sonu hesabını oluşturur.) ç) Yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak. Manuel düzenlenecek

8 YIL SONU İŞLEMLERİ Sayım ve Yıl Sonu İşlemleri-Menüsü KBS (TKYS)sayfasında 1. Sayım Tutanağı Sayım Tutanağı oluştur – 2015 yılı ambar seçilir (her ambar için ayrı ayrı) Sayımı otomatik tamamla – Kaydet – Sayım tutanağını sonlandır. Seçenekleri sırası ile takip edilir. Sayım Tutanağı Listesinden (Tüm hesaplar bazında liste çıkacak. 150-İlk madde ve malzemeler, 253-Tesis, Makine ve Cihazlar, 254-Taşıtlar Grubu, 255-Demirbaşlar)

9 YIL SONU İŞLEMLERİ Taşınır Mal İşlemleri -Menüsü-Taşınır Raporlar-alt menüsünden 2. Taşınır Sayım Döküm Cetveli- 13 Nolu Örnek-Sayım Döküm Cetveli Taşınır Mal İşlemleri Raporlar penceresinde: Rapor Seçiniz : 13 Nolu Örnek-Sayım Döküm Cetveli Ait Olduğu Yıl : 2015 Hesap Kodu : (Tüm hesaplar bazında liste çıkacak. 150-İlk madde ve malzemeler, 253-Tesis, Makine ve Cihazlar, 254-Taşıtlar Grubu, 255-Demirbaşlar) Rapor : Butonuna tıklanır ve çıktı alınır her hesap bazında

10 YIL SONU İŞLEMLERİ Taşınır Mal İşlemleri -Menüsü-Taşınır Raporlar alt Menüsü 3. Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli-Örnek 14 Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Taşınır Mal İşlemleri Raporlar penceresinde: Rapor Seçiniz : 14 Nolu Örnek-Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Ait Olduğu Yıl : 2015 Hesap Kodu : (Tüm hesaplar bazında liste çıkacak. 150-İlk madde ve malzemeler, 253-Tesis, Makine ve Cihazlar, 254-Taşıtlar Grubu, 255-Demirbaşlar) Rapor : Butonuna tıklanır ve çıktı alınır hesap bazında

11 YIL SONU İŞLEMLERİ Taşınır Mal İşlemleri -Menüsü-Onaylı Taşınır İşlem Fişleri 4. Yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak. Onaylı Tifler Listesi penceresinde TİF Çeşidi : Giriş Tifleri seçilir. Pencere içinde 2015/05 gibi görülecektir. (Taşınır Mal Yönetmeliği 34.Madde, (2) fıkrası, (ç) bendi gereği, Yılsonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak. *** 14 Nolu Örnek-Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli nin Muhasebe kayıtlarıyla uygunluk sağlanmadan kesinlikle yılsonu işlemini bitir butonu kullanılmayacaktır. *** Hatalı şekilde kapatılan yıl sonu işlemlerinin iptali için gerekli olan bilgiler yazıldıktan sonra açıklayıcı bir şekilde (Örnek olarak İslahiye Anaokulu Saymanlık Kodu: / Harcama Kodu ) MALİYE BAKANLIĞINA bağlı adresine

12 ŞİFRE İŞLEMLERİ Soru: Daha evvel taşınır kayıt kontrol yetkililerince tanımlaması yapılan kişilerin şifre leri unutulmuş ise nasıl bir işlem yapılacağı? Cevap: TKKY lerce tanımlaması yapılan istek birim yetkililerinin vermiş oldukları şifrelerin unutulması halinde KBS giriş ana sayfasında bulunan şifremi unuttum butonuna basılacak ve açılacak ekrana e-posta adresi girilmek kaydıyla ilgili kişinin e-posta adresine gelen şifre ile giriş yapılacaktır.

13 ŞİFRE İŞLEMLERİ Soru: Daha evvel taşınır kayıt kontrol yetkililerince tanımlaması yapılan kişilerin şifre ve e-posta adreslerinin yanlış girildiğinde nasıl bir işlem yapılacağı? Cevap: İllerde Defterdarlık Bilgi İşlem Bölümünde –İlçelerde Malmüdürlüğü-KBS (TKYS) de kayıtlı olan hatalı e-posta adresinizi düzelterek, e-posta adresinize gelen geçici şifre ile şifrenizi değiştirebilirsiniz.

14 HYS YETKİSİ Soru: Okulumuzun KBS şifresi ile Onaylı TİF i Harcama Yönetim Sistemine Gönderdim. Ancak HYS modülüne girmek istediğim zaman aşağıdaki ekranla karşılaşmaktayım. Ne yapmam gerekiyor? Cevap: KBS ile HYS şifresi aynıdır. Sadece resmi yazı ile Defterdarlık Bilgi İşlem Bölümünden veya Malmüdürlüğüden HYS (TKYS) Yetkisini almanız halinde size tanımlanan rol (Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi) ile HYS (TKYS) modülüne giriş yapabilirsiniz.

15 E-POSTA ADRESLERİ Soru: KBS (TKYS) ile ilgili sorunu hangi e-posta adresine yapmalıyım? Cevap: KBS Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi Modülü Maliye Bakanlığınca yürütüldüğünden sorunlarınızı açıklayıcı bir şekilde okulun (Örnek Tandır İlkokulu (27102/ ) harcama birimi kodunu belirtmek suretiyle e-posta adresine gönderebilirsiniz. Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı Taşınır İş ve İşlemleri yürüttüğünden e-posta adresi olarak kullanılır.

16 SATIN ALMA MI BAĞIŞ VE YARDIM MI
Soru: Bağımsız anaokulları, ilkokul, ortaokul, lise ve Halk eğitim merkezlerinin okul aile birliğinden alınarak okulun demirbaşına veya tüketimine verilen her türlü taşınırların girişi? Cevap: Bağımsız anaokulları, ilkokul, ortaokul, lise ve Halk eğitim merkezlerinin okul aile birliğinden alınarak okulun demirbaşına veya tüketimine verilen her türlü taşınırlar bağış ve yardım alma da girişi yapılmalıdır.

17 SATIN ALMA MI BAĞIŞ VE YARDIM MI
Soru: İl ve İlçe özel idarelerden gelen mallar satın alma mı yoksa devir alma mı? Cevap: İl ve ilçe özel idarelerden gelen mallar devir alma seçeneğiyle girişi yapılacaktır. Devir alma seçildiğinde açılan kombodan mahalli idareler seçilecek ve defterdarlığa bağlı gözüken il özel idaresi seçilecektir. İl/ilçe özel idarelerden alınan mallar asla satın alma değildir. Çünkü bütçe kaynağı özel idareler olduğu için. Özel idarelerin bu talepleri asla yapılmayacaktır. Onların isteği üzerine satın alma TİFi asla düzenlenmeyecektir. SODES projesi kapsamında alınan her türlü taşınır bağış ve yardım alma seçeneğiyle girişi yapılacaktır. Her türlü işleme ait TİF ler HYS ye gönderilecektir.

18 İL MEM veya ilçe mem DEN OKULUMUZA MALZEME VERİLDİ NE YAPMAMIZ GEREKİYOR
Soru: İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden okulumuza verilen taşınırlar için hangi iş ve işlemlerin yapılacağı? Cevap: Onaysız giriş TİF leri arasında bulunan Devir Alma TİF i Düzenle &Detay Göster butonu ile düzeltmeye açılır. Düzeltmeye açılan TİF teki malzemelerin önündeki kutucuk seçilir, “Ambar Güncelle” tıklanır, Malzemenin atılmak istendiği ambar seçilir, Seçim işlemi yapıldıktan sonra Kaydet butonu ile yapılan güncelleme kaydedilir, Tüm bu güncelleme işlemlerinden sonra onaysız TİF onaylanarak ambarlara girişi sağlanır. Onaylanan TİF sistem üzerinden Harcama Yönetim Sistemine gönderilir. HYS den de Muhasebeye gönder denilir ve ilgili TİF Muhasebeye götürülerek işlem tamamlanır.

19 ONAYLI TİFLERİN MUHASEBE YÖNÜ
Soru: Onaylı Taşınır FİŞ lerinin Muhasebeye götürülmem gerekiyor mu ya da hangisinin Muhasebeye götürüleceği? Cevap: Onaylı taşınır işlem fişlerinde seçilen TİF muhasebe birimine gönderilmesi gereken bir TİF ise, Harcama Yönetim Sistemine Gönder butonu aktif olacaktır. Muhasebe birimine gönderilmemesi gereken bir TİF (ambarlar arası devir TİF’ i gibi) seçilirse veya seçilen TİF daha önceden Harcama Yönetim Sistemine gönderilmiş ise ilgili buton pasif olacaktır. NOT: Kullanıcı, onaylı taşınır işlem fişlerinin muhasebe yönüyle hangi aşamada olduğunu Muhasebe (Fiş Durumu) sütununda görebilecektir.

20 KBS DEN SONRA YAPILACAK İŞLEM
Soru: KBS de Taşınır İşlem Fişlerini onayladım. Başka bir işlem yapmam gerekir mi? Cevap: Onaylı Taşınır İşlem fişleri Harcama Yönetim Sistemine Gönder dedikten sonra Muhasebe (Fiş Durumu) sütununda «Harcama Yönetim Sistemine Gönderildi» açıklaması varsa Harcama Yönetim Sistemine (HYS) şifre ile giriş yapıp buradaki onaylı TİF leri Muhasebe Birimine Gönder dedikten sonra TİF leri Muhasebe Birimine götürüp işlemi sonlandırmanız gerekiyor.

21 Devretmede muhasebe işlemini hangi okulun yapacağı
Soru:İlçe içinde başka bir okula malzeme devrettim. Devretme TİF ini muhasebe birimine götürmem gerekiyor mu? Cevap: - Devir işlemlerinde her iki harcama birimi aynı muhasebe biriminden hizmet alıyorsa, devir alan harcama birimi TİF i Harcama Yönetim Sistemine gönderir. Örnek olarak ilçe merkezindeki bir okuldan diğer okula malzeme devretmede sadece devir alan okul muhasebe işlemini yapacaktır. - Farklı muhasebe biriminden hizmet alan harcama birimleri her birisi TİFi Harcama Yönetim Sistemine gönderir. Örnek olarak il merkezindeki bir okul ile ilçedeki bir okulun devretme işleminde her iki tarafta muhasebe işlemini yapacaktır. - Kurumlararası devir işlemlerinde otomatik devir alma tifi oluşmaz. Kurumlararası devirde TİF ler Sistem üzerinde manuel olarak düzenlenir. - Devreden harcama birimi ile devralan harcama birimi ikisi de KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini kullanıyorsa, devir alan harcama biriminin TİF i otomatik olarak oluşur. Bu harcama biriminin KESİNLİKLE manuel olarak devir alma TİFi düzenlememesi gerekir.

22 YERLEŞİM LOKASYONU HATASI
Soru: Okulda İstek Birim Yetkilisi olarak şifre aldım. Tüketim malzemelerini talep etmek istediğim zaman YERLEŞİM LOKASYONU hatası veriyor? Cevap: Yerleşim birimi tanımı yapılırken sözkonusu fiziksel alanın mutlaka bir İSTEK BİRİMİ ile ilişkilendirilmesi gerekir. Tanımlaması yapılan fiziksel alan hangi istek biriminin kontrolünde ise o istek birimi ile ilişkilendirilir.

23 Devretmede görünmeyen okul durumu
Soru: Harcama Birimleri arası Devretme işleminde görünmeyen okulların durumu? Cevap: Harcama Birimleri arası Devretme ekranındaki listede görünmeyen sadece BAKANLIĞIMIZ’a bağlı okul ve kurumların tanımlanması için e-posta adresine bildiriniz.

24 TÜKETİM İŞLERİ Soru: Tüketime verme işlemleri ne şekilde yapılacak?
Cevap: Tkkylerce öncelikle istek birim yetkilileri tanımlanacak. İstek birim yetkilisi kendi şifresiyle KBS ye girecek ve taşınır istek belgesi oluşturacak. Tkkyler, taşınır talepleri bölümünden istek birim yetkililerince yapılan talebi karşılayacak ve tif e dönüştürecek ve onaylayacak ve HYS ye gönderecektir. Her tüketime verme tifi mutlaka HYS ye gönderilecektir ama HYS de bu tifler dönem bitene kadar görülemeyecektir. Ancak dönem bittiğinde görülebilmektedir. 3 er aylık dönemler bittiğinde ise tüketime verme işlemleri muhasebeye gönderilecektir. Dönem bittiğinde öncelikle taşınır raporlarından tüketim çıkışı dönem raporu ilgili dönemi seçmek suretiyle alınacaktır.

25 BAYRAKLARIN DÜŞÜMÜ Soru: Okulda Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayraklar? Cevap: Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakları elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiler ile resmi kurum ve kuruluşlar bu bayrakları ilçelerde kaymakamlığa, illerde valiliğe, teslim ederler.) HÜKMÜ GEREĞİ Yıpranma nedeniyle kullanılamaz hale gelen bayraklar, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır ve düşümü tamamlanmış olan bayraklar Tutanakla (İlçe MEM/Taşınır Birimine tutanakla teslim edilecek)

26 HURDAYA AYRILAN MALZEMELERİN DURUMU
Soru: Okulda Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayraklar? Cevap: Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. Fişin ekine Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının bir nüshası bağlanır. Onaylı listenin bir örneği satışı için Defterdarlığı/Malmüdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne resmi yazı ile bildirilecektir. Milli Emlak Müdürlüğünce malzemenin satışı yapıldıktan sonra Genel Bütçeye gelir olarak kaydedilir. Malzemeler verilirken sadece listede bildirilen malzemeler hazır halde bulundurularak ve tutanakla verilir. Düşümü yapılıp hurdaya ayrılan taşınırların satışına Maliye Bakanlığı yetkilidir (Milli Emlak). Okul/kurum idaresi tarafından satışı yoluna gidilmemelidir.

27 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Okullarca yapılacak malzeme talepleri için Taşınır İstek Belgesi düzenlenecek ve okul müdürünün imzasını taşıyacaktır. UYARI: Bazı okullardan gelen Taşınır İstek Bilgisi mühürlenmektedir. Bu kesinlikle yapılmamalı. Okullardaki BT Sınıfının iptal edilmesi, devredilmesi, düşümün yapılması iş ve işlemleri öncelikle Bilgi İşlem Birimince Onay verildikten sonra KBS TKYS de, parasal limitler de dikkate alınarak yapılacaktır. Devretmede Dayandığı belgenin tarihi ve sayısına Taşınır İstek Belgesinin tarih ve sayısı ya da harcama yetkilisinin malların gönderilmesine dair olur yazısının tarih ve sayısı yazılır. Sorumlulukları nedeniyle taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi yerine diye imza olmaz. Evrağı taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi imzalamalıdır. Birimlerarası deviri kendisi yapan kurumlarda; kurum yeni açıldığında yeni kurumda ambar tanımlanmadan sistem devir yapmaya izin vermemektedir.

28 KAYITTAN DÜŞME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Taşınır Mal Yönetmeliğin 28.Maddesinin (1) fıkrasında “Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği ilgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen taşınırlar, harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu çerçevede, hurdaya ayırma nedeniyle çıkış yapılabilmesi için; Kayıttan Düşme Teklif Ve Onay Tutanağı okul tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir. İlçe MEM komisyon onayını alır ve okula bildirir. Komisyon Kayıttan Düşme Teklif Ve Onay Tutanağı’nda belirtilen malzemeleri yerinde görür ve bir liste hazırlayarak teslim eder. Okulun Adı: Cumhuriyet İlkokulu (Kurum Kodu) MALZEME LİSTESİ Sıra No Taşınırın Adı Ölçü Birimi Miktarı Açıklama 1 Tek kişilik oturaklı sıra Adet 118 Satışı için Milli Emlağa bildirilmesi 2 Düz sehpalar 3 Diğer derslik haritaları veya derslik posterler 29 imha 4 Derslik posterler veya setleri 17

29 KAYITTAN DÜŞME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Komisyon tarafından liste İlçe MEM’e geldikten sonra Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ gereğince Harcama Birimince onaylandıktan sonra; Taşınır çeşitli nedenlerle imha edilecekse imha edildiğine dair komisyon raporu düzenlenecektir. Onaydan sonra Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek muhasebe birimine gönderilecektir. Okulun Harcama Birimi olması sebebiyle Yönetmeliğin 28.Maddesinde belirtilen iş ve işlemlerin okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Ekonomik değeri olan malzemeler liste halinde Milli Emlak Müdürlüğüne bildirilecek, Hurdaya ayrılan malzemeler tutanak altına alınacak, Kayıttan Düşme TİF i, Liste İlçe MEM e bildirilecek

30 KAYITTAN DÜŞME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
İMHA TUTANAĞI 18/01/2007 tarihli ve 2607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 28 maddesinin 3. fıkrasına göre ekte listede belirtilen malzemeler için hurda çıkış işlemi yapılmıştır. Söz konusu malzemelerin Taşınır Mal Yönetmeliğinin 28. Maddesi 5. fıkrasına göre imha işlemi gerçekleştirilmiş olup, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır. …/…/ 2015    */*/2015 tarihli ve * sayılı Makam Onayını müteakip, yukarıda zikredilen evrak …./…./20.. tarihinde, kıyılmak suretiyle imha edilmiştir. NOT: Teknik, güvenlik, sağlık gibi nedenlerle imhasına karar verilenler usulüne göre yakılmak, gömülmek, eritilmek kıyılmak suretiyle imha edilir.

31 Yıl Sonu İşlemlerimi beklemede olan işlemler uyarısı nedeniyle yapamıyorum.
Uyarı penceresinde çıkan uyarıda tamamlanmamış işlemler ve bu işlemleri oluşturan kullanıcılar gösterilmektedir. Kimin ismi çıkıyorsa o kişinin işlemi yarım kalmıştır. Eğer kurumdan ayrılan personelse Yönetici İşlemleri- Kurumdan ayrılan personele ait rezerveleri  iptal etme bölümünden kayıtlar silinmelidir. Eğer hala görevli kişi ise bu durumda da uyarı hangi modülü işaret ediyorsa o bölüme gidilip bakılmalıdır. O modüle gidilip bakılmasına rağmen yarım kalan işleme rastlanmıyorsa Yönetici İşlemleri-Hatalı Rezerveleri iptal etme menüsünden kayıtlar yüklenerek kayıtlar silinmelidir. Tüm bu işlemler yapılmasına rağmen sorun hala devam ediyorsa adresine yaşanılan sorun detayları aktarılmalıdır.

32 PARASAL LİMİTLER 2015 Başkanlığımıza hurdaya ayırma işlemlerinde uyulacak parasal limitler hususunda tereddüt yaşandığına dair bilgiler ulaşmaktadır. Bu nedenle aşağıdaki açıklama gereği duyulmuştur. Buna göre; 1- Hurdaya ayırma işlemlerinde temel parasal limitler her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir yılında ki parasal tutarlar 4 mart 2015 tarih ve sayılı Resmi Gazete Yayınlanan Muhasebat Genel Müdürlüğünün 42 sıra nolu tebliğinin 9. MADDESİNDE belirtilmiştir. 2-Devir, satış, imha, hurdaya ayırma ve terkin işlemlerinin birden fazla taşınırı ihtiva etmesi halinde söz konusu limitler taşınır bazında değil, işlem bazında yani TİF bazında uygulanır. 3- Harcama yetkilisinin yetkisi, hurda ve terkin ayırmada TL olarak uygulanacak Ankara, İstanbul Ve İzmir illerinde ise 3 katı uygulanacaktır. 4. Taşınır mal yönetmeliğine göre bu tutarı aşan hurdaya ayırma işlemlerinin doğrudan ÜST YÖNETİCİ ye (Müsteşar) gönderilmesi gerekiyor.

33 PARASAL LİMİTLER 2015 5. Ancak Bakanlığımızın büyüklüğü dikkate alındığında üst yöneticiye ait bu yetkinin taşraya devredilmesi gerekli olduğu açıktır. Bu nedenle 2012/17 ve daha sonrasında çıkarılan 04/06/2014 tarih ve sayılı yazımızla bu yetki; a) taşrada tl ye kadar İlçe Mem Müdürüne, b) 60 bini aşan TL ye kadar olanlarda İl Mem Müdürüne devredilmiştir.  6. EK teki yazımızda da belirttiğimiz üzere yeni rakamlar belirleninceye kadar üst yöneticiye ait bu tutarlar uygulanmaya devam edilecektir. Ancak Maliye Bakanlığının her yıl yayınlamış olduğu harcama yetkililerine ait parasal limitler de takip edilmelidir.  

34 PARASAL LİMİTLER 2015 Bakanlığımız birimlerince hurdaya ayrılan taşınırların HURDASAN tarafından en geç 5 ay içerisinde alınmadığı takdirde Mal Müdürlüğünce/Muhasebe Müdürlüğü Milli Emlak Birimlerince  satışı yapılması gerekmektedir. Buna göre 5 ayı geçtiği halde hala elinde hurda bulunan birimlerimiz Mal Müdürlüklerine/Muhasebe Müdürlüklerine  başvurup işlemlerin yapılmasını istesinler. Sistemde oluşan bir hata nedeniyle TİF üzerinde herhangi bir kuruş farkı olmaması gerekir iken var gibi gözüktüğü veya 0,01 kuruş olması gerekirken 0,03 gibi farkı kuruş farkları gözüktüğü gelen mail lerden anlaşılmakta olup yine aynı maillerden HYS tarafında hesapların doğru çalıştığı anlaşılmıştır. bu konuda programcılarımız TİF lerin doğru olarak çıktısının alınabilmesi için çalışmakta olup en kısa zamanda bu sorunu düzelteceklerdir.

35 BİLGİ Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda; kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.

36 BİLGİ …demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtlarında depolarına konulan akaryakıt, likit gaz(LPG) ve yağlar, Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları, Yazıcı kartuşlarının dolumlarında TAŞINIR İŞLEM FİŞİ (TİF) DÜZENLENMEZ

37 Sabırla Dinlediğiniz İçin
SORU-CEVAP KISMI Sona Ermiştir. Sabırla Dinlediğiniz İçin TEŞEKKÜR EDERİM… Yüksel BEROJE Şube Müdürü


"TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ (TKYS) YIL SONU İŞ VE İŞLEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları