Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ. PUAN Ortaöğretimde Sınav, ödev, projeler ve uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilmektedir. Ortaöğretimde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ. PUAN Ortaöğretimde Sınav, ödev, projeler ve uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilmektedir. Ortaöğretimde."— Sunum transkripti:

1 SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

2 PUAN Ortaöğretimde Sınav, ödev, projeler ve uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilmektedir. Ortaöğretimde Sınav, ödev, projeler ve uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonuçları, e-okul sistemine puan olarak eklenmektedir. Değerlendirme sonuçları, e-okul sistemine puan olarak eklenmektedir.

3 ÖRNEK : Matematik dersi dönem puanı : 79,84 Matematik dersi dönem puanı : 79,84 Coğrafya dersi yıl sonu puanı :44,21 Coğrafya dersi yıl sonu puanı :44,21 Tarih dersi yıl sonu başarı puanı:99,56 Tarih dersi yıl sonu başarı puanı:99,56 Mezuniyet (diploma ) puanı :100,00 Mezuniyet (diploma ) puanı :100,00

4 DÖNEM PUANI Bir dersin dönem puanı,o döneme ait yazılı sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa performans ve projelerden alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Bir dersin dönem puanı,o döneme ait yazılı sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa performans ve projelerden alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

5 ÖRNEK Matematik dersinin puanları aşağıdaki gibi olsun: Matematik dersinin puanları aşağıdaki gibi olsun: Yazılı puanları : 62,56 / 4 0,35 / 50,21 Yazılı puanları : 62,56 / 4 0,35 / 50,21 Performans puanları : 60 / 50 Performans puanları : 60 / 50 Ödev Puanı : 65,24 Ödev Puanı : 65,24 Puanlar Toplamı : 328,36 Puanlar Toplamı : 328,36 Tüm puanların toplamı ÷ Tüm puanların sayısı Tüm puanların toplamı ÷ Tüm puanların sayısı 3 28,36 ÷ 6 3 28,36 ÷ 6 = 54,72

6 YIL SONU PUANI Bir dersin yıl sonu puanı birinci ve ikinci dönem puanlarının ortalamasıdır. Bir dersin yıl sonu puanı birinci ve ikinci dönem puanlarının ortalamasıdır.

7 ÖRNEK FİZİK DERSİ FİZİK DERSİ BİRİNCİ DÖNEM PUANI : 74,42 BİRİNCİ DÖNEM PUANI : 74,42 İKİNCİ DÖNEM PUANI :86,95 İKİNCİ DÖNEM PUANI :86,95 ( 74,42 + 86,95 ) ÷ 2 = 80,68 ( 74,42 + 86,95 ) ÷ 2 = 80,68 YIL SONU PUANI = 80,68 YIL SONU PUANI = 80,68

8 BİR DERSİN AĞIRLIĞI O dersin haftalık ders saati sayısıdır. O dersin haftalık ders saati sayısıdır. Matematik dersi haftada 4 saat okutuluyorsa ağırlığı 4 ‘ tür. Matematik dersi haftada 4 saat okutuluyorsa ağırlığı 4 ‘ tür.

9 BİR DERSİN AĞIRLIKLI PUANI O dersin yıl sonu puanıyla haftalık ders saatinin çarpılmasıdır. O dersin yıl sonu puanıyla haftalık ders saatinin çarpılmasıdır. Matematik haftalık ders saati : 4 Matematik haftalık ders saati : 4 Yıl sonu puanı : 78,36 Yıl sonu puanı : 78,36 Matematik ağırlıklı puanı : 313,44 Matematik ağırlıklı puanı : 313,44

10 YIL SONU BAŞARI PUANI Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Yıl sonu başarı puanı diploma defterine de işlenir ve mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır. Yıl sonu başarı puanı diploma defterine de işlenir ve mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.

11 DERS YIL SONU ORT. HAFTALIK SAAT AĞIRLIKLI PUAN DİL VE ANLATIM 86,242172,48 TÜRK EDEBİYATI 75,363226,08 DİN K.VE AH. BİL 98,21198,21 TARİH65,872131,74 COĞRAFYA54,582109,16 MATEMATİK78,364313,44 FİZİK56,982113,96 KİMYA64,002128,00 BİYOLOJİ82,002164,00 İNGİLİZCE100,00101000 ALMANCA87,362174,72 BEDEN EĞİTİMİ 95,002190,00 TOPLAM342821,79

12 ÖRNEK Yıl sonu başarı puanı = yıl sonu ağırlıklı puan toplamı Yıl sonu başarı puanı = yıl sonu ağırlıklı puan toplamı Haftalık ders saati toplamı Haftalık ders saati toplamı 2821,79 = 82,99 2821,79 = 82,99 34 34

13 MEZUNİYET ( DİPLOMA ) PUANI Mezuniyet puanı, yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Mezuniyet puanı OBP ve Okul Birinciliği için kullanılır.

14 ÖRNEK 9. sınıf yıl sonu başarı puanı : 63,89 9. sınıf yıl sonu başarı puanı : 63,89 10. sınıf yıl sonu başarı puanı :75,86 10. sınıf yıl sonu başarı puanı :75,86 11. sınıf yıl sonu başarı puanı :82,47 11. sınıf yıl sonu başarı puanı :82,47 12. sınıf yıl sonu başarı puanı : 85,36 12. sınıf yıl sonu başarı puanı : 85,36 63,89 + 75,86 + 82,47 + 85,36 = 307,58 63,89 + 75,86 + 82,47 + 85,36 = 307,58 307,58 ÷ 4 = 76,89 307,58 ÷ 4 = 76,89

15 Puanla değerlendirme MADDE 44- (1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir. (2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir. PuanDerece 85,00-100Pekiyi 70,00-84,99İyi 60,00-69,99Orta 50,00-59,99Geçer 0-49,99Geçmez

16 Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma

17 MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 Olması gerekir.

18 Doğrudan sınıf geçme MADDE 57- (1) Ders yılı sonunda; a) Tüm derslerden başarılı olan, b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. (2) Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer. (Dil ve Anlatım)

19 MADDE 58- Sorumlu Olarak Sınıf Geçme (1) Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder.

20 (2) a) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni tarafından yapılır.

21 Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı MADDE 59- (1) Öğrencilerden; a) Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.

22 b) Okuldan mezun olamayan on ikinci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.

23 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER İSPİR ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YUNUS DİLEK


"SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ. PUAN Ortaöğretimde Sınav, ödev, projeler ve uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilmektedir. Ortaöğretimde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları