Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Firma Teorisi Tam Rekabet Piyasası. Neler Öğreneceğiz? Neler Öğreneceğiz?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Firma Teorisi Tam Rekabet Piyasası. Neler Öğreneceğiz? Neler Öğreneceğiz?"— Sunum transkripti:

1 Firma Teorisi Tam Rekabet Piyasası

2 Neler Öğreneceğiz? Neler Öğreneceğiz?

3 Firmanın amacı kar maksimizasyonudur: Toplam Kar = Toplam Gelir (TR) -Toplam Maliyet (TC) Toplam maliyet, firmanın, üretim faaliyetini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu girdileri, yani üretim faktörlerini satın alırken yaptığı harcamaların toplamdır: TC = (P K. Q K ) + (P L. Q L ) Toplam gelir ise, firmanın ürettiği mal ve hizmet miktarının piyasa fiyatı ile çarpımına eşit olacaktır: TR = P A. Q A Maliyet Gelir Maliyet Gelir

4 Atomize ÖzelliğiPiyasada çok sayıda alıcı ve satıcı olması, Homojenlik ÖzelliğiAynı özellikte mal ve hizmet üretimi, Mobilite ÖzelliğiPiyasaya giriş çıkışın serbest olması, Şeffaflık ÖzelliğiAlıcı ve satıcıların tam bilgiye sahip olması. Tam Rekabet Piyasasının Özellikleri

5 –Toplam gelir, fiyat ile satış miktarının çarpımına eşittir. TR=P.Q –Ortalama gelir, toplam gelir satılan mal miktarına bölünerek hesaplanmaktadır. AR=TR/Q –Marjinal gelir, en son satılan mal biriminin toplam gelirde meydana getirdiği değişmedir. MR=∆TR/ ∆Q Tam Rekabet Piyasasında Firma Gelirleri

6 Toplam Gelir Doğrusu 0 Maliyet, Gelir q TR= p.q Toplam Gelir TR Eğrisinin Eğimi MR verir α = MR = ∆TR/ ∆q TR Eğrisinin Eğimi MR verir α = MR = ∆TR/ ∆q α ∆TR ∆q

7 SMSM DMDM P P Q Q P0P0 TR d=P=AR=MR (a) Piyasa Dengesi(b) Firma Gelirleri Tam Rekabet Piyasasında Firma Gelirleri

8 (a) Toplam Gelir- Toplam Maliyet Yaklaşımı Q TR TC TR Toplam gelir doğrusu ile toplam maliyet eğrisi arasındaki uzaklığı maksimum kılan üretin seviyesinde (OQ 1 ) firma, karını maksimize etmekte ve dengeye ulaşmaktadır. 0 A Q0Q0 Q2Q2 TC Q1Q1 B Kısa Dönem Firma Dengesi

9 TR ve TC’nun karşılaştırılması – Çıktı düzeyleri: 0- q 0 ve q 1 üzeri TC > TR: Negatif kâr TFC + TVC > TR MR < MC Çıktı düzeyleri: q 0 - q 1 : TC < TR: Pozitif kâr TFC + TVC < TR MR > MC Çıktı düzeyi: q * Maksimum Kar 0 Maliyet Gelir Kâr q TRTR TCTC A B q0q0 q*q* q1q1 Marjinal Gelir, Marjinal Maliyet ve Kâr Maksimizasyonu

10 Kar Kaybı q q < q * Zarar q 2 > q * q1q1 q2q2 P Fiyat 0 MC AVC AC AR=MR=P Üretim Miktarı q*q* D A C B q * : MR = MC ve P > AC ABCD: Kar Alanı OCBq * :Maliyetler q 1 : MR > MC q 2 : MC > MR (b) Marjinal Gelir-Marjinal Maliyet Yaklaşımı Kısa Dönem Firma Dengesi Aşırı Kar Maliyet

11 E G F MC AC AVC P3P3 E: Fiyat OP 3 iken Aşırı Kar X3X3 P2P2 X2X2 F: Fiyat OP 2 iken Normal Kar F Başabaş \ Kara Geçiş Noktası P1P1 X1X1 G: Fiyat OP 1 iken Zarar G Kapanma Noktası Başabaş Noktası, Kapanma Noktası ve Kısa Dönem Arz Eğrisi X P

12 P Q O AC MC LAC D=AR=MR LAC = AC = MC = MR = AR Uzun Dönem Firma Dengesi

13 Q0Q0 MC LAC E POPO O F B P1P1 G Q1Q1 Kısa dönemde aşırı karların varlığı piyasaya yeni firmaların girmesini teşvik eder Piyasada uzun dönemde arzın artışı ile birlikte fiyatları düşmesi aşırı karın ortadan kalkmasına neden olur Uzun Dönem Firma Dengesi Aşırı Kar Alanı Q P

14 Firma Teorisi Eksik Rekabet Piyasası

15 Neler Öğreneceğiz? Neler Öğreneceğiz? Eksik Rekabet Şartlarında Firma Dengesi  Monopol Piyasasında Firma Dengesi  Toplam Gelir - Toplam Maliyet Yaklaşımı  Marjinal Gelir - Marjinal Maliyet Yaklaşımı  Monopol Piyasa ile Tam Rekabet Piyasasının Mukayesesi  Diğer Başlıca Aksak Rekabet Piyasaları

16 Monopol Oligopol Monopolcü rekabet Eksik Rekabet Piyasaları

17 Monopol piyasası tek bir firmanın bulunduğu ve o firmanın üretip sattığı malın yerine kolayca ikame edilecek başka malların olmadığı piyasadır. Eksik Rekabet Piyasaları

18 Piyasada tek bir üretici vardır Firma talebi piyasa talebine eşittir Piyasaya giriş-çıkış tamamen engellenmiştir Firma yakın ikamesi olmayan mal üretir Firma fiyatı değiştirme gücüne sahiptir Hem kısa dönemde hem de uzun dönemde aşırı kar vardır Monopol Piyasasının Temel Özellikleri Eksik Rekabet Piyasaları

19 Monopolün Kaynakları (Giriş Engelleri) Yasal Monopoller Hammadde Kaynaklarına Sahip Olma Doğal Monopoller Eksik Rekabet Piyasaları

20 Q P D P0P0 P1P1 Q0Q0 Q1Q1 Endüstride tek firma bulunması nedeniyle monopolcü firmanın bireysel talep eğrisi aynı zamanda piyasa talep eğrisidir. Monopolcü firma, aşağıdaki iki seçenekten birini tercih edecektir. 1.Monopolcü firma, belli bir fiyat empoze edebilir. Böyle bir durumda, bu fiyattan satılacak mal miktarı piyasa talebi tarafından belirlenecektir. 2. Monopolcü firma, satılacak mal miktarını belirleyebilir. Bu durumda, piyasa talebi tarafından belirlenecek fiyata râzı olacaktır. O Monopolcünün Talebi

21 TR AR=D MR Q Q TR AR MR Toplam gelir eğrisi (TR), önce yükselmekte ve bir noktadan sonra düşmeye başlamaktadır. Ortalama gelir eğrisi (AR), sol yukarıdan sağ aşağıya doğru inmekte ve farklı fiyat seviyelerinde talep edilen miktarları göstermektedir. Marjinal gelir eğrisi (MR), ortalama gelir eğrisinin altında seyretmekte ve toplam gelirin en yüksek değer aldığı noktada sıfıra eşit olmaktadır. Bu noktadan sonra satış miktarı artırılmaya devam edildiği takdirde, marjinal gelir eğrisi, negatif değerler taşımaya başlayacaktır. Monopolcü Firmanın Gelirleri

22 Q0Q0 MC AC G D=AR P1P1 O Marjinal Gelir-Marjinal Maliyet Yaklaşımı Monopolde Denge Koşulu Toplam Gelir: OP 1 x OQ 0 = OQ 0 GP 1 Toplam Maliyet: OP 0 x OQ 0 = OQ 0 FP 0 E Kar: OQ 0 GP 1 - OQ 0 FP 0 =OQ 0 FP 0 MR P0P0 F Monopol Firmanın Dengesi Maliyet P Q Kar

23 KAR Tam Rekabet Dengesi Monopol Dengesi 30 LAC MC P=AR=MR D=AR MR 40 50 AC 80 30 80 MC Monopol Piyasası ile Tam Rekabet Piyasasının Karşılaştırılması

24 Monopolde Fiyat Farklılaştırması Tanım: Bir ekonomide monopolcünün karını arttırabilmek için aynı malı iki farklı piyasada farklı tüketicilere farklı fiyattan satmasıdır. Koşullar: Farklı fiyat uygulanacak iki ayrı piyasa arasında bir sınırın olması gerekir Farklı talep esnekliliklerine sahip tüketicilere bir malı iki ayrı piyasada farklı fiyattan satılmasıdır monopol piyasasında bir satıcının malın fiyatı üzeride doğrudan kontrolünün olmasıdır

25 Oligopol, birbirlerine etki edebilecek kadar az sayıda satıcının sonsuz sayıda alıcı ile karşı karşıya geldiği piyasadır. OligopolOligopol Tam Oligopol, alışverişe konu olan mal homojen ise, yani piyasadaki her firmanın ürettiği mal aynı ise, tam oligopolden söz edilir. Oligopol Türleri Noksan Oligopol, alışverişe konu olan mal homojenlikten uzaklaşmışsa yani her firma birbirleri yerine ikame edilebilen farklılaşmış mallar üretiyorsa, noksan oligopolden söz edilir.

26 Monopolcü rekabet piyasası diğer bir deyişle tekelci rekabet piyasası; çok sayıda alıcı ve satıcının olduğu, çok sayıda firma tarafından üretilen mallar farklıymış gibi gösterilerek her firmanın malına belirli bir talep oluşturmayı başardığı bir piyasa türüdür. Monopolcü Rekabet Monopolcü Rekabetin Özellikleri Piyasaya giriş-çıkış büyük ölçüde engellenmemiştir. Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı bulunmaktadır ve birbirlerinden bağımsız hareket etmektedirler Bu piyasada heterojen mal üretilmektedir


"Firma Teorisi Tam Rekabet Piyasası. Neler Öğreneceğiz? Neler Öğreneceğiz?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları