Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

JACK WELCH. GENERAL ELECTR İ C 1878 yılında Thomas Alva Edison tarafından kurulan çok uluslu bir Amerikan şirketidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "JACK WELCH. GENERAL ELECTR İ C 1878 yılında Thomas Alva Edison tarafından kurulan çok uluslu bir Amerikan şirketidir."— Sunum transkripti:

1 JACK WELCH

2 GENERAL ELECTR İ C 1878 yılında Thomas Alva Edison tarafından kurulan çok uluslu bir Amerikan şirketidir.

3 GE’nin Çalışma Alanı Uçaklar için jet motorları, elektrik, e ğ lence, finans, gaz türbini, enerji üretimi, endüstriyel otomasyon, aydınlatma, medikal görüntü işleme, medikal yazılım, gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

4 JACK WELCH 1935 yılında Grage Massachusette ‘de do ğ du, babası demiryolunda şef olarak çalışıyordu, evin tek çocu ğ uydu. Ö ğ rencilik yıllarında ayakkabı sattı, ayrıca golf caddy olarak çalıştı, Lise yıllarında yetenekli bir sporcu olarak beyzbol, futbol ve hokey oynadı,

5 JACK WELCH 1957 yılında Kimya mühendisli ğ inden mezun oldu, Daha sonra yüksek lisans yaptı. 1959 yılında evlendi bu evlilikten dört çocu ğ u oldu. 28 yıl sonra boşandı, halen 3’üncü eşi ile evli. 1960 yılında kimya mühendisli ğ i alanında doktora kazandı. 1960 yılında genç bir kimya mühendisi olarak General Electric’e katıldı.

6 JACK WELCH İ şe başladıktan bir yıl sonra bekledi ğ i zammı alamayınca ayrılmak istedi, ancak yöneticisi tarafından ikna edilerek işine devam etti. 1968 yılında GE’ in plastik bölümünün başkan yardımcısı oldu. 1971 yılında GE’nin metalurji ve kimya bölümlerinin başkan yardımcısı oldu. Kurnaz iş zekası ile birlikte kimya mühendisli ğ i arka planda kaldı, parlak bir yönetici oldu.

7 JACK WELCH 1973’te GE’nin stratejik planlama başkanı oldu. 1977 yılında tüketici ürün ve hizmetler bölüm başkan yardımcısı ve başkanı oldu. 1979 yılında GE’in başkan yardımcısı oldu. 1981 yılında 45 yaşında iken GE’in en genç başkanı CEO’ su oldu.

8 JACK WELCH 1999 yılında Yüzyılın Yönetici’si seçildi. Yönetim ve Liderlik ile ilgili çeşitli kitaplar yazdı. 2005 yılında üçüncü eşi Suzy Welch ile birlikte yazdı ğ ı “Kazanan” adlı kitabı en çok satanlar listesinde bir numara oldu.

9 JACK WELCH 1960 yılında kimya mühendisi olarak GE'de çalışmaya başlayan Welch 1981 yılında şirketin 121 yıllık tarihindeki sekizinci CEO’su oldu. 2001 Eylül ayında emekli oldu ğ unda kendine özgü liderlik stratejileri ve esrarengiz içgüdüleriyle GE'nin piyasa de ğ erini 13 milyar dolardan 400 milyar dolara çıkardı.

10 Welch bu başarıyı şöyle tanımlıyor… Welch’e göre; 1- Vizyon oluşturun ve bunu uygulamaları için di ğ erlerini de harekete geçirin 2- Sizi bezdiren her ayrıntıyı yönetmeyin 3- Herkesi dahil edin ve her yerden gelen harika fikirlere kapınızı açık tutun. 4- Bürokrasiye hoş görü göstermeyin! 5- Gereksiz işleri bırakın.

11 JACK WELCH 6- Meslektaşlarınızla karar alma durumunu bir düzene oturtmak için çalışma yapın. 7- Çalışma anınızı daha gayri resmi hale getirin. 8- De ğ işimi bir tehdit olarak de ğ il, fırsat olarak görün.

12 Tutku-Samimiyet-BAŞARI ! Welch'e göre başarıya ulaşmak tutkulu olmaktan geçiyor. Tutkunun içten geldi ğ ini, bütünlük ve kendine güvenle birleşti ğ i zaman mutlaka başarıya ulaşılaca ğ ını söylüyor. "Kekeliyorum, kısayım, kelim ama kendimi çok iyi hissediyorum" diyen Welch, başarıya giden en önemli yolun insanın kendisi gibi olmasından geçti ğ ini söylüyor.

13 JACK WELCH 360 derece de ğ erlendirme sisteminin başarı için önemini vurgulayan Welch, evde kendileri için çalışan kişilere bile bunu uyguluyor. Onların neleri iyi yaptıkları, neleri geliştirebilecekleri üzerine yazdı ğ ı performans de ğ erlendirmeleri var. Aynı zamanda onlardan da geribildirim aldı ğ ını vurguluyor. İ şte ve hayatta bu de ğ erlendirmeyi yapmak için açıklık ve samimiyet gerekti ğ ine de dikkat çekiyor.

14 Welch’in yerine… 2001'de görevinden ayrılmadan önce yerine geçecek Jeffrey Immelt'i bulmak için çok sayıda de ğ erlendirme yapan Welch, bu de ğ erlendirmeye verdi ğ i önemi emeklili ğ inden tam 8 yıl önce, "Yerime geçecek kişiyi seçmek, şu andan itibaren alaca ğ ım en önemli karar " diyerek gösteriyor.

15 Welch ve KAZANMAK Welch en de ğ erli deneyimlerini, en büyük zaferlerini ve hatta en yıkıcı başarısızlıklarını anlattı ğ ı "Kazanmak"da yaşamda başarıya ulaştıran en gizli sırları açıklıyor. 2001'de yayımlanan otobiyografisi "Straight From The Gut ( İ çimden gelenler)" New York Times'ın en çok satanlar listesinde bir numaraya yerleştikten sonra Welch, üç yıl boyunca dünyanın çeşitli yerlerinde dolaşarak büyük küçük birçok şirkette çalışanlarla konuştu ve son kitabının altyapısını oluşturdu.

16 JACK WELCH Jack Welch’i yöneticilik kariyerini ve hayat görüşünü anlamanın kestirme yolu yine kendisini kendisinden dinlemek. Jack Welch Kazanmak adlı kitabında aslında bu başarının kriterlerini bu başarının sırrını merak edenler için tek tek açıklamıştır.

17 1.Misyon ve De ğ erler Önemli 1.Misyon ve De ğ erler Önemli İ yi bir misyon tanımlamanın ve onu destekleyen de ğ erler geliştirmenin, vakit alan ve sıkı sıkıya ba ğ lılık gerektiren bir iş oldu ğ unu biliyorum. Eve gitmek yerine, uzun ve çekişmeli toplantılar yapmanız gerekebilir. Asıl işinize dönmek yerine, uzun e-mail tartışmaları da yapabilirsiniz. Gerçekten hoşlandı ğ ınız kimi insanlara, misyonunuza uymadı ğ ı ya da de ğ erlerinizi taşıyamadı ğ ı için güle güle demek gibi bir acıyı da yaşayabilirsiniz. Böyle günlerde, keşke misyon ve de ğ erler belirsiz ve jenerik olsaydı diyebilirsiniz. Ancak, öyle olmamalılar. Gerekli zamanı verin. Gerekli enerjiyi harcayın. Onların gerçek olmasını sa ğ layın.

18 2. Açık Sözlü Olun Herkesin, her zaman, içinden geçenleri do ğ rudan söyledi ğ i bir dünya tahayyül etmek, tabii ki imkansız gibidir. Çok fazla enformasyon girişine yol açaca ğ ı için, böyle bir şeyi istemezsiniz de muhtemelen. Ancak, yolun yarısını bile alsak, iş dünyasında açık sözlü olunmamasından kaynaklanan birçok sırrın üstesinden gelebiliriz. Bu da, daha iyiye giden yolda büyük bir de ğ işiklik olacaktır.

19 3.Farklılaşma E ğ er ekibinizde en iyileri bir araya getirmek istiyorsanız, farklılıklarla yüzleşmeye hazır olmalısınız. İ nsan yönetimine dair herhangi bir sistem bilmiyorum ki, daha iyisini, daha şeffafını, adil ve hızlı olanı sa ğ layabilsin.

20 4.Çalışanların Sesi ve Saygınlı ğ ı Bazı insanların fikirleri di ğ erlerinden daha iyidir, kimi insanlar daha zeki, daha yaratıcı ya da daha deneyimli olabilir. Ancak yine de herkesin söyledi ğ i dinlenmeli ve saygı gösterilmelidir. Onlar bunu isterler, sizin de buna ihtiyacınız var.

21 5.Liderlik Ne Zaman Başlar Bana sıklıkla, liderli ğ in do ğ uştan mı geldi ğ i, yoksa sonradan kazanılan bir özellik mi oldu ğ u sorulur. Yanıt, tabii ki, “ikisi birden”dir. IQ ve enerji gibi kimi karakteristikler do ğ uştan geliyor gibidir. Di ğ er taraftan kendine güven gibi kimi liderlik özellikleri sonradan, ya annenizin kuca ğ ında, ya okulda, ya üniversitede ya da spor yaparken, ö ğ renilir. Ve bazı şeyleri de tekrar eden deneyimler sonucu işte ö ğ renirsiniz, bir konuda çabalamak, yanlış yapmak ama o yanlıştan sonuçlar çıkarıp kendine güvenini kazanarak yeniden deneyip do ğ rusunu yapmak.

22 6. İ şe Kimi Almalı? Hoşunuza giden insanları işe almak epey kolaydır. Sonuçta uyanık kaldı ğ ınız saatlerin büyük bölümünü onlarla geçireceksiniz. Uygun deneyim sahibi insanları işe almak da kolaydır. İ şlerini yapacaklardır. Ancak, arkadaşlık ve deneyim asla yeterli de ğ ildir. İ şe aldı ğ ınız her insanın olgunlu ğ u, zekâsı ve dürüstlü ğ ü de önemlidir. Bunları kazandıktan sonra, heyecan, coşku ve tutkuyla sıkı bir çalışma içine girmeyi koymalısınız sıraya.

23 7.En Önemlisi İ nsanları Yönetmek Motivasyonu ve akıllı bir ücret politikasını, yetişmeyle, e ğ itimle, para ve tanınmayla birleştirin. Hiç çekinmeden ödemeli ilişkilere girin. En büyük dikkatinizi, en büyük bileşeninize, ortadaki yüzde 70’lik kesime verin. Ve son olarak organizasyon yapınızı düzeltmeye ve düzleştirmeye bakın.

24 8.Yolları Ayırmak Do ğ aldır E ğ er şirketiniz çöküş içerisindeyse, işten çıkarmalara çocukça bir masumiyetle yaklaşamazsınız. E ğ er birileri bu bozulmadan sorumluysa, onları hızla kapı dışarı etmek zorundasınız. Ancak, di ğ erleri için, ayrılma nedenleri gri bölgede yer alır. Her zaman yolların ayrılması söz konusu olabilir, sürece hakim olacak kişi ise siz olmalısınız. Birinin gitmesi gerekiyorsa, bundan kaçınmayın. Yalnız ona sürpriz yaşatmayın. Ve asla onu küçümsemeyin.

25 9.De ğ işim Nasıl Olmalı? Her de ğ işikli ğ in açık bir mantıksal temeli olmalı ve bu do ğ rulukla kavranmalı. Do ğ ru insanların sizin yanınızda olması sa ğ lanmalı. De ğ işime ayak direyenlerden kurtulmalı. Ve başkasının talihsizli ğ iyle sonuçlansa bile, her bir fırsat yakalanmalı. İ şte hepsi bu kadar!

26 10.Krizler Olacak, İ yi Yönetin Her zaman krizler olacaktır. Ve tırmanışa geçtiklerinde, gerçekten de korkunçtur! Sanki eviniz yanıyormuş da kendinizi dışarı atamıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Zor gibi görünse de, o yakıcı sıca ğ ın ortasında kaldı ğ ınızda bile, alevlerin sonunda sönüp gideceklerini düşünmeye çalışın. Sönüp gidecekler, çünkü siz bunun için bir şeyler yapacaksınız. Sorunun büyüklü ğ ünü gö ğ üsleyecek ve çözümü geliştireceksiniz, aynı zamanda yarınınızı düşünüp işinizi devam ettireceksiniz.

27 11.Önce Strateji Belirleyin Do ğ ru işi bulmalı ve yönünüzü belirlemelisiniz, do ğ ru insanları yerlerine koymalı ve herkesin yaptı ğ ından daha iyiye ulaşabilmek için deli gibi çalışmalısınız. En iyi pratiklere ulaşmalı ve onları her gün daha da ileri taşımalısınız. Köşe başındaki dükkan sizin olmayabilir ancak stratejinizi belirlerken ona göre hareket etmeniz gerekir.

28 12. Bütçe Yapmak Hayatidir Hangi sektörde ya da hangi ülkede çalışıyor olursa olsun, iş dünyasından dinleyicilere bütçelemenin do ğ ru yolları hakkında konuştu ğ umda, hep aynı soruyu yöneltirim: “Şirketimde bir işe bütçe ayırma süreci, öngördü ğ üm de ğ işikli ğ i yapabilmem için fazlasıyla sıkı. Bu durumda ne yapabilirim?” Benim yanıtım, vazgeçmemektir. Bu çok önemlidir. İ lk başta yetersizmiş gibi görünebilir ama konuşmaya başladı ğ ınızda ve konuşmalar birbirini takip etti ğ inde de ğ işiklik de başlar. Herkes “sahte gülücüklere ve anlaşmalı düzene” dayalı dinamiklerin farkındadır, bunu yaşamaktadır, ancak bütçeleme için gereken enerji ve gerçeklik yine de buradan çıkacaktır. Gerçekte, bütçeyi büyütecek bir yaklaşım her zaman vardır ve onun yerine daha iyisi konabilir.

29 13.Yeniyi başlatma keyfini yaşayın 13.Yeniyi başlatma keyfini yaşayın Henry Ford, Dave Packard ve Bill Gates gibi efsanevi girişimciler, kimse inkar edemez ki, heyecan ve zaferin birer örne ğ idir, di ğ erlerinin bulundu ğ u çizginin dışına çıkıp yeni bir şeyler başlatmış ve onların şaşırtıcı derecede büyümesini izlemişlerdir. Ancak, şu da bilinmelidir ki bütün şirketlerde, her çeşitlilik ve büyüklükte fırsatlar bekleyip durmaktadır. Onları kavrayın. Tutkuyla toplayın, motive insanlarla birlikte onlara önderlik edin, sahip oldu ğ unuz her şeyle onlara kaynak yaratın ve nefes alabilmeleri için onlara oksijen sa ğ layın.

30 14.Birleşmeler büyümenin yolu 14.Birleşmeler büyümenin yolu Birleşme de ğ işiklik demektir. De ğ işiklik kötü de ğ ildir. Ve birleşmeler genelde, iyidir. Sadece iş dünyasının zorunlu bir bileşeni oldukları için de ğ il, aynı zamanda kârlı bir büyüme potansiyeli de barındırdıkları ve sizi organik büyümenin ulaşamayaca ğ ı bir hızda, şaşırtıcı derecede stratejik ve yeni bir pozisyona soktukları için. Evet, birleşme ve evliliklerde de kimi zorluklar vardır ve araştırmalar şunu göstermektedir ki, bu birleşmelerin yarısından ço ğ unda yeni bir de ğ er oluşturulamamaktır. Ancak yine de bu istatisti ğ in kurbanı pozisyonuna düşmemek gerekir.

31 15.Altı sigma’dan kaçmayın 15.Altı sigma’dan kaçmayın Zamanla insanlar, “Altı Sigma”nın ne oldu ğ unu ve onu bir organizasyon içinde nerede kullanıp kullanmayacaklarını anladılar. Yine büyük ço ğ unluk, birkaç aylık bir uygulamanın ardından, onun rekabetçi gücünü takdir etti. Genelde de, kendili ğ inden bir şekilde, onun misyoneri haline geldiler. Artık “Altı Sigma”yı duydu ğ unuzda, ondan kaçınmanıza gerek yok. Onun “sapma, kötüdür” diye özetlenebilecek o basit önermesini anladı ğ ınızda, siz kendiniz de yüzde 60 oranında bir “Altı Sigma” uzmanı haline geleceksiniz. İ şin kalan yüzde 40’ı ise, bu kötülü ğ ü def etme çabanız olacak.

32 16.Do ğ ru işi seçin İ nsanlar aceleyle ve açlıkla hareket ediyor, kendileri için do ğ ru işi bulmaya çalışıyor. Bu noktada da çeşitli düşünceler do ğ uyor: Birincisi, do ğ ru işi bulmak, zaman, sabır ve deneme gerektiriyor. Gerçekten o işi yapıp yapamayaca ğ ınızı bile düşünmeden önce, belli bir şey üzerine çalışmalı, İ kincisi, do ğ ru işi bulmanız, işinizi daha iyi yaptıkça giderek daha kolay hale gelecektir. Biraz acımasız görünüyor ama gerçeklik böyledir. Günün sonunda, yetenekli insanlar fırsatları toparlayabilenlerdir. Do ğ ru iş onları bulur. Böylece, e ğ er iyi bir iş bulmak istiyorsanız, yapmayı sevdi ğ iniz işi seçin, beraber olmaktan hoşlandı ğ ınız insanlarla çalıştı ğ ınızdan emin olun ve her şeyinizi onlara da verin. Bunları yaparsanız, harika bir işe kavuşabilirsiniz ve artık o hayatınızdaki “iş günü” sıkıntısı ortadan kalkar.

33 17.Terfi etmek önemli 17.Terfi etmek önemli Yukarıya do ğ ru gitmek için, gerçekten yukarı gitmeyi istemeniz gerekir. Kimi terfiler, şans eseri yaşanır ama bu pek sık rastlanan bir durum de ğ ildir. Kariyer söz konusu oldu ğ unda do ğ ru olan, şansınızı kendinizin yarattı ğ ıdır. Tüm bir iş yaşamınız boyunca birkaç kez çalıştı ğ ınız şirketi, hatta mesle ğ inizi de ğ iştirebilirsiniz. Ancak, hareketinizin hep yukarıya do ğ ru olmasına dikkat edin. Beklentilerinizi aşın, işinizin ufkunu genişletin ve asla patronunuza sizin için sermaye harcamasını gerektiren bir neden yaratmayın. Sizin altınızda yer alan insanları yönetirken dikkatli olun, kendinize danışmanlar bulun ve hep pozitif davranışlar geliştirin. İ şler ters gitmeye başladı ğ ında, bu dönem kaçınılmazdır, onlarla başınız dik bir şekilde mücadele edin.

34 18. İ ş-yaşam dengesi kurun 18. İ ş-yaşam dengesi kurun Başlıkta geçen dengeyi bir kez sa ğ ladı ğ ınızda, her şeyi bilip hakim olma konusundaki ihtiyacınız da epey bir azalmış olacak. İ ş dışında, yaşamdan ne istedi ğ inizi belirginleştirmeniz lazım. İ şte ise, patronunuzun ne istedi ğ ini belirginleştirmeniz, onu anlamanız lazım. İ leri gidebilmeniz için, onun istedikleri birinci önceli ğ e sahiptir. Nihai olarak her ikinizin birden istedi ğ ine ulaşırsınız, ancak anlaşma, söz konusu öncelik ba ğ lamında sa ğ lanacaktır. Performansın önemli oldu ğ u destekleyici bir kültürel ortamda çalıştı ğ ınızdan da emin olmanız gerekir. İ yi sonuçlar elde etti ğ inizde kimi masraflarınızın karşılanaca ğ ından da. İ ş-yaşam dengesini sa ğ layabilmek bir süreçtir. Do ğ ru noktada durmak, tekrarla mümkündür. Deneyim ve gözlem arttıkça bu konuda daha iyi bir noktaya gelirsiniz ve sonunda belli bir sürenin ardından zorlanmadı ğ ınızı fark edersiniz.

35 19.Kötü bir patrona sahipseniz! 19.Kötü bir patrona sahipseniz! Mükemmel bir dünyada, bütün patronlar da mükemmel olabilirdi. Kötü bir patrona sahipseniz, öncelikle problemin kendinizde bulunup bulunmadı ğ ını bir düşünün. Bu elbette kolay de ğ ildir, ancak ço ğ u durumda kötü patron, sadece hayal kırıklı ğ ına u ğ ramış biridir. E ğ er problemin kendinizde olmadı ğ ına ikna olduysanız, kendinize, şirketinizin kötü patronla iyi sonuçları birlikte barındırıp barındırmayaca ğ ını sorun. E ğ er yanıtınız evet ise, yapılacak tek şey, zaten yapma arzusunda oldu ğ unuz de ğ işikli ğ i gerçekleştirmektir. İ şiniz kötü bir patrona tahammül etmeye de ğ er mi? E ğ er öyleyse, eskilerin dedi ğ ine uyup, yerinize oturmanız ve çenenizi kapatmanız icap eder. E ğ er de ğ meyece ğ ini düşünüyorsanız, kibar bir biçimde işten ayrılın. Ve bir dahaki işinize başladı ğ ınızda, kötü patronu kötü yapan şeyin ne oldu ğ unu, bunun sizi nasıl hissettirdi ğ ini bütün ayrıntılarıyla hatırlayın, böylelikle patron olma sırası size geldi ğ inde, aynısını yapmayın.


"JACK WELCH. GENERAL ELECTR İ C 1878 yılında Thomas Alva Edison tarafından kurulan çok uluslu bir Amerikan şirketidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları