Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME,DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV GÜVENLİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME,DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV GÜVENLİĞİ."— Sunum transkripti:

1 1 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME,DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV GÜVENLİĞİ

2 2 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV GÜVENLİĞİ Amacı adayların bilgisini ölçmek olan sınavların; hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarında, sınav sonuçlarına ilişkin olarak bir ya da daha fazla adaya haksız menfaat sağlamaya yönelik her türlü girişimin önlenmesidir. Bakanlığımız ve Kolluk Kuvvetleri tarafından ortak çalışılarak güvenlik sağlanır.

3 3 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV EVRAKININ DOLAŞIMI SINAV BİNASI SINAV MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ ÖDSHGM

4 4 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV EVRAKININ TAŞINMASI- GİDİŞ/DÖNÜŞ Basımı gerçekleştirilen sınav evrakı sınavdan önce sınavın yapılacağı Merkezlere özel olarak tasarlanmış kilitli kutular içerisinde, kapalı ve kilitlenmiş nakil araçları ile ulaştırılmakta, sınavın bitiminde yine aynı yöntemle Merkezimize geri getirilmektedir.

5 Basımı ve paketlemesi yapılan sınav evrakı sınav merkezleri esas alınarak düzenlenen ‘HAT’ lara göre kapalı nakil araçlarına yüklenir. Tek kullanımlık kilit ile kilitlenir. Her araçta 2 adet şehirler arası sınav evrakı nakil kuryesi bulunur. Araçlar araç takip sistemi ile izlenir. Her araç yol güvenlik durumuna göre güvenlik ekibi eşliğinde veya yol güzergahındaki noktalarda beklenmek suretiyle takip edilir. Araçlar yatış yerlerinde emniyetçe belirlenen ve güvenlik görevlilerince izlenip kontrol edilebilen yerlerde park edilir. 5 SINAV EVRAKININ SINAV MERKEZLERİNE ULAŞTIRILMASI ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6 6 SINAV EVRAKININ SINAV MERKEZLERİNDE KORUNMASI ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Merkezlerinde sınav evrakının saklanacağı ortamda yirmi dört saat boyunca nöbet tutmak üzere “Sınav Evrakı Koruma Görevlisi” görevlendirilmekte ve bu görevlilerin, sınav evrakı sınav merkezine ulaşmadan önce görev yerlerinde hazır bulunmaları sağlanmaktadır. Bu kişilerin görevi sınav evrakı merkeze ulaştığı anda başlar ve söz konusu evrakın Genel Müdürlüğümüze ulaştırılmak üzere nakil aracına yüklenmesi ve kilitlenmesi işlemi tamamlandığında sona erer.

7 7 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV MERKEZLERİNDE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI-1 Valilikle/Kaymakamlıkla sınav güvenliği konusunda işbirliği yaparak sınav evrakının sınav merkezine ulaşmasından sınavın bitimine kadarki süreçte sınav evrakı koruma odalarında güvenlik güçleri görevlendirilir. Sınav sorularının saklanacağı ortam korunma altına alınır. Bu ortam tek girişi olan, penceresiz dışarıdan her türlü müdahaleye kapalı bir ortam olmalıdır. Sınav Merkezine gelen sınav evrakı kutularının teslim alınıp saklanacağı ortama taşınması ve kilit altına alınması sırasında kolluk kuvvetlerince gerekli özen gösterilir.

8 8 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV MERKEZLERİNDE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI-2 Sınav evrakı kutuları, İl/İlçe/Bölge Sınav Yürütme Kurulundan en az iki üye tarafından, araç üzerindeki kilit ve sınav evrakı kutuları üzerindeki kilitler kontrol edilerek teslim alınır. Sınav Evrakı Nakil Kuryesinden sayılıp kontrol edilerek teslim alınan sınav evrakı kutularının, sınav evrakının saklandığı ortama taşınması sağlanır ve sınav sonrası bu evrakı ÖDSHGM’ ne geri getirecek olan nakil aracı Sınav Merkezine teslim almak için gelene kadar tekrar kilit altına alınır.

9 9 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV MERKEZLERİNDE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI-3 Sınav evrakının sınav merkezine ulaştığı andan itibaren 24 saat kesintisiz gözetim altında tutma başlar. Sınav evrakı, saklanacağı ortama konulduktan sonra kapısı kilitlenir. Evrakın bulunduğu odanın önünde emniyet görevlileri bulunur. Emniyet görevlileri hiçbir nedenle görev yerlerini terk edemezler. Tuvalet vb. ihtiyaçlarını sıra ile giderirler.

10 10 SINAV MERKEZLERİNDE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI-4 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav evrakı binalara ulaştıktan sonra Yedek Sınav Evrakının bulunduğu kutular ve yedek kutu kilitleri koruma altına alınmakta ve gerekmediği müddetçe açılmamaktadır. ***Sınav Merkezindeki tüm kullanılmış veya kullanılmamış kilit (kutu kilitleri, kamyon ve soruların saklandığı ortamın kapısında kullanılan kilitler) ÖDSHGM’ne geri gönderilecektir. Kutu kilitleri ilgili kutuya konulacak, kilitler nakil kuryesine teslim edilecektir. Sınav sonrası sınav merkezine ait tüm sınav evrakı kutuları Sınav Evrakı Nakil Kuryesine imza karşılığı, eksiksiz teslim edilir. Nakil aracı kilitlenerek yola çıkartılır.

11 11 SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-1 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Binasına ait sınav evrakını teslim aldıktan, sınav bitiminde tekrar Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Kuryesine teslim edene kadar geçen süre zarfında bu evrakın güvenliğinden Bina Sınav Komisyonu sorumludur. Komisyon Başkanı sınav evrakının binada güvenliği sağlanmış bir odaya gözetimi altında taşınmasını sağlar. Salon Sınav Evrakı Poşetlerinin salonlarda adayların önünde açılması konusunda salon başkanlarını uyarır. Sınav bitiminde salon başkanlarınca kendisine teslim edilen salon sınav evrakı poşetlerinin ağızlarının kuralına uygun olarak kapatıldığından emin olduktan sonra Bina Sınav Evrakı Kutularına yerleştirir, bu kutuları özel kilitleri ile kilitler. Kutuları açarken kestiği kullanılmış kilitleri kutularına koyar. Yedek sınav evrakı kutusunu gerekli olmadıkça açmaz. Açılması halinde, durumu bir tutanağa bağlar.

12 12 SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-2 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınavın güvenliği için, Bina Sınav Komisyonu sınav yapılan binaya, adaylar ve görevliler dışında kimsenin girmesine izin vermez ayrıca adayların ve görevlilerin binaya alınması yasak eşyalarla sınav binasına alınmamasını sağlar. Bina Sınav Komisyonu, İl/İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonu tarafından onaylanmamış kişileri binaya kabul etmez. Böyle bir durumda İl/İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonuna bilgi verir.

13 13 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-3 Bina Sınav Komisyonu sınav süresince, sınavın, Sınav Uygulama Yönergesindeki kurallara uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini kontrol eder, salon görevlilerini, salonlarını terk etmemeleri, sınav sırasında öncelikle sınava girmeyen adayların soru kitapçıkları olmak üzere kitap, gazete, ödev benzeri dokümanları okumamaları konusunda uyarır, denetim yapar. Binadaki tüm görevlilerin görev kartlarını sınav boyunca yakalarına takmaları konusunda gerekli uyarıları yapar. Ayrıca salon kapılarının zorunlu bir neden olmadıkça sınav süresince açık tutulmasını sağlar.

14 14 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-4 Bina Sınav Yürütme Komisyonunun alacağı tedbirler; Sınav salonlarının kontrolü ve düzenlenmesi Binaya girişlerde kontrollerin yapılması Sınav düzeninin korunması İletişim araçlarının (bilgisayar, fotokopi, fax, internet ağı) kapalı tutulması Binanın kullanılmayan girişlerinin kilitlenmesi Binanın diğer bölümlerinin kilit altına alınması

15 15 SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-5 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bina Sınav Komisyonu adaylar binaya alınmadan önce, sınav salonlarını dolaşarak salonların, özellikle sıra altlarında bulunan ve kopya niteliği taşıyabilecek her türlü dokümandan arındırılmasını sağlar. Aynı şekilde sınav bitiminde sınav yapılan salonları dolaşarak salonlarda sınav evrakı unutulmadığından emin olur. Adayların binaya alınması sırasında bina girişinde bulunur, emniyet görevlilerine yardımcı olur, adayların kimlik belgelerinin kontrol edilerek binaya alınmalarını sağlar ve sık sık adaylara çanta, cep telefonu veya herhangi bir elektronik cihaz ile sınav binasına girilemeyeceğinin duyurusunu yapar. Sınavın ilk 20 dakikanın (MTSAS sınavları hariç) tamamlanmasından sonra bina kapılarının kapatılarak içeriye görevliler dışında kimsenin alınmadığından emin olur.

16 16 SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-6 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav başlamadan en az 1 saat önce salon görevlileri ile toplantı yapar, kura ile salon başkanı, gözcü ve yedek gözcüleri belirler. Sınav görevlilerine ait yaka kartlarının kullanılmasını sağlar. Adayların ve görevlilerin binaya alınması yasak eşyalarla sınav binasına alınmamasını sağlar. Sınav sırasında binada dolaşmak suretiyle gerekli kontrolleri yaparak sınavın güvenli ve sessiz bir ortamda yapılmasını sağlar.

17 17 SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-7 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav yapılacak binadaki bilgisayar, fotokopi, fax gibi elektronik cihazların sınav süresince kapalı konumda tutulmasını ve varsa kablolu ya da kablosuz internet ağının devre dışı bırakılmasını sağlar. (Zorunlu kalındığı taktirde bu cihazlar, İl/İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun izni alınarak Bina Sınav Komisyonun gözetiminde kullanılabilir.) Adayların binaya alınması için kullanılanlar dışındaki tüm bina giriş kapılarının sınav öncesi ve sınav sırasında kilitli tutulmasını sağlar. Binanın sınav için kullanılacak bölümleri dışında kalan tüm odalarının sınav bitimine kadar kilitli tutulmasını sağlar.

18 18 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-8 Salon Başkanı ve Gözetmenler ; Adayların kimlik kontrolünün yapılması Salonda bulundurulması yasak eşyaların denetimi Sınav evrakının güvenliği Sınav salonuna giriş-çıkışların denetimi

19 19 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adayların kimlik kontrolünün yapılarak bir adayın yerine bir başkasını sınava sokmasına meydan vermez. Salon aday yoklama listesi ve sınava giriş belgesi ile aday kimliğini karşılaştırır. Her ne kadar bina girişinde gerekli aramalar yapılsa da zaman zaman adaylar sınava getirilmesi yasak olan eşyalar ile sınav salonlarına gelebilmektedirler. Bu gibi adayları sınav salonuna almaz ve tutanağa gerekli bilgiyi yazar. SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-9

20 20 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Salon Sınav Evrakı Poşetini adayların gözü önünde açar. Sınava girmeyen adaylara ait soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını Salon Sınav Evrakı Poşeti içine koyarak güvenlik altına alır kimsenin incelemesine izin vermez. Sınav başladıktan sonraki ilk 20 dakika içerisinde gelen adayları salona alır, bu adaylara ek süre vermez. SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-10

21 21 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav başladıktan sonra ilk 30 dk içerisinde hiçbir adayı dışarı çıkarmaz. Israr ederek sınav düzenini bozan aday olursa Bina Sınav Komisyonuna bildirerek adayın gerekli süre doluncaya kadar binada bekletilmesini sağlar. Salonu erken terk eden adayların soru kitapçığını ve cevap kâğıdını geri alır, bu evrak sıraların üzerinde kesinlikle bırakılmaz. Salondan çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmaz. Sınavın bitimine 15 dk kala salonda en az 2 adayın kalmasını sağlar. Salon Başkanı sınav sırasında görevliler dışında hiç kimsenin sınav salonuna girmesine izin vermez. SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-11

22 22 NAKİL VE DENETLEME GÖREVLİLERİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav günü Sınav Merkezinden teslim aldığı Bina Sınav Evrakı Kutularını, binalara ulaştırarak sadece Bina Sınav Komisyonuna imza karşılığında teslim etmek ve sınav bitiminde de toplayarak tekrar Sınav Merkezine eksiksiz teslim etmekle görevlidir. İl veya Bakanlık Temsilcisi, görevlendirildiği sınav merkezinde şu ana kadar sayılan tüm güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığını kontrol eder. Gerekli gördüğü taktirde ilgililere gerekli uyarıları yapar. Tüm gözlemlerini bir rapor halinde ÖDSHGM/İl MEM’e bildirir.

23 23 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav yapılan tüm merkezlere ait evrak Genel Müdürlüğe döndükten sonra, sınav evrakının bulunduğu kutular tasnif komisyonlarınca açılmakta, sınav evrakı ayrıştırılmakta ve cevap kağıtları optik okuyucularda okunarak, görüntüleri elektronik ortama aktarılmaktadır. Optik okuyucuların olduğu bölgeye kurşun kalem ve silgi sokulması yasaktır. Sınav evrakının Genel Müdürlüğe ulaşmasını takiben yapılan evrakın açılması, görüntülerinin alınması, tasnifi ve optik okuyucular yardımı ile okunması süreçlerinin tamamında gerekli fiziki güvenlik önlemleri alınmakta ayrıca tüm bu işlemlere oluşturulan bir komisyonca nezaret edilmektedir.

24 24 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler...? ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


"1 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME,DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV GÜVENLİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları