Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNU TASARIM SELİM BELEN HAFTALIK DERS DAĞILIMINIZ HAFTALIK Ders Saati DERSİN ADI 3 T ü rk Edebiyatı 2Dil ve Anlatım 2Tarih 2Coğrafya 6Matematik 3 Biyoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNU TASARIM SELİM BELEN HAFTALIK DERS DAĞILIMINIZ HAFTALIK Ders Saati DERSİN ADI 3 T ü rk Edebiyatı 2Dil ve Anlatım 2Tarih 2Coğrafya 6Matematik 3 Biyoloji."— Sunum transkripti:

1

2

3 SUNU TASARIM SELİM BELEN HAFTALIK DERS DAĞILIMINIZ HAFTALIK Ders Saati DERSİN ADI 3 T ü rk Edebiyatı 2Dil ve Anlatım 2Tarih 2Coğrafya 6Matematik 3 Biyoloji 1Sağlık Bilgisi 2Fizik 2Kimya 1 Din K ü lt ü r ü ve Ahlak Bilgisi 6Yabancı Dil 22. Yabancı Dil 1 M ü zik/G ö rsel Sanatlar 2Beden Eğitimi 4 Se ç meli 1 Rehberlik (Not ile değerlendirilmez) 40Toplam SEÇMELİ DERSLER DERS SAATİ BİLGİ KURAMI(1) (2) DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI(1) SOSYAL ETKİNLİK(1) (2) PROJE HAZIRLAMA(1) (2) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ(1) (2) İŞLETME(2) EKONOMİ(2) GİRİŞİMCİLİK(1) ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ(1) (2) KUR”AN-I KERİM(2) HZ. MUHAMMEDİN HAYATI(2) TEMEL DİNİ BİLGİLER(1) (2) ULUSLARARASI İLİŞKİLER(2) YÖNETİM BİLİMİ(2) DİKSİYON VE HİTABET(1) SANAT TARİHİ(2) ALMAN EDEBİYATI(1) (2) İNGİLİZ EDEBİYATI(1) (2) FRANSIZ EDEBİYATI(1) (2) SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ(2) SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR(2) SEÇMELİ MÜZİK(2) DRAMA(1) OSMANLI TÜRKÇESİ(2)

4 ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ Öğrenci başarısı 100 PUAN üzerinden değerlendirilir. PUAN DERECE 85.00-100 PEKİYİ 70.00 -84.99 İYİ 60.00-69.99 ORTA 50.00-59.99 GEÇER 0 -49.99 GEÇMEZ Puanlar virgülden sonra iki basamak yürütülür. Başarılı Başarısız

5 SUNU TASARIM SELİM BELEN BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMA Bir dersten yıl sonunda başarılı olmak için, -Birinci ve İkinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasının en az 50 olması gerekir Ancak, birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının 70 olması durumunda öğrenci dersten başarılı sayılır. 1. Dönem Puanı 2. Dönem Puanı Yıl Sonu Puanı Sonuç 1MATEMATİK 50 Başarılı 2MATEMATİK 406050Başarılı 3MATEMATİK 405045Başarısız 4MATEMATİK 701040Başarısız 5MATEMATİK 107040Başarılı TANITIM TANITIM FİLMİ

6 BİR DERSİN YIL SONU PUANI Bir Dersin Yıl Puanı ; Bir Dersin Yıl Puanı ; Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Hiç puan bulunmaması halinde telafi programında alınan puandır. Bir dönem puanının bulunması halinde ise dönem puanı ile telafi programında alınan puanın aritmetik ortalamasıdır.

7 SINIF GEÇME OLASILIKLARI  Doğrudan Sınıf Geçme  Sorumlu Olarak Sınıf Geçme  Yıl Sonu Başarı Puanı ile Sınıf Geçme

8 YIL SONU BAŞARI PUANININ HESAPLANMASINA BİR ÖRNEK DERSİN ADI HAFTALIK Ders Saati YIL SONU PUANI AĞIRLIKLI NOTU Türk Edebiyatı 370210 Dil ve Anlatım 265130 Tarih 250100 Coğrafya 255110 Matematik 640240 Biyoloji 3100300 Sağlık Bilgisi 180 Fizik 250100 Kimya 275150 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 190 Yabancı Dil 695570 Beden Eğitimi 255110 Resim/Müzik 185 İkinci Yabancı Dil275150 Seçmeli (Diksiyon ve Hitabet)180 Seçmeli (Astronomi uzay Bil.)190 Seçmeli (Sosyal Etkinlik)2100200 Toplam (rehberlik ve yönlendirme 1 saat) 40 2795/39=71,66

9 DOĞRUDAN ve YIL SONU BAŞARI PUANI İLE SINIF GEÇME Okulumuz öğrencilerinin doğrudan sınıf geçebilmeleri için; 1.Tüm derslerden başarılı olanlar DOĞRUDAN 2.Başarısız dersi/dersleri olanlardan YIL SONU BAŞARI PUANINI en az 50.00 tutturmuş olanlar YIL SONU BAŞARI PUANI ile sınıf geçerler

10 DOĞRUDAN SINIF GEÇME ÖRNEK 1. DERSİN ADI HAFTALIK Ders Saati YIL SONU PUANI AĞIRLIKLI NOTU Türk Edebiyatı 370210 Dil ve Anlatım 265130 Tarih 250100 Coğrafya 255110 Matematik 650240 Biyoloji 3100300 Sağlık Bilgisi 180 Fizik 250100 Kimya 275150 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 190 Yabancı Dil 695570 Beden Eğitimi 255110 Resim/Müzik 185 İkinci Yabancı Dil275150 Seçmeli (Diksiyon ve Hitabet)180 Seçmeli (Astronomi uzay Bil.)190 Seçmeli (Sosyal Etkinlik)2100200 Toplam (rehberlik ve yönlendirme 1 saat) 40 2795/39=71,66

11 ÖRNEK 2. Yıl Sonu Başarı Puanı. 2773 / 39 = 71.10 YIL SONU BAŞARI PUANI İLE SINIF GEÇME DERSİN ADI HAFTALIK Ders Saati YIL SONU PUANI AĞIRLIKLI NOTU Türk Edebiyatı 370210 Dil ve Anlatım 265130 Tarih 24080 Coğrafya 255110 Matematik 640240 Biyoloji 3100300 Sağlık Bilgisi 180 Fizik 24998 Kimya 275150 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 190 Yabancı Dil 695570 Beden Eğitimi 255110 Resim/Müzik 185 İkinci Yabancı Dil275150 Seçmeli (Diksiyon ve Hitabet)180 Seçmeli (Astronomi uzay Bil.)190 Seçmeli (Sosyal Etkinlik)2100200 Toplam (rehberlik ve yönlendirme 1 saat) 40 2773

12 SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması halinde kalkar. Doğrudan veya yıl sonu başarı puanı ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; Bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıf geçerler. Ancak; alt sınıflarda dahil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar ederler Dil anlatım dersinden başarısız olan öğrenciler sorumlu olarak sınıf geçerler

13 SINIF TEKRAR ETME ÖĞRENCİLERDEN ; ÖĞRENCİLERDEN ; BAŞARISIZ DERS VE DERSLERİ BULUNANLARDAN YIL SONU BAŞARI PUANI İLE SINIF GEÇEMEYENLER, BAŞARISIZ DERS VE DERSLERİ BULUNANLARDAN YIL SONU BAŞARI PUANI İLE SINIF GEÇEMEYENLER, SORUMLU OLARAK SINIF GEÇEMEYENLER SORUMLU OLARAK SINIF GEÇEMEYENLER C)DEVAMSIZLIK NEDENİYE BAŞARISIZ SAYILANLAR C)DEVAMSIZLIK NEDENİYE BAŞARISIZ SAYILANLAR SINIF TEKRAR EDERLER NOT:SINIF TEKRARI, ORTAÖĞRETİM SÜRESİ BOYUNCA BİR DEFA YAPILIR.

14 Ders Seçimi Kurulca kabul edilen haftalık ders çizelgelerinde belirtilen seçmeli dersler ile açıklamaları ders kesiminden önce okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur. Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ikinci dönemin ilk haftasında öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır. Seçilen dersler, öğrenci veya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir..Süresi içinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimi tarafından belirlenir.

15 Seçmeli Dersin Eğitime Açılması Seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az 10 öğrenci tarafından seçilmesi gerekir.

16 DERSLER  Ortak Dersler Ortak dersler, öğrencilerin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir. Bu dersler, bütün öğrencilere asgarî ortak genel kültür vermek, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırma amacına yöneliktir.  Seçmeli Dersler Seçmeli dersler; öğrencileri ilgi ve istekleri doğrultusunda hedefledikleri yükseköğretim programlarına hazırlayan ve kişisel yeteneklerini geliştirebilmelerine imkân sağlayan derslerdir.

17 DERS ÇİZELGELERİ ZORUNLU DERSLER DERS KATEGORİLERİDERSLER 10.11.12. SINIF ORTAK DERSLER DİL VE ANLATIM 2 22 TÜRK EDEBİYATI 3 33 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 11 TARİH 2 -- T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - 2- COĞRAFYA 2 -- MATEMATİK 6 -- FİZİK 2 -- BİYOLOJİ 3 -- KİMYA 2 -- FELSEFE -2- YABANCI DİL 4 44 İKİNCİ YABANCI DİL 2 22 BEDEN EĞİTİMİ 222 GÖRSEL SANATLAR /MÜZİK 111 TRAFİK VE İLK YARDIM --1 TOPLAM321916

18 SEÇMELİ DERSLER SAAT TER CİH DERS SAATİ DERSLER TER CİH DERS SAATİ DİKSİYON VE HİTABET 1( ) BEDEN EĞİTİMİ 2 ( ) OSMANLI TÜRKÇESİ 2( ) SOSYAL ETKİNLİK 1 ( ) 2 ( ) ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ 1( ) *PROJE HAZIRLAMA 1 ( ) 2 ( ) BİLGİ KURAMI 1( ) 2( )GÖRSEL SANATLAR 2 ( ) DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 1( ) MÜZİK 2 ( ) İŞLETME 2( ) SANAT TARİHİ 2 ( ) EKONOMİ 2( ) DRAMA 1 ( ) GİRİŞİMCİLİK 1( ) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 1 ( ) 2 ( ) YÖNETİM BİLİMİ 2 ( ) ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 2 ( ) KUR”AN-I KERİM 2 ( ) HZ. MUHAMMED’İN HAYATI 2 ( ) TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 ( ) 2 ( ) ALMAN EDEBİYATI 1 ( ) 2 ( ) İNGİLİZ EDEBİYATI 1 ( ) 2 ( ) FRANSIZ EDEBİYATI 1 ( ) 2 ( ) TOPLAM7 SAAT 10. Sınıfta 7 saat seçmeli ders seçebiliyoruz

19 DERS SEÇİMİNİN ÖNEMİ *YGS ve LYS’yi kazanan öğrencilerin puanlarına, Ortaöğretim Başarı Puanları 0.12 ile çarpılarak elde edilen puan eklenmektedir. *Diploma notu 5 ile çarpılarak OBP hesaplanır. OBP”nın en yükseği 500 En düşüğü de 250 dir. *Ne kadar yüksek başarı gösterir, diploma notunuzu ne kadar yüksek tutarsanız Üniversite sınavında o kadar Avantaj elde edersiniz. YÖNELMEK İSTEDİĞİNİZ MESLEĞE UYGUN DERS SEÇİNİZİSTEDİĞİNİZ

20  YANLIŞ TERCİH “1” YIL  YANLIŞ ÜNİVERSİTE “4” YIL  YANLIŞ MESLEK “40” YIL Kaybı demektir. Öğrencinin yıl kaybını önlemek için İlgilerine Yeteneklerine Yeteneklerine Değerlerine Değerlerine Uygun Alan ve Meslek Seçimi

21 HANGİ ALANDAN HANGİ MESLEĞE?

22 S O N U Ç ALAN SEÇİMİNDE 9. ve 10. Sınıftaki Ders BaşarıSI İlgileri Yetenekleri Değerleri Belirleyici olmalıdır. Mesleğin sağladığı olanaklar

23 Edebiyat Fakültesi Diş Hekimliği Tıp Fakültesi VALİ VECDİ GÖNÜL ANADOLU LİSESİ


"SUNU TASARIM SELİM BELEN HAFTALIK DERS DAĞILIMINIZ HAFTALIK Ders Saati DERSİN ADI 3 T ü rk Edebiyatı 2Dil ve Anlatım 2Tarih 2Coğrafya 6Matematik 3 Biyoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları