Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMİNOASİT METABOLİZMASI. Amaç ve Hedefler Aminoasitlerin yıkımında Aminoasitlerin yıkımında –Azot metabolizmasını –Karbon iskelet metabolizmasını ayrı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMİNOASİT METABOLİZMASI. Amaç ve Hedefler Aminoasitlerin yıkımında Aminoasitlerin yıkımında –Azot metabolizmasını –Karbon iskelet metabolizmasını ayrı."— Sunum transkripti:

1 AMİNOASİT METABOLİZMASI

2 Amaç ve Hedefler Aminoasitlerin yıkımında Aminoasitlerin yıkımında –Azot metabolizmasını –Karbon iskelet metabolizmasını ayrı ayrı kavramak Üre Döngüsünün anlaşılması Üre Döngüsünün anlaşılması Krebs Döngüsü – Üre Döngüsü ilişkisini kavramak Krebs Döngüsü – Üre Döngüsü ilişkisini kavramak

3

4

5 Aminoasitlerin Kullanım Yolları 1. Aminoasitlerin ketoasitlere dönüşümü a- transaminasyon b- deaminasyon - L-aminoasit oksidazlar - D-aminoasit oksidazlar - Glutamat dehidrogenaz - Dehidratazlar - Desülfidrazlar 2. Aminoasitlerin biyolojik aminlere dönüşmesi 3. Aminoasitlerin böbrekler yoluyla atılması 4. Aminoasitlerin protein sentezine katılmaları

6 Aminoasit Azotunun Uzaklaştırılması Amonyağın taşınması Amonyağın taşınması –Glutamin sentezi –Glukoz alanin döngüsü Amonyağın atılımı Amonyağın atılımı Üre sentezi Üre sentezi Üre sentezinin düzenlenmesi Üre sentezinin düzenlenmesi –Glutamat dehidrogenaz aktivitesi –Ornitin transkarbamoilaz aktivitesi –N-asetil gkutamat konsantrasyonu

7 ÜRE SENTEZİ Transaminasyon Transaminasyon Oksidatif deminasyon Oksidatif deminasyon Amonyanın taşınması Amonyanın taşınması Üre döngüsü Üre döngüsü Aminoasit katabolizmasının başlangıç basamağı alfa amino grubunun ayrılmasıdır. Karbon iskelet ayrı bir mekanizma ile yıkılır.

8 TRANSAMİNASYON Tüm transaminazları (aminotransferaz) katalitik bölgesinde prostetik grup olarak piridoksal fosfat bulunur. Tüm transaminazları (aminotransferaz) katalitik bölgesinde prostetik grup olarak piridoksal fosfat bulunur. Aminoasitlerin piridoksal fosfata bağımlı tepkimelerinde ilk önce Schiff bazı oluşur. Aminoasitlerin piridoksal fosfata bağımlı tepkimelerinde ilk önce Schiff bazı oluşur. Bu ara madde, tekrar düzenlenerek, ketoasit serbestleşmesini sağlar. Bu ara madde, tekrar düzenlenerek, ketoasit serbestleşmesini sağlar. Bu prostetik grup, aminoasitlerin taşıyıcısı olarak rol alır. Bu prostetik grup, aminoasitlerin taşıyıcısı olarak rol alır. Transaminasyon tepkimeleri geri dönüşümlü olduğundan hem sentez hem de yıkımda görev alırlar. Transaminasyon tepkimeleri geri dönüşümlü olduğundan hem sentez hem de yıkımda görev alırlar.

9 TRANSAMİNAZLAR Hücreler her aminoaside özgü bir grup transaminaz içerirler. Hücreler her aminoaside özgü bir grup transaminaz içerirler. Bunların bir çoğu amino grup kabul edicisi olarak alfa ketoglutarata spesifiktir. Bunların bir çoğu amino grup kabul edicisi olarak alfa ketoglutarata spesifiktir. Amino grubunu kopardıkları amino aside göre isim alırlar: Amino grubunu kopardıkları amino aside göre isim alırlar: –Alanin transaminaz (ALT) –Aspartat transaminaz (AST)

10

11 PİRİDOKSAL FOSFAT (PLP) Tüm aminotransferazlar aynı prostetik grubu kullanırlar; ve tepkimeyi aynı şekilde katalize ederler. Tüm aminotransferazlar aynı prostetik grubu kullanırlar; ve tepkimeyi aynı şekilde katalize ederler. PLP, piridoksin (B6) vitamininin koenzim formudur. PLP, piridoksin (B6) vitamininin koenzim formudur. Esas olarak amino grubu olan moleküllerin metabolizmasında rol oynar. Esas olarak amino grubu olan moleküllerin metabolizmasında rol oynar. Bir amino grubu kabul ederek piridoksamin fosfata dönüşür. Daha sonra bu amino grubunu bir ketoaside aktarır. Bir amino grubu kabul ederek piridoksamin fosfata dönüşür. Daha sonra bu amino grubunu bir ketoaside aktarır. PLP, enzimin aktif bölgesindeki lizin kalıntısının epsilon amino grubuna bağlı olarak bulunur. PLP, enzimin aktif bölgesindeki lizin kalıntısının epsilon amino grubuna bağlı olarak bulunur. Rasemizasyon ve dekarboksilasyon tepkimelerinde de görev alır. Rasemizasyon ve dekarboksilasyon tepkimelerinde de görev alır.

12

13

14

15 Transaminasyon, aminoasitlerin nitrojenlerinin glutamatta toplanmasını sağlar Bir çok memeli dokusunda bol miktarda bulunan ALT ve AST enzimleri, amino gruplarının alanin ve glutamatta toplanmasını sağlar. Bir çok memeli dokusunda bol miktarda bulunan ALT ve AST enzimleri, amino gruplarının alanin ve glutamatta toplanmasını sağlar. Alanin de, glutamat transaminazın bir substratı olduğu için, tüm amino asit nitrojenleri sonuçta glutamatta toplanır. Alanin de, glutamat transaminazın bir substratı olduğu için, tüm amino asit nitrojenleri sonuçta glutamatta toplanır. Glutamat, memeli dokularında belirgin bir şekilde oksidatif deaminasyona uğrayan bir aminoasittir. Glutamat, memeli dokularında belirgin bir şekilde oksidatif deaminasyona uğrayan bir aminoasittir.

16 Tüm aminoasitler transaminasyona uğramaz Lizin Lizin Treonin Treonin Prolin Prolin Hidroksiprolin transaminasyon tepkimelerine katılmaz. Hidroksiprolin transaminasyon tepkimelerine katılmaz. Transaminasyon alfa amino gruplarına özgü değildir. Örneğin ornitinin delta amino grubu da transaminasyona uğrar. Ancak epsilon lizin grubu bu tepkimeye girmez. Transaminasyon alfa amino gruplarına özgü değildir. Örneğin ornitinin delta amino grubu da transaminasyona uğrar. Ancak epsilon lizin grubu bu tepkimeye girmez.

17 Oksidatif Deaminasyon Aminoasit oksidazlar, aminoasitlerin ketoasitlere dönüşümünü sağlarlar. Aminoasit oksidazlar, aminoasitlerin ketoasitlere dönüşümünü sağlarlar. Kofaktör olarak flavinleri (FMN, FAD) kullanır. Aminoasit, ketoaside dönüşürken flavin, falavin-H 2 ye indirgenir. Oluşan H 2 O 2 katalaz tarafından yıkılırken, okside flavin tekrar oluşur. Kofaktör olarak flavinleri (FMN, FAD) kullanır. Aminoasit, ketoaside dönüşürken flavin, falavin-H 2 ye indirgenir. Oluşan H 2 O 2 katalaz tarafından yıkılırken, okside flavin tekrar oluşur. Tepkime sonucunda serbest amonyum açığa çıkar. Tepkime sonucunda serbest amonyum açığa çıkar.

18

19 Glutamat Dehidrogenaz(GD) Hepatosit içinde, glutamat sitozolden mitokondriye transfer olarak burada GD ile oksidatif deaminasyona uğrar. Hepatosit içinde, glutamat sitozolden mitokondriye transfer olarak burada GD ile oksidatif deaminasyona uğrar. Bu enzim mitokondri matriksinde bulunur ve kofaktör olarak NAD ve NADP’yi kullanır. Bu enzim mitokondri matriksinde bulunur ve kofaktör olarak NAD ve NADP’yi kullanır. Oluşan alfa ketoglutarat Krebs döngüsünde veya glukoz oluşumunda kullanılabilir. Oluşan alfa ketoglutarat Krebs döngüsünde veya glukoz oluşumunda kullanılabilir. ADP pozitif, GTP negatif olarak etkiler. ADP pozitif, GTP negatif olarak etkiler.

20

21

22 Amonyak Transportu Diğer dokularda, özellikle beyinde, oluşan amonyak, glutamata bağlanarak karaciğere taşınır. Diğer dokularda, özellikle beyinde, oluşan amonyak, glutamata bağlanarak karaciğere taşınır. Glutamin, kanda diğer tüm aminoasitlere oranla daha yüksek konsantrasyonlarda bulunur.Özellikle karaciğer ve böbreklerde, mitokondrial bir enzim olan glutaminaz ile glutamik asit ve serbest amonyaya dönüşür. Glutamin, kanda diğer tüm aminoasitlere oranla daha yüksek konsantrasyonlarda bulunur.Özellikle karaciğer ve böbreklerde, mitokondrial bir enzim olan glutaminaz ile glutamik asit ve serbest amonyaya dönüşür. Amonya, karaciğerde üre döngüsüne girerken, böbreklerden direk olarak atılır ve asit-baz dengesine katkıda bulunur. Amonya, karaciğerde üre döngüsüne girerken, böbreklerden direk olarak atılır ve asit-baz dengesine katkıda bulunur. Kaslarda ise alanin-glukoz döngüsü ile hem amonya karaciğere taşınmış olur, hem de önemli oranda ekonomi sağlanır. Kaslarda ise alanin-glukoz döngüsü ile hem amonya karaciğere taşınmış olur, hem de önemli oranda ekonomi sağlanır.

23

24 ÜRE DÖNGÜSÜ 5 enzimin katıldığı, toplam 3 ATP tüketilen bir döngüdür. Ayrıca NH 3, CO 2 ve aspartat tüketilir. 5 enzimin katıldığı, toplam 3 ATP tüketilen bir döngüdür. Ayrıca NH 3, CO 2 ve aspartat tüketilir. N-asetil glutamat, döngüde yer almaktan ziyade, enzim aktivatörü olarak rol alır. N-asetil glutamat, döngüde yer almaktan ziyade, enzim aktivatörü olarak rol alır. Karbamoil fosfat sentetaz ve ornitin transkarbamoilaz tepkimeleri (mitokondri) dışındakiler sitozolde gerçekleşir. Karbamoil fosfat sentetaz ve ornitin transkarbamoilaz tepkimeleri (mitokondri) dışındakiler sitozolde gerçekleşir.

25 Üre Döngüsü Enzimleri 1. Karbamoil fosfat sentetaz 2. Ornitin transkarbamoilaz 3. Argininosüksinat sentetaz 4. Argininosüksinat liyaz 5. Arginaz

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49


"AMİNOASİT METABOLİZMASI. Amaç ve Hedefler Aminoasitlerin yıkımında Aminoasitlerin yıkımında –Azot metabolizmasını –Karbon iskelet metabolizmasını ayrı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları