Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MIG/MAG Kaynağı INTRODUCTION WHO KNOWS ANYTHING ABOUT GMAW?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MIG/MAG Kaynağı INTRODUCTION WHO KNOWS ANYTHING ABOUT GMAW?"— Sunum transkripti:

1 MIG/MAG Kaynağı INTRODUCTION WHO KNOWS ANYTHING ABOUT GMAW?

2 MIG/MAG Kaynağında Kaynak Dikişini Etkileyen Faktörler
MIG/MAG kaynağında kaynak dikiş kalitesi ve ekonomiklik, çok sayıda faktör tarafından belirlenir. Aşağıdaki şekilde MIG/MAG kaynağında önemli faktörler ve dikişin değerlendirilme noktaları toplu halde verilmiştir.

3

4 Köşe Kaynağında Dikiş Boyutunun Karşılaştırılması
f = Köşe dikişinin kenar ölçüsü t = Elektrik ark kaynağında köşe dikiş kalınlığı t’ = CO2 gazı ile MAG kaynağında köşe dikiş kalınlığı MAGC kaynağına göre Elektrik Ark Kaynağı

5 MIG/MAG Kaynağının Elemanları
Tel besleme Tel besleyici Torç gazı Esas metal Dönüş (parça) kablosu + _ Akım üreteci Continuous electrode POWER SOURCE DIFFERENT TO THAT FOR MMAW. WIRE FEEDER — FEED ROLLS & MOTOR. RAPID SPEED UP, CONTROLS FOR WFS& VOLTS ADJUSTMENT, METERS, SOLENOID, BURN BACK, INCH, GUN — CONTACT TIP, SHROUD, HANDLE WITH TRIGGER, WATER COOLED? CAPACITY v FLEXIBILITY/ WEIGHT. PUSH-PULL, SPOOL GUNS. GAS — CYLINDER & BULK, ACTIVE OR INERT, mixing systems. WIRE — REEL V PAY OFF PACK, PRECISION, CONTAMINANTS Kaynak metali Kaynak banyosu

6 Tel Besleme Ünitesi Baskı rulosu

7 4 Rulolu Tel Besleme Ünitesi

8 Tel Besleme Ekipman Hataları
Frenleme çok gevşek Frenleme çok sert

9 Tel Besleme Ekipman Hataları
Yiv profili çok geniş seçilmiş Yiv profili çok dar veya aşınma nedeniyle genişlemiş

10 Tel Besleme Ekipman Hataları
Baskı kuvveti çok fazla Baskı kuvveti çok az

11 Tel Besleme Ekipman Hataları
Rulolar seçilen tel çapına uygun olmalıdır. Aksi halde tel besleme düzeni bozulur. Aşınmaya karşı düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerekiyorsa değiştirilmelidir. Çelik tel için Alüminyum tel için konik yiv yuvarlak yiv

12 Tel Besleme Ekipman Hataları
Kılavuz aralığı çok geniş Delik çapı çok büyük

13 Tel Besleme Ekipman Hataları
Kılavuz spirali çok kısa Kılavuz spirali çok uzun Kılavuz spiralinin ölçüsü hatalı Kılavuz spirali toz, pislik nedeniyle tıkanmış

14 Tel Besleme Ekipman Hataları
Kontak meme sıkı vidalanmamış Delik çapı büyük seçilmiş veya aşınma nedeniyle büyümüş

15 Gaz Soğutmalı MIG/MAG Kaynak Torcu

16 Torçtan Kumandalı Akım Ayarı

17

18

19

20 Kontak Meme Ömrü Yeni kontak meme Birkaç saat kullanılmış
Dişli bağlantı aşınması Konik geçme aşınması

21 Gaz Nozulunun Temizliği

22 Gaz Nozulunun Temizliği

23 Kaynak parametrelerinin dikiş profilin etkisi
Değiştirilen kaynak parametresi İstenen değişiklik Nüfuziyet Yığma hızı Banyo hacmi Banyo genişliği Akım & tel besleme hızı Ark gerilimi + Kaynak hızı Serbest tel boyu Tel çapı Koruyucu gaz Torç açısı Sağa kaynak (25°’) Sola kaynak • Etkisiz Küçük etkili Arttırır Azaltır

24 Koruyucu Gazlar İnert (soy) gazlar (MIG) Aktif gazlar (MAG)
Argon veya helyum veya bunların karışımı Aktif esas metaller, Al, Mg, Ti Aktif gazlar (MAG) Karbondioksit Argon + oksijen ve/veya karbondioksit Azot, hidrojen

25 TS EN 439’a göre koruyucu gazlar
(Argon, Helyum) oksitleyici (CO2) Koruyucu gazlar redükleyici inert aktif Koruyucu gaz Grup Yöntem Malzeme Argon (Ar) Helyum (He) Argon / Helyum I TIG Tüm metaller MIG Tüm demirdışı metaller Ar/O2 (Ar/CO2) M1 M2 M3 MAG Yüksek alaşımlı çelikler Ar/CO2 Ar/CO2/O2 Karbondioksit (CO2) Alaşımsız ve düşük alaşımlı çelikler C Ar/He Kök koruma Özellikle hassas metaller; örn. Titanyum Şekillendirici gaz (N2/H2) F Diğer metaller

26 SOY GAZLARIN ÖZELLİKLERİ
Argon : Mıg Mag Kaynağında en az nufuziyeti, en ince dikişi ve en düşük erime gücünü sağlar Helyum : En derin nuguziyeti daha yüksek bir erime gücünü, geniş bir (konveks) bir kaynak dikişi sağlar. Argon ile aynı ark boyu için ark gerilimi daha yüksektir.

27 TS EN 439’a göre koruyucu gazlar ve özellikleri
Etkisi Argon Karışım gaz CO2 Eriyikle reaksiyon Yok Zayıf Kuvvetli İyonizasyon Çok iyi İyi Orta Dikiş taşkınlığı Nüfuziyet Dikişin görünümü Düz Hafif tırtıllı Kaba tırtıllı Sıçrama oluşumu Çok düşük Düşük Daha yüksek Hava girişine hassasiyet Çok fazla Fazla

28 Koruyucu Gaz Debisinin Seçimi - 1
Koruyucu gaz seçiminde aşağıdaki noktalar gözönüne alınır: Malzeme ve parça boyutları Ağız hazırlığı ve ağız toleransları Koruma etkisi ve gözenek oluşumu Kaynak metalinin özellikleri koruyucu gazın saflığı, Koruyucu gaz – tel kombinasyonu Koruyucu gaz bileşenlerinin kaynak metalinde çözünme olasılıkları Kaynak parametreleri Curuf miktarı, curuf nedeniyle kenar çentiği ve üstüste kaynak yapabilme Uygulanabilen ark türleri, arktaki kuvvetler ve arkın kararlılığı

29 Koruyucu Gaz Debisinin Seçimi - 3
Akım şiddetinin etkisi Gaz meme çapının etkisi

30 Koruyucu Gaz Debisinin Seçimi - 4
Basit formül: Koruyucu gaz akış debisi = Tel çapı x 10 Örnek: Tel elektrod çapı : 1,0 mm Koruyucu gaz debisi : 10 l/dak

31 Koruyucu Gaz Debisinin Ayarlanması ve Ölçümü
Koruyucu gaz debisi, iki türlü ayarlanabilir ve ölçülebilir Basınç manometresi ile Debimetre ile

32 Farklı Koruyucu Gazlarla Sprey Arkta Dikiş Profili ve Nüfuziyet Derinliği
Ar Ar+He He CO2

33 Kaynak Akım Üretecinin Ayarlanması
MIG/MAG kaynak makinasıyla çalışan bir kaynakçı, biri diğerini etkileyen üç ayar ihtimaliyle karşı karşıya kalır: * ark gerilimini değiştirerek ark boyunu belirleyen boşta çalışma gerilimi * kaynak akımını değiştirerek eritme gücünü ve nüfuziyeti belirleyen tel elektrod besleme hızı * erimiş metali emniyetli şekilde örterek gözenek oluşumunu önleyen koruyucu gaz debisi

34 Ark Gerilim (Ark Boyu) Ark boyunun artması, küresel damla geçişine neden olur Nüfuziyeti (penetrasyonu) değiştirmek için kullanılmaz Dikiş profilini ve ark kararlılığını etkiler

35 Ark Gerilimi (Ark Boyu) ile Dikiş Profili Arasındaki İlişki

36 Aynı Gerilim Ayarında Tel Besleme Hızının Değiştirilmesinin Etkisi
Aynı gerilim ayarında (aynı karakteristik eğrisi üzerinde) tel besleme hızının değiştirilmesi, ark boyununu, I akım şiddetinin, eritme gücünün ve dikiş profilinin değişmesine neden olur. Tel besleme hızı yavaş orta hızlı Çalışma noktası AL AW AK Ark boyu uzun orta kısa Akım şiddeti düşük orta yüksek Eritme gücü düşük orta yüksek Dikiş profili

37 Akım ve Gerilim Ayarlarının Ark Boyuna ve Nüfuziyete Etkisi – 1 Düşük Gerilim ve Düşük Akım
Ark karakteristiği Makina karakteristiği Gerilim Tel besleme hızı

38 Akım ve Gerilim Ayarlarının Ark Boyuna ve Nüfuziyete Etkisi – 2 Düşük Gerilim ve Orta Akım
Ark karakteristiği Makina karakteristiği Gerilim Tel besleme hızı

39 Akım ve Gerilim Ayarlarının Ark Boyuna ve Nüfuziyete Etkisi – 3 Düşük Gerilim ve Yüksek Akım
Ark karakteristiği Makina karakteristiği Gerilim Tel besleme hızı

40 Akım ve Gerilim Ayarlarının Ark Boyuna ve Nüfuziyete Etkisi – 4 Orta Gerilim ve Düşük Akım
Ark karakteristiği Makina karakteristiği Gerilim Tel besleme hızı

41 Akım ve Gerilim Ayarlarının Ark Boyuna ve Nüfuziyete Etkisi – 5 Orta Gerilim ve Orta Akım
Ark karakteristiği Makina karakteristiği Gerilim Tel besleme hızı

42 Akım ve Gerilim Ayarlarının Ark Boyuna ve Nüfuziyete Etkisi – 6 Orta Gerilim ve Yüksek Akım
Ark karakteristiği Makina karakteristiği Gerilim Tel besleme hızı

43 Akım ve Gerilim Ayarlarının Ark Boyuna ve Nüfuziyete Etkisi – 7 Yüksek Gerilim ve Düşük Akım
Ark karakteristiği Makina karakteristiği Gerilim Tel besleme hızı

44 Akım ve Gerilim Ayarlarının Ark Boyuna ve Nüfuziyete Etkisi – 8 Yüksek Gerilim ve Orta Akım
Ark karakteristiği Makina karakteristiği Gerilim Tel besleme hızı

45 Akım ve Gerilim Ayarlarının Ark Boyuna ve Nüfuziyete Etkisi – 9 Yüksek Gerilim ve Yüksek Akım
Ark karakteristiği Makina karakteristiği Gerilim Tel besleme hızı

46 Tel Besleme Hızının Etkisi
Tel besleme hızı ile akım şiddeti (amperaj) arasında sabit bir ilişki vardır Tel besleme hızı, amperajı belirler Tel besleme motorunun hızının ayarı ile akım ayarlanır Hızın düşürülmesi, daha az tel erimesine neden olur Genel olarak, yüksek tel besleme hızları kısa ark’a, düşük tel hızları ise uzun ark’a neden olur

47 Tel Besleme Hızının Etkisi
Doğru tel besleme hızı Aşırı tel besleme hızı

48 Aynı Tel Besleme Hızında Gerilimin Değiştirilmesinin Etkisi
Tel hızını değiştirmeden, cihaz üzerinde başka bir karakteristik eğrisinin seçilmesi yoluyla U geriliminin değiştirilmesi, ark boyunun ve dikiş profilinin değişmesine neden olur. Bu işlem sırasında I akım şiddeti ve eritme gücü sabit kalmaktadır. Gerilim Yüksek Orta Düşük Çalışma noktası AL AM AS Ark boyu uzun orta kısa Dikiş profili Alın dikişi İçköşe dikişi

49 Sabit Akımda Gerilimin Etkisi – 1 Düşük Gerilim

50 Sabit Akımda Gerilimin Etkisi – 2 Orta Gerilim

51 Sabit Akımda Gerilimin Etkisi – 3 Yüksek Gerilim

52 Düşük Akım ve Düşük Gerilim’in (kısa devre ark) Uygulama Alanları

53 MIG/MAG Arkında Metal Geçiş Türleri
Kısa devre ark Düşük akım ve gerilim, CO2 Ara ark Ortalama değerde akım Sprey ark Yüksek akım & gerilim, argon’ca zengin gaz atmosferinde Uzun ark CO2 atmosferinde Darbeli akım üreteçleri Ayarlanabilir frekans Her bir akım darbesi için tek damla. SPRAY — high I & V. axial transfer. droplets smaller than wire diam. high deposition. Flat smooth deposit. Weld pool large. Flat only. DIP — Low I & V. Tip dips into weld pool. short circuit. arc extinguished, current rises, volts fall. Pinch effect nips off wire transferring metal. arc restruck. volts rise, current falls. All positional. Cold. Power source slope and impedance. GLOBULAR— Intermediate currents, CO2 gas. irregular droplets. gravity. untidy welds spatter. PULSED — Square wave. 1 droplet per pulse. Spray condition during peak. no transfer during background. Difficult to adjust. Variable frequency. SYNERGIC GMAW — Electronic control of pulse parameters. 1 knob increases frequency, wire feed speed in pre-programmed way. Second knob for volts. ELECTRONIC CONTROLLED DIP TRANSFER— Feed back control. injection of pulse just before short circuit.

54 Orta Akım ve Orta Gerilim’in (ara ark) Uygulama Alanları

55 Yüksek Akım ve Yüksek Gerilim’in (sprey ark) Uygulama Alanları

56 Ark Türleri ve Kullanım Alanları
Gerilim Akım şiddeti, eritme gücü

57 Ark türünün kullanım alanları

58 Malzeme Kalınlıklarına Göre Gaz Seçimi
Co2 : 10 Mm den kalın malzemeler İçin. 5 mm ye kadar %5 Co2 10 mm ye kadar % 8-12 Co2 10 mm den kalın % Co2

59 Ark Tutuşmasını Kolaylaştırma Önlemleri
İlk ark tutuşturma sırasında tel besleme hızının düşürülmesi Art yanma süresinin ayarlanması Ark kesilmeden önce akım impulsu Tam mekanize kaynakta tel ve akım ayarı

60 Tel ucunda erimiş damla kalmasının önlenmesi yoluyla arkın tutuşmasının kolaylaştırılması

61 Darbeli Ark (Impuls ark)
Alın kaynağında İçköşe kaynağında

62 Darbeli (Impuls) Kaynak Akımı
Katılaşma fazı Katılaşma fazı

63 Impuls Arkta Kaynak Parametreleri

64 Impuls Ark’ın Üstünlükleri
Düşük ark güçlerinde dahi, kısa devresiz (dolayısıyla sıçramasız) ark geçişi Daha kalın (dolayısıyla daha ucuz) ve daha kolay beslenen büyük çaplı tellerin kullanımı Düşük ark güçlerinde düz kaynak dikişleri Impuls Ark’ın Zayıflıkları Kaynak makinası daha pahalı Ayarlaması daha zor En fazla % 18 CO2 olan karışım gazlar kullanılabilir

65 Tel Çapının Dikiş Profiline Etkisi
Tel elektrodun çapı eritme gücünü etkiler ve ince teller aynı akım değerinde daha yüksek eritme gücüne sahiptir. Bu durum şöyle açıklanabilir: Aynı Volt/Amper gücünde, ince tel kesitleri özgül olarak (birim kesit başına) daha yüksek akımla yüklenirler 1,0 mm 1,2 mm 1,6 mm

66 Tel Çapının Etkisi Tel çapı, kaynak dikişinin boyutunu, nüfuziyet derinliğini ve kaynak hızını etkiler Genel kural: Aynı akım halinde, elektrod çapı küçüldükçe arkın eritme gücü artar ve yığma hızı artar Belirli bir akım yoğunluğunda en yüksek yığma hızını elde etmek için, kabul edilebilir dikiş profilini veren en ince tel çapının kullanılması gerekir 1,2 mm ve daha büyük tel çapları, ince tellere göre daha düşük yığma hızları ve daha geniş kaynak banyoları oluşturur

67 Kutuplama Türünün Etkisi - Ters Kutuplama
Elektronlar Oluşan dikiş TIG Kaynağının aksine Derin nüfuziyet Parça Gaz iyonları Eriyen kaynak teli

68 Kutuplama Türünün Etkisi - Düz Kutuplama
Eriyen kaynak teli Oluşan dikiş Elektronlar Parça Gaz iyonları Sığ nüfuziyet TIG Kaynağının aksine

69 Sprey Arkta Kutuplamanın Etkisi

70 Torç Yönünün Etkisi

71 Torç Yönünün Etkisi - 1

72 Torç Yönünün Etkisi - 2

73 Torç Yönünün Etkisi - 3

74 Kontak Boru Mesafesinin Etkisi (CTWD = Contact Tip to Work Distance)

75 3) Kaynak İşlemi Süresince Değişen Parametreler
A) Serbest Tel Uzunluğu

76 Kontak Borusu-Parça Mesafesi (CTWD = Contact Tube to Work Distance)

77 Kontak Borusu Mesafesinin Etkisi - 1

78 Kontak Borusu Mesafesinin Etkisi - 2

79 Kontak Borusu Mesafesinin Etkisi - 3

80 Kontak Borusu Mesafesinin Etkisi - 4

81 Kontak Borusu Mesafesinin Etkisi - 5

82 Kontak Borusu Mesafesinin Etkisi - 6

83 Kontak Borusu Mesafesinin Etkisi – Köşe Dikişi

84 Kontak Borusu Mesafesinin Ölçümü

85 İçköşe Kaynağında Torç Konumunun Nüfuziyete Etkisi

86 Yukarıdan Aşağıya Kaynakta Kaynak Hızının Yan Kenar Erimesine Etkisi -1
Yığılan kaynak metali artar Kaynak banyosunun büyümesine neden olur Akışkan hale gelen sıvı metal arkın önüne doğru akar buda nuf azaltır Geniş bir kaynak dikişi elde edilir

87 Yukarıdan Aşağıya Kaynakta Kaynak Hızının Yan Kenar Erimesine Etkisi -2

88 Yukarıdan Aşağıya Kaynakta Kaynak Hızının Yan Kenar Erimesine Etkisi -3
En derin nufuziyet kay hızının optimum değerinde olur

89 Yukarıdan Aşağıya Kaynakta Kaynak Hızının Yan Kenar Erimesine Etkisi -4
Kaynak hızının artması Dikiş yüksekliğinin artmasına Birim boya verilen ısının azalmasına Esas metalin eriyen kısmının azalmasına ve nufuziyetin azalmasına neden olur

90 Ark Üflemesinin Neden Olduğu Kaynak Hataları
Sıçrama Dikiş profili Gözenek Nüfuziyet azlığı Parça kenarları, köşeleri, aralıkları ve tespit elemanları bölgelerinde ortaya çıkan ark üflemesi nedeniyle oluşabilen hatalar

91 Boşluklardaki Havanın Yolaçtığı Gözenek Oluşumu
Kaynak banyosunun kapattığı içi boş hacimlerden genleşen gazların yolaçtığı gözenek Düşük erime sıcaklığına sahip kaplamanın buharlaşmasıyla oluşan gözenek

92 Havalı Plazma Kesme Sonucu Gözenek
Kesilen yüzey üzerinde azotça zengin tabaka Kesici gaz olarak hava veya azot kullanılması halinde, plazma kesme yüzeylerindeki azotça zengin tabakanın neden olduğu gözenek

93 Gözeneklerin Oluşumunun Nedenleri -

94 Gözeneklerin Oluşumunun Nedenleri -

95 Gözeneklerin Oluşumunun Nedenleri -

96 Gözeneklerin Oluşumunun Nedenleri -
Gaz nozulunun ve gaz difüzörünün çapak vs. ile kısmen kirlenmesi (tıkanması)nedeni ile oluşan gözenekler.

97 Gözeneklerin Oluşumunun Nedenleri -
Soğutma suyunun kaçakları nedeni ile koruyucu gaza karışması sonucu oluşan gözenekler. Not: soğutma sulu torçlar için geçerlidir.

98 Gözeneklerin Oluşumunun Nedenleri -
Gaz nozulunun küçük veya küçük ağızlı seçilmesinden kaynaklanan gözenekler.

99 Gözeneklerin Oluşumunun Nedenleri -
Serbest tel boyunun fazla olmasının neden olduğu gözenekler.

100 Gözeneklerin Oluşumunun Nedenleri -
Kontak ucunun (memenin) eğri takılmasının neden olduğu gözenekler.

101 Gözeneklerin Oluşumunun Nedenleri -
Uygun olmayan gaz-tel kombinasyonu nedeni ile segregasyon bölgesinde gözenek oluşumu.

102 Gözeneklerin Oluşumunun Nedenleri -
Ark üflemesinin neden olduğu gözenekler.

103 Gözeneklerin Oluşumunun Nedenleri –
İç kısımda hapsolmuş gazın neden olduğu gözenekler. Boşluk

104 Gözeneklerin Oluşumunun Nedenleri –
Hatalı paso şeklinin neden olduğu gözenekler. YANLIŞ DOĞRU

105 Gözeneklerin Oluşumunun Nedenleri –
Parça yüzeyindeki kirli tabakanın neden olduğu gözenekler. Yağ, pas, boya vb. Pis tabaka

106 Hatalı Kaynak Ağız Hazırlığına Bağlı Kaynak Hataları

107 HIZLI KAYNAK YAVAŞ KAYNAK SERBEST TEL BOYU KISA VE GAZ KORUMASI YOK

108 HIZLI KAYNAK YAVAŞ KAYNAK SERBEST TEL BOYU KISA VE GAZ KORUMASI YOK

109 Ekipman hataları Metalik bağlantı yok Gevşek bağlantı

110 Ekipman hataları Hortum paketi çok bükülmüş, burkulmuş veya çok uzun

111 TORÇ HAREKETLERİ Yatay Oluk Pozisyonu

112 Dik Pozisyon

113 Yukarıdan Aşağı Dik Pozisyon

114 Tavan Pozisyonu

115 Koruyucu Giysiler ve Ekipman


"MIG/MAG Kaynağı INTRODUCTION WHO KNOWS ANYTHING ABOUT GMAW?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları